Wisselende reacties op Rotterdamse 'tippelzone'

Middelland tegen; Heemraad opgelucht

 

Van een onzer verslaggevers

ROTERDAM - De Rotterdamse werkgroep Heemraad wil dat de politie de komende maanden met man en macht de Ďprostitutiemarkt' verjaagt uit het gebied rondom de Claes de Vrieselaan/Heemraadsingel/Rochussenstraat naar het onofficiŽle 'gedooggebied' langs de G.J.de Jonghweg, nabij de Parksluizen.

 

De werkgroep Heemraad strijdt al geruime tijd tegen het In dit deel van Rotterdam opdringende prostitutiegebeuren. In een brief aan burgemeester Peper spreekt de werkgroep haar opluchting uit over de jongste gang van zaken waarbij de Rotterdamse politie prostituees en hun klanten 'verwijzen' naar de G J.de Jonghweg. Tot voor kort trad de politie veelal verbaliserend op tegen het overlast gevende prostitutiegebeuren.

In Rotterdam worden al jaren pogingen gedaan een prostitutiecentrum op te zetten buiten de woonwijken. Niet in de laatste plaats door het gegeven dat een gemeente zich officieel niet met het prostitutiegebeuren mag bemoeien liepen al die pogingen stuk.

Tijdens een rechtszaak, waarbij drie verslaafde prostituees werden veroordeeld tot de gebruikelijke boete van 150 gulden, kwam het falende prostitutiebeleid opnieuw aan de orde. Zowel kantonrechter mr. Pompe als (in hoger beroep) officier van justitie mr. Schoonaard, hekelden het volgens hen falende beleid van de gemeente. Gewezen werd onder meer op de gang van zaken in andere grote gemeenten waar tippelen ook verboden is maar waar dat oogluikend wordt toegestaan.

 

Advocaat Bakker Schut toonde zich eveneens voorstander van het aanwijzen van een tippelzone waarmee een eind kan komen aan het opjagen van prostituees Hoewel van een officiŽle aanwijzing geen sprake is, blijkt de Rotterdamse politie sinds kort niet op te treden tegen tippelende prostituees die hun werkterrein naar de G.J. de Jonghweg hebben verplaatst. Elders in de stad treedt de politie wel op tegen overlast gevende prostitutie maar dat gebeurt eerst nadat gewezen is op de onofficiŽle tippelzone. Het Rotterdamse gemeentebestuur neemt vooralsnog een afwachtende houding aan, waarbij de mate van overlast bepalend zou zijn voor eventuele stappen. Het ontstaan van een tippelzone heeft inmiddels reacties opgeroepen van de actiegroep Middelland en het bestuur van de Hogere Technische School (het schoolgebouw staat in de tippelzone).

Middelland vreest problemen in de wijk omdat de prostituees en hun klanten aangewezen blijven op de bars, hotels en horecagelegenheden in deze wijk. Het schoolbestuur vindt de combinatie school/tippelzone weinig geslaagd.

 

De werkgroep Heemraad ziet weliswaar lichtpuntjes In de jongste gang van zaken. Aangedrongen wordt op overleg als het gedoogexperiment een maand oud is. De werkgroep rekent er op dat er een eind wordt gemaakt aan de overlast in Ondanks de steun voor de huidige gang van zaken blijft de hoop van de werkgroep gevestigd op het verder van de woonwijken liggende Keilehavenplan. De plannen om daar een eroscentrum op te zetten strandden op de bezwaren van omliggende bedrijven.

 

Trouw, 8-6-1984