Middelland krijgt luxe koopwoningen

 

Door Canis Zijlrnans

 

Rotterdam - Steeds vaker laten projectontwikkelaars hun oog vallen op de lege plekken in oude stadsvernieuwingsgebieden. Aan de Heemraads- en Essenburgsingel in de Rotterdamse stadsvernieuwingswijk Middelland gaan eind dit jaar de eerste palen in de grond voor twee nieuwbouwprojecten van luxe koopwoningen, die bijna tweehonderdduizend gulden per stuk moeten opbrengen. (...)

 

Voor de plek op de hoek van de Heemraadssingel en Volmarijnstraat, naast eetcafé Capitol, maakte de Amsterdamse architect Lucien Lafour een ontwerp, dat opvalt door zijn lichte kleuren. Hier gaat worden gebouwd in vijf lagen en de zestien appartementen, die eveneens met een lift zijn te bereiken, krijgen alle een op de Heemraadssingel gericht balkon. De gevel wordt oker met op de begane grond blauw-groene en grijze tegels en geheel in Italiaanse stijl krijgt het bouwsel een overhangend ‘wafel-dak' om de kleuren tegen de regen te beschermen. Deze plek, waar in het verleden wisselwoningen stonden, ligt nu al een aantal jaren braak. Een plan voor de bouw van ouderenwoningen (huur-koop) strandde onlangs, doordat de kosten te hoog waren.

Goede oplossing

Bij de bewonersorganisatie staat men welwillend tegenover de bouwplannen van de luxe koopwoningen. Woordvoerder Peter Berntsen hierover: "In principe staan wij nog steeds voor het bouwen van goede en goedkope huizen voor de mensen die nu in de buurt wonen. Maar doordat de subsidies voor sociale woningbouw steeds minder worden, is dit niet overal mogelijk. Omdat we er naar streven om de wijk voor het jaar 2000 af te bouwen, is dit een goede oplossing om lege plekken op te vullen."

Wel willen de bewoners, dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met inspraak rond de benodigde wijzigingen van het bestemrningsplan. Voor het project aan de Essenburgsingel moet de bestemming 'groen' veranderen in 'woningen' en aan de Heemraadssingel zal een gedeelte van de tuinen achter de huizen moeten worden opgeofferd.

 

Rotterdams Dagblad, 27-5-1991