Het SD-kantoor aan de Heemraadssingel 226 na

 het bombardement