Herv. Diaconie Delfshaven opende rust- en verpleegtehuis

Na jaren van cijferen, sparen en zorgen is zaterdagmiddag een langgekoesterde wens in vervulling gegaan: het eerste rust- en verpleeghuis van de wijk is officieel geopend.

Het huis Heemraadssingel 299 biedt plaats aan veertien valide oude van dagen en zeventien chronisch zieken. Woensdag zullen  de eerste bewoners reeds hun intrek in het huis nemen.

In het souterrain bevinden zich ondermeer een grote heldere keuken en een vrouwenslaapzaal, waaraan een fleurige cretonnen stoffering  een gezellige noot geeft. Parterre liggen de eet- en conversatiezaal, waar de bejaarden overdag zullen kunnen verblijven. In de eetzaal staan bovendien nog vijf opklapbedden, zodat alle beschikbare ruimte zo praktisch mogelijk wordt benut. De chronische patiënten zullen in heldere frisse slaapzalen op de eerst en tweed verdieping komen te liggen. De kosten die de aankoop en de inrichting van het huis met zich brachten, bedragen ruim f 160.000. Aan het hoofd staat thans een besturend zuster, een diacones, verbonden  aan de Amsterdamse Diaconesseninrichting, zuster M. d’Olivat.

Het rook er nog naar nieuw hout en verse verf, toen zaterdag een groot aantal genodigden in de conversatie- en eetzaal bijeen waren gekomen, voor de officiële opening.

Nadat deheer A. Klein, namens het college van Diakenen, iedreen had verwelkomd, nam de heer A.J. van der Werff, diaken, het woord. Hij bracht dank aan God, die de totstandkoming van het huis mogelijk heeft gemaakt, en vervolgens aan de vele mensen, die hun steun aan het werk hebben gegeven.

Ds J. J. Hietkamp wees hierna op de taak van het verplegend personeel.

Van gemeentelijke zijde sprak de heer L. A. Schneiders, leider van de afdeling opname van de GGD. Hij zei, over de opening van een dergelijke inrichting zeer verheugd te zijn.

Ds. J. H. Teutscher sprak de hoop uit, dat deze opening het begin zou zijn van een lange reeks openingen van bejaardentehuizen. Het aantal bejaarden zal in 1965 onder de hervormden 35.000 personen bedragen, voor wie dan 2000 bedden in rust- en verpleeghuizen nodig zullen zijn. Thans zijn er in totaal – dit huis meegerekend – 400 bedden.

Hierna namen nog ds. H. Witvliet, directeur van de Amsterdamse Diaconesseninrichting, de heer J. G. Keers namens de kerkeraad van Kerkrade, en de heer B. Cov, secretaris van de provinciale diakonale commissie van Zuidholland het woord.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 7-4-1956

 

Na uitbreiding met het pand Heemraadssingel 301(het particuliere rusthuis ‘Avondzon’) en een algehele verbouwing,werd het verpleegtehuis in 1964 opnieuw in gebruik genomen:

 

 

Nieuwe verpleeginrichting van Diaconie Delfshaven

Voor invaliden en zieke bejaarden

 

Na 225 dagen van stug werken was het gistermorgen zover, dat het totaal verbouwde pand aan de Heemraadssingel 299 als verpleeginrichting voor invalide en zieke bejaarden door de Diaconie der Hervormde gemeente Delfshaven in gebruik kon worden gesteld.

Er is, ook in de gemeenteraad indertijd het een en ander te doen geweest over de oplopende kosten voor verbouwing en inrichting, maar vanmorgen bleek wel, dat men gelijk had door met niet minder dan het beste, juist voor deze verpleegden, genoegen te nemen.

Het definitieve plan werd ingediend in november 1961; een jaar later kwam de rijksgoedkeuring af en vorig jaar februari werd met de verbouwing begonnen. Grote lof zwaaide de heer B. v.d. Wel, voorzitter van de Rusthuis- en Bouwcommissie het echtpaar Wilton toe, dat persoonlijk aanwezig was. Nadat de blinde heer Huizer en diens vrouw, die hier een rusthuis exploiteerden, in 1960 besloten er mee op te houden, heeft de heer Wilton als eigenaar de diaconie op bijzonder coulante wijze in de gelegenheid gesteld dit pand te verwerven. De heer F. Faassen bood namens het Bouw- en Aannemingsbedrijf Zomerhof een gedenkraam aan, dat een hedendaagse visie op de Barmhartige Samaritaan weergeeft. Architect J. Noorlander schonk een dia-apparaat en de voorzitter van het college van diakenen, de heer G. J. van Es,  overhandigde de directrice, zuster M. d’Olivat, een Rembrandtbijbel.

 

Het verpleeghuis heeft een capaciteit van 65 bedden; totale kosten f 10.600 per bed. Het revalidatiecentrum in het gebouw is zeer modern van opzet. De verpleegprijs wordt op f 15 geraamd.

 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 27-2-1964

 

 

Foto: Persbureau ANEFO, 30-06-1961, Beeldbank nationaal archief