Stichting Boulevard

Website van de Stichting Boulevard, de belangenorganisatie van bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein in Rotterdam. De website heeft tot doel informatie uit te wisselen, met bewoners en bedrijven onderling, maar ook met belangstellenden.

 

Mathenesserlaan

De Mathenesserlaan kruist de Heemraadssingel bij het Heemraadsplein. De website over de laan is een initiatief van bewoner Ab Stammeshaus.

 

Graafflorisstraat

De Graaf Florisstraat komt uit op de Heemraadssingel. De website geeft informatie over de buurt en buurtinitiatieven t.b.v. bewoners in de directe omgeving van deze straat.

 

Volmarijnstraat

De Volmarijnstraat is ook een zijstraat van de Heemraadssingel. De website van Aad van Wageningen informeert over geschiedenis en buurtactiviteiten m.b.t. het oostelijke gedeelte van de straat.

 

Claes de Vrieselaan

Deze webiste is bedoeld ter informatie voor de bewoners van de Claes de Vrieselaan, voornamelijk wonend tussen de Schermlaan en de Schietbaanlaan.

 

Ős Gravendijkwal

Deze loopt paralel aan de Heemraadssingel. De website is van bewonersvereniging B.O.O.G. (Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie Ős-Gravendijkwal)

 

Digitaal Middellandplein

Website met informatie voor bewoners van de wijk Middelland (waarvan de Heemraadssingel de westgrens vormt). Een initiatief van Bart Slottje in samenwerking met de bewonersorganisatie Middelland.

  

Provenierssingel

Website van de Vereniging Bewoners Provenierssingel Rotterdam.

  

Rotterdam

Overkoepelende website van de gemeente Rotterdam.