Kantoor Humanitas is de as

 

Een felle uitslaande brand legt in de nacht van 11 op 12 maart 1987 twee panden van de Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening “Humanitas” aan de Heemraadssingel 182-184 in de as. Het vuur ontstond rond half drie op de eerste etage en breidde zich zeer snel uit. Het blussen van de brand duurde ruim tweeëneenhalf uur. Het naastgelegen pand, waarin veel computerapparatuur staat, liep veel rookschade op, maar kon voor het vuur worden gespaard. In de verwoeste panden zaten de afdelingen jeugdbescherming, gezinsvoogdij en een adviesbureau van Humanitas. De schade bedraagt vele honderdduizenden guldens. De recherche vermoedt dat het vuur is aangestoken. De ruit van een draadglazen deur naar de eerste verdieping bleek die nacht te zijn stukgeslagen. De politie stelt een onderzoek in. De twee panden blijken onherstelbaar beschadigd en worden nog in hetzelfde jaar afgebroken.

 

 

Humanitas moet na brand improviseren

ROTTERDAM — De felle brand die gisternacht twee panden van de vereniging Humanitas aan de Heemraadssingel in de as legde, is vrijwel zeker aangestoken. „Het vuur is ontstaan op een plek waar normaal gesproken geen brand kan beginnen, namelijk op de eerste verdieping," aldus een woordvoerder van de politie gistermiddag. Bovendien bleek ook een ruitje van de voordeur ingeslagen te zijn, vlak voordat het vuur werd ontdekt.

Ook directeur Becker van Humanitas acht het niet denkbeeldig dat de brand is gesticht. „We hebben de laatste tijd veel last gehad van inbraken. Daarom waren ook alle ruiten en deuren met ijzervlechtwerk beveiligd. Misschien dat er iemand met een snijbrander aan het werk is geweest." Becker schat de schade als gevolg van de brand op enkele miljoenen guldens.

Het pand op de hoek Schietbaanlaan/ Heemraadsingel moet wegens instortingsgevaar worden afgebroken, het daarnaast gelegen pand hoogstwaarschijnlijk ook. Het naast de Humanitaskantoren gelegen computerbedrijf Medimatica, dat ternauwernood gespaard bleef, heeft te kampen met een schadepost van minstens enkele tonnen. Vooral de medische databank in de kelder van het pand liep veel rook- en waterschade op.

In de enkele tientallen, meters verder gelegen dependance van de vereniging Humanitas werd gisteren met man en macht gewerkt om de hulpverlening zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. PTT'ers waren druk bezig met het aanleggen van noodlijnen, waardoor Humanitas toch op het oude nummer bereikbaar blijft. In de gang stonden enkele dozen met half verbrand archiefmateriaal. Het grootste gedeelte van het archief is, evenals enkele computerbanden, in vlammen opgegaan. Ook de financiële administratie en de administratie van de actie „Over?—Nodig!", die samen met Het Vrije Volk wordt georganiseerd, ging verloren. De actie gaat overigens gewoon door, aldus Humanitasdirecteur drs. H.M. Becker.

Hij noemt het een geluk dat krap een half jaar geleden het pand aan de Heemraadsingel 164 is aangekocht. Becker: „Ik moet nu tachtig mensen onder dak brengen die in de twee uitgebrande panden werkten. Daarover vindt overleg plaats met de stichting Buitenlandse Werknemers Rijnmond en met de stichting Humanitas, een zelfstandige 'dochter' van onze vereniging. We zetten alles op alles om door ,te kunnen gaan met de hulpverlening, zoals de jeugdbescherming en de gezinsverzorging." Of Humanitas op dezelfde plek terugkeert, is nog onzeker, omdat de vereniging al enige tijd kampt met ruimtetekort.

 

Het Vrije Volk,  13-3-1987