VVD-raadslid Kerstholt:

 

  “Heemraadssingel moet autoweg blijven”

 

Middelland – Met het huidige plannetje voor een Heemraadspark tussen Vierambachtstraat en de Mathenesserlaan gaat de gemeente een heilloze weg. Dat is de stellige mening van het VVD-raadslid J.H. Kerstholt. De Heemraadssingel is nu een vrij drukke wijkontsluitingsweg, die niet gemist kan worden.

De heer Kerstholt is ervan overtuigd, dat er bezwaren komen tegen het onttrekken van de Heemraadssingel aan het openbaar verkeer. Dat kan een ellenlange procedure worden. En al die tijd kan het parkje niet worden aangelegd.

Volgens het VVD-raadslid is de ventweg die in de plaats van de huidige drukke verkeersweg moet komen, totaal onvoldoende voor het verkeer. Voor het wijkverkeer bieden de alternatieve routes via de Aelbrechtskade en de ’s-Gravendijkwal geen afdoende oplosiing vindt hij.

In de raadscommissie voor ruimtelijke ordening meende het PvdA-raadslid J.H.A. Henderson, dat de Heemraadssingel geen doorgaande functie heeft en de wijk zonder deze weg voldoende bereikbaar blijft. Directeur C. de Wijs van de verkeersdienst vond ook, dat het verkeer de weg best kan missen., “Het gaat tenslotte om de afweging van het verkeer ten opzichte van het broodnodige groen in Middelland”, zei hij.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 19-2-1981

 

Druk op bedrijven en winkeliers te groot

 

Heemraadspark moet wachten

 

Middelland – “Wacht alsjeblieft met de aanleg van het Heemraadspark tot alle werkzaamheden rond de Nieuwe Binnenweg klaar zijn. Gun de winkeliers en hun klanten nu eindelijk eens wat rust”.

 

Bijna smekend probeerde de heer M. Dijksman van de Winjkeliersvereniging Nieuwe Binnenweg gisteren de raadscommissie voor ruimtelijke ordening over te halen om de aanleg van het Heemraadspark uit te stellen.

Volgens hem is de grens van het aanvaardbare voor de winkeliers bereikt. “Door alle verkeersbeperkende maatregelen zijn er al tweehonderd arbeidsplaatsen verloren gegaan en ruim dertig bedrijven failliet. Als nu ook nog de hoofdrijbaan onttrokken wordt aan de Heemraadssingel ten behoeve van het park wordt de druk echt te groot. Het gevaar is groot dat de zogenaamde trekkers van de Nieuwe Binnenweg verdwijnen en dan stort tegelijk het hele winkelbestand als een kaartenhuis in elkaar”.

Het pleidooi van de heer Dijksman maakte indruk. “De problemen zijn nog veel groter dan ik al dacht. Dat park moet er gewoon niet komen”, vond raadslid J.H. Kerstholt (VVD). Consequent, maar als enige, verklaarde hij daarom alle 26 ingediende bezwaarschriften tegen het Heemraadspark gegrond.

De PvdA-meerderheid vond dat het belang van groen- en speelgelegenheid zwaarder woog dan de belangen van de bedrijven. Toch accepteerde men het voorstel van wethouder Mentink om te wachten met de aanleg van her park tot de werkzaamheden in de omgeving van de Nieuwe Binnenweg voltooid zullen zijn.

Volgens directeur Economische Zaken van de gemeente en de commissaris van de verkeerspolitie zal minstens gewacht moeten worden tot de werkzaamheden aan de Lage Erfbrug, Mathenesserbrug en de Schiedamseweg klaar zijn.

Dat ging directeur van de verkeersdienst C. de Wijs echter te ver. “Als dat gebeurt, kun je net zo goed besluiten het park niet aan te leggen”. Wethouder Mentink stelde hem een beetje gerust. “Wat de Schiedamseweg betreft zullen we eerst onderzoeken wat voor gevolgen de werkzaamheden daar hebben voor de nieuwe Binnenweg.

Overigens werd De Wijs fel aangevallen op zijn stelling dat de bereikbaarheid van winkels en bedrijven niet zou verslechteren. “U redeneert te simpel en te technisch. U ontkent wel de problemen van de winkeliers, maar staaft dat niet met bewijzen”, viel mevrouw Bos, woordvoerster van de Kamer van Koophandel, tegen hem uit. Volgens haar werd het tijd dat de verkeersdienst eens zou moeten leren inzien, dat het leven aan de Nieuwe Binnenweg sterker is dan de leer van de verkeerstechnici.

 

Parkeren

 

Raadslid Zijlstra bleef de bezwaarschriften van de winkeliers en de Kamer van Koophandel gegrond vinden ondanks de tegemoetkoming van wethouder Mentink. De andere 22 bezwaarschriften van bewoners en bedrijven aan de Heemraadssingel vond de CDA-er niet gegrond.

De bezwaren hadden vooral betrekking op het verlies van parkeerplaatsen aan de Heemraadssingel. Ten onrechte, vond De Wijs, omdat de parkeerplaatsen elders in de wijk terug zullen komen. Commissaris Van de Beek was dat echter niet met hem eens. “Het parkeerprobleem is veel ernstiger dan De Wijs schetst”.

Om de parkeerpijn van de bewoners te verzachten ging de raadscommissie akkoord met het voorstel van wethouder Mentink om niet na, maar gelijktijdig met de aanleg van het park de parkeerplaatsen te compenseren. De raadsleden stemden eveneens in met de voorwaarde van de wethouder dat de secundaire rijbaan van de Heemraadssingel bij de aanleg van het park geasfalteerd moet worden.

 

Inspraak

 

Boos waren de bewoners de eigenaren van bedrijven aan de Heemraadssingel ook omdat de gemeente hen niet rechtstreeks bij de plannen voor het park heeft betrokken. De organisatie van de inspraak werd overgelaten aan de actiegroep Middelland, die volgens de gemeente de bevolking van de wijk voldoende representeert. De indieners van de bezwaarschriften waren het daar duidelijk niet mee eens: “Wij weten niet wie de actiegroep of het wijkorgaan vertegenwoordigt, zolang we niet rechtsreeks hebben kunnen stemmen” vond één van hen. “Het wijkorgaan vertegenwoordigt ons in elk geval niet”, vielen andere bewoners bij.

 

Samenstelling Kees Jonker en Willem Nettinga

 

Rotterdams Nieuwsblad, 25-11-1981