Rotterdam

 

NIEUW H.J. KWARTIER

 

Zaterdags was het voor de jongens en meisjes van de Rotterdamse Hitler-Jugend een belangrijke dag. In de late middaguren traden afgevaardigden van de Bund Deutcher Mädel en de Hitler-jugend aan om met wapperende vlaggen naar het nieuwe kwartier aan den Heemraadssingel te marcheren. Hier meldde Führer des Bannes, Obergefr. Stannull, aan den Kreisleiter, pg. Seiferbald, de aangetreden jongens en meisjes. "Auf hebt unsere Fahnen" was het eerste lied waarmee de plechtigheid werd geopend. De Bahnführer wees er in zijn rede op hoe moeilijk het is lichte en mooie vertrekken te krijgen. Hij verheugde zich erover, dat nu de Rotterdamse jongens en meisjes een kwartier hebben, waarin de dienst hun nog eens zoveel vreugde zal bereiden. Juist in deze tijd, zei hij, willen wij sterke en dapperen harten bewaren en niettegenstaande de ernstige tijden onze blijmoedigheid en vrolijkheid niet verliezen. Hiermee droeg de Kreisleiter het huis aan de jeugd over

 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 12 juni 1944