OPENBARE ZEDELIJKHEID

M i j n h e e r  d e  R e d a c t e u r,

Zou het niet eens tijd worden dat de Gem.Techn. Dienst zijn aandacht wijdt aan den smerigen toestand in en om de openbare inrichting aan den N. Binnenweg hoek Heemraadssingel.

Voor de duizenden menschen, die hier dagelijks passeeren, levert deze urinoir een ergerlijke aanblik. Soms met drommen staat men daar te wachten en er zijn velen die op ongemanierde wijze hun kleeding buiten in orde maken.

Dit is ook ergerlijk voor omwonenden en de bezoekers van het nabije café-terras.

Laat men voor deze inrichting een behoorlijke muur zetten, of nog beter; verplaats haar een eind verder tusschen het geboomte.

Meermalen is hier op gewezen.Ik hoop dat door deze publicatie verandering zal komen

 

Rotterdamsch Nieuwsblad, 11-6-1941