Bewoners serviceflat Lieve Vlieger gaan actie voeren

 

Rotterdam - Boze bewoners van serviceflat Lieve Vlieger aan de Heemraadssingel hebben gisteren besloten actie te voeren. Ze zullen 31 oktober naar het Oceaanhuis van deelgemeente Delfshaven gaan om hun ongenoegen te uiten, met spandoeken en al.

De reden voor het ongenoegen is het voornemen van eigenaar Woningbedrijf Rotterdam huurwoningen in de verkoop te doen. Deelgemeente Delfshaven is daarmee akkoord gegaan en heeft een bezwaarschrift van de bewoners afgewezen. De flatbewoners vrezen dat de sociale samenhang verdwijnt als het plan doorgaat.

Tientallen bewoners kwamen gisteren naar de actievergadering om wat te ondernemen. Voorzitter van de bewonerscommissie T. Twigt: "We hebben afgesproken, naar de deelgemeente te gaan. Niet volgens afspraak, maar het moment waarvoor we zelf gekozen. We zullen een brief van kwaadheid overhandigen. Want aan het sociale aspect van het wonen voor vijfenvijftig-plussers wordt voorbij gegaan met de zogenaamde splitsingsvergunning die verkoop mogelijk maakt."

"Nu kunnen we met subsidie feestjes houden of kaarten bingo-avonden organiseren. Dat gaat naar zijn gossiemijne."

De ouderen zullen op eigene gelegenheid of met een RET-busje van Vervoer op Maat de demonstratieve tocht naar het Oceaanhuis maken. De bedoeling is er om twee uur 's middags duidelijk te maken dat ze de maatregel niet pikken.

 

Rotterdams Dagblad, 25-10-2000

 

ĹBejaardenwoningen' mogen niet verkocht'

 

Rotterdam - Bewoners van alle 55+-complexen uit Delfshaven bezoeken woensdagochtend de raadscommissie voor volkshuisvesting op het stadhuis om te protesteren tegen de dreigende ver koop van hun woningen. Het Woningbedrijf Rotterdam is van plan dit te doen om meer inkomsten te verkrijgen. Het gaat om honderden appartementen in ouderencomplexen met gezamenlijke ruimtes als Lieve Vlieger, De Schelf, De Boog en De Kolk. Het WBR wil de woningen 'splitsen' om verkoop mogelijk te maken. Daarvoor is een vergunning nodig. De meestal bejaarde bewoners worden in hun protest gesteund door onder meer bewonersorganisaties en de huurdersraad West.

Woordvoerster I. van der Lem van bewonersorganisatie Middelland: "Dit mag nooit gebeuren. De bewoners zijn hevig verontrust over wat hun te wachten staat. Ze zijn tevreden als huurder en willen hun woning helemaal niet kopen. Men is bang te moeten verhuizen, waardoor de sociale samenhang in de ouderencomplexen dreigt te verdwijnen. Een sociale verhuurder als het WBR mag zich niet verrijken aan woningen die ooit met veel overheidssubsidie zijn gebouwd."

 

Rotterdams Dagblad, 18-12-2000

 

 

 

Protest tegen verkoop huurwoningen ouderen

 

Rotterdam - Bewoners van ouderenwoningen in Delfshaven hebben vanmorgen tijdens de vergadering van de commissie Volkshuisvesting op het stadhuis geprotesteerd tegen de plannen van het Woningbedrijf Rotterdam om hun huizen in de sociale huursector te verkopen.

De politiek had wel oren naar het argument dat met deze plannen de hoeveelheid bereikbare woningen voor 55plussers in Delfshaven afneemt, terwijl die markt daar al krap is.

Het WBR voert aan dat de huidige bewoners de keuze hebben tussen kopen en blijven huren. Die bewoners merken echter op dat uiteindelijk welgesteldere Rotterdammers hun huurwoningen overnemen.

 

Rotterdams Dagblad, 20-12-2000

 

Verkoop van 55-plus-flats De

Lieve Vlieger 2 op lange baan

 

door Saskia Hak

DELFSHAVEN - Na maanden van actievoeren hebben de bewoners van de 55-plusflat De Lieve Vlieger 2 aan de Heemraadssingel afgelopen donderdag grotendeels hun zin gekregen: het Woningbedrijf Rotterdam verkoopt voorlopig geen appartementen in de flat aan particulieren. Dat bracht nog meer vreugde in de toch al feestelijke week, want de ouderen waren twee dagen eerder vanwege hun acties al uitverkozen tot bewonersgroep van 2000 van Middelland.

De deelraadsvoorzitter kwam op donderdagmorgen de actievoerders van De Lieve Vlieger 2 persoonlijk vertellen dat de verkoop van woningen in hun flat op de lange baan geschoven is. In een onderonsje tussen Tom Harreman, wethouder Meijer en het Woningbedrijf (WBR) is afgesproken dat het WBR de seniorenwoningen pas te koop aanbiedt als er voldoende aanbod is in de sociale woningbouw. Aangezien de gemeente al officieel toestemming gegeven heeft voor de verkoop van de flats, is het vooral het WBR dat na zes maanden moest toegeven.

In eerste instantie stond de deelgemeente achter de verkoopplannen, want het WBR kon investeren in de wijk met het geld dat de verkochte huizen zouden opbrengen. Maar de acties van de ouderen toonden aan dat veel waarde wordt gehecht aan goedkopere 55-plusflats in Delfshaven. Tijdens een actiebijeenkomst in november zette het WBR nog de hakken in het zand, maar nu Harreman beloofd heeft dat Delfshaven ondersteuning geeft bij nieuwe bouwprojecten voor seniorenwoningen, is ook het WBR akkoord gegaan met het staken van de verkoopplannen.

Het was deelraadsvoorzitter Harreman er duidelijk veel aan gelegen, de bewoners van De Lieve Vlieger tevreden te stellen. De ouderen van Delfshaven hebben het hem erg kwalijk genomen dat hij het WBR toestemming gaf voor de verkoop, vooral omdat er een tekort is aan bereikbare huurflats voor ouderen. De deelraadsvoorzitter moest afgelopen zomer aan de boze bewoners toegeven dat hij had zitten slapen, maar daarmee namen ze geen genoegen. Onder leiding van bewoner Teun Twigt, ging de Lieve Vlieger 2 op de barricaden.

"We zaten in juli in de koffiekamer bij elkaar, toen iemand vertelde dat het WBR woningen in onze flat in de verkoop ging doen. Ik geloofde er niets van, tot ik de brief onder ogen kreeg", vertelt Twigt. Het stak de bewoners, dat het WBR hun flat niet langer alleen voor huurders beschikbaar wilde stellen, maar mensen ook de gelegenheid wilde geven, een woning te kopen. Daarbij draaide het niet alleen om het aantal goedkope huurflats, ze waren ook bang dat er een ander slag bewoners in de flat zou komen.

Twigt kreeg bijna automatisch de leiding over de acties. Als rasechte socialist en vakbondsman heeft bij jarenlange ervaring. Ook opbouwwerkers en het wijkpastoraat werden betrokken bij de strijd. Er werden spandoeken opgehangen, politici aangesproken, en bijeenkomsten en demonstraties georganiseerd. EÚn van de hoogtepunten was de bijeenkomst in november 'in wijkgebouw Middelland, waarbij alle seniorenflats van het WBR, in Delfshaven vertegenwoordigd waren. Twigt was er niet, de spanningen van de acties hadden hem ziek gemaakt en daarom werd afgesproken dat ook andere flats hun stem zouden laten horen.

De acties van de ouderen kregen al snel de sympathie van het publiek, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de verkiezing tot bewonersgroep van het jaar. De ouderen van de Lieve Vlieger kregen de prijs om twee redenen. Ten eerste omdat ze zich op veel verschillende manieren hebben laten horen, ten tweede omdat hun actie ook ouderen in andere flats van het WBR heeft geholpen. Op de wisselbeker prijkt nu alleen 'Bewonersgroep Lieve Vlieger 2', want de prijs is voor het eerst uitgereikt.

Een mooie beker is het niet, maar de bewoners zijn er wel trots op. Twigt op dreigende toon: "Ze kunnen er uit leren dat ouderen zich niet laten ondersneeuwen." EÚn van de actievoerende dames vult aan: "Als we hem niet gewonnen hadden, waren we ook wel doorgegaan." De prijs en de acties hebben behalve trots ook veel saamhorigheid gebracht onder de bewoners van De Lieve Vlieger 2 en zodra ze alles zwart op wit hebben, komt er een feestje. Tom Harreman zal zeker op de gastenlijst staan en daaruit blijkt wel, dat ze in De Lieve Vlieger 2 strijdbaar, maar niet haatdragend zijn.

 

Maasstad, 31-1-2001

 

Huurwoningen voor ouderen toch in verkoop

Bewoners van serviceflat Lieve Vlieger zijn woedend op WBR

Door Eefje Oomen

Het Woningbedrijf Rotterdam doet in Delfshaven toch huurwoningen voor ouderen in de verkoop. Dit gebeurt onder meer in de serviceflat 'Lieve Vlieger 2' aan de Heemraadssingel. De bewoners zijn woedend. Verontwaardigd verwijzen de huurders van de flat naar de toezegging van het Woningbedrijf Rotterdam vorig jaar maart om de verkoop te staken.

Rotterdam - Die toezegging volgde na massaal protest van de bewoners die zich toen al fel tegen de verkoop van appartementen in hun flat keerden. De bewoners werden daarbij gesteund door de gemeenteraad.Nu het WBR de gewraakte stap toch zet, voelen de huurders zich volgens G. M. Verlaan, voorzitter van de bewonerscommissie, 'ronduit belazerd'. ,,Dat we toen gelijk kregen, voelt nu als een Pyrrusoverwinning. Een overwinning waar je uiteindelijk niets aan hebt. De mensen zijn echt teleurgesteld.''De voorzitter van de bewonerscommissie is zeer verbolgen over de manier waarop het gevoelige nieuws de huurders heeft bereikt. Die zijn in eerste instantie helemaal niet door het WBR ingelicht, maar hebben via via van de maatregel moeten horen. ,,Een bewoner die wegging, kreeg begin juli een brief waarin stond dat zijn woning in de verkoop zou gaan.'' Pas toen Verlaan om opheldering vroeg, volgde 10 juli een officiŰle brief voor alle huurders.

Instroom

De huurders willen geen verkoop, omdat ze denken dat de hechte gemeenschap in hun flat wordt doorbroken door de instroom van kopers. Ze benadrukken dat in Delfshaven te weinig goede en betaalbare huurwoningen voor 55- plussers zijn. Dat laatste argument was van doorslaggevend belang voor de politici, die vorig jaar de kant van de bewoners kozen.Volgens het WBR wordt het tekort aan ouderenhuisvesting echter snel ingelopen. Daarbij verwijst het bedrijf naar een rapport van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) van begin dit jaar. Daarin wordt aangegeven dat de bouw van zo'n dertig nieuwe woningen per jaar het huizentekort zal doen slinken. Dat was voor wethouder Pastors (fysieke infrastructuur) medio juli ook reden zijn fiat te geven aan het besluit van het WBR.Omdat de appartementen maar mondjesmaat de markt op komen, zal de voorraad betaalbare ouderenwoningen volgens de wethouder niet snel teruglopen. Pastors refereert ook aan het beleid om het woningbezit te stimuleren. Zijn partij, Leefbaar Rotterdam, heeft steeds geijverd voor meer koopwoningen voor de midden- en hogere inkomens in de stad. De maatregel van het WBR past bij dit streven.De voorzitter van de bewonerscommissie is niet onder de indruk van het rapport van de dS+V. Verlaan: ,,Ik kom er allerlei rekenkundige aannames in tegen, maar lees weinig over de reŰle situatie. Volgens mij kun je het stuk op verschillende manieren interpreteren.''In het rapport staat overigens ook een flinke noot van kritiek. De gemeentedienst concludeert dat de kwaliteit van de huidige ouderenwoningen in Delfshaven 'sterk' uiteenloopt. ,,Een kwaliteitsimpuls zou gewenst zijn,'' zo stellen de ambtenaren.

Vragen

De PvdA heeft inmiddels aan het college vragen gesteld over de affaire. De partij verbaast zich dat de huisvestingssituatie in Delfshaven zo snel is verbeterd. Daarbij herinneren de sociaal-democraten aan de brief van maart vorig jaar waarin gemeente, deelgemeente Delfshaven en WBR hebben afgesproken pas woningen in de verkoop te doen als 'het aantal bereikbare 55plus-woningen in Delfshaven substantieel' zou zijn vergroot.De PvdA wil dat het college exact aangeeft hoe groot het bestand betaalbare seniorenwoningen vorig jaar juli was en hoe groot het nu is. Ook vraagt de PvdA zich af waarom de raadsleden niet op de hoogte zijn gebracht van de briefwisseling tussen de wethouder en het WBR over dit onderwerp.

Rotterdams Dagblad, 7-8-2002

 

Delfshaven eist stop op verkoop ouderenwoning

Deelgemeente haalt uit naar WBR - nog steeds tekort aan huurwoningen

Door Eefje Oomen

De deelgemeente Delfshaven wil dat het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) per direct ophoudt met de verkoop van huurwoningen voor ouderen. Volgens dagelijks bestuurder M. Axwijk is er in haar deelgemeente nog steeds een tekort aan betaalbare huurwoningen voor ouderen. ,,Verkoop is dus absoluut voorbarig.''

Rotterdam - De dagelijks bestuurder, die ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing in haar portefeuille heeft, kiest daarmee de kant van de bewoners van de serviceflat Lieve Vlieger 2 aan de Heemraadssingel. Die reageerden eerder deze week woedend op het plan van het WBR om toch woningen in hun serviceflat op de markt te brengen. Een jaar eerder beloofde het woningbedrijf, onder druk van bewoners, deelgemeente en gemeente, de huurwoningen juist in stand te houden.Volgens het WBR kunnen er nu echter best wat appartementen in de verkoop, omdat het tekort aan ouderenhuisvesting snel wordt ingelopen. Daarbij baseert het woningbedrijf zich op een rapport dat de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (dS+V) in opdracht van de deelgemeente Delfshaven maakte. Daarin zou worden aangegeven dat er per jaar zo'n dertig nieuwe woningen bijkomen. Op basis van die redenering heeft ook wethouder Pastors (fysieke infrastructuur) ingestemd met de verkoop van seniorenwoningen in Delfshaven. Pastors benadrukt bovendien dat er in Rotterdam in het algemeen meer koopwoningen bij moeten.Axwijk, bestuurder namens de PvdA, reageert hogelijk verbaasd op de verklaring van het WBR. Volgens haar staat er in het rapport helemaal niet dat het tekort wordt ingelopen. ,,Er wordt juist geconcludeerd dat er nog steeds een tekort is.'' Dat sommige passages voor meerdere uitleg vatbaar zouden zijn, ontkent ze. ,,Wat deze kwestie betreft, kan er helemaal geen verschil van interpretatie zijn.''Verontwaardigd door de onaangekondigde stap heeft Axwijk inmiddels ook aan de bel getrokken bij het WBR. Dat heeft volgens haar echter afwijzend gereageerd. ,,Ze gaan gewoon door met hetzelfde beleid.'' Pressiemiddelen om het woningbedrijf te dwingen te stoppen met de verkoop heeft de deelgemeente niet.De bestuurder van Delfshaven heeft haar hoop nu op de gemeenteraad gevestigd. De raad zou de huidige passage in het Woonstadbeleid over ouderenhuisvesting aan kunnen scherpen. Axwijk: ,,In het Woonstadbeleid moet eigenlijk staan dat huurwoningen voor ouderen niet mogen worden verkocht tˇt het tekort is weggewerkt.''Haar PvdA-collega's in de gemeenteraad hebben al vragen aan het college gesteld over de situatie in de serviceflat aan de Heemraadssingel. De PvdA-raadsleden vragen zich bijvoorbeeld af waarom wethouder Pastors (Leefbaar Rotterdam) hen niet op de hoogte heeft gesteld van de ontwikkelingen. Vorig jaar escaleerde het conflict tussen WBR en bewoners nog en hielden de ouderen een protestbijeenkomst op het stadhuis.Axwijk wil wethouder Pastors echter niet afvallen. Volgens haar heeft het dossier Lieve Vlieger 2 waarschijnlijk te lijden gehad onder de overgang van een oud naar nieuw college. Ze spreekt de wethouder eind augustus, begin september over de kwestie.

Rotterdams Dagblad, 12-8-2002

Meer ouderen tegen verkoop huurhuizen

Bewoners Lieve Vlieger 2 behalen kleine overwinning op Woningbedrijf

Rotterdam - Onder bewoners van ouderencomplexen in Delfshaven is beroering ontstaan over de uitzonderingsstatus van seniorencomplex de Lieve Vlieger 2 aan de Heemraadssingel.

Het WBR wil maximaal de helft van het aantal seniorenwoningen in Delfshaven verkopen, maar heeft gisteren bekend gemaakt dat voor de Lieve Vlieger een uitzondering wordt gemaakt. Daar gaan de woningen pas in 2005 in de verkoop.Bewoners van de andere seniorencomplexen in Delfshaven beschuldigen het WBR dat er met twee maten wordt gemeten.Het uitstel is door de bewoners zelf gematigd positief ontvangen. Eigenaar Woningbedrijf Rotterdam (WBR) heeft na overleg met de deelraad Delfshaven en wethouder Marco Pastors (fysieke infrastructuur), besloten voorlopig af te zien van verkoop aan derden. Alleen de huidige huurders hebben nu het recht om de eigen woning te kopen. Als er tot 2005 een woning vrijkomt, wordt deze gewoon weer verhuurd en niet, zoals WBR eerder van plan was, verkocht aan ge´nteresseerde senioren van buitenaf. Deze groep krijgt pas in 2005 een kans als er een woning vrijkomt.Aan deze beslissing zijn een paar jaar voorafgegaan, waarin bewoners van de Lieve Vlieger fel hebben geprotesteerd tegen de voorgenomen verkoop. Het WBR wil woningen verkopen om op deze manier geld te verwerven om duizenden huurwoningen op te knappen. Maar volgens de senioren van de Lieve Vlieger is het aantal huurwoningen met lage huren voor ouderen nog lang niet op peil in de deelgemeente. En verkoop van honderden seniorenwoningen in complexen als De Schelf, De Boog en De Kolk, maakt de spoeling wel erg dun, dragen de bewoners aan.Met het uitstel van de verkoop tot 2005 hebben de bewoners van de Lieve Vlieger een kleine overwinning behaald. Maar tegelijkertijd maken ze de kanttekening dat er nog meer seniorencomplexen zijn in Delfshaven en daar gaat de verkoop blijkbaar gewoon door. Deze verkoop zal zorgen dat oudere woningzoekenden met een laag inkomen straks niet meer aan bod komen in Delfshaven.Het WBR had gisteren een informatiebijeenkomst belegd waar de beslissing werd toegelicht. Bij WBR-directeur F. Erkens schoven ook wethouder Marco Pastors en deelraadsvoorzitter Ton Harreman aan. De bijeenkomst werd ook bezocht door bewoners van andere ouderencomplexen in de deelgemeente. Deze wilden weten waarom voor de Lieve Vlieger een uitzondering wordt gemaakt tot 2005 terwijl de andere seniorenwoningen wel nu al worden verkocht.Echt antwoord kregen deze bewoners niet. Integendeel. De verwarring werd groter toen tijdens de bijeenkomst duidelijk werd dat ˇˇk aan minstens twee andere seniorencomplexen in Delfshaven de belofte is gedaan dat verkoop voorlopig niet aan de orde is. De WBR-directeur, de wethouder en de dagelijks bestuurder konden geen licht in de duisternis brengen. De partijen zullen binnenkort om de tafel gaan zitten om te kijken of de uitzonderingsstatus ook voor andere seniorencomplexen moet gelden.

Deelgemeentebestuurder Ton Harreman nam een voorschot op de uitkomst van dit gesprek door te stellen dat de regels voor iedereen gelijk moeten zijn. ,,Als er meer complexen zijn die deze belofte hebben gehad, moet de uitzondering ook voor deze partijen gelden. Want gelijke monniken, gelijke kappen,'' zei hij.

Rotterdams Dagblad, 12-8-2002