Binnen twee jaar in centrum park erbij

 

Van onze verslaggever TON VAN BREE

 

NIEUWE WESTEN – In het centrum van een stad een park aanleggen?  In elke andere stad zouden ze met de wijsvinger op het voorhoofd tikken, in Rotterdam gebeurt het.

In het Nieuwe Westen om precies te zijn. Daar wordt de Heemraadssingel Heemraadspark. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Volgend jaar kan al aan de uitvoering van het plan begonnen worden, als de gemeenteraad het binnenkort goedkeurt. En een jaar later moet er gewandeld kunnen worden.

In het kort geleden geopende pand van de projectgroep Middelland vertellen Toine Schreuder en Herman Meijer van de actiegroepen Middelland en Nieuwe Westen over het wijkpark. D tekening ervan kunnen ze, bij wijze van spreken, ondersteboven lezen. Het idee van een wijkpark bestond dan ook al in ’76.

“Toen is de eerste actie voor een park in de wijk gevoerd”, vertelt Toine Schreuder. “Maar dat vond geen gehoor bij de gemeente. In ’78 veranderde dat, toen er toch geconcludeerd werd dat er te weinig groen in de wijk was”.

Het plan werd nieuw leven ingeblazen. Er werden tekeningen gemaakt, vergaderingen belegd met de bewoners en de gemeente werd ook enthousiast.

 

PARKEREN

 

Verwacht wordt dat de mensen die in de kantoren aan de Heemraadssingel werken problemen krijgen met het parkeren van hun auto’s. “Maar dat hoeft geen probleem te zijn,”aldus Hermen Meijer, “Want we willen de woonfunctie van de singel graag herstellen. En naarmate er meer gewoond wordt zullen er minder parkeerplaatsen nodig zijn.“

Popconcerten zullen overigens niet in het Heemraadspark gehouden kunnen worden. De indeling leent zich daar niet voor.

Het park wordt lang en smal en in enkele stukken ‘geknipt’. Het loopt van de Rochussenstraat tot de Vierambachtstraat.

Er komen een baketballveld in, een trapveld, een speelweide, enzovoorts. De definitieve indeling staat overigens nog niet vast. Op 14 januari krijgt de jeugd van het Nieuwe Westen de gelegenheid wensen naar voren te brengen in trefcentrum Middelland.

Dat het park ’s avonds op andere manieren dan de bedoeling is gebruikt zou kunnen worden, wijst Toine Schreuder fel van de hand. De bekende problemen ion de buurt maken dat de mensen na ’s avonds ook niet over straat durven.

Dat geld ook voor de donkere wandelroutes van de Heemraadssingel. Die dingen blijf je houden. In het plan is overigens geld uitgetrokken voor verlichting met lichtpalen.

 

DELEN

 

Over het park zegt Toine Schreuder nog “Er is geen sprake van een aaneengesloten wijkpark. Het zal uit enkele delen bestaan, gescheiden door de Nieuwe Binnenweg, de Mathenesserlaan en de Vierambachtstraat.

Op de Heemraadssingel zelf zullen rijbanen verdwijnen, dan wel aangepast worden aan het park. Ook een rijbaan van de Rochussenstraat verdwijnt. Het verkeer dat er van af komt bereikt via lussen de Vliegerstraat. Verder kan het niet komen. Het zelfde gebeurt met het verkeer van de Lieve Verschuierstraat naar de Hondiusstraat. Op die manier is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk op dat stuk Heemraadssingel.”

Op de andere delen van het wijkpark worden soortgelijke maatregelen getroffen. In ieder geval verdwijnen er de hoofdwegen. Alleen van de ventwegen zal nog gebruik gemaakt kunnen worden. Maar een echt verkeersplan is er nog niet. Herman Meijer: “Dat is inderdaad zo, daar zijn we nog niet uit.”

 

Het Vrije Volk, 18-12-1980