Ziekmakende duivels worden uitgedreven

Dominees zegenrijke strijd tegen de Troepen van Satan

door HENK DE MARI

 

ROTTERDAM, zaterdag MEER MENSEN DAN OOIT vonden deze week hun weg naar het Pastorale Centrum annex Demonenuitdrijverij OASE aan de Rotterdamse Heemraadssingel. Oorzaak: de televisieuitzending van NOS-Zienswijze op zondagavond, waarin gediscussieerd werd over de plaats van de Boze Geest in de Mens. Talloze min of meer — door de duivel — bezeten Nederlanders reageerden na de uitzending bij dominee W. C. van Dam (47) te Vlaardingen, die sinds 1965 specialist is op het gebied van de duiveluitdrijving. Hij had in Zienswijze nogal lijnrecht gestaan tegenover een zenuwarts die niet in ziekmakende duivels geloofde.

De bezeten en bevrijding zoekende Nederlanders die dominee Van Dam schreven of belden, kwamen tenslotte voor behandeling terecht bij OASE, een ontmoetingscentrum voor velerlei kerken, waar diepgelovige duivelbezweerster juffrouw L van Diemen de scepter zwaait. Juffrouw Van Diemen: ăInderdaad is het hier in tijden niet zo druk geweest. Bel en telefoon staan niet stil". Zij laat net een rooms-katholiek echtpaar uit Maastricht uit het herenhuis, dat in de loop van de tijd een Huis van God is geworden (ăSterk bezeten mensen KUNNEN hier bijna niet op eigen kracht naar binnen"). En zij vermaant meneer nu zojuist bij hem de Angstgeest is uitgedreven, niet INEENS met het slikken van zijn pillen te stoppen.

 

Fijn vlug

Hij liep, verklaarde hij, al twaalf jaar bij de psychiater zonder dat zijn kwaal - voortdurende panische angst - overging. Juffrouw Van Diemen: ăHet was demonisch en het is eruit. De man had ook naar de uitzending gekeken en was toen wakker geworden en naar Botterdam gereisd". Meneer uit Maastricht was een ăgemakkelijk geval". Een uur praten, een lang gebed, een handoplegging en een huilbui waren voldoende ăGingen die demonen allemaal maar zo fijn vlug eruit", zegt juffrouw Van Diemen.

 

Hoeveel

'Wat er In Zienswijze jammer genoeg NIET uitkwam is het antwoord op de vraag: Hoeveel Nederlanders er nou eigenlijk door ŽŽn of meer demonen of duivels (demonen zijn handlangers van duivels en minder van soort, heb je een duivel in je, ben je helemaal jarig!) bezeten, zo dat ze er last van hebben?

Juffrouw Van Diemen: ăIk wil niet zeggen het gros van de mensen, maar toch wŽl legio. Nou praat ik niet eens over de gestichten, want daar kitten er ook meer dan genoeg in, die er met uitdrijving z— weer uit zouden kunnen. Maar misschien vindt de Heer hun tijd nog niet gekomen, dat kan ik niet zeggen".  Ook dominee Van Dam weet niet; hoeveel Nederlanders er door boze geesten worden geplaagd. Hij doet er zeer nuchter over: ik kan er geen zinnig woord over zeggen. De laatste acht jaar heb ik zŽlf ongeveer vijftig maal een boze geest mogen verdrijven. Verder weet ik dat er in OASE op dit gebied erg veel goed werk wordt gedaan. Hoeveel mensen, nee, weet ik niet. Psychische en demonische aandoeningen lopen vaak dooreen. Je zou eigenlijk een demonologisch instituut moeten hebben om dat allemaal eens uit te pluizen".

 

Popcultuur

Hervormde Kerk dominee Van Dam vindt wel dat deze tijd meer dan andere tijden grote gevaren inhoudt voor de uitbreiding van de demonie, die invloed van de duivel op en in de mens. Met name de groei naar het occultisme van deze dagen ziet hij als levensgevaarlijk en de popcultuur is een goede tweede in het kwaad. Daarover: ăIn die hele popcultuur, waarbij ik ook de wereld, van de drugs reken, zijn ineens duivels en demonen boven komen drijven. Dat liedje wan de Rolling Stones: Sympathie voor de Duivel. Dat andere ding: Demonen Oog. En natuurlijk Boudewijn de Groot met zijn Heksensabbat! Vreemde tekens. Een opleving van een gevaarlijke geestenwereld. Een opbloei van het occultisme. In Amerika zijn al veel Satanskerken, hekserijen en Mason moorden. Trouwens, in Amsterdam is toch ook een Satanskerk? En er worden nog steeds zwarte missen opgedragen. In Duitse bladen zie er zelfs advertenties over. Ik heb gehoord, dat afgelopen zomer op De Dam aan de ene kant de christenen stonden te getuigen en aan de andere kant Satanskinderen bezig waren met het slingeren van vervloekingen".

 

Kritisch

Een van de eerste brieven die hij naar aanleiding van Zienswijze kreeg was van een vrouw, die schreef nogal eens benauwd te zijn en dan allerlei draden uit te hoesten waarvan zelfs de dokter de herkomst niet kon vaststellen. Dominee Van Dam: ăIk moet er wŽl erg goed van overtuigd zijn dat er geen medische achtergronden zijn, voordat ik in boze geesten ga geloven. Ik ben Žrg kritisch". Toch heeft hij de vrouw voor nadere bespreking van de draden doorgestuurd naar OASE. Naar juffrouw Van Diemen. Die zegt: ăDat is nou weer het geweldige voordeel van zo'n televisie-uitzending. Mensen die al jarenlang bij de heren psychiaters lopen, gaan eindelijk weer eens nadenken. Of ze vroeger nooit in aanraking zijn geweest met waarzegsters, magnetiseurs of spiritisten, want dan heb je het meteen: dan heeft de deur voor de boze geest open gestaan. En dan komen ze hier en dan mag ik ze helpen voor Jezus, wat maakt me dat blij". Een full-tlme job, niet gesalarieerd. Ze hoeft niets te mankeren, die vrouw die dominee Van Dam doorgestuurd heeft naar aanleiding van Zienswijze.

 

Gebed

ăWat ik hier in Jezusnaam al niet heb mogen meemaken", zegt Juffrouw Van Diemen. ăMensen die vanaf hun prilste jeugd Grote Angsten hebben gekend: ŽŽn gebed, een rilling, het is over! Een verwoest mensenleven, omdat vader vroeger moeder altijd zo sloeg als hij dronken was: een gebed, soms mŽŽr gebeden, en weg is die afschuwelijke herinnering. GŽŽn pilletjes meer. Ze hadden pillen geslikt waarvoor de demon niet op de loop ging. Die bange vrouw, die had meegemaakt, dat haar 13-jarig zusje stierf en precies drie jaar later haar vader en precies drie jaar daarna haar moeder, wie zou de volgende zijn dacht ze in paniek. Ze werd gek van angst. Angst voor de Dood. Als ze een zwarte auto aan zag komen ŽŽn gesprek deden samen Ze huilde altijd want ze had veel verdriet. We hadden samen ŽŽn gesprek, deden samen ŽŽn gebed. En ze was BETER. Ze kon zelfs met droge ogen door de straat lopen waar dat vroeger allemaal was gebeurd. Haar man stond perplex. Ik kan nog zoveel vertellen".

Maar eerst dominee W. C. van Dam weer. Binnenkort komt zijn boek ăDemonen, eruit in Jezus Naam" ook in Nederland uit, nadat het drie Jaar geleden alreeds in Duitsland verscheen. Veel van zijn ervaringen heeft hij daarin behandeld. Zijn voornaamste stellingen: de wereld van het occultisme, spiritisme, waarzeggerij, magnetisme, zet bij de mens een deur open waardoor een Boze Geest naar binnen kan. Maar ook een shock - vooral bij kinderen - kan er de oorzaak van zijn dat er iets demonisch bij de mens naar binnen glipt. Verder heerst er volgens hem verwarring bij spiritisten, die denken dat ook de nare, donkere exemplaren die zij oproepen geesten der gestorvenen zijn. Naar zijn idee zijn dat geen geesten van gestorvenen, maar gewoon troepen van Satan. De spiritisten worden verlinkt op een duivels sluwe manier.

 

Klanten

Hij is blij dat de duivelbezwering en demonuitdrijving tegenwoordig wat meer in de belangstelling komen en ook meer plaats vinden buiten de bekende Pinksterbewegingen, waarvan hij sommige ăte demonisch gericht" vindt. In dit verband zegt hij ook: ăVeel dingen die de rooms-katholieke kerk bezig is overboord te zetten, pikken wij weer op. Ik geloof niet dat er in die kringen nog veel aan uitdrijving wordt gedaan". En dat zou misschien toch nodig zijn, want juffrouw Van Diemen vertelt, dat zij ăveel" klanten uit Brabant en Limburg krijgt! Zij was al, voordat dominee Van Dam zijn specialiteiten ontdekte, lang doende in het Rijk der Geesten. En zij was het die samen met de gereformeerde Rotterdamse dominee Kraan OASE opzette en later dominee Van Dam vroeg met haar, dominee Kraan en nog negen anderen in een ăantiduivel" werkgroep te gaan zitten. Zij verhaalt over de praktijk van alle dag:

 

Rangen

ăIk weet dat er - net als in een militair leger - bij de Boze Geesten ook allerlei soorten en maten en rangen en standen zijn". Zoals: Spotgeest, Vernielgeest. Wraakgeest, Geest van Vermorzeling, Horoscoopgeest, Onreine Geest, Sprookjesgeest, Leugengeest, Zelfmoordgeest, Spuwgeest, Klopgeest, Babbelgeest, Steelgeest, Ruziegeest en zo kan ze nog wel even doorgaan. De techniek is zo: zij moet er achter zien te komen hoe de Geest in het gekwelde lichaam voor haar heet en heeft zij die eenmaal - dominee Van Dam werkt net zo - dan heeft ze gewonnen. Dan laat zij de bij name genoemde freest weten dat Jezus de Overwinnaar is en dan verlaat hij, vaak mopperend en tegenstribbelend, het pand. Het lijkt eenvoudig, maar is het niet. Een van haar moeilijkste gevallen betrof een Zwijgende Vrouw. Die leed aan oneindige hoofdpijnen. Maar steeds als zij over haar moeilijkheden wilde praten, zweeg ze als het graf. Dan wordt het moeilijk tot het moment van de brainwave: hier zit een Zwijggeest. Voor het eerst van haar leven maakte ze dat mee en toen was het gauw verholpen. De zwijggeest verliet na enkele minuten beschaamd mopperend het lichaam, de hoofdpijnen medenemend. De Horoscoopgeest mocht er ook zijn. Een vrouw met klachten dat ze bijna niet meer lopen kon. Had zich vroeger ingelaten met occultisme en kreeg nu haar trekken thuis. Juffrouw Van Diemen op zoek naar de Geest Erachter en eindelijk, na veel praten, vond zij uit dat het hier de Geest van het Sterrenbeeld betrof. Toen leken de poppen even aan het dansen. ăToen die geest in die vrouw zich betrapt voelde, werd hij erg kwaad. Hij blies het gezicht van de vrouw zo op, dat het bijna plofte. Huppelend ALS EEN STIER kwam de vrouw op me af, ik dacht even dat ze horentjes had. Toen had ik nog meer: de vrouw was een STIER! ook toen was het gauw bekeken". Hoewel de vrouw natuurlijk in hetzelfde sterrenbeeld jarig bleef, kwam de Geest van de Stier nooit meer terug.

 

Overwinnaar

Zegenrijk werk! Hoewel menselijk gesproken weer niet zo erg aangenaam. ăBepaalde geesten hebben bepaalde manieren om iemand te verlaten onder dwang. Mensen bij wie ik een geest betrapte, gingen plotseling gapen, huilen, lachen, janken, boeren, zuchten, overgeven, vloeken (Vloekgeest), spullen vernielen (Vernielgeest) of vielen zelfs bewusteloos. Ik zei het al: rangen en standen, de ene geest kan het minder verkroppen dat hij de laan uitgestuurd wordt dan de ander. Maar ze weten het allemaal: Jezus is de overwinnaar". Zo gaan de dagen voorbij aan de Heemraadssingel 88. De bel gaat, een zieke man of vrouw - meestal een vrouw, zegt ook dominee Van Dam - op de mat. Een gesprek, een gebed, een uitdrijving, een opluchting, eventueel het opruimen van de rommel en een niet verplicht geldstuk in de pot voor het onderhoud van de uitdrljverlj. Kortom: GELUK! ăIk ben zo blij, dat de Heer mij deze gave heeft gegeven", zegt juffrouw Van Diemen. ăTrouwens, de dominees Van Dam en Kraan kunnen het ook, zeg!" Iedere laatste zaterdag van de maand (vandaag) is er in OASE een massabijeenkomst, waar iedereen met of zonder Boze Geest, Demon of zelfs Duivel van harte welkom is. Men kan zijn Boze Geest achterlaten, maar het hoeft niet. Dominee Van Dam: ăDat zijn heel fijne bijeenkomsten en die demonuitdrijvingen gaan gewoon vanzelf. - liet gaat soms haast ongemerkt. Komt u maar gerust een keer".

 

De Telegraaf, 24-11-1973