Prostitutie rukt op in Middelland

 

Het pand Heemraadssingel 334, hoek Rochussenstraat (zie foto), staat al weer enige tijd leeg sinds het onderdak bood aan de stichting Memisa. De nieuwe eigenaar heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd om er een "kamerverhuurbedrijf' in te vestigen, op basis van 24 uur per dag, met achtergrondmuziek en toestemming om flessen met alcoholisch vocht te ontkurken. De bewoners van Middelland-zuid geven de voorkeur aan een eenvoudiger, summiere benaming: "Sexhotel".

De koper van het nu al zeer omstreden pand heet, zo stellen zij, H. van der Wal, afkomstig uit het Brabantse Dinteloord, officieel handelend in lompen maar beter bekend als eigenaar van hotel dat bij zijn naam gaf aan de Claes de Vrieslaan 126; een rendez vous hotel een aardige naamsvariatie voor bijzondere bezigheden.

Het is duidelijk. de prostitutie rukt op in Middelland. Het woelige leven werd door de actiegroep van deze Rotterdamse wijk december vorig jaar cijfermatig benaderd. Het onderzoek strekte zich uit tot de Heemraadssingel, ‘s-Gravendijkwal en Nieuwe Binnenweg. Dit was het resultaat: 31 hars, 14 café's, 6 rendez-vous huizen, een sexshop en 12 sexclubs. Inmiddels hebben die cijfers zich in opwaartse richting begeven. Het aantal prostituées wordt door de bewoners momenteel geschat op ruim honderd. Middelland wordt, zo vrezen zij, een tweede Katendrecht.

Er is een buurtcomité gevormd dat probeert te voorkomen dat het pand Heemraadssingel 334 tot een sexhotel verwordt. In hetzelfde blok worden reeds soortgelijke activiteiten bedreven. Gevolgen: aan en afrijden van taxi's, vrouwelijke buurtbewoners die worden lastig gevallen, bedenkelijke confrontatie kinderen/prostitutie de gebruikelijke taferelen dus. Bovendien heeft de gemeente plan op luttele meters van hét pand een kinderspeelplaats aan te leggen. De bewoners zijn zo gebelgd over de ingrijpende veranderingen in de eens zo rustige buurt, dat harde acties te verwachten zijn, wanneer het plan van Van der Wal doorgaat. En daar lijkt het toch wel op, want niet alleen is er de laatste maanden druk verbouwd (om te kunnen verhuren moet je tenslotte "kamertjes" hebben), ingewijden weten te vertellen dat de uitnodigingen voor de officiële opening eind deze maand al verstuurd zijn.

 

De Havenloods, 23-9-1976

 

Van der Wal: ‘Geen tweede sexhotel!’

Dinterloorder Henk van der Wal (41) ontkent ten stelligste het door hem van de Memisa aangekochte pand Heemraadssingel 334, hoek Rochussenstraat (foto) binnenkort in gebruik te nemen' als rendez-vous-hotel. Over deze affaire, die tot ernstige verontrusting bij de buurtbewoners heeft geleid, berichtte De Havenloods vorige week.

De Brabander is reeds eigenaar van Hotel Van der Wal aan de Claes de Vrieselaan dat overigens wél ruimte biedt aan prostitutie-activiteiten. Van der Wal stelt er prijs op te verklaren "dat het maar om zo'n vijf meisjes gaat die bij hem een kamer huren en dat ook andere mensen, zoals toeristen, bij hem onderdak vinden".

Prostitutie in zijn nieuwe hoekwoning is, aldus de hoteleigenaar (die zegt niet in lompen te handelen), "volstrekt uitgesloten'.  Momenteel wordt er aan de Heemraadssingel druk verbouwd. Het hotel krijgt negen twee- en twee éénpersoonskamers met een (verplicht) dagverblijf waarin een bar van een Katendrechtse relatie komt te staan.

Vervolgens zal Van der Wal, in bezit van alle horecapapieren, keuring aanvragen bij houwen woningtoezicht. Pas daarna zal hij een vergunning voor het vestigen van een kamerverhuurbedrijf aanvragen. "Eind oktober gaan we pas open. Uitnodigingskaarten zijn nog helemaal niet verstuurd". Van der Wal heeft tegenover De Havenloods gesteld zo spoedig mogelijk met het buurtcomité om de tafel te willen gaan zitten "om misverstanden weg te nemen". Waarvan acte.

 

De Havenloods, 30-9-1976