Teleurstellende voorlichtingsavond over Heemraadspark

 

Nieuwe Westen/Middelland - "Ik heb nog geen enkel blij geluid gehoord, alleen maar kritiek", aldus gisteravond een verontwaardigde bezoeker van de voorlichtingsavond over het nieuw in te richten Heemraadspark.

 

Ongeveer honderd belangstellenden waren naar het wijkcentrum aan de Eerste Middellandstraat gekomen om antwoord te krijgen op de vele vragen die hen bezig hielden in verband met het Heemraadspark. Maar de antwoorden die ze kregen van Jan Huizer, ontwerper bij de dienst Stadsontwikkeling, Jos van der Vondervoort van de afdeling beheer plantsoenen en Bakker, projectleider van de, dienst Gemeentewerken, konden de vragenstelIers niet tevreden stellen

"Waarom moet het park een gesloten karakter krijgen? Het werkt prostitutie in de hand en de sociale controle valt weg", aldus een van de opmerkingen. Het nieuw te creŽren park krijgt een haag, waardoor van buiten af niet meer te zien is, wat er in het park gebeurt.

De aanwezige ambtenaren gingen bij hun antwoorden uit van het bestaande plan, dat -zo bleek gisteravond - niet erg voor wijzigingen geschikt is. Een bezoeker reageerde daar als volgt op: "Je moet een plan aan de situatie aanpassen en niet omgedraaid".

Hij doelde hiermee op de 68 te rooien bomen en kreeg bijval van de zaal. Een andere belanghebbende: "Waarom is er nooit iets aan het onderhoud van de bomen gedaan, dan waren er nu niet zoveel ziek, beter voorkomen dan genezen."

Van der Vondervoort "Het onderhoud van de bomen heeft te lijden door de bezuinigingen. Het ontbreekt ons aan geld en middelen".

Volgens de omwonenden van het park, die vijf jaar geleden in grote meerderheid -tachtig procent was tegen veranderingen in het park- tegen het Heemraadsparkplan stemden, moet het nieuwe park meer op een grote speelplaats lijken met wat bomen dan op een park. De voorlichtingsavond bleek voor de belangstellenden een teleurstelling. Ze vonden dat bij de plannen geen rekening is gehouden met de omwonenden en dat inspraak blijkbaar niet meer mogelijk is.

 

Het Vrije Volk, 6-6-1986