Werkgroep H E E M R A A D

Postbus   25074

3001 HB   ROTTERDAM                                                         Rotterdam 10 april 1984.

 

P E R S B E R I C H T

=====================

 

BUURT  WEIGERT  HEEMRAADSPARK

 

Uit een huis aan huisenquête langs de gehele Heemraadssingel, georganiseerd door de werkgroep Heemraad, is overduidelijk gebleken, dat de bewoners van de Heemraadssingel een Miljoenenverslindend, prostitutie-aantrekkend en verkeers-ontregelend park helemaal niet zien zitten. Van de 253 respondenten bleek slechts 10% voor het park te zijn. Verder wilde 10% wel een park als er eerst wat aan de prostitutie wordt gedaan. De overige 80% vindt dat een miljoenenoperatie als het aanleggen van een park in deze tijd sociaal volkomen onverantwoord is. "De Heemraadssingel is al drie kwart eeuw

een prachtige singel", zo verwoordde één van de bewoners zijn standpunt, "en dat moet zo blijven".

Dat er nu toevallig een wethouder-Stadsvernieuwing aan de Heemraadssingel woont (en die met zijn hoge salaris zijn eigen huis nog niet eens blijkt te kunnen onderhouden) en van dit park zijn stokpaardje maakt, hoeft voor de gemeenschap toch niet tot zulke zotte geldverspilling te leiden.

De uitslag van de Enquête:

 

A. Voor de aanleg van het Heemraadspark ....................................................................: 26

B. Tegen de aanleg van het Heemraadspark, totdat de prostitutie uit de wijk is.............: 28

C. Tegen de aanleg van het Heemraadspark in het algemeen ......................................:  199

 

in de vorm van handtekeningen (met reakties) zal bij de Gedeputeerde Staten worden aangeboden als bijlage bij het bezwaarschrift, dat de werkgroep reeds heeft gedeponeerd.

Commentaar-Werkgroep Heemraad: Er is weer duidelijk gebleken hoe men volledig voorbij gaat aan de mening van de bevolking zelfs bij het aangaan van dit soort miljoenenoperaties. Dit gebeurt dan in een tijd, dat men juist toch op het geld moet letten en het tegengaan van de verpaupering toch een eerste prioriteit zou moeten hebben.

In één woord: o n v e r a n t w o o r d e 1 i j k bestuur !