M. H. van Hertzfeld overleden

 

In de ouderdom van ruim 63 jaar is hier ter stede overleden de heer M. H. van Hertzfeld, lid der firma L. H. van Hertzfeld, de bekende importeurs van zuidvruchten. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot is bepaald op morgen Dinsdagmiddag om half drie op de Isr. Begraafplaats aan het Toepad.

Wijlen de heer Van Hertzfeld bekleedde in het openbare leven onzer stad vele belangrijke functies. Zo was hij jarenlang penningmeester van Rotterdams Comité ter behartiging van Nationale belangen; lid van de Raad van beheer der “Nenijto ‘28”; lid der financiële commissie der “Primavera”; bestuurslid van het Toneelverbond; lid van het bestuur tot instandhouding van het Rotterdamsch Philharmonisch orkest; bestuurslid van het Rotterdams kamerorkest; voorzitter  van de Vereniging van Importeurs van gedroogde Zuidvruchten en aanverwante artikelen; lid van ’t Landelijk Olympisch Comité ’28; lid v.h. bestuur van “Volkssport op Nationale Feesdagen”; mede-oprichter van de Joodse Raad te Rotterdam; bestuurslid van de Joodse Spijsverzorging. Voorts was hij lid van het bestuur der Burgerwacht van Rotterdam. In verband met zijn verdienste hiervoor werd hem het Zilveren kruis van Verdienste toegekend. Ook was de overledene commissaris en mede-oprichter van het Feijenoord Stadion.

 

Rotterdams Nieuwsblad, 4-1-1947

 

Noot: Nenijto ’28 is de in 1928 in Rotterdam gehouden Nederlandse Nijverheids Tentoonstelling. Primavera is de bloemententoonstelling die jaarlijks in Rotterdam werd gehouden. De handel in gedroogde zuidvruchten speelde vroeger een belangrijke rol, die na de oorlog goeddeels is overgenomen door de ingeblikte groenten en fruit die de Amerikanen in Europa introduceerden.