Het Coolpolderplan van De Jongh uit 1883

 

Rose’s opvolger, de directeur van gemeentewerken De Jongh, maakt in 1883 een ontwerp voor de Coolpolder dat lijkt op dat van Rose. De binnenhaven in de noord-zuid richtling (met aan weerszijden spoorwegen) ligt nu ter hoogte van de huidige Heemraadssingel en kent nog maar één aftakking naar de Delfthavense Schie (ter plaatse van de Burg. Meineslaan. Vooral in Delfshaven ontstaat verzet, onder aanvoering van de heer Kam. Hij vindt een lange landinwaardse binnenhaven slecht voor een behoorlijke aansluiting tussen Rotterdam en Delfshaven (een annexatie wordt door Delfshaven gewenst en ook door Rotterdam noodzakelijk geacht). Er zou in de Coolse polder een mooie woonwijk kunnen komen maar niet met zo’n havenbarriére er doorheen.