'Verbied eigenaren huizen

leeg te laten staan’

 

(Van een onzer verslaggevers)

 

ROTTERDAM - Leden van actiegroepen uit oude wijken hebben zaterdag twee panden gekraakt aan de Volmarijnstraat. De actie is een protest tegen “de permanente leegstand van 2000 woningen in Rotterdam”. De krakers hebben aangekondigd dat spoedig nieuwe bezettingen zullen volgen wanneer “Rotterdam geen maatregelen neemt ter bestrijding van de leegstand.

 

De kraakgroep is geformeerd uit de actiegroepen Middelland en Nieuwe Westen, het Aktie Komité Pro Gastarbeiders, het West-Kruiskadeproject, Kwakoe en de Belangengroep Bijstandtrekkers. De groep noemt zich de urgentiegroep Huisvesting. Belangrijkste eis aan de gemeente is dat de zogenaamde 50-procents-regeling wordt omgezet in een 100-procents-regeling. Volgens de 50-procents-regeling kan de gemeente de helft van het woningbezit van particulieren of woningbouwverenigingen aanwijzen voor huisvesting van “urgentiegevallen”. De Urgentiegroep Huisvesting eist dat de gemeente huiseigenaren verbiedt  huizen leeg te laten staan.

In de twee panden aan de Volmarijnstraat zijn zaterdag vier gezinnen gehuisvest. Vanochtend is een huurbedrag dat overeenkomt met de huren van de buren overgemaakt aan de eigenaar (tussen 120 en 150 gulden). Bij de Dienst Volkshuisvesting is een woonvergunning voor de “krakers” aangevraagd. Bovendien is vanochtend het eisenpakket van de Urgentiegroep Huisvesting bij wethouder Van der Ploeg (stadsvernieuwing) gedeponeerd. Behalve de eis van de 100-procentsregeling wil de groep dat er een voorschrift komt waardoor grote woningen alleen nog beschikbaar komen voor grote gezinnen.

Eigenaar van de panden aan de Volmarijnstraat is de heer D. Wille. Volgens de krakers was de heer Wille, die enkele bars en sexclubs exploiteert, van plan bordelen van de panden te maken. De heer Wille was voor commentaar onbereikbaar.

De twee panden stonden al meer dan twee jaar leeg. De kraakactie verliep zaterdag in alle rust. Vanuit de buurt werd hulp geboden. Buren verzamelden meubilair voor de inrichting van de huizen.

 De politie nam in de loop van de dag even polshoogte. De actievoerders benaderden zoveel mogelijk buurtbewoners om de kraakactie uit te leggen. Over het algemeen bestond er veel begrip voor de actie. Slechts een enkele buurtbewoner merkte op: “Ik heb toch liever een bordeel dan buitenlanders”. De actiegroepleden discussieerden in alle rust over die opmerking. Ze legden uit dat ze nieuwe kraakacties juist zullen gaan houden in buurten en wijken waar het percentage buitenlandse werknemers relatief laag is. De mensen voor wie de actie zaterdag werd uitgevoerd vormen een gemêleerd gezelschap van Pakistanen, Surinamers en Hollanders.

 

Het Vrije Volk, 7-2-1977

 

Kraakpand wordt niet ontruimd

(Van een onzer verslaggevers)

 

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam zal geen stappen ondernemen tegen de gezinnen die zaterdag vijf huizen aan de Volmarijnstraat kraakten. De aanvragen voor een woonvergunning zijn in behandeling genomen. De politie heeft een verscherpte surveillance rond de twee panden ingesteld omdat huisbaas D. Wille gedreigd heeft de huizen op eigen gezag te ontruimen.

De kraakactie was opgezet door de Urgentiegroep Huisvesting, die is opgericht door bestaande actiegroepen in Middelland, Nieuwe Westen en Oude Westen. De actie is een protest tegen de “permanente leegstand van 2000 huizen in Rotterdam”. De Urgentiegroep eist van de gemeente dat huisbazen verboden wordt panden leeg te laten staan.

 

Het Vrije Volk, 8-2-1977