Rattenplaag.

Rotterdam, 16 Sept. 1928.

 

Aan den Heemraadssingel schijnt de gemeente een rattenfokkeij er op na te houden, welke blijkbaar zeer voorspoedig gaat. Naar de vrijmoedige wyze te oordeelen, waarop de ratten zich aldaar bewegen, zijn ze zich van de bescherming van hoogerhand zeer wel bewust. Het staat echter te vreezen, dat de bewoners van de huizen aan den Heemraadssingel van die viervoetige medebewoners in den a.s. winter veel overlast zullen ondervinden. Ze ondergraven dan de trottoirs, die dientengevolge inzakken en dringen ook de huizen binnen.

In den Haag zijn onlangs op groote schaal ratten verdelgd geworden. Men had ook daar te lang de vermenigvuldiging met lankmoedigheid aangezien, zoodat een ware rattenplaag was ontstaan. Indien van gemeentewege tijdig wordt ingegrepen, zullen de bewoners van den Heemraadssingel daarvoor bespaard kunnen worden en zij zullen het bestuur der gemeente zeer zeker erkentelijk zijn. Mag ik daarvoor op het ressort, hetwelk zulks aangaat, een beroep doen?

 

X.

 

NRC 18-9-1928