Grote zorgen over jonge asielzoekers

 

Rotterdam _ - De overheid moet meer geld uittrekken voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige asielzoekers, de zogeheten ama's. Het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam maakt zich zorgen over het welzijn van deze jonge mensen.
Vooral jonge asielzoekers zonder definitieve verblijfsvergunning die 18 jaar zijn geworden, worden te veel aan hun lot overgelaten. Deze 'ex-ama's' mogen niet werken, niet studeren, maar moeten wel een kamer zoeken omdat ze niet meer in de bestaande opvangplaatsen mogen wonen.
,,De landelijke politiek is alleen maar bezig met de vraag: hoe dammen we de vluchtelingenstroom in en hoe zorgen we dat de vluchtelingen zo snel mogelijk weer weg gaan,'' schampert divisiehoofd A. van Genabeek van het Centrum voor Dienstverlening. ,,Het humanitaire vraagstuk is: hoe vang je deze kinderen zo goed mogelijk op, is daaraan ondergeschikt geraakt.''
Ama's. Er is tegenwoordig overal een 'afko' voor. ,,Dat zegt misschien wel iets over de manier waarop politici tegen het probleem aankijken,'' zegt Van Genabeek.
'Ama's' zijn alleenstaande kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar, gevlucht uit alle windstreken van de wereld, en hier in Nederland logerend in verschillende opvangvoorzieningen. In Rotterdam verblijven er ongeveer 550. ,,In de stad zijn we er heel aardig mee bezig,'' vindt Van Genabeek. ,,Maar we zouden wel wat meer steun van de landelijke overheid kunnen gebruiken.''

Deugdelijk

In april wordt de notitie over het ama-beleid verwacht van staatssecretaris Cohen. Van Genabeek hoopt vooral dat er enkele deugdelijke maatregelen worden getroffen voor de ex-ama's, zodat voor deze groep meer perspectieven worden geschapen.
,,De meeste maatregelen zullen zich waarschijnlijk concentreren op de beperking van de toelating. Ik hoop dat ze ook zullen besluiten dat 18-jarige alleenstaande asielzoekers met een zogenaamde vergunning tot verblijf-status, mogen gaan werken en studeren. Zodat ook zij aan hun toekomst kunnen werken.''

 

Niets

Op dit moment is er voor deze groep weinig tot niets geregeld. Ze vallen buiten alle voorzieningen, wonen vaak op slechte kamers en mogen vervolgens alleen maar thuis zitten. Wel krijgen ze een uitkering. Van Genabeek heeft de wens dat alle woningcorporaties worden verplicht een percentage van hun goede en tevens goedkope kamers in goede buurten ter beschikking te stellen aan 18-jarige asielzoekers. Wethouder Meijer heeft al aangegeven dat hij de mogelijkheden zal bekijken. ,,Die kinderen moeten niet alleen maar in de achterstandsbuurten terecht komen. Het leven is al geen vetpot voor ze. Als je ze niet in de gaten houdt, belanden ze aan de rand van de samenleving,'' zegt Van Genabeek. Het liefst wil hij een centraal loket waar de jong volwassen asielzoekers terecht kunnen met vragen en problemen. ,,Daar zou de gemeente geld voor moeten uittrekken.''

Het ministerie van Justitie geeft geld voor de opvang van de minderjarigen, die onder voogdij staan van de stichting De Opbouw. ,,Het is geld voor begeleiding, maar ook niet meer dan dat. Er is geen geld voor de 'jus' van het bestaan, zoals vakantie, verjaarscadeautjes als ze jarig zijn. Als je het vergelijkt met de voorzieningen in andere sectoren van de jeugdhulpverlening, is het contrast schrijnend.''

 

Bedrijfsleven

De landelijke overheid is trouwens niet de enige die weinig aandacht heeft voor het welzijn van de jonge asielzoekers. Een verzoek om financiële steun bij de Rotterdamse kerken leverde tot dusver weinig op, vertelt Van Genabeek. ,,Misschien moeten we het ook bij het bedrijfsleven gaan proberen. Kijken of zij misschien iets extra's willen geven voor deze kinderen.''
De opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers loopt tot de leeftijd van 18 jaar. In Rotterdam wordt dit gezamenlijk geregeld door het Centrum voor Dienstverlening, Vluchtelingenwerk Rijnmond en het Centraal Orgaan Asielzoekers. Het Centrum voor Dienstverlening kent op dit moment vier verschillende soorten opvang voor de gevluchte kinderen. Er is één kinderwoongroep, met twaalf kinderen van 5 tot 14 jaar. De ouderen, naar Nederlandse begrippen de pubers, wonen in Kleinschalige Woon Eenheden, eensgezinswoningen waar ze in groepjes van vier, vijf wonen. Er is van 15.00 tot 21.00 uur begeleiding. Voor het opstaan, naar school gaan en naar bed gaan, zijn ze zelf verantwoordelijk.
Voor kinderen die daar nog niet aan toe zijn, is er sinds kort een opvanghuis aan de Heemraadssingel. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Ook tienermoeders worden daar opgevangen. Met redelijk veel succes, zegt Genabeek.
Voor de bijna 18-jarigen is er tot slot het kamerwoonproject. Na hun 18de verjaardag staan de meesten er alleen voor. Alleen de vluchtelingen die helemaal geen status hebben, dus zelfs geen vergunning tot verblijf, worden gek genoeg tot hun 21ste begeleid.

 

RD, 17-3-2000