Een van de schuilloopgraven langs de Heemraadssingel