De Vliegende Colonne van de Binnenlandse Strijdkrachten poseert

op de Heemraadssingel voor de foto op 8 mei 1945