Een gebouw met schubben in Middelland

Arne van Herk en Jan Kooijman zijn verliefd op de wijk: 'Zo frivool als het daar was, kan helaas niet meer'

 

Door Herman Moscoviter

Voor Hotel Waldor dralen twee mannen. Ze praten. Net iets te luid.

Vlakbij, op de hoek van de Heemraadssingel / Rochussenstraat in Rotterdam bij de ingang van de metro staat een hoertje. Een uitermate tengere vrouw. Stereotype: netnylons, hoge hakken, rokje nog niet halverwege haar dijen, beetje drentelend, draaiend met haar billen richting langsrijdende auto's en hun anonieme geile bestuurders. Ze kijkt even op naar de ,twee architecten en de verslaggever. Geen klandizie, oordeelt ze.

Architect Arne van Herk wijst met wat brede armgebaren hoe dit punt van Rotterdam er in de nabije toekomst wat hem betreft uit moet zien. Een flatgebouw van ongeveer vier verdiepingen, deels met een parkeergarage eronder. De vorm van de flat lijkt uit de lucht gezien op een oor. De balkons aan de Coolhavenkant sluiten als schubben over elkaar. lets bijzonders. lets verrassends.

Arne van Herk (45) en zijn collega-ontwerper Jan Kooijman (31) vinden dat de wijk Middelland daar een extra accent moet krijgen. Ze spreken in heus architectenjargon van articuleren. Daarbij zien ze met hun geestesoog in de nabije jaren de voetgangers van de Heemraadssingel via die nieuwe, glooiende en golvende flatwand richting Coolhaven lopen, om daar weer via een bredegroenstrook (bij het metrostation en langs de G. J. de Jonghweg) naar Het Park te kunnen doorstoten. Joggers en hondenuitlaters opgelet, dit wordt uw route van de toekomst. Prostituees en loopse binken, u wordt verzocht elders uw gerief te zoeken.

Arne van Herk en zijn maat. Ze zijn niet bang voor dat extra accent. Aan de Nieuwe Binnenweg, de Claes de Vrieselaan, s-Gravendijkwal (Lux) zetten ze vier nieuwe woon/winkelgebouwen neer in contrasterende grijze en blauwe kleuren. Op het eerste gezicht lijken ze te vloeken met de negentig jaar oudere omgeving, maar na enige gewenning, zie je de meerwaarde van het gebaar. Ze fleuren door hun vorm en tint de hele omgeving op.

 

Duwtje in de rug

We lopen door Middelland. De verzakte en daarmee vergane glorie van Jugendstil. Ooit prachtige huizen die thans schots en scheef staan. Scheuren door de Art Nouveau-bouw. Dichtgemetselde delen met sierlijke motieven. IJzeren balkonnetjes die je ondanks de roest voor het nageslacht zou willen bewaren.

In het kader van de manifestatie Stadstimmeren (ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van Rotterda) moeten Van Herk en Kooijman de stadsvernieuwing een duwtje in de rug geven met in totaal zo'n 540 woningen in dat deel van de wijk Middelland.

Van Herk: „Het is hier ooit zo mooi geweest. Wij moeten ons terdege bewust zijn dat dit geen lullig buurtje is. We moeten de pretentie hebben om na 90 jaar minstens hetzelfde neer te zetten. Goede nieuwbouw, een" aantrekkelijke woonbuurt. Daarin moeten het Gemeentelijk Woningbedrijf en Volkshuisvesting meegaan. Niet zo frivool en barok als het was, maar wel opvallend."

Het zijn wat de heren noemen 'de lessen die Middelland ons leert'. Er was ooit een avond in de Akademie van Bouwkunst in Rotterdam. Arne van Herk lichtte zijn plannen toe. Voor het gehoor beleed hij met behulp van de diaprojector zijn liefde voor die wijk: „Die hoekoplossingen, zo doordacht. Een prachtige gebogen wand. Kijk, hier, de bouwhoogte even aangepast." Iedereen hing aan zijn lippen. Hij kon niet meer ophouden. „Een fantastische plek waar Rotterdam voor moet knokken."

 

Prostitutie

Wat op die avond een extra dimensie kreeg omdat de bouwers en projectontwikkelaars en de buurtbewoners lieten blijken dat Middelland Zuid alleen wordt aangepakt als de (heroïne)prostitutie definitief verdwijnt. Want weliswaar is de G. J. de Jonghweg de daadwerkelijke gedoogzone, wie daar woont, weet dat de hoeren inmiddels tot aan de Nieuwe Binnenweg lopen. En hun klandizie dus ook alsmaar uitwaaiert. De politie blijft passief. Zelfs de meest tolerante bewoners beginnen zich te ergeren. Nog afgezien van het feit dat de afgelopen jaren drie vermoorde publieke vrouwen in Middelland Zuid zijn gevonden. „Wie wat aan de wijk wil doen, moet prostitutie verwijderen," eisen nu alle partijen.

De plannen die ze bij het architectenbureau maken (officieel Van Herk en De Kleijn) zijn ronduit spectaculair te noemen. Behalve het opvallende 'oor van Middelland', hebben ze voor de hoek 's-Gravendijkwal/Rochussenstraat een oplossing bedacht die het meest weg heeft van de achtersteven van een schip op het droge. Vreemde patrijspoorten sieren de wand op. Van Herk: „We geven de 's-Gravendijkwal een zetje mee in de richting van de Maastunnel. Maar we willen dat gebouw per se afsluiten voor het overdadig .geluid."

De nieuwe woonhuizen aan de Rochussenstraat zien er uit als een tikkie te ver uitgetrokken harmonika, met schuine erkers, opdat iedereen ook over de straat kan uitkijken. Die erkers zijn van het achterliggende huis gescheiden door een (glazen) wand, opdat ook daar de overlast van het zware verkeer wordt beperkt. De ramen komen zo hoog te zitten dat je net over personenauto's heen kijkt, maar ook de stoep in de gaten kunt houden. Vroeger heette dat: met mogelijkheid tot sociale controle.

Alles wat ze doen, wordt gewikt en gewogen. Voor de Claes de Vrieselaan komen ze behalve met een tweetal gebouwen ook met een nieuw wegprofiel. Jan Kooijman: „Als je alleen maar die auto's, dat blik dat langs de stoep staat, weg kunt krijgen. En de stoep kunt verbreden." Arne van Herk: „Geen lullig tippelpaadje. Zodat kinderen daar op die stoep kunnen lopen en zonder gevaar naar de rustiger zijstraat, waar bijvoorbeeld hun school staat, kunnen."

Ze wijzen al wandelend op het trottoir in de Vliegerstraat, dat trapsgewijs is verhoogd. Drie stoepranden boven elkaar. Je zou al een terrein-auto moeten hebben om daar te kunnen parkeren. Kooijman: Fantastisch. Zo'n oplossing." Van Herk: „Dat kan alleen maar in Rotterdam." Motto voor alle plannen: niet terugdeinzen dit rigoreus aan te pakken. Het ambitieniveau van beide heren ligt behoorlijk hoog.

Het midden van de Claes de Vrieselaan blijft parkeerruimte, maar zonder vakken. Met als gevolg dat er ook op hoogtijdagen een feest kan worden gegeven, of een markt gehouden. Daar waar straten de laan kruisen kunnen wat de heren ontwerpers betreft „mogelijk beelden worden geplaatst, kunstwerken die zo’n eiland verbijzonderen."

De uit de Claes de Vrieselaan verbannen auto's krijgen parkeerruimte onder een nieuwe bebouwing met opengebroken bouwblokken tussen de Snellinckstraat en de Zwaerdecroonstraat. Nog eens 240 woningen, maar wel zo geplaatst dat er weer licht en zon in dit sombere deel van de wijk kan komen. Als de gezamenlijke partijen het tenminste eens kunnen worden over deze bebouwing. En voordat het dan gerealiseerd is, zullen er nog jaren verstrijken.

Wie het heeft over de vernieuwing van de stadsvernieuwing in stedebouwkundige en architectonische zin, kijke naar Van Herk & partners. Zo moet het gestalte worden gegeven, vanuit het bestaande, vanuit het aanwezige verleden, vanuit de maat van deze wijk. Vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping, dus. En een directe doorsteek vanuit Middelland Zuid naar de Coolhaven.

„Ooit hebben de gemeentelijke diensten door dat verkeersplein daar te leggen en die autobaan over de Rochussenstraat te maken, het water van de wijk afgepakt. Wij willen het weer aan de wijk teruggeven."

 

Het Vrije Volk, 25-1-1990

 

Deze sloop is een absolute knieval voor beleggers

Bewoners woedend over het tenietdoen van eerder gemaakte afspraken

 

Door Herman Moscoviter

ROTTERDAM Woedend zijn ze. De vijfentwintig bewoners van de hoekbebouwing Rochussenstraat/Heernraadssingel in Rotterdam weten dat er sinds kort een sloopetiket op hun statige, mooi geornamenteerde woningen ligt. Dat wil zeggen, wanneer de nieuwe plannen voor Middellandzuid doorgaan, zal de slopersbol dwars door deze bouwtechnisch uitstekende woningen slaan. Slechts één van alle huizen staat scheef. Maar dat is tegen niet al te hoge kosten te verhelpen.

De bewoners voelen zich genomen. Alle beloften uit voorgaande jaren zijn met één pennehaal teniet gedaan. Furieus zegt Peer Houben: "Bij de gemeente leren ze kennelijk nog steeds niet wat er bij Heijplaat is misgegaan. Daar hebben het Havenbedrijf en het Grondbedrijf over de rug van burgers iets beslist. Hier gebeurt in feite hetzelfde. Deze plek is verkocht aan particuliere beleggers. Over de ruggen van ons, bewoners, heen."

"Een toplocatie voor super de luxe woningbouw. In het kader van Stadstimmeren, de bouwmanifestatie ter gelegenheid van 650 jaar Rotterdam, werd hier een nieuw plan ontwikkeld, niet uitgaand van wat er is en kan blijven, maar een plan dat het bestaande bestemmingsplan met voeten treedt. De architecten keken niet wat voor huizen hier stonden, ze keken niet hoe goed en mooi deze huizen zijn, nee, hop achter de tekentafel en dan maar een experimenteel plan gemaakt. Als dat vernieuwing van de stadsvernieuwing is, waarmee Rotterdam zo graag koketteert, afbraak zonder de waarde van het bestaande te bekijken, nou dan kunnen we nog veel verwachten."

Zijn toon is snerend. Hij heeft ook alle reden. Als architect is hij veelvuldig bezig met renovatieprojecten in Rotterdam. Hij wil daar maximaal zorgvuldig mee omgaan. Hij weet dat hij met handen en voeten gebonden is aan funderingsonderzoeken. Bij zijn eigen huis is nu het funderingsonderzoek van weleer terzijde geschoven. Een vreemd geïnterpreteerd nieuw funderingsonderzoek moet het 'gelijk' van het slopen verklaren. Daarin gaat men om een of andere reden uit van het slopen van één huis, waardoor de andere zullen 'verslechteren.’ Twee woordvoerders. Met recht van spreken, ook al wonen ze er niet levenslang. Peer Houben (architect, 36 jaar, vijf jaar met zijn bureautje in een pand) en Guus de Ruiter (kunstschilder, 66 jaar, vier jaar werkzaam en woonachtig aan de Rochussenstraat). Ze hebben ooit de verzekering gekregen dat de stadsvernieuwing hen met rust zou laten. Niets blijkt nu minder waar.

De Ruiter heeft de laatste jaren drie maal moeten verhuizen om atelierruimte (en daarmee zijn levensonderhoud) te behouden. "Ik ben alsmaar kleiner terecht gekomen en heb steeds mijn werk uit voorgaande periodes moeten wegdoen of vernietigen. Ik heb geen verleden meer." Peer sarcastisch: "Mooi dat de gemeente je nu helpt dat te perfectioneren."

De woningen zijn groot (hier en daar zitten er woongroepen in), de ligging bij de Coolhaven mooi en goed, op een na gaat het om degelijke bouw waar weinig onderhoud aan hoeft te gebeuren, door Gemeentelijk Woningbedrijf zijn enkele panden á raison van een half miljoen gulden gemeenschapsgeld opgeknapt, terwijl de overige dankzij particulieren in goede staat verkeren en tenslotte zijn del

huizen uitwendig sober, maar binnen rijk geornamenteerd.

Peer Houben: "Alle ellende voor de meer dan twintig bewoners is ontstaan doordat een of andere onverlaat zei dat een studieplan voor het gebiedje moest worden tot beleid verheven. En wij moeten opeens bewijzen dat deze huizen goed zijn. Dat is de omgekeerde wereld. De bewonersorganisatie heeft driemaal vergaderd over deze zaak. Er zijn nooit notulen van verschenen. Maar de eerste keren was men bezorgd en was iedereen tegen sloop, de laatste keer zei men: we hebben gehoord dat er gesloopt moet worden, we willen zorgen dat jullie financiële hulp krijgen. Toen zijn wij als groep unaniem opgestapt. Dat was geen vergadering, maar een verklaring van hun ommezwaai."

Guus: "Ze vergeten dat het gaat om een prettig en goed dak boven je hoofd. ik wil niet gedwongen worden te verhuizen. Het gaat niet om het mooi of lelijk van het nieuwe plan, maar om het feit dat alle afspraken ongedaan zijn gemaakt, en dat goede en ruime huizen tegen de vlakte gaan. We zijn opeens in de rol van de verdedigers gedrongen."

Peer: "Dat gaan we waarmaken. We hebben een advocaat met z'n allen, we willen ons juridisch gelijk halen."

Guus: "Je zekerheid als bewoner wordt in verregaande mate aangetast. Woon ik hier nu de rest van mijn leven', zoals ik dacht toen ik hierheen kwam, of nog vijf jaar, zoals de vlag er nu bijhangt.

Peer: "volstrekt merkwaardig dat er tijdens de Manifestatie Stadstimmeren plannen, congressen, workshops, jury's over onze hoofden heen iets voor vaststaand aanneemt dat nooit verder had mogen worden ontwikkeld. Triest dat als gevolg van het feest van vijftig jaar wederopbouw, Rotterdam een serie prima huizen laat slopen. Huizen waarin juist die mensen wonen die men in de stad wil houden en krijgen. Ik zie het nog steeds als een absolute knieval voor de beleggers die opeens in de stadsvernieuwing mogen meebeslissen."

 

Het Vrije Volk, 14-11-1990

 

 

'Sloop singelpanden nog niet besloten'

ROTTERDAM — Wel of niet slopen van de bebouwing op de hoek van Heemraadssingel en Rochussenstraat in Rotterdam, kan nooit zonder discussie in de gemeenteraad zijn besloten. Dat was de mening van PvdA' er J. Janse gisteren in de vergadering van de raadscommissie Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting. Hij zei dat naar aanleiding van een publicatie in HVV waaruit bleek dat er een sloopbestemming ligt op de daar staande veertien grote huizen, terwijl in het verleden was besloten dat de stadsvernieuwing daar niets . te verhapstukken had. Alleen door het ontwikkelen van plannen in het kader van Stadstimmeren, is opeens die bestaande toezegging vergeten. De projectgroep Middelland wil 'ruimte' maken voor plannen van beleggers. Eind november, begin december zal in de commissie Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting de mogelijke sloop ter discussie staan.

 

Het Vrije Volk, 16-11-1990

 

 

Hotel Waldor blijft staan

Rotterdam Hotel Waldor en de omliggende woningen aan de Heernraadssingel, op de hoek met de Rochussenstraat, blijven staan. Deze boodschap kregen de bewoners gisteren te horen in de raadscommissie voor stadsvernieuwing.

De politici waren unaniem van mening dat het besluit van de projectgroep Middelland (daarin zitten wijkbewoners en ambtenaren) om een sloopetiket op het blokje woningen te plakken, ongedaan moet worden gemaakt. "Mooie panden moet je warm koesteren", vertelde CDA-raadslid mevrouw H. Hemelsoet, die daarmee de gedachten van alle politici verwoordde.

Zelfs de handicap dat de aan de Heemraadssingel gelegen panden flink verzakt zijn, vormde voor de raadscommissie geen beletsel om de toekomst van Waldor en belendende percelen te waarborgen. Een poging van de projectorganisatie stadsvernieuwing om alsnog de ,noodzaak' van sloop vanwege de slechte fundering in een aparte nota aan te tonen, werd door wethouder ir. P.O. Vermeulen (PvdA) meteen de kop ingedrukt. De beslissing van de commissie om het sloopetiket te verwijderen, werd door Vermeulen zelf becommentarieerd: "Het lijkt me goed nieuws voor de bewoners".

 

Rotterdams Nieuwsblad, 23-11-1990