Pleidooi voor terugkeer fietsenstallingen - Zeven keer je fiets gejat: 'Hier word je echt gek van'

 

CHARLOTTE VAN GENDEREN MARLIES VAN LEEUWEN - ROTTERDAM

Bij de familie Kleij zijn binnen een jaar zeven fietsen gejat. Samen met een fietsenzaak pleiten de Rotterdammers voor de terugkeer van fietsenstallingen in hun wijk. Jean Paul Kleij krijgt er van de weeromstuit heel nare plannetjes van. “Een hangslot maken met zoutzuur erin.

 

En dat de fietsendief dat dan in z'n gezicht krijgt als ie het slot openzaagt. Maar ja, dan word ik weer vervolgd voor verminking." De Rotterdammer is de wanhoop nabij. Voor zijn huis aan de Heemraadssingel werd zijn gezin binnen een jaar zeven keer slachtoffer van fietsendiefstal. ,We worden er echt gek van. Niet alleen zijn van ons vijf fietsen gejat, ook twee fietsen van logerende vriendinnen van m'n dochter. Dat is toch genant?'' Ook bij de buurman van Kleij verdwenen dit jaar twee rijwielen; de laatste vorig weekend. Kleij pleit voor de terugkomst van particuliere fietsenstallingen in de wijk. ,Die hebben de woningcorporaties de afgelopen jaren opgekocht en omgebouwd tot huizen. Maar er kwam niks voor in de plaats. ]a, fietstrommels, maar die krijgen wij voorlopig niet voor de deur, want daar zou geen geld voor zijn. De fiets van m'n vrouw, de enige die we nu hebben, zetten we nu maar in de gang. Hebben we er straks weer vier, dan staan ze wel ontzettend in de weg.” Fietsenhandelaar Ben van den Berg, die een winkel heeft aan de Vierambachtsstraat, ondersteunt Kleijs pleidooi voor de fietsenbergingen. Het was deze fietsenmaker die de spiksplinternieuwe fiets van echtgenote Margot overspoot tot 'lelijk barrel', om het ding zo min mogelijk in het dievenoog te laten springen. “Heb ik afgekeken van studenten. Ik doe het zo'n tien keer per jaar, als mensen telkens maar terugkomen voor een nieuwe fiets. Gekleurde lak eroverheen, en dan wachten tot de lak scheurt."

De vaak particuliere fietsenbergingen, die ooit door de stad waren verspreid, werkten volgens Van den Berg veel beter dan ‘die gekke dingen die de stad ontsieren', zoals hij de fietstrommels noemt. “Niet iedereen kan een plek krijgen in zo'n trommel, terwijl in een stalling meer ruimte is. In deze wijk staan er misschien nog twee. Veel te weinig voor die mensen in die oude panden aan de Mathenesserlaan en Heemraadssingel, die hun fiets niet in de gang kwijt kunnen.” Van den Berg is nu bezig met een brief aan het college van burgemeester en wethouders, waarin hij om een oplossing vraagt. Niemand heeft overigens een idee wie achter de diefstallen aan de Heemraadssingel zit. ,De dief gaat in elk geval te werk met een slijptol, want onze loeizware kettingsloten worden steevast doorgezaagd," beschrijft Jean Paul Kleij. ,Ik denk dat de fietsen dan met z'n allen in een busje worden gegooid of zo." Volgens fietsenhandelaar Van den Berg is er niet per se sprake van een toename van fietsendiefstal in de buurt. “Het gaat in golven. Ze hebben het nu op dit plekje voorzien. Straks blijven ze waarschijnlijk weer een poosje weg, om ergens anders toe te slaan." Wijkagent Hans Vos sluit zich hierbij aan. Ik zie geen toename. Maar het blijft moeilijk te controleren hoe vaak fietsen worden gestolen, omdat niet iedereen aangifte doet.

 

Stallingen en berghokken

'Het is de vraag of het nog werkt, met zo'n sleutel' Het inrichten van fietsenstallingen is geen prioriteit voor Woonbron Delfshaven, zegt vestigingsdirecteur Richard Sitton. ,Ik denk niet dat het nog zou werken; iedereen in de wijk een sleutel geven voor zo'n stalling." Wel wil de woningcorporatie, als bewoners daarom vragen, bekijken of leegstaande panden eventueel kunnen fungeren als fietsenberging. ,Maar zelf zijn we daar niet actief mee bezig." Ook in nieuwbouwhuizen dreigt de (fietsen)berging uit te sterven, omdat het bouwen van zo’n opslagplaats sinds 2003 niet meer verplicht is. Vorig jaar trok de Rotterdamse wethouder Karakus aan de bel; van de in 2005 opgeleverde Rotterdamse appartementen had 63 procent geen berging. Minister Vogelaar overweegt nu of berghokken weer in het Bouwbesluit kunnen worden opgenomen.

 

AD/Rotterdams Dagblad

08-03-2008

Pagina 7

 

 

Op 7 maart 2008 stelde het raadslid H.C. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over fietsendiefstal.

 

 “Op www.ad.nl las ik een artikel over fietsendiefstallen, met name op de Heemraadssingel. Bewoners van wie de fiets herhaaldelijk is gestolen, vragen om de terugkeer van particuliere fietsenbergingen.

 

Vraag 1:                 

Wat vindt het College van het beeld dat het aantal fietsendiefstallen niet toeneemt, maar ook niet afneemt?

 

Antwoord:

Uit de cijfers blijkt in ieder geval niet dat het aantal fietsendiefstallen hoger is geworden. Uiteraard is het streven het aantal diefstallen omlaag te brengen en daarop is ook ons beleid gericht. Hierom wordt er ingezet op handhaving en toezicht op bijvoorbeeld de hotspots. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de realisatie van extra stallingscapaciteit.

 

Het is een algemeen gegeven dat de bereidheid om aangifte te doen van de diefstal van een fiets laag is. Dit heeft te maken met de waarde van de gestolen fiets en/of met het beeld dat er met de aangiftes niets wordt gedaan. Om maatregelen te kunnen nemen is het wel noodzakelijk om in beeld te hebben waar veel fietsen worden gestolen. Deze locaties kunnen dan door de handhavers in de gaten worden gehouden.

 

Om de aangiftebereidheid te verhogen is het daarom tegenwoordig mogelijk om via internet bij de politie aangifte te doen.

Een hoog risico van fietsendiefstal kan tot gevolg hebben dat mensen de fiets niet meer gaan gebruiken. Dit is een negatieve consequentie welke het stimuleren van het fietsgebruik, één van onze prioriteiten in deze collegeperiode, niet ten goede komt.

 

Vraag 2:                 

Is het College bereid om te zorgen voor meer fietsenbergingen in Rotterdam? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord:

Ja.

Op korte termijn verwachten wij een bericht van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie over dit onderwerp. De minister heeft een toezegging gedaan aan de Tweede Kamer dat zij uiterlijk in het voorjaar van 2008 wordt geēnformeerd over de wenselijkheid van het in de bouwregelgeving opnemen van de eis van de aanwezigheid van een fietsenberging en een buitenruimte.

Daarnaast wordt in het Actieplan Rotterdam Fietst! ruim aandacht besteed aan het verbeteren van stallingsmogelijkheden. Dan gaat het over mogelijkheden in het centrumgebied, voorzieningen bij woningen en bedrijven. Zo zijn we aan het onderzoeken of het mogelijk is om in de bestaande/nieuwe wijkstallingsgarages fietsenstallingen op te nemen.

Zodra wij de informatie hebben van de minister, zullen wij u daarover informeren.

 

 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,