Het Vrije Volk, 4-8-1951:

Precies om halftwaalf begon het....

 

Politie ondernam ferme actie tegen speelclubs

 

Honderden Hagenaars mee naar 't bureau

 

OVERAL IN HET LAND, waar in grote en kleine particuliere speelzalen nog gelegenheid tot kansspel wordt geboden — in Amsterdam en Den Haag, in Laren en Rotterdam — heeft de politie Vrijdagavond klokslag half twaalf een verrassende slag geslagen.

De speelclubbesturen, die de waarschuwingen van de justitie in de wind hadden geslagen, waren kennelijk in geen enkel opzicht op deze grootscheepse actie voorbereid; zodat de delinquenten op heterdaad werden betrapt.

In Den Haag vooral was de buit groot; daar moesten er autobussen aan te pas komen om de 250 a 300 speelzaalbezoekers naar hét bureau over te brengen. In Rotterdam daarentegen, waar maar één van de drie bij de politie bekende gelegenheden geopend was, gebeurde niets ongeoorloofds.

Tegen middernacht rukten rechercheurs van het Rotterdamse bureau Oostervantstraat uit om een onderzoek in te stellen in enkele, bekende speelgelegenheden. Twee van de drie clubs, die bij de politie bekend zijn, bleken gesloten te zijn, doch in de derde, gevestigd in een pand aan de Heemraadssingel, trof men mensen aan. Nadat de recherche zich toegang had verschaft bleek, dat er geen roulette, werd gespeeld. Deze stond geheel afgedekt waaruit kon worden opgemaakt dat er deze avond ook niet gespeeld was.

In de speelclub bevonden zich veertien personen, onder wie één vrouw en een kelner. Vier hunner zaten op het ogenblik, dat de politie binnenkwam, te whisten. Het gezelschap werd in auto's overgebracht. naar het bureau Oostervantstraat en daar aan een verhoor onderworpen. Daaruit kon worden vastgesteld, dat de aanwezigen, wetende, dat er maatregelen tegen de speelclubs genomen zouden worden, hadden vergaderd over de vraag of hun amusementsvereniging zou moeten worden opgeheven of niet. In de loop van de nacht zijn allen weer in vrijheid gesteld.

Op de aanzegging van de Amsterdamse officier van Justitie j aan de speelclubs om hun activiteit te staken, is Vrijdagavond een inval in de eerde privclubEureca" aan het Thorbeckeplein te Amsterdam gedaan.Om precies half twaalf drukten twee inspecteurs in burger tweemaal op de bel van de buitendeur, zoals met de spelers is afgesproken. De deur werd geopend en de inspecteurs stapten naar binnen, gevolgd door acht rechercheurs, die plotseling van alle kanten over het plein aankwamen. Toen de politiemannen de grote, luxueuze speelzaal binnenstapten, zaten vijf heren en drie dames vol aandacht om de roulette.

 

Speelvreugde verstoord

„Politie", klonk het plotseling toen de croupier juist „Rien ne va plus" had gezegd. De inspecteurs vermaanden de acht spelers te gaan staan en zich kalm te houden. Daarop namen de rechercheurs de stapels fiches in beslag en ook de rest van het speelmateriaal. Aan de hand van de lijsten werd berekend welke bedragen er waren omgegaan om later ook de inzetten in beslag te kunnen nemen. Drie agenten voor de deur zorgden, dat niemand het gebouw in of uit kon gaan.

De spelers werden in het kantoor één-voor-één aan een verhoor onderworpen en konden later in de nacht naar huis gaan. Enkele leden van het bestuur werden kort na middernacht naar buiten geleid en met particuliere auto's door de recherche naar het politiebureau aan het Singel vervoerd om daar uitvoerig verhoord te worden.Honderden voorbijgangers, onder wie tal van toeristen, drongen op het Thorbeckeplein samen om het verloop van de inval te kunnen volgen.  De bestuurders Van „Eureca"' hadden de politie juist Vrijdagmiddag laten weten dat de roulette in hun club zou blijven doordraaien, omdat men meende zich aan geen enkele overtreding schuldig te maken.

 

In de residentie

De Haagse politie heeft gisteravond om tien over elf een inval gedaan in de grootste speelclub van de residentie de cercle privé „Aristo", die gevestigd is aan het Gevers Deynootplein. Om ongeveer kwart,voor elf arriveerde de commissaris van politie Abbenbroek, die deze week enkele avonden een bezoek aan „Aristo" heeft gebracht. De portier dacht niet anders dan dat de commissaris kwam voor zijn gewone controle. Om acht minuten voor elf kwamen ruim 40 rechercheurs uit auto's het plein op en vlogen in looppas naar de hoofdingang van het Casino. De gordijnen werden dichtgetrokken, de ramen werden gesloten. Twee rechercheurs posteerden zich voor de ingang en de grote deur ging op slot. Voor het gebouw, op het grote plein, stonden vier lege bussen van de Haagse Tramweg Maatschappij te wachten. „ Binnen moesten onmiddellijk de croupiers hun werk staken. De fiches werden in hoopjes op de tafels gelegd en de politiemannen noteerden namen en adressen van de ongeveer driehonderd aanwezige leden. Het bezoek was volgens insiders niet bijzonder groot (Aristo heeft in totaal meer dan 6000 leden in de boeken vermeld staan). 7

 

Bussen vol

Na ongeveer twintig minuten reden de bussen naar de achteringang van het gebouw en werden daar stuk voor stuk volgeladen. Volgens de Haagse hoffelijkheid, de dames eerst. Er waren onder de bezoekers enkele buitenlanders, die zich bijzonder verstoord toonden over het ingrrjpen van de politie. * Overigens was de stemming onder de leden, die een verblijf van enkele uren op het politiebureau in 't vooruitzicht hadden, prima. Zij zongen, lachten en zij maakten grapjes. Hoewel misschien dat grapjesmaken, lachen en zingen de zenuwen 'n belangrijk aandeel hadden. De winsten werden niet meer uitbetaald en het Casino werd, nadat de laatste bussen waren vertrokken, gesloten. Het bestuur van de club deelde mede, nog hoop te hebben, dat het spel Maandag weer kon worden hervat.

 

Inval te Laren

Vrijdagavond om ongeveer kwart voor elf deed de Larense politie onder leiding van de corpschef, inspecteur W. A. N. O. Boog, een inval in de speelzaal van de eerde privé Casino te Laren. In zijn hoedanigheid van hulpofficier van Justitie nam hij de speeltafels, fiches, alsmede de kas in beslag. Drie spelers kregen een bekeuring wegens overtreding van art. 254 bis (Wet Hazardspelen). Zes coupiers alsmede enige bestuursleden van de cercle, onder wie de secretaris, de heer F. Better, werden gearresteerd. De inval geschiedde volkomen onverwacht, zodat de consternatie zeer groot was. In Loosdrecht, waar één der twee speelclubs al enige tijd gesloten was, is de andere Vrijdagavond niet geopend geweest. Als alles normaal verloopt, zou daar Zondag weer worden gespeeld.

 

_________________________

 

 

Het Vrije Volk 24-11-1961:

Vechtpartij einde van speelhuis

 

(van een onzer verslaggevers)

 

Een 24-jarige kelner verloor donderdagavond aan een roulette in een illegaal speelhuis aan de Heemraadssingel te Rotterdam in vrij korte tijd f 300, Hij kon dat niet verkroppen, sprong boos op en begon de inventaris kort en klein te slaan. Dat liep uit op een vechtpartij, hetgeen de politie ten tonele deed verschijnen. Einde van het speelhuis – arrestatie van drie mannen…. Andere spelers hadden ijlings het hazepad gekozen.

 

De politie die op het rumoer van de vechtpartij was afgekomen, trof er te midden van een ravage de vechtende kelner, een 41-jarige bijwerker en de 40-jarige Haagse koopman C. A. aan. De laatste wordt verdacht van het geven van gelegenheid tot hazardspel.

 

De politie nam ongeveer f 6000, een speeltafel, een roulette, fiches en een partij drank in beslag.

 

________________________

 

 

Het Vrije Volk,  27-6-1962:

Wilde tonelen in herenhuis

Kidnapper, Gorilla en Knolraap indringers

 

(Van een' onzer verslaggevers)

 

Op een avond in november kregen twee per radiowagen surveillerende Rotterdamse: agenten de melding, dat er op de bovenverdieping van een herenhuis aan de deftige Heemraadssingel een groot gevecht gaande was. Dit bleek niet overdreven.

 

Aangekomen bij het pand, welks deur openstond, hoorden de agenten wilde kreten, het gekraak van houtwerk en het rinkelen van glas. Binnen waren enige heren bezig elkaar met uit de trapleuning gerukte spijlen te bewerken.

 

Op de bovenverdieping was een ravage aangericht. Stoelen, een roulettespeeltafel, fiches en bankbiljetten lagen op de grond.

De huurder van dit roulettehuis, zoals de Rotterdamse politierechter het noemde, een 40-jarige Haagse tapijthandelaar, stond woensdagmorgen terecht wegens overtreding van de wet op het hazardspel. Hij zou van augustus tot 24 november 1961 de speelgelegenheid als een bedrijf hebben geĎxploiteerd. Subsidiair was het opzettelijk aanbieden van gelegenheid tot hazardspel ten laste gelegd.

'Het was een besloten club, zei  verdachte’. „Welnee, iedereen die aanbelde kon binnenkomen," meende mr. Heynsius. „De deur stond open!" Volgens verdachte hadden twee van de „clubleden" de deur niet goed dichtgedaan. „Anders zou dat stelletje ook niet zijn binnengekomen." 

 

Over dat stelletje vertelde de verdediger, mr. S. Ivens, enkele bijzonderheden. Het bestond uit eigenaardige lieden met bijnamen als de Kidnapper, de Gorilla en de Knolraap.

 

De openstaande deur had hen ertoe gebracht eens een kijkje in het roulettehuis te gaan nemen, „met de bedoeling er te roven", naar pleiter veronderstelde. Tijdens het handgemeen met de indringers is er een kistje met geld zoekgeraakt. De overige bezoekers behoorden tot een groep rouletteliefhebbers die de verdachte goed kenden. Zij mochten wel eens een relatie meenemen, maar onbekenden hadden geen toegang.

De officier van Justitie achtte in elk geval het primair ten laste gelegde bewezen. Tegen de reeds eerder veroordeelde Hagenaar eiste hij een maand gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Hij vroeg voorts de in beslag genomen speeltafel roulette en fiches en de drankvoorraad aan het Verkeer te onttrekken.

 

Te zwaar

Mr. Ivens vond de gevorderde straf te zwaar. Zijn cliĎnt is koopman van beroep; aan de Heemraadssingel trad hij inderdaad als bankhouder en croupier op, maar meer omdat hij zelf van: een gokje houdt dan uit winstbejag.

 

„Jammer," dat de meneer die beweert dat hij. aan de Heemraadssingel twintig mille heeft vergokt, niet als; getuige is verschenen," zei pleiter. „Ik zou hem graag eens hebben gevraagd of hij met zijn belastingpapieren kon aantonen, twintigduizend gulden te hebben bezeten. Daar geloof ik niets van." De politierechter heeft de tapijthandelaar overeenkomstig de eis veroordeeld.

 

__________________________

 

Het Vrije Volk 17-12-1974

Exploitanten bewaakten ingang met tv-camera

Politie kraakt illegaal gokhuis: 40 man gepakt

 

(....)

Justitie en politie zijn vast besloten een eind te maken aan de gokpraktijken in de stad. Tot voor kort beperkte het zich in de Maasstad voornamelijk, tot dobbelspelen, maar de laatste tijd deden ook roulette en black jack — een soort baccarat — hun  intrede en werd ook de concurrentie tussen de ongeveer 10 gokhuizen steeds harder.

 

Zo zouden er de laatste maanden verschillende schietpartijen hebben plaatsgevonden: concurrerende groepen zouden door 't afvuren van kogels in het plafond of in de roulettebakken hebben geprobeerd klanten weg te jagen naar hun eigen gokhuizen.

 

De laatste schietpartij deed zich voor in een gokhuis aan de Nieuwe Binnenweg. Toen de politie binnenkwam waren alle bewijzen dat er gegokt was echter weggemoffeld. Voor de inval van gisteravond [aan de Eendrachtsweg] waren twee groepen van elk tien man van de Mobiele Eenheid en ongeveer 20 agenten in burger ingeschakeld. De agenten, die geen tegenstand ondervonden, zagen bij binnenkomst op de eerste etage zes speeltafels.

 

De kassiŹre bleek te zitten in een kogelvrij glazen hok, één etage hoger. Met enkele directe telefoonlijnen stond ze in verbinding met de portier en de croupiers.

 

In de kamers op de begane grond — dit gedeelte was aan de buitenzijde geblindeerd met luiken— kon uitsluitend 's nachts worden gegokt. De eerste verdieping was voor de „overdaggokkers". In het gebouw was ook een croupiersschool ondergebracht.' .

 

Volgens de politie worden de Rotterdamse gokholen ook regelmatig bezocht door leden van een Haags goksyndicaat.

 

De eigenaar van een gokhol aan de Heemraadssingel wisten ze enkele weken geleden, zo te intimideren — onder meer door schoten af te vuren in de roulettezaal —- dat hij zijn speelzaal sloot en deze liet ombouwen tot fietsenstalling. Vorige week is het gebouw echter opnieuw als speelzaal ingericht. Hoewel de politie zich daarover niet. duidelijk wil uitlaten wordt verwacht dat nog meer acties zullen volgen.

 

__________________________

 

Het Vrije Volk 18-12-1974:

INVAL MAAKT INDRUK, MAAR

'Straks zitten die jongens weer tot over de oren in de gokbusiness'

 

(Van een onzer verslaggevers)

 

ROTTERDAM — In Rotterdamse gokkringen heeft de politie-inval in Rotterdams grootste illegaal gokhuis — de Sporting Club aan de Eendrachtsweg 40 — diepe indruk gemaakt. De meeste gokhuizen bleven gisteren en vannacht De meeste uit angst voor nieuwe politie-invallen;, sommige ook uit angst voor repressailles door de achterban van de gearresteerde „topmannen" Henk S. (30) en Gerrit D.V. (30).

 

Beiden zitten nog in hechtenis. Zij worden onder meer aan de tand gevoeld over een aantal intimidatie-praktijken, waarmee zij de macht in de Rotterdamse gokwereld naar zich toetrokken. Hierbij zouden brandstichtingen, vernielingen en schietpartijen in het spel zijn. S en D.V. vormden wat vakjargon een „combinatie" heet. Met geweld zouden zij andere  gokhuishouders hebben gedwongen met hen samen te werken en procenten van de winst af te staan. De combinatie leidde ook zelf croupiers op. Naast het gokhuis aan de Eendrachtsweg hadden S. en D.V. ook belangen in gokhuizen aan Mathenesserlaan, Eendrachtstraat, 's Gravendijkwal, Heemraadssingel en de Witte de Withstraat. Een poging om greep op de Haagse „markt" te krijgen mislukte schromelijk.

(...)

 

__________________________

 

Het Vrije Volk, 14-5-1976:

Bliksemactie van politie in 7 gokhuizen tegelijk

 

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Met een grootscheepse bliksemactie, waarbij 15 man werden ingezet, heeft de Rotterdamse politie vannacht in zeven gokhuizen het spelen stopgezet, arrestaties verricht en speelmateriaal in beslag genomen.

Dat gebeurde op last van. de officier van Justitie mr. H. Feber die speciaal met gokzaken is belast.

De officier van Justitie dreigde met nieuwe gerichte acties als na het optreden van vannacht nog geen einde komt aan de illegale activiteiten.

Tegen half twaalf gisteravond viel de politie, die ook honden inzette, de zeven gokhuizen tegelijkertijd binnen. Daarbij is het, volgens de politie niet tot moeilijkheden gekomen. Alleen het gokhuis van „Boeren Herman" aan de Heemraadssingel moest worden opengebroken. Daar was de politiebuit ook het grootst. Bij de actie hield de politie 19 gelegenheidsgevers, croupiers en stapelaars aan. De in totaal 94 spelers en speelsters die op het moment van de invallen binnen waren, werden in de gokhuizen verhoord en daarna heengezonden. Vanmorgen was de politie nog druk bezig het in beslag genomen speelgeld te tellen. Tot diep in de nacht was men doende geweest het speelmateraal uit de gokhuizen te verwijderen. Bij de actie, die werd geleid door hoofdinspekteur E. W. Gros van de afdeling "Bijzondere Wetten,' werden invallen gedaan in huizen aan de Heemraadssingel, Witte de Withstraat, de Bergweg, de Van der Sluisstraat, de Hartmanstraat, de 's Gravendijkwal en de Eendrachtsweg. De politie had 100 man van de mobiele eenheid in gezet en 50 man van bijzondere wetten en de geüniformeerde, dienst. Doordat overal gelijktijdig werd binnengevallen werkte het onderlinge waarschuwingssysteem van de gokhuizen niet. De politie had de actie ook tot het laatste moment geheim weten te houden. Al eerder had mr. Feber verklaard koste wat kost een eind te zullen maken aan de illegale gokactiviteiten in de Maasstad. Onder zijn leiding zijn in totaal al zo'n 20 invallen gedaan. De gokbazen hadden zich daardoor niet laten afschrikken, ook niet nadat tegen enkelen van hen vrijheidsstraffen waren geĎist voor de rechtbank.

 

__________________________

 

Het Vrije Volk, 25-5-1977

'Gokbazen niet langer straffen met boetes'

ROTTERDAM - Voor exploitanten van illegale gokclubs zijn geldboetes niet langer toereikend. Deze helpen weinig of niets, omdat men gewoon niet weet hoe diep het (financiĎle) mes snijdt Bovendien steken diverse gokbazen dan na enige tijd elders toch -de kop weer op.

Officier van Justitie mr. H. R. G. Feber zei dit gisteren bij de rechtbank, die de zaken van exploitanten en medewerkers van vier in Rotterdam opgerolde speelholen behandelde. Mr. Feber zag wat de gokbazen betreft, alleen nog maar heil in onvoorwaardelijke gevangenisstraffen.

(....)

De Belgische impresario Paulus T. (35) uit Turnhout draaide met z’n Victoria Club aan de Heemraadssingel pas vier weken toen de politie niet alleen de fiches, maar ook alle mensen bij elkaar harkte. "Ik dacht dat het, na de legalisering van de casino's, vrij was," aldus de Belg, die met z’n club quitte zou hebben gespeeld.

Officier van Justitie mr. Feber noemde. de Victoria Club een groot gokhuis, zelfs één van de mooiste in Rotterdam. Hij eiste tegen Paulus T., die in 1975 al tweemaal voor soortgelijke vergrijpen is veroordeeld, twee maanden gevangenisstraf, waarvan één voorwaardelijk. De raadsman bepleitte een boete, vooral omdat de Belg al een flinke aderlating - bij de inval werd 23.000 gulden in beslag genomen - heeft moeten ondergaan.

Tegen medewerksters van de gokclubs, die als croupier en/of stapelaarster fungeerden, eiste de officier boetes van 500 tot 600 gulden. Vele zaken werden bij verstek behandeld, omdat de belangstelling voor de justitiĎle roulette uiterst miniem was. Uitspraak in alle zaken over twee weken.

 

__________________________

 

Het Vrije Volk, 24-4-1979

Inval in gokpand

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM - De politie heeft gistermiddag een inval gedaan in een gokhol aan de Heemraadssingel. Zes personen - eigenaren en personeel - werden gearresteerd en verschillende  attributen in beslag genomen.

De inval, die volgens de politie in alle rust verliep, vond omstreeks half vijf plaats. Op het' moment dat rechercheurs van de afdeling Bijzondere Wetten' binnenstapten,' bevonden 'zich vier spelers en vier bezoekers in het gokpand.

'De politie nam ń7OOO, twee roulettetafels, een kansspelautomaat en een partij drank in beslag. De aangehouden personen zijn de Rotterdammers: J.V. (29), F.S (31), J.M.M. (56) en R.K. (49), de; 36-jarige M.M.S. uit 's-Gravendeel en de 25-jarige Hagenaar J.J.F.

 

__________________________

 

 

Het Vrije Volk, 12-3-1980

Weer twee gokhuizen gesloten

ROTTERDAM - Twee invallen heeft de politie gisteravond gedaan in illegale goktenten aan de Heemraadssingel en de Schiedamsesingel. In het gokhuis op de Heemraadssingel bevonden zich vijftien spelers toen de politie binnenstapte.

Tegen een croupier en een ander personeelslid werd procesverbaal opgemaakt. Naast het nodige spelmateriaal nam de politie 3500 gulden in beslag.

Tijdens de tweede inval in club "La Boule" aan de Schiedamsesingel trof de politie geen spelers aan. Wel waren er vijf bezoekers in de club.

De 43-jarige gelegenheidsgever en croupier A. Z. en zijn 40-jarige assistente, kregen een proces-verbaal.

In club "La. Boule" werden een roulettetafel, een blackjacktafel, twee gokautomaten en negenhonderd gulden in beslag genomen.

 

__________________________

 

 

Het Vrije Volk, 11-4-1981

Portier gokhuis neergeschoten

 

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM — Bij een overval op een illegaal gokhuis aan de Rotterdamse Heemraadssingel 269 is vannacht de portier John E. levensgevaarlijk gewond geraakt. Met schotwonden aan hoofd en nek werd hij naar het Dijkzigt ziekenhuis vervoerd. Drie mannen drongen om kwart voor twee het gokpand binnen. Ze schoten een traangasgranaat af en eisten de kas op. Er ontstond een worsteling met de portier, waarop drie schoten werden /afgevuurd. Twee daarvan verwondden de portier levensgevaarlijk. De ongeveer 25 aanwezige spelers doken bij binnenkomst van de overvallers onder de speeltafels. Na de verovering van de kas, met daarin naar schatting een bedrag van een halve ton, verdwenen de overvallers in een donkerbruine Toyota. Hoewel een getuigde het kenteken opnam kon de politie de daders niet meer achterhalen.

 

__________________________

Het Vrije Volk, 2-12-1989

Inval in gokpand

 

ROTTERDAM - De afdeling Bijzondere Wetten van de Rotterdamse politie heeft gisteravond een inval gedaan in een illegaal gokpand aan de Heemraadssingel. Op het moment van de inval waren 37 mensen baccarat aan het spelen. Een bedrag van ń 8.000,- werd in beslag genomen. Tegen de 58-jarige beheerder van het gokpand werd procesverbaal opgemaakt.

 

__________________________

 

Vrij Nederland, 23 december 1989:

Bijzondere wetten

‘Dat zo’n portier iemand eens een klappie geeft, daar kan ik inkomen, maar deze slaat ze meteen een vierkante kop’

 

Miami Vice in Rotterdam: vastbesloten, met mate, in een wereld vol verleidingen. Reportage

 

'Je komt vaak oude bekenden tegen, het is net een vereniging. Ik ga soms naar het casino om te kijken wie er niet zijn. Geen Joegoslaven? Geen Chinezen?  Dan is er ergens een gokpandje open’, zegt een brigadier van Bijzondere Wetten. Deze centrale afdeling van de gemeentepolitie houdt zich bezig met gokken - 'op dit gebied zijn we een trendsetter' - maar ook met drinken, schieten en heling. Hoe gaat het toe op zo'n bureau? Wat zijn de regels?

Een reportage over hard politiewerk in een 'grijs gebied': de inval, het afbranden, de gokkers, de schietsporters en de kroegbazen. 'Je moet voor dit werk echt een sterke blaas hebben.'

 

Kees Schaepman

 

(...)

 

Even later rijdt het ploegje van Bijzondere Wetten naar het bureau van district 4. Daar is het bomvol. In de kantine brieft brigadier Murks de mannen die straks een illegaal gokpand aan de Heemraadsingel zullen binnenvallen.

De opstap is om vijf uur gepland. De Bijzondere Opsporings- en Aanhoudingseenheid (BOA) gaat eerst naar binnen om de zaak koud te zetten. Vijftien goed gewapende en getrainde agenten in kogelvrije vesten.

Als alles veilig is volgen de vreemdelingenpolitie (2 man), de hondenbrigade (1 man plus herder), de mensen van Bijzondere Wetten (7 man, onder wie een hulpofficier van justitie) plus vijf mensen van het districtsbureau - 'vijf man waaronder één vrouw' volgens het draaiboek, want er moet iemand zijn die de buffetjuffrouw en eventuele vrouwelijke gokkers kan fouilleren.

Het draaiboek: 'BOA en 1 man Bijzondere Wetten bellen aan en constateren spel. Veiligheidsfouillering. Overig personeel naar binnen op sein kom maar.' 'Dan gaan we er dus niét met gillende sirenes op af, we zijn geen reddende engelen,' zegt Murks.

Om 5.45 uur is het zover. 'Waar is Leo, hij is toch niet met z'n eigen auto?' roept Murks. Want een kenteken is snel genoteerd en de gokwereld is rancuneus.

In het portiek op de Heemraadsingel wacht een vriendelijke zwaargewicht van de BOA.

 

Handen op het laken

Para Club staat er naast de deurbel. Binnen is het doodstil. Een slecht verlichte pijpenla met kale wanden, versleten vilttegels op de vloer en stoelen van de rommelmarkt. Aan de niervormige tafel zitten achttien spelers plus een croupier, hun handen op het laken. Langs de muur staan en zitten nog eens achttien mensen. Op strategische punten, rondom de tafel, in de deuropeningen, bij de ramen, staat de BOA. Niemand beweegt, het lijkt een film die is stopgezet.

Brigadier Murks plakt iedere speler een nummertje op de kraag, op de tafel worden corresponderende nummers gelegd om te voorkomen dat straks niemand meer weet wie waar zat - er mogen geen fouten in het proces-verbaal komen. De croupier krijgt een afwijkend rood nummer in Romeinse cijfers.

'Je komt vaak oude bekenden gen, het is net een vereniging,' zegt Murks. 'Ik ga soms naar het casino om te kijken wie er niet zijn. Geen Joegoslaven? Geen Chinezen? Dan is er ergens een gokpandje open. Af en toe moet je het de kop indrukken, anders wordt je overspoeld.’

Voordat er een inval wordt gedaan, moet de politie eerst vaststellen dat er gespeeld wordt, dat is het beleid. De gokpanden zijn bekend bij Bijzondere Wetten, de exploitanten weten dat ook, ze zijn al door de politie bezocht. Het is een kwestie van afwachten totdat verrassing! - de BOA binnenvalt.

'Ze spannen een groen laken over een oude rottafel en ze kunnen draaien,' zegt chef Bijzondere Wetten Ron Hijmering later. 'Ze hopen dat wij niet binnenkomen voor ze het break even point bereikt hebben. Alles wat ze daarna verdienen is pure winst.' Het is 6.30 uur. De film draait weer, de spanning is gebroken. Een lid van het arrestatieteam pakt zijn boterhammetjes uit.

Een gokster klaagt dat ze blaasontsteking heeft en naar de we moet ('Je hebt er altijd zo'n aanstelster bij'). De vreemdelingenpolitie heeft twee illegalen ontdekt. De verhoren zijn begonnen.

Het geld dat op tafel ligt en dat de gokkers in hun hand hebben wordt in beslag genomen. Nummer 7, een al wat oudere Joegoslaaf met een bontmuts op, geeft zonder protest meer dan tweeduizend gulden af, hij kent de regels. Een man die tweehonderdvijfenzeventig gulden kwijtraakt, beschuldigt de brigadier die hem verhoort van discriminatie: 'Jij pakt mijn geld. Hoe moet ik eten? Jij doet dat omdat ik buitenlander ben.' De Portugees F. die ervan verdacht wordt de katvanger te zijn, weet van niets en zelfs daaraan twijfelt hij. Maar hij heeft wél toevallig de sleutels van de kluis en van de voordeur bij zich.

F. zegt dat hij bang is, mensen die praten leven niet lang, maar dat mag niet opgeschreven worden in het proces-verbaal. 'Ik praat er niet over dat ik bang ben voor de Joegoslaven,' noteert de agent die hem verhoort. 'U mag opschrijven wat u wilt, ik teken toch niet,' zegt F., 'ik ben suikerpatiĎnt. Als ik straks op de grond val, bent u verantwoordelijk.'

Om 7.30 uur zegt brigadier Murks: 'Ik, heb zat, we gaan ze lozen.'

Met een stanleymes wordt het laken uit de speeltafel gesneden ('Vroeger namen we de hele tafel mee, daar zijn we mee gestopt, je sjouwt je een breuk').

Buiten staat een groepje gokkers na te praten. 'Jullie maken ons hartstikke gek,' zegt de portier vriendelijk lachend tegen een van de agenten. Er is honderdvijfenvijftig gulden bij hem in beslag genomen, een halfuur geleden was hij nog bleek en zenuwachtig tijdens het verhoor. Maar de wedstrijd is nu voorbij, de wereld van de nacht bestaat niet meer, Rotterdam is intussen wakker geworden. Drie dagen later wordt er alweer illegaal baccarat gespeeld in hetzelfde pand aan de Heemraadsingel. Daar moet je tegen kunnen, anders krijg je een maagzweer, zegt brigadier Murks. lt's all in the game.

 

(...)

 

______________________________

 

Rotterdams Nieuwsblad, 14-5-1990:

Portier schiet op lastige klant

Rotterdam - Een 24-jarige Schiedammer, die werkt als portier bij een club aan de Heemraadssingel, heeft zondagmorgen vroeg een in zijn ogen lastige klant tot zeven keer beschoten. Eén van de schoten raakte het 25-jarige slachtoffer in de bil. De man is in het Dijkzicht ziekenhuis aan zijn verwondingen geholpen.

Na behandeling werd hij overgebracht naar het politiebureau, waar hij de Schiedammer als de schutter aanwees. De dader verklaarde dat de man de hele avond al vervelend was geweest en hem had bedreigd. Toen dat hem teveel werd, haalde hij thuis een vuurwapen op waarna hij het magazijn van zeven kogels op zijn slachtoffer leegschoot. De schutter is in verzekering genomen.

 

______________________________

 

Rotterdams Nieuwsblad, 15-8-1990:

Schutter charmeert rechtbank

 

Rotterdam - Wegens poging tot moord eiste officier van justitie mr. J.W.P. Snijders gisteren drie jaar cel tegen een 24-jarige Schiedammer. De man schoot op 13 mei als portier van een illegaal gokhuis aan de Heemraadssingel in Rotterdam zijn pistool leeg op een lastige klant. Hij raakte alleen de linkerbil van zijn doelwit.

 

Rechtbankpresident mr. P. Smidt van Gelder en de twee rechters konden het niet helpen dat zij af en toe moesten lachen om de openhartige en zelfbewuste Schiedammer. "Hier staat dat u een dominante man bent, maar met een hart van goud", las de president voor uit een van de rapporten. "Dat is zo. Dat klopt", viel de verdachte in.

Het slachtoffer, volgens de verdachte een zware crimineel, was op 13 mei het gokhuis uitgezet. Voordat de deur voor zijn neus werd dichtgeslagen, had de man de portier nog met een pistool gedreigd en gezegd: "Ik schiet je dood".

De bezoekers van het gokhuis hadden de portier aangeraden om ontslag te nemen en maar een tijdje onder te duiken. Zij dachten niet dat de boze klant loze dreigementen uitte. "Hij rust niet voordat hij je te pakken heeft".

 

De verdachte had een taxi naar huis genomen, een ander jasje aangetrokken en een pistool bij zich gestoken. In de taxi van Schiedam naar Rotterdam had hij het wapen gecontroleerd en geladen. De klant die hij buiten de deur had gezet hield zich nog steeds op bij het gokhuis. De Schiedammer had alleen willen laten zien dat hij ook een wapen had, dat hij zich kon verdedigen, vertelde hij de rechtbank. Op het moment dat de portier uit de taxi stapte, had zijn opponent, zei hij, een gebaar gemaakt alsof hij iets uit zijn jas ging pakken. Toen had de Schiedammer zijn pistool leeggeschoten. Zes kogels had hij afgevuurd. "Ik dacht, ik neem geen risico". Hij had op de benen van de klant gemikt, zei hij. Hij wilde zijn tegenstander alleen onschadelijk maken. "Het spijt me het te zeggen, maar het is toch: liever hij dan ik. Ja toch?"

Officier van justitie mr. Snijders hield het op poging tot moord met voorbedachte rade. "U bent naar huis gegaan om het pistool te halen. U hebt een ander jasje aangetrokken. Er zijn tal van momenten geweest waarop u zich had kunnen bedenken", zei hij.

 

Mr. Snijders hield de verdachte voor dat hij, als niet geoefend schutter, best per ongeluk te hoog had kunnen schieten. De Schiedammer dacht van niet. "Het was een licht wapen, het had geen terugslag", zei hij.

De officier eiste drie jaar gevangenisstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk om de kans op herhaling te verkleinen. "Want de verdachte is eerder voor verboden wapenbezit veroordeeld en hij heeft vaker geweld gebruikt". De Schiedammer vond twee jaar cel wel een klein beetje veel voor zijn misstap. De rechtbank doet op 28 augustus uitspraak.

 

__________________________

Het Vrije Volk, 19-2-1991

Politie overvalt gokkers die illegaal spelen

 

ROTTERDAM — De Rotterdamse politie heeft gisteren een inval gedaan in een illegaal gokpand aan de Heemraadssingel in het Nieuwe Westen. Er waren in het gokpand achtentwintig mensen aanwezig. Tegen zestien spelers is proces-verbaal opgemaakt. Een 29-jarige croupier en twee andere personeelsleden van het gokhol zijn gearresteerd. In het gokpand werd baccarat gespeeld. De politie heeft ruim zesduizend gulden en speelmateriaal in beslaggenomen.