Ondeugdelijke opvang buitenlandse en aan drugs verslaafde jongeren.

 

(Van onze medewerker TON VAN BREE)

NIEUWE WESTEN — "Een Marokkaans meisje van dertien is van huis weggelopen. Als zon meisje een nacht bij ons onderdak heeft gekregen, levert het enorme problemen op om het weer thuis te krijgen. Er werkt namelijk mannelijk personeel bij ons. Volgens de vader van het kind is haar eer aangetast, omdat zij onder n dak niet een vreemde heeft geslapen. Het meisje is geschonden. Je moet dan met de vader onderhandelen om zijn dochter weer in zijn huis op te nemen."

 

Volgens Adri Brugman van het Rotterdamse Jeugdhuis schort er veel aan de hulpverlening aan jongeren, Vooral de Turkse en Marokkaanse jeugd komt in de knel. "Wat gebeurt er inde praktijk met dat meisje. De kinderpolitie levert haar direct thuis af zonder dat er gekeken wordt naar de oorzaak van, het weglopen. Ze kan wel mishandeld zijn. Je vraagt je dan af of ze wel geholpen is met dat 'direct naar huis brengen."

Brugman voorziet grote problemen voor jongeren uit gastarbeidersgezinnen. Zij kunnen tot nu toe onvoldoende worden opgevangen. "Er moeten snel eigen voorzieningen komen voor deze groep. Ook wij zijn niet ingesteld op hen.'

Het Rotterdamse Jeugdhuis heeft twee panden aan de Heemraadssingel [66-68]. Zij zijn ondergebracht bij de stichting Dominicus Savio en vangen in totaal 46 jongeren op tussen de zes en achttien jaar. Er zijn een gemengde kinder- en pubergroep (tot 15 jaar) en twee meisjesafdelingen. Zij kunnen drie of zes maanden blijven. De GGD, de Raad van Kinderbescherming en de kinderpolitie zijn bij de plaatsing betrokken.

Het is dus een officieel tehuis. Het jeugdhuis dat anderhalf jaar geleden tweede pand heeft geopend kan desondanks niet aan de vraag voldoen. "Er is een nijpend tekort," aldus directeur Brugman.

 

Hij vindt dat de betrokken instanties onvoldoende inzicht hebben in de behoefte aan opvang in Rotterdam. 'Het wordt tijd dat de chaos in kaart wordt gebracht, want talloze, niet alleen de buitenlandse, jongeren vallen nu uit de boot." Zijn instelling en andere richten zich niet op jonge drugverslaafden, maar hij is de laatste om niet te kennen dat opvang van hen niet dringend nodig zou zijn.

Brugman vreest dat de opvang van jongeren in de toekomst nog moeilijker wordt. "Eigenlijk zijn wij een elitaire instelling. Wie bij ons komt, zoekt ook hulp. Vooral meisjes met problemen thuis, komen bij ons terecht." Die vlag dekt een deel van de lading. "Wat zoal speelt zijn: gezagsconflicten en echtscheidingsproblemen, waarvan de kinderen de dupe zijn. We hebben hier wel eens meisjes die thuis mishandeld zijn. Of anders hebben ze een verhouding met hun vader achter de rug. Het klinkt misschien vreemd, maar sommigen vinden dat sexueel contact niet altijd onprettig. Ze betekent wat voor haar vader. Conflicten ontstaan vooral als zij een vriendje krijgt. Dan ontstaan spanningen met de vader."

 

"Er is geen plaats voor de honderden verslaafde 12- en 13-jarigen. De film "Clockwork Orange' over de opkomst van' jeugdbendes dreigt werkelijkheid te worden. Kijk naar de stations — en Zuidpleinjeugd. Als Rotterdam niet uitkijkt, krijgt het de rekening voorgeschoteld," waarschuwt Brugman.

 

Het Vrije Volk, 1-10-1981

 

Kindertehuis "Dominicus Savio" , gebouw Heemraadssingel 66-68 circa 1971 – 1983 [Jan van den Noort, Inventaris archief Sint Laurensinstituut Rotterdam (1782) 1950-1990 (1999) Rotterdam 2007]