Overzicht (kranten)publicaties waarin Heemraadssingel of  Heemraadsplein (of hun bewoners) worden genoemd 

 

Publicaties zijn opgenomen in chronologische volgorde naar de datum van de gebeurtenis die ze beschrijven.  Meestal komt dit overeen met de verschijningsdatum. Artikelen over historische onderwerpen zijn echter te vinden op het tijdstip van het beschreven feit. Artikelen binnen een jaar (of kort over de jaargrens heen) over hetzelfde onderwerp zijn bijeengeplaatst bij het eerste artikel over het betreffende onderwerp. Bij sommige jaren is een korte samenvatting of achtergrondschets opgenomen t.b.v. een beter begrip van de gebeurtenissen die aan de orde zijn.

AD = Algemeen Dagblad, na de overname van het RD gaat het om de Rotterdam-editie van het AD

NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant

RN  =  Rotterdams Nieuwsblad

HVV  = Het Vrije Volk

RD   = Rotterdams Dagblad (voortgekomen uit fusie HVV en RN)

Havenloods, Westergids en Maasstad/City-West zijn huis-aan-huis advertentiebladen, De Nieuwe is het huis-aan-huis blad van bewonersorganisatie Aktiegroep het Nieuwe Westen

 

Hans Flier

1897

Uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel], nabij den Nieuwen Binnenweg, zijn eenige looden en zinken pijpen ontvreemd.

•        RN 21-01-1897 Stadsnieuws

 

Ter gemeentesecretarie is ter visie gelegd een verzoek met bijlagen, van P. Korsten, om vergunning tot het oprichten van eene broodbakkerij aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] no. 260. De vergunning wordt verleend.

•        RN 20-04-1897 Stadsnieuws

        RN 13-05-1897 Stadsnieuws

1898

Uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] heeft iemand een groote partij behangselpapier en linnen gestolen.

•        RN 28-12-1898 Stadsnieuws

 

1901

Gistermiddag 5 uur viel dc 11-jarige C. v.d. L., wonende Aelbrechtstraat No. 13, aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] in een vijver. Door plat op den buik te gaan liggen wist dc 15-jarige T. J.v. Hulst, wonende Piet Heinsplein no. 85, den drenkeling boven water te houden, totdat een voorbijganger beiden uit hun lastige positie verloste

•        RN 8-5-1901 Stadsnieuws

 

Door de politie is aangehouden de 36-jairge glasblazer A. J. Vis., verdacht van diefstal van een slang met koperen straalpijp en eenige flesschen jenever aan de Aelbrechtskolk, en tevens van diefstal door middel van braak uit een koffiehuis aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel], hoek Nieuwen Binnenweg, waar ontvreemd werd een stel biljartballen en een flesch jenever. De slang met koperen straalpijp, afkomstig van den eersten diefstal, werd teruggevonden in genoemd koffiehuis, waar de dief, die beide inbraken na elkander pleegde, ze waarschijnlijk had achtergelaten. Hij word veroordeeld tot 2 jaar gevengenisstraf met aftrek.

•        RN 11-6-1901 Stadsnieuws

•        Telegraaf 16-8-1901 Inbraak

 

Twee bewoners van de Volmarijnstraat kregen gisteravond twist, doordat de een den ander had verweten, als kinderlokker op te treden. Hierover ontstond op een open terrein aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] een vechtpartij waarbij een hunner, J. H. E, genaamd, zijn tegenstander H. R. met een mes in de borst stak, zoodat heelkundige hulp moest worden ingeroepen.

•        RN 15-7-1901 Stadsnieuws

•        RN 16-7-1901 Eere wien eere toekomt

 

De instructie in de zaak tegen A. J. V., thans gedetineerd, verdacht van diefstal met braak in den nacht van 1 op 2 Juni in panden aan de Aelbrechtskolk en Heemraadweg [thans Heemraadssingel], waaruit waterleidingkranen, bierslangen en biljartballen zijn ontvreemd is gesloten en de zaak verwezen naar de rechtbank

•        RN 19-7-1901 Stadsnieuws

 

Zaterdagavond zijn door de politie te Delftshaven aangehouden drie opgeschoten jongens, verdacht door opschuiving van een raam 10 el geel katoen ontvreemd te hebben uit pand 252 aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel].

•        RN 23-7-1901 Stadsnieuws

 

De Rotterdamsche Rechtbank (Kamer van Vacantie) veroordeelde heden A. J. Vis wegens inbraak en diefstal ten huize van een arts, te Oud-Delftshaven, en in een café aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel ] aldaar,  tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. Hij is in hooger beroep gekomen van dat vonnis en gevankelijk naar 's Gravenhage overgebracht.

•        RN 19-8-1901 Rechtzaken

•        RN 4-9-1901 Stadsnieuws

 

De 16-jarige timmermansjongen B. G. W. v. A., wonende Spiegelnisserkade no. 54,  had bij zijn werk in een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] het ongeluk zich den linkerpols met een beitel te verwonden. Hij werd verbonden op het politiebureau aan de Voorstraat.

•        RN 2-10-1901 Stadsnieuws

 

J. 1. Zaterdag werd namens den heer H. Wilton door den architect C. N. Van Goor ondershands aanbesteed het maken van een heerenhuis aan den Heemraadssingel  [277] alhier. Ingekomen waren de volgende biljetten :   T. J. Van Wijk, ƒ24.200, J. E. Voogt f 23.268, J.Krijgsman ƒ22.785, J. Engel & Zn. ƒ22.600, A. Millenaar f 21.875, A. Piena f 21.649, S. A. Stolk ƒ21.225, A. Henkemans ƒ21.128, W. Van Leeuwen Jr. ƒ20.890, allen alhier.

•        RN 10-12-1901

 

1902

Het nieuwe gebouw van het de vereeniging Roterdams Sanatorium aan de Heemraadssingel (dat de huidige vestiging aan de Westersingel per 1 april zal vervangen) bevat in het souterrain verschillende dienstvertrekken, de drie hoofdverdiepingen bevatten behalve vertrekken voor patienten een operatiekamer, chloroformeerkamer, oogspiegelkamer, ed. terwijl er op de zolderverdieping slaapkamers voor personeel zijn. Ook is er een lift.

•        RN 20-5-1902 Het nieuwe Rotterdamse Sanatoium (met tekening)

 

Uit den Heemraadssingel te Oud-Delfshaven is Zondagmiddag opgevischt het lijk van den werkman A. E. die sedert Woensdag vermist werd.

•        De Telegraaf 14-7-1902 Verdronken

 

De 16-jarige C.J. Loonstein, wonende Gouvernestraat 141, die ca 5 weken geleden, op den Heemraadsweg aan het in aanbouw zijnd Sanatorium van drie verdiepingen hooge stelling is gevallen, waardoor hij zwaar inwendig gekneusd en met hersenschudding in het Ziekenhuis werd opgenomen, is heden uit die inrichting geheel hersteld ontslagen.

•        RN 3-11-1902

 

1903

Het sanatorium van de Vereeniging «Rotterdamsch Sanatorium», voorheen gevestigd in een huis aan de Westersingel, is verhuisd naar een nieuwe gebouw op de hoek Heemraadssingl/Mathenesserlaan dat voor voor ƒ 47,000 is gebouwd. Ofschoon eene eenigszins officieele ingebruikneming binnenkort nog moet volgen, zijn reeds nu eenige patiënten naar het nieuwe gebouw overgebracht kunnen worden.

•        Nieuws van de Dag 26-03-1903

 

Op 31 Augustus werd voor de eerste maal, in het plantsoen aan het Heemraadsplein, een muziektent geplaatst, waar de muziekvereeniging “ Piet Hein” van Delfshaven haar eerste uitvoering gaf.

•        RN 31-03-1903

 

Aan het 13e jaarverslag van het Rotterdamsch Sanatorium is het volgende ontleend : Het verslag brengt, na een herinnering aan het tot stand komen van het nieuwe gebouw aan den Heemraadssingel no. 226, hulde aan de goede leiding der directrice mej. Vuurens en. de nauwgezette plichtsbetrachting der pleegzusters en leerling-verpieegsters en van mej. Boux, hoofd der huishouding.

•        RN 27-05-1903

 

Het voorstel tot doortrekking van de Mathenesserstraat, ten westen van den Heemraadssingel en tot aanleg van plantsoen tussen dien singel en den Schoonebergerweg wordt op 6 augustus door de gemeenteraad aangenomen.

 •        RN 8-8-1903 Gemeenteraad van Rotterdam

 

1904

De 20-jarige A. D. M., wonende Voorstraat 7, reed gisteravond 9 uur aan den Heemraadsingel in een bijt. Hij werd gered door den 23-jarigen J. H., bakkersknecht.

•        RN 8-01-1904

 

Door de duisternis misleid geraakte vannacht aan den Heemraadssingel de 63-jarige J. v. K., wonende Rotterdamschedijk 303 te Schiedam te water. Hij werd door de politie gered.

•        RN 19-03-1904

 

Naar het bureau Voorstraat is overgebracht een 14-jarige jongen, die uit een tuin aan den Heemraadsingel een groote zinken bloemenvaas had gestolen.

•        RN 25-05-1904

 

Gisteravond zijn door de politie gearresteerd en opgesloten in het bureau aan de Witte de Withstraat, drie jeugdige, bij de politie zeer ongunstig bekend staande jongens, E. A., J. A. en J. K., verdacht van looddiefstal van een loods aan den Heemraadssingel. Het lood was door hen bij den opkooper N. in de Coolschestraat.

•        RN 27-05-1904

 

In de gemeenteraad komt het spuien van rioolwater in de Heemraadssingel aan de orde. Deze tijdelijke maatregel is getroffen om te voorkomen dat rioolwater door de slechte kwaliteit van de riolen door de druk in de souterrains loopt.

•        RN 31-10-1904

 

Aan den Heemraadssingel werden door twee jongens kopstukken van schoeiïngpalen, eigendom der gemeente, gestolen. De daders zijn naar 't politiebureau Witte De Withstraat overgebracht.

•        RN 5-12-1904

 

1905

Uit een in aanbouw zijnd pand aan de Mathenesserlaan hoek Heemraadssingel is een hoeveelheid timmermansgereedschap gestolen.

•        RN 4-1-1905

 

Het voorstel van B&W om in het verlengde van de Heemraadssingel richting Westzeedijk een keiweg van 8 meter aan te leggen met aan weerszijden verhoogde voetpaden van 7 meter voor f 37.000, wordt aangenomen met 22 tegen 12 stemmen hoewel hier in de toekomst de Coolhaven zal komen.

•        RN 10-2-1905 Verbindingsweg tusschen Nieuwen Binnenweg en Westzeedijk.

        RN 11-2-1905

 

Het met boomen beplante terrein, tusschen den Nieuwen Binnenweg en de Mathenesserlaan, den Heemraadsingel en het door de Heemraadstraat doorsneden blok, zal heeten Heemraadsplein (waardoor de naam Schoonebergerweg, voor zoover die zich reeds benoorden den Nieuwen Binnenweg heeft uitgestrekt, vervalt).

•        RN 15-02-1905

 

Aan het Heemraadsplein zijn uit het plantsoen een aantal rozenstruiken gestolen.

•        RN 6-06-1905

 

De 21-jarige rijwielhersteller G N wonende Heemraadstraat, heeft gisteren door het toewerpen van zijn jas uit den Heemraadsingel gered den 18-jarigen varensgezel L. V., wonende Volmarijnstraat.

•        RN 8-06-1905

 

1906

Het Koninklijk Paar bezoekt Rotterdam en passeert daarbij per rijtuig ondermeer de Heemraadssingel westzijde op weg naar  het station Delfse Poort.

 •        RN 7-3-1906

 

Gisteravaond hield de politie in de Heuvenstraat een zeemen aan, die uit het plantsoen op het Heemraadsplein ee azaliatruik had weggenomen.

•        RN 21-5-1906 Stadsnieuws

 

Vannacht is van een in aanbouw zijnd pand aan de Heemraadssingel hoek Vliegerstraat een looden pijp van 6 meter lengte gestolen.

 •        RN 26-5-1906 Diefstalkroniek

 

Een conducteur is mishandeld toen hij een dronken passagier bij het Heemraadssingel uit de tram wilde zetten. Er is een boete geëist van ƒ 10, subs. 10 dagen hechtenis.

•        RN 3-7-1906

•        RN 24-9-1906 Op de tram

 

Het voorstel tot het toestaan van een crediet voor den verderen aanleg van den Heemraadsingel Wz. tot aan de Middellandstraat, en van aangrenzende straatvakken, alsmede voor brugbouw over die Singelwetering wordt door de gemeenteraad aanvaard.

•        RN 3-7-1906 Gemeenteraad van Rotterdam

 

Op de stoep van het Sanatorium aan den Heemraadssingel werden hedennacht door een agent van politie slapende aangetroffen G. De V., 16 jaar, slagersknecht, en de even oude broodbakkersknecht A. v. V., beiden uit Amsterdam. Naar den politiepost aan de Duivenvoordestraat overgebracht zijnde, bekende daar De V. vijf-en-twintig gulden te hebben verduisterd ten nadeele van zijn patroon. De minderjarigen werden op transport gesteld naar Amsterdam.

 •        RN 6-8-1906

 

De politie arresteerde een 20-jarig meisje dat met een revolver op een voordeur aan de Heemraadssingel schoot.

 •        De Telegraaf 23-8-1906 Een vreemd geval

 

1907

In het Sanatorium aan den Heemraadssingel werd gistermiddag verbonden de 8-jarige C.L., wonende Pupillenstraat, die in de remise van de R.E.T.M., aan een ketting trekkende, een ijzeren scherm op hoofd en handen had gekregen.

•        RN 16-3-1907

 

De algemene vergadering van vereniging “Het Westen” stelt vast dat niet op bankjes aan Heemraadssingel en Mathenesserlaan zal worden aangedrongen; zij dienen slechts de onzedelijkheid en waren daarom aan de Diergaardelaan opgeruimd.

•        RN 28-3-1907 “Het Westen”

 

Ten nadele van B.B., wonende Lijbaanstraat, zijn uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel twee looden pijpen gestolen ter lengte resp. va. 3 meter en 90 c.M.

•        RN 27-6-1907 Diefstalkroniek

 

Door zware regelval kon het riool het water niet verwerken, waardoor o.m. aan de Heemraadssingel tal van kelders en souterrains zijn ondergelopen.

•        RN 12-7-1907 Stadsnieuws

 

Het secretariaat der Nationale Organisatie van Accountants is gevestigd Heemraadssingel O.Z. 324

•        RN 21-9-1907

 

De vereniging Het Westen verzoekt B&W om de schoorsteen van het stoomgemaal dat zich aan den Heemraadssingel bij begin van den Pieter de Hooghweg bevindt op voorschreven hoogte (25/30 m) te willen doen brengen, wanneer het niet mogelijk is het stoomgemaal geheel te verwijderen. De schoorsteen van dit stoomgemaal is belangrijk lager dan de gevels der aan den Heemraadssingel links en rechts daarvan gebouwde huizen, zoodat de bewoners daardoor groten overlast van "rook en roet ondervinden; het stoomgemaal dagteekent uit den tijd, dat de Heemraadseingel nog onbebouwd was

•        RN 13-12-1907 Stadsnieuws

 

1908

Aan den Walenburgerweg weg is, onder het zand, een bewaarplaats gevonden van koperen knoppen, eenige weken geleden ontvreemd van huizen aan Heemraadssingel, 's Gravendijkwal en Nieuwen Binnenweg.

•        RN 11-2-1908 Een schatkelder

 

De storm van Zaterdagavond heeft op verscheidene plaatsen in de stad schade aangericht. Van een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel, hoek Lieve Verschuierstraat, is een stelling ingewaaid, terwijl een tweede stelling zoo zwak stond, dat de politie er een vasten post voor plaatste om de voorbijgangers te waarschuwen.

•        RN 25-2-1908 De storm

 

Koninging en Prins zijn bij hun bezoek aan Rotterdam op 31 maart tijdens hun rijtoer ook over de Heemraadssingel gereden (van de Pieter de Hooghweg naar de Mathenesserlaan).

•        Nieuws van de Dag 1-4-1908 Koninklijk bezoek aan Rotterdam

 

Zaterdagavond omstreeks kwart voor tien hadden twee kantoorbedienden de aardigheid zich met een scherp geladen pistool te oefenen in 't schieten op een verlicht raam aan het Heemraadsplein. Nadat reeds eenige kogeltjes tegen de muren waren platgeslagen, drong er één door de spiegelruit van pand 19, bewoond door de familie Kip, de kamer binnen, waar het gezin de scherven der ruit om de ooren vlogen. In het donkere plantsoen slaagde men er in de daders te vatten, in wier bezit nog een 10- tal scherpe patronen werd gevonden. Op het politiebureau aan de Voorstraat werd proces-verbaal opgemaakt.

•        RN 30-6-1908 Gevaarlijke baldadigheid

 

In het plantsoen Heemraadsplein wordt een concert geven op Maandag 3 Augustus, ‘s avonds 8 uur, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin-Moeder, door de Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven", met medewerking van de Rott. Harmonie-vereeniging „Het Westen", directeur W. K. F. Scherer.

•        RN 4-8-1908 Stadsnieuws

 

In de verlichte tent op het welgelegen Heemraadsplein waarop het jonge geboomte zich al tot respectabele omvang gaat ontwikkelen, werd gisteravond weer een concert gegeven door de Rott. Harmonie-vereeniging „Het Westen". In de ruime plantsoenen en langs de breede, mooie allee’s, die het begrenzen, was de aandacht groot.

•        RN 2-9-1908 Concert heemraadsplein

 

Op het politiebureau aan de Witte de Wittstraat is in bewaring gesteld de 17-jarige jongen H. L. V, wonende aan de Kruiskade. Hij wordt verdacht ten nadeele van zijn patroon, den heer J. W. W., sigarenhandelaar Heemraadssingel, een horloge te hebbon ontvreemd en dit beleend te hebben bij een opkooper  aan de Leeuwenstraat.

•        RN 11-9-1908 Misdadig

 

De 20-jarige Maria V. verloor zaterdagmiddag op de Heemradsingel het bewustzijn toen zij door een toeval werd getroffen. In het ziekenhuis kwam zij bij bewustzijn, waarna ze te voet naar huis kon gaan.

•        RN 15-9-1908 Stadsnieuws

 

De heer Jonker de Vereniging Het Westen schriftelijk verzocht pogingen in het werk te stellen om een tramhalte-huisje to verkrijgen aan den Nieuwen Binnenweg hoek Heemraadssingel; het kan daar bij Z.-W. storm geducht spoken. Het dag. bestuur had hierover met de directie van de R.E.T.M. geoonfereerd, maar deze deelde mede, dat zij niet overal, waar het weleens hard waait, huisjes kon zetten.

•        RN 6-11-1908 Stadsnieuws

 

De 18-Jarige loodgieter A. K. viel bij zijn werk op de warande van een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel hoek Robert Fruinstraat, van zijn ladder en bekwam inwendig letsel aan het linkerbeen. Nadat dr. Waterman de eerste hulp had verleend, werd hij per rijtuig vervoerd naar zijn woonplaats, heil Kinderhuis aan de Van Speykstraat.

•        RN 20-11-1908 Stadsnieuws

 

Uit het tuintje voor het café aan den Nieuwen Binnenweg, hoek Heemraadssingel, 18 gistermiddag een rijwiel gestolen, merikKohinor'', toebehoorende aan den reiziger den heer A. De J., wonende Iste Jerichostraat.

•        RN 10-12-1908 Stadsnieuws

 

 

1909

In ingezonden brieven wordt ertegen geprotesteerd dat de pompen van het stoomgemaal, die het ijs op de Heemraadssingel voor schaatsers gevaarlijk maakt, niet tijdelijk zijn uitgezet.

•        RN 29-1-1909 Gevaarlijk ijs wegens pompen

 

Te Rotterdam is Zondagavond een alsnog onbekende 40-jarig man aan den Nieuwen Binnenweg, ter hoogte van het Heemraadsplein, van een bijwagen van lijn 8 der electrische tram gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij Maandagmorgen is overleden.

•        Het nieuws van den dag 13-4-1909

•        Nieuwe Tilburge Courant 13-4-1909

 

De Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven" organiseert een lampiontocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana waaraan 300 kinderen boven den leeftijd van 12 deelnemen voorzien van een lampion of transparant. De stoet voert mede langs Heemraadssingel en Heemraadsplein.

•        RN 5-4-1909

•        RN 3-5-1909

 

Prinsessedag (14-5). In den schitterend en smaakvol geïllumineerden tempel op het Heemraadsplein deed de stafmuziek van het matrozenkorps „Jong Nederland" haar vroolijke tonen schallen, onder leiding van kapelmeester H. Kusters. De belangstelling was, in weerwil van den grooten stroom menschen die zich stadwaarts richtte, enorm en met gepaste aandacht werden de goed gespeelde vaderlandsche en andere nummers ten gehoore gebracht. Versiering van bijzonderen aard was hier niet aangebracht. De huizen langs het plein hadden zich bepaald tot bet uitsteken van de driekleur.

•        RN 17-5-1909 Prinsessedag, Concert Heemraadsplein

 

Aan den Heemraadssingel, nabij de Hondiusstraat, sloeg hedenmorgen 9 uur een paard op hol, gespannen voor een wagen der posterijen.

•        RN 17-6-1909 Stadsnieuws

 

Den Bond van Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden bracht een serenade aan haar jubilerende hoofdman den heer Lourens voor diens woning aan den Heemraadssingel .

•        RN 21-6-1909 Serenade

 

De nieuw ingestelde scheepvaartinspectie is gevestigd aan de Heemraadssingel 150, ver van de havens en van het stadsdeel waar scheepvaartbedrijven gevestigd zijn. Het kantoor lijkt zich voor het oog van de wereld te verbergen achter een handgeschreven naambordje van 1 cm hoogte.

•        Het Volk 16-12-1909 Een al te bescheiden inspectie

 

Ten nadelen van den timmerman A. H. is in den afgeloopen nacht uit een in aanbouw zijnd huis op den Heemraadssingel alhier een partij gereedschap gestolen.

•        RN 29-12-1909

 

1910

Een 13-jarig meisje is op de Heemraadssingel bij de C.P. Tielestraat zonder aanleiding door een onbekende bejaarde man met een mes in de hartstreek gestoken. Aan levensgevaar wordt nog niet gedacht.

•        RN 7-2-1910 Messteek

•        Nieuws van den Dag 7-2-1910

•        Nieuws vd dag voor Indie 7-3-1910 Een steker te Rotterdam

•        Nieuwsblad van het Noorden 17-3-1910 De moordaanslag te Schiedam

                                                                                        

Zodra lijn 10 gaat rijden zullen de bovengrondse telefoonleidingen boven het huizencomplex Schietbaanlaan, Heemraadssingelverdwijnen.

•        RN 7-2-1910 Menschen die er zijn

 

Een goede vangst met de aanhouding door den rechercheur Brand van den 18-jaragen. 0. J. uit de Akeleistraat, verdacht van de inbraak in de Heemraadsplein no. 10a, op 21 Januari. j.1. Hij verschafte zich in den regel toegang door inklimming in het souterrain.

•        RN 17-2-1910 Een goede vangst

 

Het secretariaat van den Nederlandsehen Vegetariërsbond, is gevestigd aan de  Heemraadssingel 217

•        Nieuwsblad van het Noorden 18-2-1910 Tijdschriften en brochures

 

Na afwezigheid van enkele dagen Zondagavond thuiskomende, ontdekte de kantoorbediende, de heer G. E. Bakker, dat men in zijn woning aan het Heemraadsplein No. 10 to Rotterdam had ingebroken. Door het openschuiven van een raam van het souterrain verschaften de daders zich toegang. Het geheele benedenhuis is doorzocht, waarbij op ruwe wijze werd huisgehouden. Ontvreemd zijn een koperen schemerlamp, een naaimachine, dekens, enz., en tafelzilver, een en ander een waarde van ongeveer f 200 hebbende.

•        Algemeen Handelsblad 22-2-1910 Inbraak te Rotterdam

 

Eenige weken geleden werd ten huize van den fabrikant J. van den Burg, Heemraadsingel te Rotterdam, een groote hoeveelheid tafelzilver en brons gestolen, alle huwelijksgeschenken, ter waarde van f 600. De dader, de voortvluchtige wachtsman Zonneveld, is thans opgespoord in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam.

•        Nieuws van den Dag 17-3-1910

 

Van den ondernemer van verhuizingen H.G. Muntinga, wonende Aert van Nesstraat, is een rijwiel gestolen dat hij voor pand 313 aan den Heemraadssingel had neergezet.

•        RN 14-5-1910 Stadsnieuws

 

Een man wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn zuster in haar huis aan de Heemraadssingel

•        RN 16-12-1910 Poging tot doodslag op zijn zuster

•        RN 14-1-1911 Rechtszaken; poging tot doodslag

 

Op de 23e zal een publieke telefoon worden geopend bij A. Van Karssen Heemraadssingel 252a met nummer 8036 welke dient tot het voeren van locale gespreken.

•        RN 22-12-1910 Plaatselijk nieuws

 

1911

Op de vergadering van de Vereniging ‘Het Westen’ werd door het bestuur medegedeeld dat bij plaatselijke Werken in voorbereiding is het aanleggen van een drinkgelegenheid voor menschen en dieren op den Heemraadssingel en op voorstel van den voorzitter werd besloten dat de vereniging zich tot het dagelijksch bestuur der gemeente zal wenden tor verkrijging van meer licht in het plantsoen aan den Heemraadssingel, uit een oogpunt van algemeen nut en zedelijkheid.

•        NRC 1-4-1911

 

Tijdens uitstedigheid van den heer J. v. d. B. wonende aan den Heemraadssingel te Rotterdam werd ten nadeele van dezen in Februari 1.1. een groot aantal huwelijksgeschenken, bestaand uit kunstvoorwerpen van brons, zoomede een hoeveelheid tafelzilver gestolen, ter waarde van ƒ6OO, van welken diefstal verdacht werd de voortvluchtige J. Z. die in huis de wacht moest houden. Een deel van het gestolene werd door een winkelier vrijwillig bij de politie gedeponeerd. De waker is thans opgespoord te Amsterdam, alwaar hij het Binnengasthuis wordt verpleegd

•        Leeuwarder courant 20-03-1911

 

Tijdens de vergadering van de vereniging Het Westen werd medegedeeld ten dat bij plaatselijke Werken in voorbereiding is het aanleggen van een drinkgelegenheid voor mensen en dieren op den Heemraadssingel en op voorstel van den voorzitter besloten dat de vereniging zich lot het dagelijks bestuur der gemeente zal wenden tor verkrijging van meer licht in het plantsoen aan den Heemraadssingel, uit een oogpunt van algemeen nut en zedelijkheid.

•        NRC 1-4-1911 Het Westen

 

27-4-1911 R.B. Tinsley, hoofdvertegenwoordiger van de Britse rederij Uranium Steamship Company en woonachtig aan de Heemraadssingel 203, moet in verband met het zogenaamde  'incident op de Nieuwe Waterweg' het land verlaten, maar wordt onder druk van de Britse regering per 1 juni weer toegelaten tot Nederland.

•       NRC 16-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 17-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 18-2-1911 Landverhuizersverkeer door Duitschland

•       NRC 23-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 24-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 1-3-1911 Een uitzettingsbevel

•       NRC 2-3-1911 Een uitzetting

•       Het Centrum 2-3-1911 Een uitzetting

•       Het Volk 4-3-1911 Een vreemdeling verjaagd

•       NRC 6-3-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       Het Volk 7-3-1911 Het gesol met de landverhuizers

•       NRC 17-3-1911 Een uitzetting

•       Het Volk 18-3-1911 De uitzetting van Tinsley

•       NRC 27-4-1911 De uitzetting van den heer Tinsley

•       Het Volk 15-5-1911 Een terugtocht

 

Veroordeeld: H. Van Z., 24 jaar, pakhuisknecht alhier, wegens diefstal vaii een groot aantal zilveren voorwerpen ten nadeele van den heer A. van den Bergh, aan den Heemraadssingel, tot 6 maanden gevangenisstraf

•        NRC 213-7-1911 Uitspraken

 

In het Westelijk stadsdeel loopt in de laatste dagen een juffrouw met rood haar rond, die zich voor modiste uitgeeft. Bij gegoede ingezetenen tracht zij van de dienstboden kleding In handen te krijgen, die versteld moet worden. Dit is haar, zoo als bekend is geworden, gelukt in de Henegouwerlaan en op den Heemraadssingel. De personen, die haar kleeding hebben meegegeven, hebben haar tot nog toe niet terug gezien.

•        NRC 28-11-1911

 

1912

Hedenmorgen zijn op den Heemraadssingel alhier proeven genomen met het vroeger reeds in ons blad beschreven veiligheidstoestel Protector tegen overrijding door motorwagens. Ten aanschouwen van verschillende autoriteiten reed een auto, met een vaart achtereenvolgens van ongeveer 10, 15 en 25 K.M., een man aan; eerst van voren, dan van achteren,  steeds werd de man door het schaarvormige veiligheidstoestel gegrepen zonder letsel te bekomen

•        NRC 14-3-1912

 

De rijtoer die Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden zaterdag door Rotterdam zullen maken gaat ondermeer over de Heemraadssingel.

•        NRC 12-4-1912 Koninklijk bezoek aan Rotterdam

 

De bouw binnenkort van een muziektent op het Heemraadsplein, de vierde in Rotterdam, zal het College van B. en W. Aanleiding moeten geven de regeling, eventueel verdeeling van de concerten, nader onder oogen te zien.

•        RN 25-10-1912 Het bouwen van een muziektent op het Heemraadspelin

 

Ten gevolge van een ontsporing is gisteravond om halfzes van de tramwagen van lijn 8 op een wissel van het Heemraadspelein ontspoord en tegen hett rottoir gereden.De tramdienst ondervond weinig vertraging en persoonlike ongelukken deden zich niet voor.

•        RN 25-10-1912 Stadsnieuws

 

Op den Heemraadssingel W.Z. werd gisternamiddag de 34-jarige huishoudster, mej H. M. S., wonende Davidsstraat no. 49 aangereden door de automobiel van den heer W. Wilton, aan den Westkousdijk. Mej. S., die op een rijwielgezeten was, werd door de auto gegrepen en tegen de straat geslingerd en bekwam in haar val verwondingen aan het gelaat, hoofd en rechterhand. Dr. F. Dagevos verleende terstond eerste hulp. De fiets werd geheel vernield.

•        NRC 9-12-1912

 

Een bewoner van de Maaskade was gewoon iedere dag een hem onbekende hond wat te ten te geven. Getrouw op hetzelfde uur was de hongerige viervoeter steeds voor zijn woning te vinden. Kort geleden verhuisde de dierenvriend naar de Heemraadsingel. Na een paar dagen afwezigheid komt de hondthans weer elke dag zijn hapje halen.

•        NRC 9-12-1912 Hondentrouw

 

1913

Op de vergadering van de Vereniging ‘Het Westen’ werd door het bestuur met veel genoegen gemeld dat de gevraagde drinkgelegenheid geplaatst is in het plantsoen van het Heemraadsplein. Moge een betere verlichting van het plein spoedig volgen.

•        RN 1-4-1913

 

Twee op het Heemraadsplein aangehouden Duitse vreemdelingen bleken in hun koffer een paar briefkaarten te hebben, geadresseerd aan mevrouw de weduwe M. J. de Bas, op den Heemraadssingel, bij wie was ingebroken.

•        RN 19-4-1913 Twee Duitse inbrekers gevat

•        RN 9-5-1913 Een goede vangst

 

Een schrijver acht het stratenplan van Het Westen mislukt: het stuk Heemraadssingel, onverklaarbaar breed, zit aller vreemdst tusschen velerlei volksstraten in; het verkeer gaat over de smalste wegen en de breede boulevards maken bij gebrek aan verkeer een verlaten en ongezelligen indruk.

•        RN 17-5-1913 Organische stadsuitbreiding

 

Uit de woning van den drogist v. W. aan den Heemraadssingel No. 256 is een gouden horloge ontvreemd, welk horloge in zijn bedstede ophing.

•        RN 2-7-1913

 

Gisteravond halfnegen is aangehouden, bij aankomst van het s.s.Oreland". liggende paal I in de Rijnhaven, de hofmeester J. M. D. wonende aan den Heemraadssingel, die nog 6 weken gevangenisstraf moest ondergaan, wegens desertie.

•        RN 4-7-1913

 

Het Rotterdamsch Sanatorium aan den Heemraadssingel is tot 1 September a.s. gesloten, omdat, het gebouw gerestaureerd moet worden, hoofdzakelijk wat betreft dan aanleg van electrisch licht en een centrale verwarming. De patiënten zijn, in verband hiermede, deels naar huis, deels naar andere inrichtingen hier ter stede overgebracht

•        RN 22-7-1913

 

Door insluiping is hedenmiddag uit de vestibule van het woonhuis van den heer B. aan den Heemraadssingel no. 152, terwijl de straatdeur- een oogenblik open stond, een barometer ontvreemd.

•        RN 14-8-1913

 

Op het Heemraadsplein zijn de werkzaamheden begonnen voor het plaatsen van een vaste muziektent die op 1 September ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin in gebruik genomen wordt. Door de Vereniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven" wordt op Zaterdag 2 Augustus ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-Moeder een feestconcert gegeven in de muziektent op het Heemraadsplein. Het muziekkorps „Wagner" zal zich dien avond doen hooren.

•        RN 16-8-1913

•        RN 23-7-1913

 

Twee inbrekers na een achtervolging door weilanden ingerekend bij een poging tot inbraak bij de familie Stokvis aan de Heemraadssingel 194.

•        RN 20-8-1913 Inbrekers

•        RN 21-8-1913 Een mooie vangst

•        RN 11-12-1913 Stadsnieuws

 

Uit een keet aan den Heemraadssingel O.Z. zijn een paar waterlaarzen en eenige kleedingstukken ontvreemd.

•        RN 8-10-1913

•        RN 9-10-1913

 

De bootwerker H. de Groot, wonende Volmarijnstraat, ging gisteravond langs den Pieter de Hoohgweg huiswaarts toen hij bij den Heemraadssingel te water geraakte. Een agent van politie en enkele burgers slaagde er in hem te redden.

•        RN 9-10-1913 Stadsnieuws

 

Hedennacht is tengevolge van den storm een blind afgewaaid van pand 294 aan het Heemraadsplein, het zware stuk kwam terecht op den kop eener straatlantaarn, welke totaal werd vernield.

•        RN 5-12-1913 Lantaarnpaal onthoofd

 

1914

Bij een gegoede familie aan de Heemraadssingel meldde zich een juffrouw die onder luid snikken aangaf moeder van vijf kinderen te zijn en sinds 8 dagen weduwe. Ze was geheel brodeloos te zijn en de grootste zorgen voor de toekomst. Hierop kreeg ze een rijksdaalder, een wollen deken, oude kleeren, eieren en de toezegging dat zij elke avond het overgeschoten eten kon komen halen. Toen zij niet meer terugkwam bleek ze op het door haar opgegeven woonadres niet bekend. Men vermoed met oplichting van doen te hebben.

•        RN 6-1-1913 Stadsnieuws

 

Gisteravond halftien werd in het Ziekenhuis heelkundige hulp verleend aan den 14-jarige Cornelis Vogel, wonende Ruilstraat 49a, die bij het schaatsenrijden op den Heemraadssingel was gevallen en daarbij den rechterarm had gebroken.

•        RN 26-1-1913 Stadsnieuws

 

Een vader van twee jonge schoolgaande kinderen, die bang is dat deze het dooiende ijs op zullen gaan vraagt zich in een ingezonden brief af waarom zomers de seringenbomen aan het Heemraadsplantsoen zoo zorgvuldig dag en nacht bewaakt worden  en juist nu er zoveel gevaar is voor verdrinken in de Heemraadssingel niet?

•        RN 31-1-1913 Ingezonden stukken; IJs en dooi

 

Door B&W is bij den Raad het reeds door wethouder De Jong toegezegde plan van stadsuitbreiding nabij de Beukelsdijk ingediend. Hierin wordt de Heemraadssingel doorgetrokken van de Middellandstraat naar de Beukelsdijk.

•        RN 31-3-1913 Stadsnieuws; uitbreidingsplan Beukelsdijk

 

In het uitbreidingsplan Beukelsdijk wordt voorgesteld om voorbij de Middellandstraat de breedte van de singel terug te brengen van 115 meter tot 90 meter. De socialistische voorman Spiekman vindt 90 meter nog veel te breed: brede straten maken de huizen te duur voor de gemiddelde burger. De raad gaat echter op 29 oktober 1914 akkoord.

•        Raadsnotulen 9-4-2014

 

In het weekblad De Bouwwereld staat een verhandeling over de uitbreiding van de Heemraadssingel tot aan de Beukelsdijk.  Daarin wordt het feit gehekeld dat de breedte van de rijweg in dit deel wordt versmald van 40 naar 32 meter.

•        NRC 24-4-1914 Gemengde berichten

 

30-4-1914 Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana gaf het muziekkorps de Brandweer een uitvoering op het Heemraadsplein.

•        NRC 1-5-1914 eeren

 

De jongen van een lijsterpaar dat overlast gaf in een tuin aan de Heemraadssingel zijn door de huisbaas elders in een kooi geplaatst, alwaar zij door de tralies door de ouders worden gevoed.

•        RN 6-5-1913 Stadsnieuws; volgelleed

 

Het Deense Koninklijk Paar bezoekt Rotterdam en maakt samen met  het Nederlandse Koninklijk Paar een rijtoer door de stad die ook over de Heemraadssingel voert, die daartoe met Venentiaanse masten is versierd.

•        RN 31-3-1913 Het Deense Koninklijk Paar te Rotterdam

 

B en W. hebben den Gemeenteraad een nieuwe tramlijn 11 voorgesteld die van de Mathenesserlaan over een aan te leggen brug over de Heemraadssingel naar de Schietbaanlaan moet gaan. Omtrent de brug over den Heemraadssingel wenschen B. en W. nu nog niet te beslissen of dit alleen een brug voor tramverkeer zal zijn.

Een bewonerscomité meent in een adres aan de Raad dat de voorgestelde aanleg van lijn 11 de rust en de schoonheid geweldig zal schaden: Immers het schone aspect zal worden bedorven door de bouw van een trambrug over het singelwater, door het plaatsen van ijzeren palen voor draadleiding en door het noodzakelijk snoeien der boomen. De rust zal worden weggenomen door het onophoudelijk rijden der tramwagens en het daarmee gepaard gaande bellen.  Het kruisen van een ruiterpad door een tramlijn zou welhaast een roekeloze daad wezen. In de winter zal de pekelwagen van de sneeuw een modderpoel maken.

•        RN 26-6-1913 Drie nieuwe tramlijnen

•        RN 7-7-1913 Oppositie tegen de nieuwe tramlijnen

•        RN 14-7-1913 Ingezonden stukken; Lijn 11

 

In het uitbreidingsplan voor het noorden dat aan de gemeenteraad is voorgelegd zijn nieuwe verkeerswegen opgenomen in aansluiting op de nieuwe spoorwegtunnel onder Beukelsdijk, in het verlengde van de Heemraadssingel.

•        Het Volk 31-7-1914 Het uitbreidingsplan voor het noorden

 

Bij de bespreking van de aanpassing van het tramnet in de gemeenteraad keert het raadslid Van Dorp zich tegen de kruising van de Heemraadssingel door lijn 11 omdat dit de omgeving zeer zal ontsieren. Er wordt een motie aangenomen om de tramplannen te herzien.

•        NRC 31-7-1914 Uitbreiding en wijziging tramnet

 

Hedennacht om halftwee ondekte een waker indient van de G.P.N.V., dienstdoende op de Heemraadssingel, dat twee personen zich op verdachte wijze ophielden voor pnd nr 201 aan dien singel, bewoond door de heer Soberski, die echter uitstedig is. Met een beitel hebbende manen blijkbaar getracht de roljalousie op te lichten; op de komst van de waker namen zij echter de vlucht. Er bleek ook aan het slot te zijn gemorreld.

•        NRC 4-8-1914 Stadsnieuws; Inbraak verijdeld

 

In het definitieve uitbreidingsplan Beukelsdijk is de diepte van de percelen aan de Westzijde van de Heemraadssingel  mede op verzoek van de Westerbouwgrond-Maatschappij met het oog op het verkrijgen van woonruimte voor welgestelden van 60 meter op 75 meter gebracht. Hierdoor wordt het mogelijk de percelen net als bij het gedeelte tussen de Mathenesserlaan en de Vierambachtsstraat, en afgezien van 10 meter voortuin een diepte van 40 meter te geven terwijl er voor de huizenrij langs de achterstraat 25 meter diepte overblijft.

•        NRC 15-10-1914 Uitbreidingsplan Beukelsdijk; Definitieve vaststelling

 

Tijdens de eerste wereldoorlog werken de Engelse scheepvaartagent Richard Bolten Tinsley (Heemraadssingel 203) en de chef van de Rotterdamse rivierpolitie Francois van ‘t Sant (Heemraadssingel 302b) nauw samen bij het leiden van een omvangrijk anti-Duits spionagenetwerk.

 

1915

 

Bewonersorganisatie “Het Westen” en architect Buskens protesteren tevergeefs tegen het plan om een rioolgemaal te bouwen op het Heemraadsplein.

•       RN 16-5-1915 Rioolgemaal op het Heemraadsplein

•       RN 19-5-1915 Tegen een stoomgemaal op het Heemraadsplein

•       Maasbode 01-6-1915 Het Westen

•       RN 02-6-1915 Het Westen

•       Maasbode 04-6-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•       NRC 5-6-1915 Rioolgemaal Heemraadsplein

•       Maasbode 22-6-1915 Faecaliëngemaal in een plantsoen

•       NRC 25-6-1915 Een nieuw gemaal in het westen

•       RN 26-6-1915 De Raadszitting van gisteren

•       RN 26-6-1915 Rioolgemaal op het Heemraadsplein

•       Maasbode 25-6-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•       Maasbode 19-11-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•        RN 1-1-1916 Het gemeentebestuur

 

Gisteravond elf uur smolt plotseling de loodzekering van motorwagen 87 van lijn 8 op den Nieuwen Binnenweg bij den Heemraadssingel. Werklieden uit de remise ontboden, waren geruimen tijd bezig het euvel te verhelpen. Toch viel ditmaal den passagiers het wachten niet lang, daar in den bijwagen 316 een dameszangkoortje had plaatsgenomen, dat het hoogste en mooiste lied uitzong.

•        RN 7-5-1915 Tramstoring met concert

 

In ingezonden brieven wordt geklaagd over de overlast van jongeren  die door schreeuwen, schelden, vloeken, draven muziekuitvoeringen op het Heemraadsplein verstoren. De politie zou jongeren zonder ouderlijke begeleiding de toegang tot het plein moeten ontzeggen.

•       RN 25-6-1915 Muziekuitvoeringen op het Heemraadsplein

•       RN 30-8-1915 De zang uitvoering op het Heemraadsplein.

 

Van pand 142 aan den Heemraadssingel is het koperwerk. van de electrische bel gestolen

•       RN 25-6-1915

 

Ter dekking van oorlogsuitgaven wordt bespaart op de straatverlichting. Raadslid Van Aalten klaagt in de gemeenteraad dat hij hierdoor op de Heemraadssingel niets meer kan vinden.

•       RN 26-6-1915 De Raadszitting van gisteren

 

Op het politiebureau aan de Witte de Withstraat is in bewaring gesteld de dienstbode G. v. d. L.. die er van wordt verdacht zich in haar dienst aan den Heemraadssingel aan diefstal van kleedingstukken te hebben schuldig gemaakt.

•        RN 22-7-1915

 

Voor de woning van den scheepsbevrachter B. B. aan den Heemraadssingel 302 is diens rijwiel gestolen.

•        RN 17-7-1915

 

Volgens een artikel van het voormalige raadslid F. Van Beers gaat de extra brede straat die de Heemraadssingel krijgt volgens het uitbreidingsplan Beukelsdijk ten koste van de grond voor goedkope arbeiderswoningen.

•        RN 20-7-1915

 

Koperen handvaten zijn afgedraaid van huisdeuren aan den Heemraadssingel en Mathenesserlaan.

Van pand 256 aan den Heemraadssingel is het koperen garnituur van de electrische bel gestolen.

•        RN 20-8-1915

•        RN 24-8-1915

 

De diagonaalweg van den Beukelsdijkschen tunnel naar den Heemraadssingel is van een voorloopige bestrating voorzien, tot groot gerief van de velen, die van dezen weg gebruik maken. Voor den verlengden Heemraadssingel is men den grond nog aan 't uitdiepen. Er is door dit werk heel wat bouwgrond aan de markt gekomen. De gemeente heeft er een klein deel van, namelijk aan weerskanten van het nieuwe stuk Heemraadssingel, de rest behoort aan de Westerbouwgrondmaatschappij.

•        RN 25-9-1915 Nieuw bouwterrein in het westen.

 

In het definitieve plan loopt tramlijn 11 over de Mathenesserlaan, waarmee de eerder voorgestelde kruising van de Heemraadssingel met een aparte brug, waartegen in 1914 bezwaren zijn geuit, wordt voorkomen.  Dat de tramlijn de rust zou verstoren in het Sanatorium op de hoek Heemraadssingel/Mathenesserlaan, zoals gesteld door de vereniging “Het Westen”, wordt van de hand gewezen.

•        RN 12-10-1915 Lijn 11

•        RN 28-10-1915 “Het Westen” en lijn 11

•        RN 18-12-1915 Lijn 11

 

Aangehouden is de electricien G.W. Van We, verdacht van diefstal van toiletartikelen uit de woning van den heer C. Van K. 'aan den Heemraadssingel.

•        RN 20-10-1915

 

De muziekvereeniging „S. v, d. B." 'bracht gisteravond een serenade voor het woonhuis aan  den Heemraadssingel van den heer S. De Kadt, directeur van de Condensed Milk Company of Holland, bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.

•        RN 4-11-1915

 

Van de straatdeuren van perceelen aan de Mathenesserlaan en Heemraadssingel zijn koperen handgrepen afgeschroefd.

•        RN 22-12-1915

•        NRC 21-12-1915

 

1916

Van den wagen van den koperslager P. A. v. H. wonende aan de Westkruiskade is op het Heemraadsplein  een nikkelen theepot weggenomen.

•        RN 7-2-1916

 

Een twintigtal personen  en ondernemingen beklagen zich in een adres aan de gemeenteraad over het feit dat B&W bij de openbare inschrijving op 11 percelen gemeentegrond aan de Heemraadssingel met derden is gaan onderhandelen omdat de inschrijvingen te laag zouden zijn, zonder dit de inschrijvers te berichten.

•        RN 22-3-1916 Stadsnieuws

•        RN 23-3-1916 Stadsnieuws

•        RN 23-3-1916 Verlengden Heemraadssingel

•        NRC 1-4-1916 Verkoop van gemeentegrond aan den Heemraadssingel

•        NRC 2-4-1916 Verkoop van gemeentegrond aan den Heemraadssingel

•        NRC 3-4-1916 K. Poortman; Verkoop van grond aan den Heemraadssingel

•        NRC 5-4-1916 Verkoop van grond aan den Heemraadssingel

 

Van den landweerman J. W. K. is op den Heemraadssingel een fiets gestolen.

•        RN 13-10-1916 Stadsnieuws

 

Koninging en Prins zullen bij hun bezoek aan de op 8 november te in te wijden nieuwe gebouw van de Handels Hoogeschool aan de Pieter de Hooghweg per auto rond 4.45 uur de Heemraadssingel O.Z. passeren met een snelheid van 15 km per uur.

•        RN 7-11-1916 Koninklijk bezoek

 

Een vrouw die tijdens het oversteken van de Heemraadssingel door een auto was aangereden, is op weg naar het ziekenhuis overleden. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

•        Het Centrum 27-12-1916 Allerlei; Overreden

•        RN 28-12-1916 Dodelijk auto-ongeluk

 

 

1917

In verband met werkzaamheden aan de Nieuwe Binnenweg rijden de trams van de lijnen 7 en 8  voorloopig over het Heemraadsplein en door de Mathenesserlaan, waartoe een hulplijntje is gelegd van den Binnenweg over het Heemraadaplein dat in de Mathenesserlaan aansluit op de rails van de toekomstige lijn 11.

•        NRC 26-4-1917 De Heemraadssingel

 

De vergaderingbezoekers en betoogers uit afdeeling IVa komen om halftwaalf bijeen op hot Heemraadsplein om vandaar met de muziekvereeniging „Tot steun in den strijd" naar den Doelen te marcheeren voor de 1-mei viering.

•        Het Volk 30-4-1917 De Meibetoging

 

Door het opspuiten van een gebied rond de Van Citterstraat met 200.000 m3 modder, wordt er zand meegevoerd door de rioleering langs de Burgemeester Meineszlaan, die bij het einde van de 2e Middellandstraat in den Heemraadssingel stort. Dit bezinkt in den singel, die er dientengevolge uit gaat zien alsof hij gedempt wordt. Er wordt ter plaatse wel gebaggerd, maar lang niet in voldoende mate.

•        RN 8-5-1917 De Heemraadssingel.

 

Het elektrische gemaal aan de Heemraadssingel, dat ondermeer moet voorkomen dat kamers en kelders in het Westen onderlopen met rioolwater, kan over een maand in werking treden, maar dit is afhankelijk van de onzekere levering uit Duitsland van het nog benodigde materiaal.

•        NRC 8-8-1917 Het gemaal aan den Heemraadssingel.

 

Een nachtwaker ontdekt om kwart voor twee ‘s nachts brand in een houten loods met bouwmaterialen op het nieuwe gedeelte van de Heemraadssingel westzijde bij de Beukelsdijk. Hoewel de gasten van de spuiten 46 en 40 de brand, die vermoedelijk is ontstaan door broeiing van kalk, met drie slangen hebben geblust, is de loods grotendeels uitgebrand. De reddingsbrigade en de spuiten 42, 52, 51 en 50 waren ook uitgerukt.

•        NRC 29-9-1917 Gemengde berichten

 

Uit twee in aanbouw zijnde huizen op het nieuwe gedeelte van de Heemraadssingel alhier, is vannacht ruim 100 kilogram lood gestolen.

•        NRC 4-12-1917 Gemengde berichten

 

1918

Schets van een rijke Heemraadssingelbewoonster die in de tram met de conducteur redetwist over de ontevredenheid van de arbeiders.

 •        Het Volk 30-4-1917 Tram-toneeltje

 

De kapel van de Duitsche geïnterneerden alhier geeft morgenavond halfzeven een uitvoering in het plantsoen aan den Heemraadssingel.

•        NRC 29-8-1918 Rotterdam

 

Vannacht zijn inbrekers op bezoek geweest in het huis van dr. F. D. aan den Heemraadssingel 108. Na -aan de achterzijde over 'n tuinmuur te zijn geklommen hebben zij een tuimelraam geforceerd. De dieven hebben zich meester gemaakt van een aantel zilveren voorwerpen, een fiets en een overjas. De bewoners hebben niets van de inbraak gemerkt.

•        RN 7-9-1918

 

Steeds vaker halen fietsendieven (“zwaantje-tikkers") fietsen uit woningen met behulp van valse sleutels, zoals onlangs uit de woning van de wed. M. G. P. G. aan den Heemraadssingel.

•        RN 10-9-1918 Rijwieldiefstallen

 

Op den Heemraadssingel is een bewoner van Charlois aangehouden, die 50 kilogram tarwebloem vervoerde.

•        RN 14-9-1918 Distributiewetaangelegenheden

 

Op den Heemraadssingel zijn 5 brooden gestolen uit een wagen van A. W. J. aan de Anna Paulownastraat

•        RN 30-9-1918

 

Op den Waaldijk zijn aangehouden een 17-jarige jongen uit de Josephstraat en een 19-jarjge dito uit de Van Speijkstraat, beiden loswerkman van beroep, verdacht uit een wagen van de coöperatie „Vooruitgang” aan den Heemraadssingel bruin brood te hebben gestolen.

•        RN 1-10-1918

 

Ook in het nieuwe westen wordt thans de electrische straatverlichting weer uitgebreid; o.a. de nieuwe Heemraadssingel benoorden de 2e Middellandstraat.

•        RN 12-10-1918

 

Een jongen die op de Nieuwe Binnenweg door de politie betrapt werd op trammetje wippen liep gisteren in zijn vlucht tegen motorwagen 108 van lijn 8. Hierdoor kwam hij te vallen en brak hij zijn pols, zoals bleek toen hij op de Heemraadssingel door de politie werd gegrepen. Hij werd voorloopig verbonden door dr. J. J. De Koning.

•        RN 22-10-1918 Gevolg van trammetje wippen

 

9-11-1918 Een gesprek van de socialisten Heijkoop en Brautigam, resp. voorzitter en secretaris van de Centrale Bond van Transportarbeiders met de voorzitter van de Scheepvaart Vereniging in Rotterdam H.P. Nijgh in diens woning aan de Heemraadssingel 323 vormt mede aanleiding voor de oproep tot revolutie door de sociaal-democratische leider P.J. Troelstra. 

•        dr. D.J. Scheffer: November 1918; Journaal van een revolutie die niet door ging, Utrecht, 1984

 

1919

De vereniging het Westen heeft de directeur gemeentewerken gewezen op de slechte toestand van de grond aan weerszijden van de rustieke brug over de Heemraadssingel tegenover de Schietbaanlaan. Door de vele kuilen en zachte grond vormt zich al bij geringe regen een modderpoel. De gemeente is hieraan tegemoet gekomen door ter plekke een klinkerbesprating aan te leggen

•        RN 20-3-1919 Aan den Heemraadssingel

•        RN 10-4-1919 Aan den Heemraadssingel

 

De vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap” doet een beroep op bet College van Burgem. en Weth. Om de bepalnting in het nieuwere gedeelte van den Heemraadssingel, gelegen tussen de Middellandstraat en den Beukelsdijk, minder sober te laten zijn. 

•        RN 9-4-1919 beplanting Heemraadssingel

 

Niettegenstaande het ongunstige weer hebben vele muziekliefhebbers Zaterdagavond op het Heemraadsplein nog genoten van de uitvoering, die het Schiedamsche muziekgezelschap „Oefening baart Kunst" welwillend voor de vereniging „Delfshaven"  tot veredeling van het volksvermaak gaf.

 •        RN 15-7-1919

 

Hedenmiddag om kwart voor vieren is op den Heemraadssingel te Rotterdam een knaapje van 5 jaar, Hendrik Bras genaamd, wonende Ruilstraat, door een automobiel overreden en gedood. In een ingezonden stuk dringt abonné G., naar aanleiding van dit ongeluk aan op het instellen van een maximum snelheid. Pas in 1926 zal in Rotterdam een maximumsnelheid (van 30 km per uur) worden ingevoerd

•        RN 4-8-1919 Door een auto overreden en gedood

•        RN 5-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid voor auto’s en motorfietsen

•        RN 6-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid voor auto’s en motorfietsen

•        RN 8-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid

•        NRC 1-9-1926 De maximum-snelheid in werking

 

De Vereeniging „Het Westen" verzoekt verbetering van den toestand van de bestrating van de Burgemeester Meineszlaan en het nieuwe gedeelte van den Heemraadssingel en wijziging in de verlichting van den Heemraadssingel en aangrenzende wijken. De bestrating zal worden verbeterd als de bebouwing van de singel ter plaatse verder is voltooid.

•        RN 17-9-1919 Het Heemraadskwartier

 

De commandant van de Franse transito-basis bedankt met een gift van f 50 aan het Fonds voor Hulpbetoon aan Manschappen der Vrijwillige Brandweer voor de hulp bij de brand die in de namiddag van 15 september een deel van het Franse station voor draadloze telegrafie, dat gevestigd is in houten gebouwtjes aan het noordelijk einde van de Heemraadssingel (Beukeldijk), heeft verwoest.

•        Het Volk 16-9-1926  Brand in draadloos station

•        RN 19-9-1919 Fransche Waardering jegens onze brandweer

 

Van den commissionnair F. T. van den Heemraadssingel, is een rijwiel verduisterd

•        RN 22-9-1919

 

Gemeenteraadslid Van Aalten stelt dat een groot deel van het Noorden en van de binnenstad een mensonwaardig woongelegenheid biedt. Woningtype en stratenplan, de geheels omgeving drukt daar neer. Voor de arbeidersklasse wil hij wijken gebouwd naar het voorbeeld van den Heemraadssingel; wat daar onder blijft acht hij minderwaardig.

•        NRC 1-11-1919

 

1920

Op het kantoor van de firma M. & Zoon aan den Heemraadssingel alhier is een couvert met f 100 gestolen.

•        NRC 13-1-1920 Gemengde berichten

 

Op den hoek van den Heemraadssingel en de Mathenesserlaan heeft Zondagmiddag een aanrijding plaats gehad tusschen een vrachtauto en een rijwiel bereden door den gereedschapmaker H.B met zijn neefje H.B. op de bagagedrager. De gereedschapmaker sprong bijtijds van de fiets, maar het neefje moest met een dubbelgebroken rechterbeen en een verwond linkerbeen in het ziekenhuis worden opgenomen.

•        NRC 21-3-1920 Gemengde Berichten

 

Gistermiddag is de 4-jarige H. Buk, wonende Ruilstraat, in de Davidstraat aan gereden door een vrachtauto der firma R. De hierdoor ontstane wond aan het rechterbeen is in het Sanatorium aan den Heemraadssingel verbonden

•        RN 15-4-1920 Stadsnieuws

 

Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de vereeniging „Het Westen" heeft den heer Donker het verzoek gedaan dat er meer „zitbanken"  aangebracht worden op den Heemraadssingel. „Wij hebben dan den dank te wachten van de vrijende paartjes", merkte een der aanwezigen op.

•        RN 6-5-1920 Stadsnieuws

 

Hedenmorgen ontstond op den Heemraadssingel W.Z. nabij den Hooidrift een botsing tussen een vrachtautombiel van stoomzuivelfabriek “Aurore” en een groetenwagen, bestuurd door den 31-jarigen D.B. wonende Willem van Zuylenstraat. Het paard kwam onder de auto terecht, de betuurders kwamen met de schrik vrij. De vrachtauto zou bestuurd zijn door iemand die onder toezich stond werkte van den eigenlijken chauffeur en die plotseling uithaalde naar een onverwachten kant.

•        RN 13-7-1920 Stadsnieuws

 

B&W hebben een voorstel tot vaststelling van de achtergevelrooilijnen m.b.t. het blok Heemraadssingel, Mathenbesserlaan, Claes de Vrieselaan en Rochussenstraat ter inzage gelegd.

•        NRC 31-8-1920 Achtergevelrooilijnen

 

Twee jongens van 17 jaar oud zijn aangehouden in het bezit van planken van een werk aan den Heemraadssingel

•        RN 1-9-1920

 

Van Ravesleijn's critiek bepaalt zich tot afbreken en tot het stellen van eischen, die alleen bekoring voor hem hebben, omdat en zoolang ze onvervulbaar zijn. Hij eischt dus voor de arbeiders woningen als dc bourgeoisie heeft, zijn ideaal is de Heemraadssingel voor ieder. Een heerenhuis voor ieder is eersten een practische onmogelijkheid, twecdens dat ieder, die niet rijk is, met zoon groot huis, dat bewoond, gemeubileerd eu onderhouden moet worden, doodverlegen zou zijn.

•        RN 25-9-1920 Kijkjes op den raad

 

Tijdens de gdinsdagavond gehouden vergadering van de vereeniging „Het Westen" heeft den heer J. Sam gewezen op den gevaarlijken staat waarin het ruiterpad aan de Heemraadssingel verkeert Authoriteiten zullen hiervan in kennis worden gesteld.

•        RN 4-11-1920

 

Ten huize van den heer A.M.R. op den Heemraadssingel alhier is f 95 gestolen uit een sleutelmandje dat in de huiskamer stond.

•        NRC 26-11-1920 Gemengde berichten      

 

1921

Gisteravond is ingebroken ten huize van den heer H. J. K. Azn. aan den Heemraadssingel alhier, De inbrekers hebben zich door een dakvenster toegang verschaft tot een dienstbodenkamer en aldaar uit de lade van een waschtafel van de dienstbode L. R. gestolen een gouden broche, een gouden ring en een zilveren armband. Verder zijn zij het huis niet in geweest, doch teen zij onraad hoorden, hebben zij de deur der dienstbodenkamer aan de binnenzijde afgesloten en zijn langs den zelfden weg vertrokken.

•        NRC 2-3-1921 Gemende berichten

 

Klimmende over de daken heelt men zich toegang verschaft tot een zolderkamer van het huis door den heer J. H. op den Heemraadssingel alhier in gebruik en daar van juffrouw D. S. een gouden horloge en gouden ring gestolen.

•        NRC 3-3-1921 Gemende berichten

 

De Nederlandscke Zendingsvereeniging, Heemraadssingel 129, heeft in 1920 een tekort van f 28000: een vierde der uitgaven over 1920.

•        NRC 19-4-1921 Kerknieuws

 

21-4-1921 Hedenmorgen omstreeks 7 uur werd in haar slaapkamer aan den Heemraadsingel 195 te Rotterdam ten gevolge van gasverstikkingdood op haar bed gevonden mevr. A. T J. Dijkgraaf, echtgenote van den directeur van de Rotterdamse Droogdok-Mij. Door een gebrek aan de gaskachel was gas in de kamer gestroomd. Het personeel van de reddingsbrigade heeft nog getracht met behulp van een zuurstofapparaat de levensgeesten op te wekken, doch tevergeefs.

•        Het Vaderland 21-4-1921 Gasverstikking

•        Het Centrum 22-4-1921

 

25-4-1921 De aan de Heemraadssingel 261 wonende ingenieur J.H. Wilton, oudste directeur der NV Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, wordt benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1922, Dagelijksche kroniek 1921

        

Voor de afvoer van water uit de te bebouwen polder Blijdorp zal een gemaal worden gebouwd dat middels een persbuis wordt verbonden met het gemaal op het Heemraadsplein. Het tracé van deze persbuis zal zijn het ruiterpad vanaf den Beukelsdijk tot aan het Heemraadsplein.

•        NRC 10-7-1921

 

Bij den heer M. M. aan den Heemraadssingel 127, die met zijn familie in Scheveningen logeert, is hedennacht ingebroken. De dieven zijn met een ladder via een naastliggend in aanbouw zijnd pand aan de achterzijde van de woning binnengekomen, door een ruitje van de tuindeur in te drukken. Er zijn tafelzilver en kleeren gestolen. Later op den morgen is door den heer W. W., wonende aan den Beukelsdijk, aldaar een koffer aangevonden, met vrijwel de volledige buit. Alleen eenige postzegels en 3 overhemden worden nog vermist.

•        Voorwaarts 8-8-1921 Inbraak op den Heemraadssingel

•        Voorwaarts 8-8-1921 Bijna alles terug

 

De Staatscommissie die moest adviseren over  de werken die nodig zijn te verbetering van het spoorverkeer, stadsverkeer en verkeer te water in en nabij Rotterdam heeft ondermeer geadviseerd een nieuw hoofdstation aan te leggen tussen de Henegouwerlaan en de Heemraadssingel (900 m ten westen van het bestaande station D.P.) met ruime onderdoorgangen tegenover deze straten.

•        Het Vaderland 18-8-1921 De verkeerstoestanden in en nabij Rotterdam

•        Voorwaarts 18-8-1921 De verkeerstoestanden in en nabij Rotterdam

 

Eenige burgers zagen dat een paar jongens brandende lucifers wierpen in een brievenbus aan den Heemraadsingel. Zij waarschuwde de politie aan de Duivenvoordestraat. Toen deze ter plaatse kwam steeg rook uit de bus op. Met zand bluschtte men de vlammen.

•        Voorwaarts 29-8-1921 Brievenbus in brand.

 

In een artikel wordt geprotesteerd tegen het aanbod van de aannemers de gebroeders Muijs om  de „moderne" alcoofwoning te bouwen voor 4500 gld. “Als er heerenhuizen gebouwd moeten worden in park Honingen of aan den Heemraadssingel, reppen ze van geen bezuiniging. Daar tellen de bouwkosten niet mee. Noch de enorme verspilling van arbeidskracht, en materialen, als er voor één gezin een woning met tientallen kamers wordt gebouwd. Daar kost één kamer meer dan een volledige arbeiderswoning.”

•        Voorwaarts 29-8-1921 Het bedrog der zuinigheid

 

Aan den oproep om bij het bezoek van Koningin en Prins aan Rotterdam  druk te vlaggen is zoo goed als geen gehoor gegeven. Op den Coolsingel telden wij zes vlaggen (uitgezonderd van gemeente gebouwen), op den Goudschesingel 3, den geheelen Nieuwen Binnenweg 11, op den Westersingel 3, Heemraadssingel geen enkele.

•        Voorwaarts 12-9-1921 Koninklijk bezoek

 

Bij de in aanbouw zijnde panden op den hoek van den Heemraadssingel en de Graaf Florisstraat kreeg de 40-jarige W. V. wonende in de Burgemeester Roosstraat een ladder op het hoofd en stortte tengevolge daarvan van de derde verdieping naar beneden. Hij bekwam een ernstige vleeschwonde aan hoofd. Door het lid van E.H.B.O., P. P. R. werd hij voorloopig verbonden en vervolgens met een auto van den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis gebracht.

•        Voorwaarts 13-9-1921 Arbeids-rlslco

 

Gisterenavond half 12 had een aanrijding plaats op den hoek van den Nieuwen Binnenweg en den Heemraadsingel. Een auto, bestuurd door S. S., kwam van den Heemraadsingel af en wilde achter de auto van G. M. heen draaien den Binnenweg op. De chauffeur nam zijn draai te kort met het gevolg, dat de auto van M. het trottoir werd opgeduwd. Een der banden sprong en de stuurinrichting geraakte onklaar. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

•        Voorwaarts 14-9-1921

 

Op het gras langs den Heemraadsingel tegenover de Hooidrift werd een onvoldragen kinderlijkje gevonden dat gewikkeld was in krantenpapier en vermoedelijk reeds in het water had gelegen.

•        Voorwaarts 20-9-1921 Kinderlijkje gevonden.

 

In een toespraak voor afdeeling Rotterdam IX der S.D.A.P waarin de vanwege de wethouders- of alcoofkwestie afgetreden wethouder De Zeeuw het woord voert zegt deze: “Toe, heeren van den Heemraadssingel en het Koningin Emmaplein en bewoners van Wassenaar, gaat 's morgens eens naar de fabriek, tracht eens rond te komen met een loon van ƒ 40 per week, en als gij dat een jaar doet, dan zit gij hier in de eerste rijen.”

•        NRC 24-9-1921 De reactie

 

Het Raadslid de heer Bentfort van Valkenburg uit in de gemeenteraad eenige wenchen waaronder het plaatsen van meer banken op den Heemraadssingel.

•        NRC 8-12-1921 Ontwerp-begrooting, dienst 1922. Uitgaven.

 

22-11-1921 Twee metselaars na het stelen van flessen wijn dronken half over de dakgoot lagen van het pand Heemraadsplein 8, zijn door de politie ter ontnuchtering opgesloten.

•        Het Centrum 22-11-1921 Dronken in de dakgoot

 

In de gemeenteraad is de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn in het park aan het Heemraadsplein voor kleine kinderen een grooten zandbak in te richten? Het college antwoord: “Het denkbeeld op het Heemraadsplein een grooten zandbak voor kleine kinderen in te richten, is reeds eerder door den technischen dienst overwogen, doch in verband met het gevorderde seizoen uitgesteld.”

•        Voorwaarts 24-11-1921 Uit het gemeenteverslag

•        Voorwaarts 5-12-1921 De gemeentebegroting

 

7-12-1921 Te Rotterdam is Zondagnacht ingebroken in het huis van de familie M. de M. aan den Heemraadsingel. De familie verblijft tijdelijk te Scheveningen. Het heele huis is overhoop gehaald en veel kostbaarheden (tafelzilver, sieraden) zijn weggenomen.

•        Het Centrum 8-12-1921 Inbraak

 

8-12-1921 De gemeenteraad besluit zijn warme erkentelijkheid te betuigen aan de aan de Heemraadssingel 212 wonende kunstverzamelaar J.P. van der Schilden, voor de schenking aan het museum Boymans van zijn kostbare verzameling porselein e.d., die reed in bruikleen in het museum berustte

•        NRC 8-12-1921 Gemeenteraad van Rotterdam

 

1922

Langs den Heemraadssingel wordt een zeer zware buisleiding aangelegd ten behoeve van het elektrisch gemaal dat eerlangs in de polder Blijdorp moet worden gebouwd. Het eerste stuk van deze persleiding ten zuiden van het Heemraadssplein ligt er reeds.

•        RN 16-2-1922 Een groote buisleiding ook in het Westen.

 

B. en W. doen het voorstel tot bet toestaan op de begrooting 1922 van f 1100 voor het maken van een zandbak voor kinderen, benoorden het electrisch gemaal aan het Heemraadsplein.

•        Het NRC 19-2-1922 Gemeenteraad van Rotterdam

 

Gemeenteblad no. 21 bevat straten en pleinen, waar standplaatsen mogen worden ingenomen met manden, uitsluitend voor den verkoop van bloemen: o.m. Kruis punt Nieuwe Binnenweg en Heemraadssingel,

•        Voorwaats 1-4-1922

 

In het kader van het Mei-feest worden op vier pleinen concerten gegeven, waarna de aanwezigen een stoet vormen die met muziek voorop naar de Parklaan trekt. Vanaf het Heemraadsplein vertekt een stoet via de Heemradssingel richting Parklaan.

•        Voorwaats 29-4-1922 Optochten met muziek en ontplooide banieren.

 

Gasten van spuit 49 bluschten gistermiddag kwart over vijf met den ramoneur een schoorsteenbrand hij Goetz aan den Heemraadssingel 163.

•        RN 6-5-1922 Stadsnieuws, Brandjes

 

Door de te lage druk in de waterleiding kan al geruime tijd op de bovenverdiepingen aan de Heemraadssingel geen water worden getapt

•        Het NRC 26-5-1922 Waterleidingmisére

 

Ten huize van de familie D van D.-C. op den Heemraadssingel alhier is ingebroken. Inbrekers zijn via het tuinhek, een afvoerpijp, het platte dak en een vernield glas in lood venster binnengekomen, waar zij het gehele huis hebben doorzocht. Omdat de familie de stad uit is kon nog niet worden vastgesteld wat er is vermist.

•        NRC 27-6-1922 Gemengde Berichten

•        RN 27-6-1922 Diefstalkroniek

 

Op den Heemraadssingel is de 16-jarige mej. J. Huibers, uit de Klein Coolstraat, terwijl zij per rijwiel reed, aangereden door een motorrijwiel. Met een gekeneusde heup is zij per rijtuig naar haar woning vervoerd.

•        RN 26-7-1922

 

Van mevrouw K. op den Heemraadssingel alhier is een gouden horlogeketting uit haar slaapkamer gestolen

•        NRC 4-10-1922 Gemengde Berichten

 

De politie te Rotterdam heeft uit den Heemraadssingel aldaar opgehaald het lijk van den 52-jarigen postambtenaar G. D. Men vermoedt, dat de man door de duisternis te water is geraakt cn zoodoende zijn droevig einde vond.

•        De Gooi- en Eemlander 20-10-1922 Korte berichten binnenland

 

Het clubhuis van de Rotterdamse vrouwelijke studentenvereniging RVSV aan de Heemraadssingel 329b (op korte afstand van de Handelshogeschool) is feestelijk geopend. Het clubhuis is mogelijk gemaakt door dat enige ingezetenen een comité hebben opgericht dat belangrijke giften wist te verzamelen en door een schenking van A.G. Kröller.

•        NRC 25-10-1922 Opening Clubhuis meisjes-studenten

 

In een artikel over Arie Heykoop of — met wat meer respect — de edelachtbare heer A. W. Heykoop, lid van onzen gemeenteraad en oud-wethouder van de Volkshuisvesting: Zoolang de heeren voor zichzelven paleizen bouwen in Park Honingen en aan den Heemraadssingel, zoolang laten wij de arbeiders niet wegstoppen in sloppen en krotten.

•        Voorwaarts 30-11-1922 ARIE BETON.

 

De socialist Heijkoop verdedigd zich tegen de aantijging dat hij als wethouder slechte en dure woningen heeft gebouwd voor de leegstand. 1856 woningen, welgeteld, zeiden B. en W., staan er in onze stad op 1 November leeg. Daarbij echter werden 1179 heerenhuizen uit Park Honingen en van de Heemraadssingel. 0.W.-ers-villa's en speculatie-objecten van huurwoekeraars. Wethouder noch Raad hebben iets met dezen woningbouw uit te staan.

•        Voorwaarts 15-12-1922 Woningbouw en werkloosheid.

 

1923

Om kwart over elf gistermorgen bluschten gasten van spuit 49 met emmers water een binnenbrandje ten huize van Hol aan de Heemraadssingel 266, waar de vloer onder de haard was doorgebrand.

•        RN 2-1-1923 Brandjes

 

Vanmorgen is B. van D. op den Heemraadssingel alhier door een hijschblok op hot hoofd getroffen. Ernstig verwond is de man naar het ziekenhuis gebracht,

•        NRC 15-1-1923 Gemengde berichten

 

De 9-jarige T. Wiegmans zou op den hoek van den Nieuwen Binnenweg en den Heemraadssingel een touw, dat van een sleeperswagen afhing, vastbinden aan het hek van het café de B. aldaar Plotseling zette het paard aan, waardoor het touw gespannen werd en de jongen twee vingers knelde. In bewusteloozen toestand werd W. naar de post Claes de Vrieselaan gebracht en vandaar naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, waar de jongen verbonden werd.

•        RN 17-1-1923

 

Een kantoorbediende heeft getracht mevrouw V. van den Heemraadssingel alhier op te lichten voor ƒ230.

•        NRC 19-1-1923 Gemengde berichten

 

Van het Rotterdamsch Sanatorium, gevestigd aan de Heemraadssingel 226, is f 690 verduisterd. Een portier heeft het geld in verschillende posten ontvangen en niet afgedragen. De man is er vandoor.

•        NRC 27-1-1923 Gemengde berichten

 

Een briefschrijver beklaagt zich dat hij sochtends in weer en wind meermaals bij de Heemraadssingel geen tram kon krijgen omdat deze met het bordje “vol” de halte voorbij reed.

•        RN 20-2-1923 Ingezonden Stukken. De R.E.T.

 

Twee paarden, die op den Heemraadsingel alhier schrokken van het lawaai van een motorpomp, sloegen op hol met het gevolg, dat de voerman M. van der S. van het eene paard viel en onder het andere terecht kwam, dat hem een trap tegen het hoofd gaf.

•        NRC 27-3-1923 Gemengde berichten

 

Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Westen werd de wenselijkheid bepleit het tuintje voor het café op den hoek van den Heemraadssingel en de Nieuwen Binnenweg op to ruimen. Dit tuintje is een sta in den weg bij het drukke auto- en tramverkeer ter plaatse.

•        NRC 14-4-1923 Het Westen

 

Ten nadeele van mevr. J. D. is een voor haar woning aan den Heemraadssingel staand rijwiel gestolen.

•        RN 2-5-1923 Stadsnieuws

 

De damens A. v.d. K en M. Van L., beiden wonende aan den Heemraadssingel, hebben aangifte gedaan, dat een gewezen dienstbode te haren nadele verschillende goederen verduidserd had.

•        RN 15-5-1923 Een ontrouwe dienstbode

 

Vereniging “Het Westen” heeft aan Burg. en Weth. Een adres doen toekomen waarin op grondenvan verkeersveiligheid woirdt gewezen op den grooten hinder, welke wordt veroorzaakt aan voetgangers door den tuin voor het pand Nieuwen Binnenweg 328 hoek Heemraadssingel, zoo dat om verwijdering van dien tuin wordt gevraagd.

•        RN 22-5-1923 “Het Westen”

•        Voorwaarts 23-5-1923 Voortuintjes op den Nieuwen Binnenweg

 

Uit de gang van het Sanatorium aan de Heemradssingel is van de verpleegster A.S., wonende aldaar, een rijwiel ontvreemd.

•        RN 16-6-1923 Zwijnenjagers

 

Mevrouw H., van den Heemraadssingel heeft aangifte gedaan vaneen ten haren nadele gepleegde diefstal van f 65.

•        RN 3-7-1923

 

Gistermiddag ontdekte de moeder van den makelaar J.M. Meibergen, dat tijdens dienst uitstedihgeid was ingebroken in diens woning aan den Heemraadssingel. Men had zich, na overklimming over een hek aan de zijde van de Hooidruft toegang verschaft door het openen van een raam, waarna een lessenaar werd opengebroken, waarin sleutels van kasten geborgen waren. Vemist worden o.a. een gouden horloge, een zilveren sigarettenkoker, een zilveren potlood en een gouden tientje.

•        RN 29-8-1923 In het Westen en Oud-Delfshaven

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag is aan ca. 2000 kinderen een prettigen feestdag bezirgd door kinderspelen op een feestelijk versierd terrein aan den Heemraadssingel tussen Vierambachtstraat en Mathenesserlaan. Hondrden zijn naar deze spelen gaan kijken. Het muziekkorps “Delfshaven” vroolijkte de spelen op.

•        RN 1-9-1923

 

Uit den tuin van een huis aan den Heemraadssingel is een damesrijwiel gestolen ten nadeele van J. B.

•        RN 10-9-1923

 

Na een korte doch hevige ongesteldheid is maandag op 46-jarige leeftijd ds M. Lindenborrn overleden, sedert enkele jaren directeur van de samenwerkende zendingcorperaties.

Ten huize van wijlen ds M. Lindenborn aan den Heemraadssingel (vanmiddag is hij op Crooswijk begraven) werd ook diens dochter, leerlinge der H.B.S., verpleegd, lijdende aan thypus, ne het bezoek aan Belgie. Gisteravond is ook dit meisje aan de ziekte bezweken.

•        NRC12-9-1923 Ds M. Lindenborn

•        RN 13-9-1923 Stadsnieuws; Een zwaar getroffen gezin

•        NRC 14-9-1923 Kerknieuws. Begravenis ds. M. Lindenborn.

 

Een zoon van den heer C. P. Biesta ontdekte vanmorgen, dat er is ingebroken ten huize van zijn ouders op den Heemraadssingel alhier. Door het souterrain is iemand, na het verbbeken van een op te gang uitkomende deur, in huis gekomen. Alle kamers zijn doortocht. Uit de brandkast is ongeveer  f 700 aan bankpapier en specie gestolen. Voorts twee gouden horloges, eenige kostbaarheden en jassen. Een paar millioen mark, een paar gouden manchetknopen en enige kleinigheden van zilver hebben de inbrekers laten liggen.

•        NRC 22-10-1923 Gemengde berichten

 

Op den Heemraadssingel is een fiets gestolen, die  F. K. van de Essenburgstraat daar even onbeheerd had gelaten.

•        RN 3-11-1923 Diefstalkroniek

 

De betrokken technische dienst heeft de vaststelling van de achtergevelrooilijn voorbereidt voor o.m. het Heemraadsplein.

•        NRC 21-11-1923

 

De Ingenieur L. L. van den Heemraadssingel alhier is door eenman. die zich W. van T. noemde, onder valsche voorgevens opgelicht voor 1100. Deze man wist ondermeer f 100 los te krijgen door voor te geven, dit bedrag te moeten storten al, borgtocht om bode van een levensverzekering te worden,

•        NRC 21-11-1923 Gemengde berichten

 

Ten huize van de afwezige familie J.E.C. aan den Heemraadssingel is ingebroken waarbij alles overhoop is gehaald. Men heeft, na over een tuinmuur aan de zijde der Rochussenstraat te zijn geklommen, een raampje van het sousterrein vernield en daarna door een gat in een deur een grendel kunnen verschuiven. Er is niets gestolen, vemoedelijk zijn de dieven gestoord.

•        RN 6-12-1923 Inbraken

•        RN 10-12-1923 De inbraak aan den Heemraadssingel

 

De heer J. C. Meischko keert zich in een lezing tegen het plan van de Spoorwegcommissie om nieuwe station bouwen tusschen de Noordelijke verlenging van den Heemraadssingel en de Henegouwerlaan. Spr. schetste die omgeving: een conglomeraat van heerenhuizen, enkele villa's, een H.B.S., een confectiefabriek e.d. en vroeg, of daar ooit een goede entree van de stad kan worden verkregen.

•        NRC 21-12-1923 Tentoonstelling van stedebouw

 

Gisteravond is de 19-jarige dienstbode, A. Mulder, van den Schiedamscheweg, toen zij zich op den Heemraadssingel met sneeuwballen vermaakte, te water geraakt. Zij werd door enige voorbijgangers gered.

•        RN 22-12-1923 Niet zo bedoeld

 

Het gemeentebestuur heeft vandaag een schakelhuisje gecombineerd met kabelhuisje, urinoir en tijdsaanwijzing aan de Heemraadssingel aanbesteed.

•        NRC 28-12-1923 Aanbestedingen

 

De vereeniging Het Westen heeft aan Burgemeester en Wethouders verzocht, de aanleg van een vluchtheuvel op het kruispunt van Heemraadssingel, Vierambachtetraat.

•        NRC 31-12-1923 Rotterdam

 

1924

25-3-1924 Gisteravond heeft de vereniging Het Westen in de poort van Kleef onder voorzitterschap van den heer F.L. Hartog tijdens haar vergadering ondermeer bij de autoriteiten aangedrongen op het aanleggen van een vluchtheuvel op het drukke kruispunt Heemraadssingel – Vierambachtstraat met regeling van het verkeer en op onteigening van het hinderlijke voortuintje voor het café aan de Nieuwe Binnenweg op de hoek met de Heemraadssingel. De klok op het Heemraadsplein is op verzoek verplaatst  naar het kruispunt MathenesserlaanVierambachtstraat.  De Vereniging, die in 1904 is opgericht om actie te voeren tegen de stoomtram op de Nieuwe Binnenweg bestaat nu 20 jaar.

•        NRC 26-3-1924 Het Westen

 

Bij het loopen over aan den Heemraadssingel alhier liggende buizen is de 11-jarige C.E. gevallen en met het hoofd op een buis terecht gekomen. De jongen is met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 17-4-1924 Gemengde berichten

 

B. en W. stellen voor over te gaan tot het vaststellen van achtergevelrooilijnen voor bouwblokken gelegen tusschen den Nieuwe Binnenweg, den Heemraadssingel Wz en de Rochussenstraat.

•        NRC 15-5-1924

 

Uit de woning van de heer W.H. v.d. L. aan den Heemraadsingel alhier is na insluiping een antieke zilveren doos gestolen, inhoudende 6 zilveren lepels en vorken.

•        NRC 28-6-1924 Gemengde berichten

 

Op 5 augustus 1924 start Willem Broekhuys vanuit het statige pand Heemraadssingel 169 het Broekhuys Sneeuwbal-systeem. Dit piramidesysteem leidt binnen anderhalve maand tot het faillissement van Broekhuys’ firma en zijn vertrek naar België.

•        Het Vaderland 11-1-1924 Broekhuys weer in actie?

•        NRC 5-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        NRC 8-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        NRC 10-8-1924 Ingezonden stukken: Broekhuys-sneeuwbal-systeem

•        Het Vaderland 12-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        Het Centrum 3-9-1924 Broekhuys en de liefdadigheid

•        Het Centrum 8-9-1924 Het sneeuwbalsysteem Broekhuys uitgedaagd

•        Het Vaderland 8-9-1924 De Broekhuys’ sneeuwbal

•        Voorwaarts 9-9-1924 Een beslaglegging

•        Het Vaderland 11-9-1924 Broekhuys’ sneeuwbal; een verklaring van de voorzitter van de staf van accountants

•        Het Vaderland 11-9-1924 Broekhuys’ sneeuwbal; een verklaring van de firma Kiessel

•        Het Vaderland 18-9-1924 Broekhuys sneeuwbal failliet

 

Op de kruising Heemraadssingel / Nieuwe Binnenweg is mej. C. Reeser om het leven gekomen nadat zij was overeden door een bus. Diezelfde dag brak

de 28-jarige onderwijzer A. v.d. Kemel het rechteronderbeen toen hij op die kruising tegen de tram viel. In een ingezonden brief wijten 13 bewoners aan de Nieuwe Binnenweg deze ongevallen aan het voortuintje voor een pand op de hoek Heemraadssingel / Nieuwe Binnenweg dat ter plekke tot een wegversmalling leidt en dat ondanks veel aandringen niet wordt aangepakt.

•        Voorwaarts 24-7-1924 Onder de autobus

•        Voorwaarts 24-7-1924 Tegen de tram gevallen

•        Voorwaarts 29-7-1924 Eindelijk een doode en een gewonde

 

23-8-1924 Een autobus met 10 passagiers op de Nieuwe Binnenweg is in de zijde aangereden door een vrachtauto op de Heemraadssingel uit de richting van de Middellandstraat. Drie passagiers liepen lichte verwondingen op door glasscherven; de 19-jarige buschauffeur J.v.R. werd in het ziekenhuis verbonden aan zijn rechteroog. De bestuurder van de vrachtauto wordt door de kantonrechter veroordeeld tot f 30 boste subs. 14 dagen hechtenis, maar gaat net als het OM in hoger beroep. Daar verklaren vier getuigen dat de chauffeur geen signalen heeft gegeven en aan de bus voorang had moeten geven.

•        Het Vaderland 25-8-1924 Autobus botsing

•        Het Centrum 25-8-1924 Verkeersongevallen; Autobus omgeslagen; Drie licht gewonden

•        Voorwaarts 25-8-1924 Autobus omgeslagen

•        NRC 11-9-1925

 

Op de Heemraadssingel is de 7-jarige J. de K. door een sleperswagen overreden en met een gebroken dijbeen en een gecompliceerde beenbreuk in het Ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 18-9-1924 Gemengde berichten

 

De magazijnbediende P. S. is gisternamiddag op het Heemraadsplein alhier door een motorwagen van de tram aangereden. Hij is met ernstige inwendige kneuzingen ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 3-10-1924 Gemengde berichten

 

Prof. P. aan den Heemraadsingel ontmaskerd twee oplichters die in joodse kring klungel-schilderijen verkopen onder het mom  hiermee arme joodse geloofsgenoten te helpen.

•        Voorwaarts 25-11-1924 De Tweede

 

In een  petitie aan de gemeenteraad vragen 343 bewoners van Heemraadssingel en omstreken om een onderzoek, naar het bij regenval onder water loopen van de sousterrains. In een bijeenkomst van de vereniging Het Westen wordt gesteld dat het elektrisch pompgemaal aan den Heemraadssingel. absoluut te klein en dat men van van deskundige zijde heeft vernomen dat als bezuinigingsmaatregel maar een pomp in beweging wordt gebracht.

•        Voorwaarts 11-11-1924 Overstroomingen in het Westen

•        Voorwaarts 27-11-1924 Het Westen

•        NRC 27-11-1924 Het Westen

 

1925

Met een valse sleutel heeft iemand zich toegang verschaft tot de woning van den heer Van der P. op den Heemraadsingel alhier. Uit een kast is f 82,20 gestolen.

•        NRC 29-2-1925 Gemengde berichten

 

B&W stellen voor f 44.000 te besteden  aan het maken van een overstort in het noordelijk deel van de Heemraadssingel, zodat bij zware regelval overtollig rioolwater in de singel kan worden opgevangen en wateroverlast wordt voorkomen.

•        NRC 3-5-1925 Waterlast

 

Omstreeks 1 uur vannacht is op de Heemraadssingel bij de hooidrift een auto uitgebrand, doordat de vlam in de carburateur sloeg bij het aanzetten van de motor. Gasten van spuit 49 hebben aanvankelijk met zand en daarna met een slang op de waterleiding de brand geblust.

•        NRC 28-3-1925 Gemengde berichten

 

Op het Heemraadsplein alhier is de 16-jarige juffrouw H. van K. uit Vlaardingen door een tram aangereden. Zij viel en is met inwendige kneuzingen en een gebroken rib in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 23-7-1925 Ongelukken

 

27-7-1925 Gisterenavond werd de dove 77-jarige mevr. de weduwe S.O.-R. op den hoek van den Heemraadsingel en de Mathenesserlaan te Rotterdam, aangereden door paard en wagen waardoor zij is overleden.

•        Het Centrum 28-7-1925 Een dove dame overreden

•        NRC 28-7-1925 Gemende berichten

 

Het raadslid Dr W van Ravesteijn heeft gevraagd waarom de elektrische kabel die langs het ruiterpad aan de Heemraadssingel W.z. wordt aangelegd  zo dicht langs de piramide-iepen word gelegd dat de wortels van deze boomen worden doorgesneden en waarom dit gebeurd in een tijd van grote droogte waardoor  talrijke exemplaren dood zullen gaan? B&W antwoorden dat het leggen van de kabel in belang van de elektriciteitsvoorziening niet kan wachten op de winter en dat de kabel vanwege de onder het ruiterpad liggende persbuis niet verder dan 1,5 meter van de bomen kan worden gelegd.

•        NRC 9-8-1925 De beplanting langs de wegen

 

26-8-1925 De weduwe J.N., die tijdelijk bij haar dochter inwoonde op de Heemraadssingel, schiet haar dochter in de schouder en pleegt daarna zelfmoord.

•        Het Vaderland 27-8-1925 Familiedrama

 

Het concert, dat het Eerste Rotterdamsche R.-K. Mondharmonicacorps St. Hubal vanavond op het Heemraadsplein zou geven, gaat wegens het min gunstige weer niet door.

•        NRC 7-9-1925

 

21-9-1925 Op 74-jarige leeftijd overlijdt de aan de Heemraadssingel 212 wonende kunstverzamelaar J.P. van der Schilden, die belangrijke kunstschatten aan het museum Boymans heeft geschonken. Hij laat al zijn bezittingen na aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van dit museum. Een voorstel van het raadslid Reeser om het pand Heemraadssingel 212 niet te verkopen, maar hierin een museum Van der Schilden te stichten, aangezien Boymans te klein is om de nagelaten kunstschatten te exposeren, wordt niet gerealiseerd.

•        Maasbode 11-9-1925 J. P. van der Schilden +

•        NRC 7-11-1925 Museum Boymans

•        NRC 16-4-1926 Gemeenteraad van Rotterdam; Vergadering van donderdag 15 april

•        NRC 30-4-1926 Gemeenteraad van Rotterdam; Vergadering van donderdag 29 april

 

Op het Heemraadsplein alhier is de 16-jarige juffrouw H. van L.. uit Vlaardingen door een tram aangereden. Zij viel en is met inwendige kneuzingen en een gebroken rib in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 23-9-1926 Ongelukken

 

De heer A. Voogd, redacteur van het dagblad Scheepvaart, vierde gisteren zijn veertigjarig jubileum als journalist met een receptie in zijn woonhuis aan de Heemraadssingel 183a . Hij verklaarde de ontvangen waardering te danken aan het feit dat zijn doel was het belang van zijn stad te bevorderen en dat hij niet met alles, wat hem ter oore kwam, naar de krant liep, om er ruchtbaarheid aan te geven.

•        Het Vaderland 2-10-1925 Jubileum A. Voogd

 

De werklooze varensgezel H.P.v.D., die om onderdak te verkrijgen, in een pand aan de Heemraadssingel alhier een ruit heeft ingegooid, is aangehouden.

•        NRC 13-11-1925 Vernieling

 

Journalist en raadslid G. v. B. Wordt vervolgt omdat hij tesamen met leden van de Federatie van Metaalbewerkers de inboedel van iemand die de door haar gehuurde woonboot was uitgezet, onder bedreiging weer op deze woonboot had teruggezet. In de gemeenteraad zei het raadslid hierover: “Wij zijn begonnen met de woningruimte to distribueeren. Als het noodig is, beginnen wij ook op den Heemraadssingel en Westersingel.”

•        NRC 25-11-1925 Huisvredebreuk en bedreiging op de democraat; Raadslid voor de rechtbank

 

26-11-1925 De 26-jarige bouwkundige  D.B. heeft is met een luxe-auto vanuit de Heemraadssingel ingereden op een vrachtwagen, waardoor een inzittende expeditieknecht gewond raakte en een voorbijgangster de dood vond. De bouwkundige wordt vervolgd wegens dood door schuld; straf: 8 dagen hechtenis.

•        NRC 26-11-1925 Autobotsing

•        NRC 27-11-1925 Verkeersongevallen

•