Aktiegroepen ijveren voor groen

 

Heemraadsplein

Het Nieuwe Westen – ‘Een nutteloze, akelige vlakte’. Zo noemen de aktiegroepen Het Nieuwe Westen en Middellland het Heemraadsplein. Zij vinden dat er snel iets aan het plein moet worden gedaan en zien dat het liefst gebeuren in samenhang met een ‘vergroening’ van de Heemraadssingel. Op die manier zou namelijk een wijkpark gecreëerd kunnen worden. En dat is nu juist waar de aktiegroepen voor ijveren.

In verband met de voorbereidingen voor het toekomstige bestemmingsplan voor beide wijken is men al sinds januari van dit jaar bezig met inspraakrondes. In augustus is in een dergelijke buurtvergadering gesproken over het Heemraadsplein. Een werkgroep werd toen in het leven geroepen die tot taak kreeg een plan te bedenken voor een eventuele aanpak van het plein en de singel. In de onlangs verschenen buurtkrant staat vermeld dat het plan voor een wijkpark goed is gevallen bij de gemeente. “Een echt wijkpark willen we, waarin je kunt wandelen, spelen, zitten, fietsen en nog een heleboel meer. Vlak bij huis”, aldus de gezamenlijk strijdende aktiegroepen, die er zich overigens van bewust zijn, dat er wel genoeg geld voor moet komen.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 4-12-1979