Het Coolpolderplan van Rose uit 1858

 

Rose ontwerpt een regelmatig raster van uitsluitend rechthoekige straten, dat aan de plattegrond van Manhattan doet denken. Bezuiden de Westzeedijk situeert Rose Zeehavens alsmede woningen en pakhuizen voor kooplieden. Benoorden de Westzeedijk, in het gebied waar nu de Heemraadssingel ligt, zijn binnenhavens geprojecteerd en ruimte voor industrie en arbeiderswoningen. Een indeling die een opvallende overeenkomst vertoont met hetgeen in de stadsdriehoek wordt aangetroffen.