Overste Van Hemert tot Dingshof

 

De luitenant-kolonel der Mariniers H. baron van Hemert tot Dinghof is op zijn verzoek met ingang van 1 mei a.s. eervol uit den zeedienst ontslagen. Vr zijn jongste driejarige detachering in Indi heeft hij als kapitein eenige jaren achtereen te Rotterdam gediend.

()

Kort voor zijn vertrek uit Rotterdam, nu eenige jaren geleden, wandelde hij tegen de avond op den heemraadsingel en zag plotseling een oploop van menschen aan de waterkant. Een kind was in den singel gevallen en worstelde met den dood. De heer Van Hemert aarzelde geen ogenblik, sprong geheel gekleed in het modderige water en slaagde er met groot levensgevaar in het kind te redden. In de hem eigen bescheidenheid poogde hij ongemerkt zijn woonhuis te bereiken, wat hem echter niet gelukte. Kort daarop werd hem de medaille van menschlievend hulpbetoon uitgereikt, wellicht de mooiste van de vele hooge onderscheidingen, die zijn borst sieren.

()

 

Het Vaderland 25 april 1931