Het Coolpolderplan van Rose uit 1865

 

In 1865 maakt Rose een nieuw ontwerp. Het raster is nu minder kaarsrecht en de vele havenkanalen zijn nu teruggebracht tot één kanaal in de noord-zuid richting (op de plek van de huidige Claes de Vrieselaan) en twee zijkanalen naar de Delfshavense Schie (ter hoogte van de Nieuwe Binnenweg en de Beukelsdijk). Ook kent het plan een groot centraal plein.