'Krakertje pesten'

- ROTTERDAM  Spectaculaire ontruimingen van kraakpanden komen in Rotterdam nauwelijks voor. Toch kan de politie in de Maasstad uiterst irritant zijn, zeggen krakers. Tot nu toe hebben de bewoners van het  pand aan de Heemraadssingel 306 het hoofd koel kunnen houden. „We blijven beleefd, maar het gedrag van de politie is wel heel vervelend," zegt Sander in zijn kleurig geverfde achterkamer. Hij is de enige die het weekend thuis is. De andere vier zijn naar de demonstratie tegen kernenergie in Dode waard. Het kraakpand is te herkennen aan de popart-achtige schilderingen op de buitenmuur. „Een jongen in het huis was bezig met zijn kamer. Op die manier schilderen vonden wij wel mooi, daarom hebben we de voorgevel ook en verfje gegeven. Toestemming van de gemeente en eigenaar? Trekken ons niet zoveel aan van die mensen. Zo lelijk is het toch niet.

In het Stedelijk hangen net zulke dingen," verklaart Sander. Niet iedereen uit de buurt is er even gelukkig mee. De buurman linksboven ziet die jonge punkers naast zich helemaal niet zitten. „Hij vindt een dichtgemetseld pand mooier staan. „De bewoners hebben hem al eens betrapt bij het ingooien van hun ruiten. Bij navraag ontkent hij alles. Hij is ook degene die de politie stuurde toen de krakers in hun achtertuin een vuurtje hadden gemaakt. Agenten kwamen de hoogte  van de vlammen controleren. Omdat we hen niet wilden binnen laten hebben we het uitgemaakt. De volgende avond kwamen ze weer langs. Ze vragen steeds of we de deur willen open doen. Ze zeggen dat het beleefder is of dat ze ons niet kunnen verstaan als we boven uit het raam roepen. De politie heeft al een paar maal gedreigd ons binnen twee weken eruit te zullen zetten. Eigenlijk gewoon omdat we krakers zijn, proberen ze ons te intimideren. Maar we keep cool.

„Van de week", gaat hij verder, „werden er twee houten kasten bij ons uit het raam gegooid. Aan de plaats kon je zien dat ze bij de buurman uit het raam gegooid waren. De politie, gestuurd door de buurman, kwam informeren! Waarom we ruzie aan het maken waren.'' „We hebben ook al een knokploegje aan de deur gehad van acht man, 's morgens om een uur of acht.

Ze begonnen ruiten in te gooien, gelukkig hadden we de deuren gebarricadeerd. Even later toen ze waren afgedropen, hebben we de politie gebeld. Die heeft er, twee opgepakt, maar we hebben nooit gehoord wie die ploeg heeft gestuurd, al hebben we wel een vermoeden. Ze zijn gelijk vrijgelaten omdat er onvoldoende bewijs was.' Een bezoeker, van dit huis wilde getuigen, maar hij mocht niet. Afgelopen dinsdag kwam er een parketmeester die ook weer naar binnen wilde om iemand te arresteren. Dat was een hele vage, parketmeester. Hij wilde niet zeggen voor wie hij kwam. We zijn nagegaan of er tegen één van ons; een proces verbaal loopt, maar dat is niet zo.’ Het huis is eigendom van "mevrouw" Ley-Van der Linden met meer panden in de stad die ze niet onderhoudt,' staat op de nominatie om onbewoonbaar verklaard - te  worden. ,Haar; huurders zijn er uitgegaan omdat ze er niets aan deed. Maar zo lang het nog niet wordt gesloopt kunnen wij er goed wonen. Elektriciteit hebben we, alleen het gas moet nog worden aangesloten. We zijn niet van plan huur te betalen aan iemand die haar panden verwaarloost. „Als dat krakertje pesten van de politie afgelopen zou zijn, was het helemaal prima. Al die kleine pesterijen maken het er niet prettiger op. Soms ben ik bang dat er iets gebeurt.

 

Het Vrije Volk, 21-9-1981

 

Na actie op Heemraadssingel

Krakers woedend over plotselinge ontruiming

 

Door Richard Stomp

 

Rotterdam – De krakers van Heemraadssingel 306 zijn woedend over het feit dat zij gisteren uit ‘hun’ pand zijn gezet. Zij verwijten de politie en gemeentebestuur een onfatsoenlijk optreden.

 

Bovendien menen zij dat het argument waarmee de ontruiming plaatsvond zeer gezocht is. Er was weliswaar brandgevaar in het pand, maar volgens hen is ontruimd, omdat er vorige week door een illegale zender is uitgezonden. Alle betrokken instanties ontkennen echter dat die zender (Radio Oranje) iets met de actie te maken heeft. De ontruiming vond plaats omdat het gevaar in het pand onaanvaardbaar groot was geworden, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De bezetters van het pand aan de Heemraadssingel306 waren hoogst verbouwereerd over de plotselinge ontruiming. Kraker Lucas vond pas later op de middag weer woorden om zijn verontwaardiging uit te drukken. “Het is een schoftenstreek” begon hij toen. “Wij waren nota bene in onderhandeling met de heer Slijkerman van de gemeente over vervangende huisvesting; dan verwacht je toch dat je zolang in het pand mag blijven zitten. Aan het eind van de week zouden wij weer een pand gaan bekijken, maar dan worden we er plotseling zomaar uitgezet.”

Volgens Piet Slijkerman, beleidsambtenaar van de afdeling stadsvernieuwing, heeft de gemeente echter meer dan voldoende medewerking gegeven aan de groep krakers. Tot drie maal toe is volgens hem vervangende woonruimte aangeboden. “Maar ze zijn er gewoon niet serieus op ingegaan. De laatste panden, die twee weken geleden zijn aangeboden, zouden vandaag kunnen worden betrokken. Het gaat daarbij om drie huisjes; Patrimonium was geheel bereid om te heldpen en dat geldt nog steeds.”

Een ontruiming was volgens Slijkerman noodzakelijk geworden. “In het pand aan de Heemraadssingel werd de toestand steeds gevaarlijker; de krakers stookten vuurtjes onder de open schoorsteen en lieten kacheltjes branden met verlengsnoertjes. Het brandgevaar werd steeds groter. De gemeente kon niet langer de verantwoordelijkheid voor het pand op zich nemen.”

De toestand rond het kraakpand werd steeds explosiever. Kraker Lucas: “Er kwam zelfs een knokploeg aan de deur. De ruiten zijn ingegooid en ook heeft men geprobeerd de deur te forceren, maar dat is niet gelukt. Ook ambtenaar Slijkerman spreekt van dreigementen van buurtbewoners om knokploegen te sturen. De toestand was te explosief geworden. De groep die in het pand zat zou absoluut niet tegen een knokploeg opgewassen zijn geweest, dat is een ding dat zeker is; daarom moest je die mensen ook in bescherming nemen. Het is alleen jammer dat zoiets nu door een ontruiming moest worden afgedwongen.”

Een belangrijk tegenstander van het voortduren van de kraakactie was de werkgroep Heemraad. De 35-jarigeJan Hoekstra is secretaris van die werkgroep die talloze brieven naar de gemeente schreef met het verzoek het pand te ontruimen. “We hebben op zich niets tegen krakkers, maar ze moeten zich dan wel schikken naar de normale regels. Dat weigerden die krakers echter; wat zij deden was gewoon geen wonen maar uitwonen. Er was geluidsoverlast en er was brandgevaar. We hebben verschillende keren de brandweer moeten bellen omdat er een sterke brandlucht hing. Het kon zo gewoon niet langer.”

Kwaad zijn de krakers over het optreden van de politie. Toen om half tien het pand werd ontruimd werd de krakers verteld dat zij een kwartiertje hadden om hun spullen mee te nemen. Lucas: “Maar wat kan je nou in een kwartiertje meenemen; bovendien was niet iedereen thuis, dus er staan nu nog spullen in het pand; die worden straks weggemetseld.

Politiewoordvoerder Van Wanum ontkent dat de politie de krakers heeft verhinderd hun spullen uit het pand te verwijderen “Er zijn zelfs nog krakers teruggekomen omdat zij herinnerden dat er nog meer spullen aanwezig waren; die mochten gewoon opnieuw naar binnen. Bovendien hebben de krakers maanden de tijd gehad om een andere woning te accepteren en dan moeten ze achteraf niet gaan zeuren.” Volgens Van Wanum is overigens gebleken dat het Engelse meisje dat zich in het pand bevond illegaal in ons land verblijft. Zij zal worden uitgewezen.

Het pand aan de Heemraadssingel werd gisteren onmiddellijk dichtgemetseld.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 16-3-1982