Strenge woorden voor baldadige jeugd

(Van een onzer verslaggevers)

 

Gisteren heeft de kinderpolitie tien jongens van 15 tot 21 jaar oud voor de kinderrechter gebracht. Het waren de belhamels van een groep van ongeveer dertig jongelui, die in de avond van woensdag 5 augustus op het Heemraadsplein een rel hadden gemaakt.

 

Zij hadden allerlei baldadigheden uitgehaald en vernielingen aangericht zoals het uit de grond rukken van banken in plantsoen enz. Tenslotte hadden zij verzet gepleegd tegen de politie en een bus van de RET met stenen en klei bekogeld. Dat ging zo stevig toe dat de passagiers dekking moesten zoeken Een kind van vier jaar in de bus kreeg daarbij scherven van een ruit over zich heen.

 

De rechter heeft de jongelui, die ruim veertien dagen in voorarrest hebben gezeten, met grote ernst toegesproken. Omdat de verdachten merendeels minderjarig zijn, hebben ook hun ouders de gang naar de Noordsingel moeten maken.

De uitspraak in deze zaak is opgeschort tot februari met het doel het gedrag van de verdachten tot die datum nog eens na te gaan. Zoals de zaken aanvankelijk stonden, was er een ernstige kans, dat zij tot vrijheidsstraf feil zonden worden veroordeeld, d.w.z. voor de minderjarigen tuchtschool en voor de anderen gevangenisstraf. Het is voor hen te hopen, dat hun gedrag in de komende maanden van die aard is, dat het vonnis wat milder uitvalt.

Men kan erop rekenen, dat gewelddadigheden als deze door politie en Justitie met de meeste gestrengheid zullen worden aangepakt.

 

Het Vrije Volk, 22-8-1959