Opening  N.S.B.-districthuis te Rotterdam

 

Ir Mussert voerde het woord

 

De opening van het nieuwe districtshuis van de Nationaal Socialistische Beweging te Rotterdam aan den Heemraadsingel is Zaterdagmiddag niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan den ’s-Gravendijkwal werd trouwens ongeveer tezelfdertijd het huis voor de Nationaal Socialistische Vrouwen Organisatie geopend.

De leider der N.S.B., ir A.A. Mussert, heeft bij deze gelegenheid tot de Rotterdamse leden van de beweging het woord gevoerd.

Aan de grens van de gemeente Rotterdam, bij Terbregge, werd de leider opgewacht door de districtsleider den heer W.N.J. Kröller, waarna het gezelschap zich naar het gebouw van de N.S.V.O. begaf, teneinde daar de openingsplechtigheid bij te wonen.

Ir Mussert sprak hier, Daarna begaf de leider zich naar het nieuwe districtshuis, waar zich verscheidene genodigden verzamelden.

Hier heeft Ir Mussert een toespraak gehouden tot de leden van den districtsraad. Vervolgens arriveerden de Duitsche gasten, onder wie men opmerkte dr Schwebel, Beauftragte voor de provincie Zuid-Holland, Ortsgruppenleiter W. Durholtz, Korvettenkapitän Winter en H. Meyer, secretaris van de Beauftragte voor Rotterdam dr. Völkers.

Voor het nieuwe districthuis hadden zich velen verzameld om het defilé van de WA, versterkt met verschillende afdelingen buiten de stad, gade te slaan en om tevens te luisteren naar het woord van Ir Mussert, ter gelegenheid van deze opening, dat door middel van luidspreker in den omtrek goed te hooren was. Na de aankomst van de W.A., den Nationalen Jeugdstorm  en de S.S., nam Ir Mussert het woord om de schokkende gebeurtenissen in ons land nog eens te releveeren. Vervolgens beschouwde spreken den huidigen toestand in Europa, nu Duitschland met veele bondgenooten ten strijde is getrokken tegen het bolsjewisme. In dit verband haalde Ir Mussert nog de Finse kwestie aan. Wij willen dankbar zijn – aldus spr. – voor de offers, die Duitschalnd zich wil getroosten in naam van geheel Europa. Spreker drukte zijn vreugde er over uit, dat thans duizenden Nederlanders zij aan zij streden met het Duitsche volk, verenigd in de Standarte Westland en in de N.S.K.K. en hij stele bolsjewisme, kapitalisme tegenover het nationaal socialisme en fascisme.

Spreker stelde rotsvast te geloven in een nieuwe, eervolle toekomst voor het Nederlandse volk in het nieuwe Europa en verklaarde dat men vrienden en bondgenoten van het Duitsche rijk wil zijn. Hij eindigde met de W.A. te herinneren aan haar taak als pioniers van het nieuwe Nederland. Wij zetten ons in voor ons volken met elkaar zullen wij winnen, voor ons vaderland.

Spreker werd herhaalde malen onderbroken met luid houzee-geroep. Hierna is onder enig ceremonieel de vlag op het nieuwe gebouw gehesen. De plechtigheid eindigde met een defilé, waarvan een kleine tweeduizend W.A. mannen deelnamen.

Later op de dag heeft de W.A. een mars door den stad gemaakt. Op twee pleinen heeft de heer Van Busink het woord gevoerd.

 

Het Vaderland, 1 juli 1941