Een eeuw gebeurtenissen aan de Rotterdamse Heemraadssingel

 

 

Inhoudsopgave:

 

De aanleg van de Heemraadssingel

 

Foto’s Heemraadssingel 1900-1940

 

Bewoners tot 1940

 

De Heemraadssingel tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

Artikelen naar onderwerp

 

De Heemraadssingel in het nieuws (chronologisch)

 

 

Links

 

 

 

De Heemraadssingel is de Rotterdamse singel met de meeste allure. Singel en bebouwing zijn aangelegd tussen 1893 en 1926.

Tot de Tweede Wereldoorlog woonden hier vooral beter gesitueerde Rotterdammers. Foto’s uit die tijd tonen een statig straatbeeld. De Tweede Wereldoorlog vormt mede door de vestiging van de SD (Sicherheitsdienst) aan de singel een bijzonder bewogen periode.

In de jaren 40/50 worden er aan de singel steeds meer bedrijven en instellingen gevestigd. In de zeventiger jaren doen grootstedelijke problemen als prostitutie, criminaliteit en drugsgebruik hun intrede. Na jaren van neergang door overlast en onveiligheid treedt rond 1996 een ommekeer op. Sindsdien is de Heemraadssingel steeds meer in trek, wat ondermeer blijkt uit het feit dat bedrijfspanden worden omgezet in appartementen.

De website bevat een overzicht van berichten in de pers waarin de Heemraadssingel of het Heemraadsplein worden genoemd. Dit overzicht gaat terug tot het begin van de vorige eeuw. Sommige gebeurtenissen worden uitgebreid beschreven. Deze beschrijvingen zijn ook naar onderwerp raadpleegbaar.

 

Aanvullingen en commentaar zijn welkom

 

www.heemraadssingel.nl

Hans Flier, 

Heemraadssingel 313,  tel. : 010-4761638,  e-mail:  jwflier@gmail.com