De geschiedenis van ‘het Gat van Wille’

 

Opnieuw touwtrekken om bouwplannen

 

Wim Kramer

 

In een stad als Rotterdam zijn er vele te vinden: braakliggende terreinen tussen keurige rijtjes huizen, rotte tanden in een stadsgebit. Stukken grond waar in het verleden mooie panden hebben gestaan en waar nu zwerfkatten en buurtjongeren vrij spel hebben. Op de hoek van de Volmarijnstraat-Heemraadssingel ligt al vele jaren een dergelijk stuk grond, bij vele bekend als “het Gat van Wille”.

De geschiedenis van dit terrein is lang en ingewikkeld te noemen. Zelfs heden ten dage zijn diverse instanties en personen aan het touwtrekken om tot een invulling van deze rotte tand te komen. Omwonenden en buurtgroepen doen er niet ingewikkeld over. Zij willen dat er gewoon goede en betaalbare woningen neergezet worden. Maar het is voor deze groepen moeilijk opboksen tegen een grote verzekeringsmaatschappij, de gemeente Rotterdam en een figuur die volgens velen contacten heeft met de Rotterdamse onderwereld.

De lijdensweg van dit terrein begon toen Dick Wille eigenaar werd van de grond, de panden en een café annex hotel. Dick Wille was een van de eerste personen in Rotterdam die toekomst zag in een groots opgezet sexcentrum in de Maasstad. Toen Wille in 1977 dan ook begon met het van binnen slopen van de panden combineerden omwonenden en buurtgroepen dit met een eventuele vestiging van een sexcentrum. “Wille had immers al meer woningen aan de Volmarijnstraat hoek Heemraadssingel opgekocht”, aldus de actiegroep Middelland destijds.

 

Urgentiegroep

 

In de periode 77-78 was er in Rotterdam een kraakcomité dat nogal actief optrad. De Urgentiegroep Huisvesting, een groepering opgericht door actiegroepen uit Middelland, Het Nieuwe Westen en Het Oude Westen. Omwonenden van de panden van Wille en de buurtgroepen schakelden deze kraakgroep in. In Februari 77 werd actie ondernomen. De panden werden gekraakt en een aantal gezinnen kon er hun intrek nemen. Zij troffen echter een vreselijke puinhoop aan. De panden waren van binnen bijna geheel gesloopt.Het waren in feite alleen nog de muren die overeind stonden. Met hulp van buurtgroepen begonnen de kraakbewoners met het opknappen en inrichten van deze panden. Huisbaas Wille zat ondertussen niet stil. Zijn mededeling dat hij de krakers er zelf wel uit zou zetten leidde tot enige paniek onder de krakers en omwonenden en de politie zorgde voor bescherming. Maar Wille spande een kort geding aan tegen de krakers. Zijn motieven? Hij had een gedeelte van het bezit ondertussen doorverkocht aan slagerij Hoefsmit die volgens buurtbewoners van nu destijds niet alleen karbonades verkocht maar zich ook aan speculatie waagde. Slagerij Hoefsmit moest de panden gebruiken, zijn personeel had dringend behoefte aan woonruimte. Met deze motieven togen Wille en Hoefsmit naar de rechtbank en het kort geding werd door hen gewonnen.

 

35 koopwoningen

 

Na de uitslag van het kort geding en de uittocht van de krakers uit de panden ging het snel bergafwaarts met het bezit van Wille en Hoefsmit. Van de een op de andere dag waren de panden dan ook gesloopt.

 

Het terrein braak laten liggen was niet de bedoeling van Wille. Hij liet een bouwplan maken waar ondermeer een aantal dure koopwoningen waren gepland. Veel geluk had Wille niet.  Het plan was te duur en niet haalbaar. Opnieuw werd er een bouwplan opgesteld en weer ving Wille bot bij de gemeente, “te duur en niet haalbaar”aldus de gemeentelijke motieven. De jeugd had intussen het terrein ontdekt en de steeds maar weer geplaatste hekken werden constant afgebroken en gesloopt.

Wille had ondertussen begrepen dat dit stuk grond hem alleen maar zorgen baarde en verkocht “zijn Gat” kortgeleden aan de AMFAS Vastgoed BV, een onderdeel van de AMVAS verzekeringen groep.

Hiermee is het touwtrekken echter nog niet afgelopen. De gemeente Rotterdam schijnt genoeg te hebben van het gesjoemel met dit stuk kostbare grond. Het grondbedrijf heeft dan ook de opdracht gekregen het terrein “zo spoedig mogelijk” aan te kopen.

Maar ook deze opdracht tot aankoop kan nu weer in gevaar komen. De AMFAS Vastgoed BV heeft namelijk een bouwplan ingediend bij de gemeente. Het plan voorziet in de bouw van 15 tweekamerwoningen en 20 driekamerwoningen. Er zal dus opnieuw een touwtrekwedstrijd plaatsvinden tussen de gemeente Rotterdam en AMFAS Vastgoed Bv.

 

Het Vrije Volk 19-2-1981