De Piet-Hein feesten

De huldiging door de burgerij

 

Gisteravond is de nagedachtenis van Piet Hein, ter gelegenheid van het feit, dat hij voor 350 jaar te Delftshaven werd geboren, geŽerd vanwege het zich uit de burgerij daartoe gevormde comitť.

Met tram en bus, met auto en fiets, maar vooral te voet, warennaar het Piet Heinplein opgetrokken, om van deze huldiging getuige te zijn. Slingers en electrische lampjes verlichtten de plaats rond het standbeeld, dat zelf in het heele schijnsel van schijnwerpers stond.

Op het Heemraadsplein was de stoet opgesteld, bestaande uit 30 verenigingen, waaronder twee muziekkorpsen. Daar waren tal van brandweerverenigingen, de Vereniging Delfshaven tot veredeling van het volksvermaak, de Watergeuzen vereniging Pro Patria, oranje- en buurtverenigingen enz. Leden van de brandspuitvereniging Piet Hein hadden, gekleed in de kleedij van watergeuzen, een op een wagen geplaatste sloep bemand. Statig stonden in de sloep Piet Hein en zijn adjudant. De heer A. Visser, die Piet Hein voorstelde, heeft al enige routine in deze rol. Bij de kroningsfeesten heeft hij eveneens Piet Hein voorgesteld.

Met vaandels, banieren, vlaggen en fakkels en lampoen ging het in optocht, omstuwd door vele belangstellenden langs Heemraadsingel, Rochussenstraat, Schoonebergerweg en Nieuwe Binnenweg naar het Piet Heinplein (Ö)

 

NRC, 27 november 1927