Krottenrijk Fennis op instorten

 

(Van een onzer verslaggeefsters)

ROTTERDAM - Het krottenrijk van H. J. P. Fennis staat op instorten. De kapitaalverschaffers van Rotterdams grootste particuliere huisbaas zijn ontevreden. Banken zouden op het punt staan hun krediet in te trekken. Advocaat mr. B. A. M. van den Berg, die de gemeente Rotterdam van juridische adviezen dient inzake Fennis, bevestigt de ontevredenheid van Fennis' zakenrelaties. "Er is inderdaad sprake van enige onrust In dit stadium kan niet meer worden gezegd. We moeten de gebeurtenissen afwachten. De zaken moeten zich uitkristalliseren," zei hij gisteren.

 

De onrust is ontstaan nadat verleden week bekend werd dat de gemeente Rotterdam op 302 panden van de Handels- en Investeringsmaatschappij (HIM) van Fennis beslag had laten leggen. De overheid zette die streep, omdat Fennis rekeningen van via Bouw- en Woningtoezicht opgeknapte huizen weigerde te betalen. En van de bankrelaties van Fennis, die op het punt zou staan om krediet in te trekken, is Slavenburgs Bank. Mr. W. H. Gallois, secretaris van de vennootschap, wenst echter geen mededelingen te doen over de toestand van de relatie tot Fennis.

"Slavenburgs Bank heeft' de heer Fennis krediet verschaft Krediet met een ruime hypothecaire dekking. Uitlatingen over de relatie kan echter niet doen. Dat moet Slavenburgs Bank geheim houden. Wij zitten met het bankgeheim."

Overigens is al gebleken dat huisbaas Fennis geschrokken is van de beslaglegging op 302 van zijn panden. De panden Van Heusdenstraat 38, 40 en 42, die hij vorige week kocht van de heer J.A. van Zeil uit Berkel-Rodenrijs, heeft hij dezelfde dag nog doorverkocht aan een tot nu toe onbekende besloten vennootschap. De panden op 29 november voor 90.000 aangekocht door de Handel- en Investerings Maatschappij, zijn 29 november voor 90.000 overgedaan aan de beleggingsmaatschappij Duindam BV.

De Beleggingsmaatschappij Duindam B.V. is n van de vele besloten vennootschappen waarover Fennis de direktie voert. Duindam staat Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage. Op het adres Seinpostduin 29a staan o.m. ook de HIM en de Maatschappij Onroerend Goed Achates Ingeschreven. Het Gemeenschappelijk Administratie Bureau (GAB) heeft zijn hoofdkantoor aan de Rotterdamse Heemraadssingel 120. Tegen de beslaglegging op zijn huizen heeft Fennis nog geen beroep aangetekend. Advocaat mr. B. A. M. van den Berg: "Dat kan nog komen. Dat beroep zal op zich laten wachten. Het gaat om allemaal aparte procedures. Daarvoor moeten aparte dagvaardingen worden gemaakt." Overigens zijn de 302 Rotterdamse huizen niet de enige panden van Fennis waarop beslag rust Verschil van mening met een Haagse aannemer leidde op 20 maart 1970 tot beslaglegging op de panden Harteveltstraat 2 en 4 en op de Bouwgrond 6 in Scheveningen. Dat beslag rust nog steeds op de panden, die Fennis had willen omtoveren tot woonpaleis aan zee. De aannemers en H. J. P. Fennis zijn nog steeds in een civiele procedure gewikkeld over de rekening voor de halverwege gestaakte verbouwing. Volgens het Hypotheekregister in Rijswijk wil de aannemer door beslaglegging' een bedrag van 400.000 zeker stellen. In januari 1978 wordt de uitspraak over dit conflict verwacht.

 

Het Vrije Volk, 7-12-1977

 

 

 

Scherven

De VARA-televisie was eind vorige week op bezoek bij het Gemeenschappelijk Administratie Bureau (GAB) van huisbaas  H. J. P. Fennis. Daarbij sneuvelde de ruit van het bij klagende huurders overbekende loket aan de Rotterdamse Heemraadssingel 120.

Op zoek naar de grootste particuliere huisbaas van Rotterdam stootte de televisieploeg op een muur van onwil. Zenuwen in de Fennisgelederen zorgden ervoor dat het ruitje uit de rails liep en in scherven uiteen spatte. De uitzending op de buis bracht voorts aan het licht dat achter het loket een metalen staaf klaar ligt voor ongewenste bezoekers. Het persbezoekje aan het hol van de leeuw duurde kort, maar heeft de GAB-ers toch de schrik in het lijf gejaagd. Bij de politie is namelijk aangifte gedaan, maar de recherche heeft de klacht niet geaccepteerd. Van opzettelijke vernieling van het ruitje is niets gebleken.

 

Het Vrije Volk, 13-12-1977

 

 

 

Fennis strijkt voor z'n krotten miljoenen op

 

(Van een onzer verslaggeefsters)

 

ROTTERDAM H. J.P. Fennis doet woningen van de hand. De grootste particuliere huiseigenaar van Rotterdam is er al 456 kwijt. Daarvoor heeft hij van de nieuwe eigenaar vier miljoen gulden ontvangen. Fennis wil zijn krottenrijk overigens nog verder inkrimpen.

 

Op de onroerend goed markt heeft hij deze maand nog eens 80 panden voor ; vier 'miljoen' en vijftigduizend gulden te koop aangeboden. Het gaat om panden met een huuropbrengst van 449.437,68 per jaar.

De verkochte panden staan in Bloemhof. Het zijn de huizen Fuchsiastraat 4 tot 34 en 1 tot 25, Narcissenstraat 38 tot 88 en 37 tot 97, Seringenstraat 2 tot 32 en 1 tot 29 en de Resedastraat 7 tot 49.

 

Bloemhof

De huurders in Bloemhof hebben inmiddels bericht gehad van de nieuwe beheerder van hun panden: Hemmes BV van de Heemraadssingel 199 in Rotterdam. De huur moet niet langer naar het Gemeenschappelijk Administratie Bureau (GAB) van H. J. P. Fennis. De nieuwe eigenaar is volgens het Rotterdamse kadaster de Beheer en Beleggingsmaatschappij Immotrade NV te Rotterdam.

Een week geleden weigerde directeur L. J. Hemmes het Vrije Volk commentaar op geruchten over de aankoop van Fennispanden door Hemmes BV. Zijn mededirecteur mevrouw G. Cr Dijksterhuis zei gisteren: De huurders hebben bericht gekregen dat hun panden zijn verkocht aan Immotrade BV. Welke relatie er bestaat tussen Hemmes BV en Immotrade? Op de exacte relatie ga ik niet in. Dat heeft niets met de verkoop van de panden te maken.

 

Relatie

De relatie tussen Hemmes BV en Immotrade is in ieder geval niet de gewone relatie beheerder-huiseigenaar. De directie over Ilmmotrade NV wordt gevoerd door Alstar BV. Daar is de heer P. J. Schouten directeur van. De heer Schouten en de heer L. J. Hemmes vormen samen de directie van een vierde bedrijf: Immofund NV. De nieuwe eigenaar, Immotrade, is op hetzelfde adres gevestigd als Hemmes BV.

 

Net als bij hun vorige huiseigenaar krijgen de huurders van de panden maar met n bedrijf' te maken. Voor hen is het Gemeenschappelijk Administratie Bureau ingeruild voor Hemmes B.V. Of Hemmes BV van plan is achterstallig onderhoud aan de huizen weg te werken is niet helemaal duidelijk. Wel heeft Hemmes huurders gevraagd een klachtenlijst in te dienen.

Of de eventuele klachten worden verholpen, kunnen we nu nog niet zeggen. ,We zullen ons eerst moeten orinteren. Belt u over drie maanden nog maar eens terug," aldus Hemmes-directeur, mevrouw G. C. Dijksterhuis.

De huurders in Bloemhof krijgen overigens voor de tweede keer in een jaar een nieuwe, huisbaas. Hun panden zijn jarenlang eigendom geweest van de Duitse koopman Erwil Karl Max Damholz uit Hamburg. "

Hij heeft de panden verkocht aan Fennis, die overigens nooit als eigenaar in het Rotterdamse kadaster is ingeschreven. Het betrof een verkoop met zogenaamd uitgesteld transport en het recht op, huurhalen. Damholz zou voor de panden, die nu voor vier miljoen van de hand zijn gedaan, drieneenhalf miljoen gulden hebben gekregen.'

Financile moeilijkheden zijn er waarschijnlijk de oorzaak van, dat Fennis het transport van de panden op zijn naam niet hooi'

 

Het Vrije Volk, 20-12-1977

 

 

Fennis wil woekerwinst met verkoop bolwerk

 

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Ex-Krottenkoning Fennis wil een forse winst boeken met de verkoop van zijn bolwerk op de Heemraadssingel 120. Het pand van waaruit hij zijn Rotterdamse huizenimperium jarenlang beheerd heeft moet de som van 450.000 opbrengen. Vier jaar geleden kocht hij: bet voor 210.000.

Fennis had aan de Heemraadssingel zijn Gemeenschappelijk Administratiebureau (GAB) gevestigd, de beheersmaatschappij van zijn Handels en Investeringsmaatschappij (HUM). Na de verkoop van. zijn krotten aan de gemeente Rotterdam heeft hij het niet meer nodig.

Volgens makelaar Jones Long Wootton, die het pand voor Fennis tracht te verkopn is het de .prijs van 450.000 dubbel en dwars waard. De panden aan de Heemraadssingel gaan zelfs voor bedragen van een miljoen van de hand", aldus een makelaar van het kantoor in Rotterdam.

 

Het Vrije Volk, 24-3-1981

 

 

Laatste pand van Fennis onder hamer

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Het enige restant van het krottenrijk van .H. J. P. Fennis in Rotterdam is onder de hamer. Het gaat om het voormalige hoofdkwartier van Fennis Gemeenschappelijk Administratie Bureau (GAB) aan de Heemraadssingel 120. Het pand, waar twee zware hypotheken opzitten, moet zo'n 120.000 opbrengen voor schuldeisers.

Met de verkoop van het vooral voor de voormalige huurders overbekende pand, waar de onderhoudsdienst was gevestigd, is Fennis voorgoed uit Rotterdam weg. Hij zit met zijn vrouw Gerda en dochtertje Armemarie in Chili. Fennis is op de vlucht voor de fiscus in verband met een belastingschuld van zes miljoen gulden. Een verzoek tot opsporing en uitlevering is niet gedaan door de Nederlandse staat.

 

Het Vrije Volk, 24-3-1981