Heemraadssingel

 

Toen de wereld werd geschapen schiep god voor maatschappelijk geslaagden de Heemraadssingel die van Beukelsdijk tot aan Rochussenstraat als schoolvoorbeeld van wat beschaafd was altoos breed en statig lag te blinken in een licht dat nergens viel zoals het daar valt of het zou op ansichtkaarten moeten zijn die stammend uit het interbellum diezelfde singel portretteren als ieder spoor van leven vreemde ruim bemeten stedelijke leegte vervult van bovenaardse vrede dieper dan op Crooswijk rond de zerken placht te zweven en nog wel pleegt op schijnbaar willekeurige door bleke winterzon beschenen doordeweekse februaridagen als niets het ontzagwekkend gat vermag te vullen dat overal rondom  zowel als in ons gaapt en elk moment een kille wanhoop ons vanuit de struiken  kan bespringen die kaal langs het meedogenloze water van een godverlaten Heemraadssingel staan.

 

Jules Deelder