Schiedamse koopman zou voor de reis naar Amerika zorgen

Maar het geld stak hij in eigen zak....

 

Een bewoonster van de Heemraadssingel, de 49-jarige mevrouw M. S. P. B.—T. is het slachtoffer geworden van een brutale oplichter. Zij kwam enige tijd geleden bij een kennis in contact met de 47-jarige koopman Th. H. A. H. uit Schiedam. Deze H. vernam, dat de vrouw met haar gezin naar Amerika zou vertrekken en dat zij haar papieren al voor een groot deel in orde had. Zij wachtte alleen nog op een visum. De man beweerde, dat hij relaties had, die zich speciaal met meubeltransporten bezig hielden en die voor mevr. B. wel een en ander konden verzorgen.

H. nam op zich de overtocht voor haar te regelen. Hij kon ook voor dollars zorgen want hij beschikte zelf in Amerika over een tegoed van 4000 dollar. Mevr. B. mocht daaruit putten ais zij in Amerika was aangekomen, maar moest de tegenwaarde natuurlijk hier voldoen. Bovendien kwam men overeen, dat H. 15 pct. commissie zou krijgen. Mevr. B. betaalde voor de overtocht en de dollars voorlopig 3500 aan H., terwijl de rest later wel zou volgen. Achteraf is gebleken, dat de verhalen van H. louter leugens waren en toen dit bedrog uitkwam, heeft mevr. B. hiervan direct aangifte bij de politie gedaan, die de oplichter aanhield en in bewaring stelde. Van het geld had de koopman een en ander betaald, onder andere ook een belastingschuld.

 

Het Vrije Volk, 25-2-1949