Valse start Heemraadspark

 

De teleurstelling over het kappen (vorige week) van zesendertig bomen langs de Heemraadssingel (tussen Vierambachtsstraat en Mathenesserlaan) is groot. De werkgroep Heemraad is zelfs in woede ontstoken over het vellen van de sierlijke prunussen, die jaar in jaar uit als één van de eerste boomsoorten in dat deel van de stad met roze bloesem de zomer aankondigen.

Het ongenoegen van buurtbewoners hangt inmiddels in de vorm van affiches tegen het kappen achter talloze ruiten. Het leed van deze valse start van de aanleg van het veelbesproken Heemraadspark wordt echter ook enigszins verzacht. In heel wat vazen in huiskamers daar in de buurt prijken nu al een aantal dagen kanjers van takken.

 

Het Vrije Volk, 6-5-1986

 

 

Bewoners woedend over kappen bloesembomen

 

NIEUWE WESTEN/MIDDELLAND  -  Met grote verontwaardiging hebben bewoners uit het Nieuwe Westen en Middelland gereageerd op het kappen van 36 bloesembomen aan de Heemraadssingel. De ruim veertig jaar oude bomen moesten plaats maken voor de aanleg van het Heemraadspark, maar dit wordt door de aktiegroep Het Nieuwe Westen en de werkgroep Heemraad "voorbarig" en "tegen de afspraken" genoemd.

 

Met stijgende verbazing en woede zagen bewoners van de Heemraadssingel onlangs hoe 36 stuks prunusbomen vóór hun ogen tegen de vlakte gingen; een maatregel die noodzakelijk zou zijn voor de aanleg van het Heemraadspark. De ruim 40 jaar oude bloesembomen stonden bijna in bloei en de verontwaardiging in de buurt was dan ook groot. De werkgroep Heemraad spreekt zelfs van een "bomenmoord" en stuurde per omgaande een telegram naar het college van B&W. "Dit is niet alleen voorbarig maar ook nodeloos" vertelt een geëmotioneerde voorzitter Hoekstra. "We hebben onmiddellijk affiches gemaakt waarop het kappen veroordeeld wordt, want het moet toch mogelijk zijn om het park aan te leggen met behoud van de bestaande, vaak unieke bomen?" De werkgroep zegt in elk geval bereikt te hebben dat twee bijzondere sparren gespaard blijven.

 

Vergadering

Ook  de akiegroep Het Nieuwe Westen is verontwaardigd over het kappen van de bloesembomen. "Er zijn in het verleden afspraken gemaakt met de bewoners die men nu niet nakomt. Slechts een aantal bloesembomen zouden moeten verdwijnen en de rest kon gehandhaafd blijven; als men op deze manier een begin maakt met de aanleg van het park dan is dat voor ons een onverteerbare zaak". De aktiegroep wijst daarbij op de speciale commissie die overleg zou gaan voeren met alle betrokkenen bij de aanlag van het park. “Tot op heden is de commissie ondanks herhaalde verzoeken van onze kant nog nooit bij elkaar geweest en dit is juist nodig om problemen als het onnodig kappen van bomen te voorkomen”.

 

De werkgroep Heemraad heeft een vergadering gepand op dinsdag 27 mei, waarbij woordvoerders van de gemeente hun standpunt nader uiteen kunnen zetten. De vergadering wordt gehouden in het gebouw van de VU.

 

De Westergids