Overzicht (kranten)publicaties waarin Heemraadssingel of  Heemraadsplein (of hun bewoners) worden genoemd 

 

Publicaties zijn opgenomen in chronologische volgorde naar de datum van de gebeurtenis die ze beschrijven.  Meestal komt dit overeen met de verschijningsdatum. Artikelen over historische onderwerpen zijn echter te vinden op het tijdstip van het beschreven feit. Artikelen binnen een jaar (of kort over de jaargrens heen) over hetzelfde onderwerp zijn bijeengeplaatst bij het eerste artikel over het betreffende onderwerp. Bij sommige jaren is een korte samenvatting of achtergrondschets opgenomen t.b.v. een beter begrip van de gebeurtenissen die aan de orde zijn.

AD = Algemeen Dagblad, na de overname van het RD gaat het om de Rotterdam-editie van het AD

NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant

RN  =  Rotterdams Nieuwsblad

HVV  = Het Vrije Volk

RD   = Rotterdams Dagblad (voortgekomen uit fusie HVV en RN)

Havenloods, Westergids en Maasstad/City-West zijn huis-aan-huis advertentiebladen, De Nieuwe is het huis-aan-huis blad van bewonersorganisatie Aktiegroep het Nieuwe Westen

 

Hans Flier

1897

Uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel], nabij den Nieuwen Binnenweg, zijn eenige looden en zinken pijpen ontvreemd.

•        RN 21-01-1897 Stadsnieuws

 

Ter gemeentesecretarie is ter visie gelegd een verzoek met bijlagen, van P. Korsten, om vergunning tot het oprichten van eene broodbakkerij aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] no. 260. De vergunning wordt verleend.

•        RN 20-04-1897 Stadsnieuws

        RN 13-05-1897 Stadsnieuws

1898

Uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] heeft iemand een groote partij behangselpapier en linnen gestolen.

•        RN 28-12-1898 Stadsnieuws

 

1901

Gistermiddag 5 uur viel dc 11-jarige C. v.d. L., wonende Aelbrechtstraat No. 13, aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] in een vijver. Door plat op den buik te gaan liggen wist dc 15-jarige T. J.v. Hulst, wonende Piet Heinsplein no. 85, den drenkeling boven water te houden, totdat een voorbijganger beiden uit hun lastige positie verloste

•        RN 8-5-1901 Stadsnieuws

 

Door de politie is aangehouden de 36-jairge glasblazer A. J. Vis., verdacht van diefstal van een slang met koperen straalpijp en eenige flesschen jenever aan de Aelbrechtskolk, en tevens van diefstal door middel van braak uit een koffiehuis aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel], hoek Nieuwen Binnenweg, waar ontvreemd werd een stel biljartballen en een flesch jenever. De slang met koperen straalpijp, afkomstig van den eersten diefstal, werd teruggevonden in genoemd koffiehuis, waar de dief, die beide inbraken na elkander pleegde, ze waarschijnlijk had achtergelaten. Hij word veroordeeld tot 2 jaar gevengenisstraf met aftrek.

•        RN 11-6-1901 Stadsnieuws

•        Telegraaf 16-8-1901 Inbraak

 

Twee bewoners van de Volmarijnstraat kregen gisteravond twist, doordat de een den ander had verweten, als kinderlokker op te treden. Hierover ontstond op een open terrein aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] een vechtpartij waarbij een hunner, J. H. E, genaamd, zijn tegenstander H. R. met een mes in de borst stak, zoodat heelkundige hulp moest worden ingeroepen.

•        RN 15-7-1901 Stadsnieuws

•        RN 16-7-1901 Eere wien eere toekomt

 

De instructie in de zaak tegen A. J. V., thans gedetineerd, verdacht van diefstal met braak in den nacht van 1 op 2 Juni in panden aan de Aelbrechtskolk en Heemraadweg [thans Heemraadssingel], waaruit waterleidingkranen, bierslangen en biljartballen zijn ontvreemd is gesloten en de zaak verwezen naar de rechtbank

•        RN 19-7-1901 Stadsnieuws

 

Zaterdagavond zijn door de politie te Delftshaven aangehouden drie opgeschoten jongens, verdacht door opschuiving van een raam 10 el geel katoen ontvreemd te hebben uit pand 252 aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel].

•        RN 23-7-1901 Stadsnieuws

 

De Rotterdamsche Rechtbank (Kamer van Vacantie) veroordeelde heden A. J. Vis wegens inbraak en diefstal ten huize van een arts, te Oud-Delftshaven, en in een café aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel ] aldaar,  tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. Hij is in hooger beroep gekomen van dat vonnis en gevankelijk naar 's Gravenhage overgebracht.

•        RN 19-8-1901 Rechtzaken

•        RN 4-9-1901 Stadsnieuws

 

De 16-jarige timmermansjongen B. G. W. v. A., wonende Spiegelnisserkade no. 54,  had bij zijn werk in een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadsweg [thans Heemraadssingel] het ongeluk zich den linkerpols met een beitel te verwonden. Hij werd verbonden op het politiebureau aan de Voorstraat.

•        RN 2-10-1901 Stadsnieuws

 

J. 1. Zaterdag werd namens den heer H. Wilton door den architect C. N. Van Goor ondershands aanbesteed het maken van een heerenhuis aan den Heemraadssingel  [277] alhier. Ingekomen waren de volgende biljetten :   T. J. Van Wijk, ń24.200, J. E. Voogt f 23.268, J.Krijgsman ń22.785, J. Engel & Zn. ń22.600, A. Millenaar f 21.875, A. Piena f 21.649, S. A. Stolk ń21.225, A. Henkemans ń21.128, W. Van Leeuwen Jr. ń20.890, allen alhier.

•        RN 10-12-1901

 

1902

Het nieuwe gebouw van het de vereeniging Roterdams Sanatorium aan de Heemraadssingel (dat de huidige vestiging aan de Westersingel per 1 april zal vervangen) bevat in het souterrain verschillende dienstvertrekken, de drie hoofdverdiepingen bevatten behalve vertrekken voor patienten een operatiekamer, chloroformeerkamer, oogspiegelkamer, ed. terwijl er op de zolderverdieping slaapkamers voor personeel zijn. Ook is er een lift.

•        RN 20-5-1902 Het nieuwe Rotterdamse Sanatoium (met tekening)

 

Uit den Heemraadssingel te Oud-Delfshaven is Zondagmiddag opgevischt het lijk van den werkman A. E. die sedert Woensdag vermist werd.

•        De Telegraaf 14-7-1902 Verdronken

 

De 16-jarige C.J. Loonstein, wonende Gouvernestraat 141, die ca 5 weken geleden, op den Heemraadsweg aan het in aanbouw zijnd Sanatorium van drie verdiepingen hooge stelling is gevallen, waardoor hij zwaar inwendig gekneusd en met hersenschudding in het Ziekenhuis werd opgenomen, is heden uit die inrichting geheel hersteld ontslagen.

•        RN 3-11-1902

 

1903

Het sanatorium van de Vereeniging «Rotterdamsch Sanatorium», voorheen gevestigd in een huis aan de Westersingel, is verhuisd naar een nieuwe gebouw op de hoek Heemraadssingl/Mathenesserlaan dat voor voor ń 47,000 is gebouwd. Ofschoon eene eenigszins officieele ingebruikneming binnenkort nog moet volgen, zijn reeds nu eenige patiĎnten naar het nieuwe gebouw overgebracht kunnen worden.

•        Nieuws van de Dag 26-03-1903

 

Op 31 Augustus werd voor de eerste maal, in het plantsoen aan het Heemraadsplein, een muziektent geplaatst, waar de muziekvereeniging “ Piet Hein” van Delfshaven haar eerste uitvoering gaf.

•        RN 31-03-1903

 

Aan het 13e jaarverslag van het Rotterdamsch Sanatorium is het volgende ontleend : Het verslag brengt, na een herinnering aan het tot stand komen van het nieuwe gebouw aan den Heemraadssingel no. 226, hulde aan de goede leiding der directrice mej. Vuurens en. de nauwgezette plichtsbetrachting der pleegzusters en leerling-verpieegsters en van mej. Boux, hoofd der huishouding.

•        RN 27-05-1903

 

Het voorstel tot doortrekking van de Mathenesserstraat, ten westen van den Heemraadssingel en tot aanleg van plantsoen tussen dien singel en den Schoonebergerweg wordt op 6 augustus door de gemeenteraad aangenomen.

 •        RN 8-8-1903 Gemeenteraad van Rotterdam

 

1904

De 20-jarige A. D. M., wonende Voorstraat 7, reed gisteravond 9 uur aan den Heemraadsingel in een bijt. Hij werd gered door den 23-jarigen J. H., bakkersknecht.

•        RN 8-01-1904

 

Door de duisternis misleid geraakte vannacht aan den Heemraadssingel de 63-jarige J. v. K., wonende Rotterdamschedijk 303 te Schiedam te water. Hij werd door de politie gered.

•        RN 19-03-1904

 

Naar het bureau Voorstraat is overgebracht een 14-jarige jongen, die uit een tuin aan den Heemraadsingel een groote zinken bloemenvaas had gestolen.

•        RN 25-05-1904

 

Gisteravond zijn door de politie gearresteerd en opgesloten in het bureau aan de Witte de Withstraat, drie jeugdige, bij de politie zeer ongunstig bekend staande jongens, E. A., J. A. en J. K., verdacht van looddiefstal van een loods aan den Heemraadssingel. Het lood was door hen bij den opkooper N. in de Coolschestraat.

•        RN 27-05-1904

 

In de gemeenteraad komt het spuien van rioolwater in de Heemraadssingel aan de orde. Deze tijdelijke maatregel is getroffen om te voorkomen dat rioolwater door de slechte kwaliteit van de riolen door de druk in de souterrains loopt.

•        RN 31-10-1904

 

Aan den Heemraadssingel werden door twee jongens kopstukken van schoeiēngpalen, eigendom der gemeente, gestolen. De daders zijn naar 't politiebureau Witte De Withstraat overgebracht.

•        RN 5-12-1904

 

1905

Uit een in aanbouw zijnd pand aan de Mathenesserlaan hoek Heemraadssingel is een hoeveelheid timmermansgereedschap gestolen.

•        RN 4-1-1905

 

Het voorstel van B&W om in het verlengde van de Heemraadssingel richting Westzeedijk een keiweg van 8 meter aan te leggen met aan weerszijden verhoogde voetpaden van 7 meter voor f 37.000, wordt aangenomen met 22 tegen 12 stemmen hoewel hier in de toekomst de Coolhaven zal komen.

•        RN 10-2-1905 Verbindingsweg tusschen Nieuwen Binnenweg en Westzeedijk.

        RN 11-2-1905

 

Het met boomen beplante terrein, tusschen den Nieuwen Binnenweg en de Mathenesserlaan, den Heemraadsingel en het door de Heemraadstraat doorsneden blok, zal heeten Heemraadsplein (waardoor de naam Schoonebergerweg, voor zoover die zich reeds benoorden den Nieuwen Binnenweg heeft uitgestrekt, vervalt).

•        RN 15-02-1905

 

Aan het Heemraadsplein zijn uit het plantsoen een aantal rozenstruiken gestolen.

•        RN 6-06-1905

 

De 21-jarige rijwielhersteller G N wonende Heemraadstraat, heeft gisteren door het toewerpen van zijn jas uit den Heemraadsingel gered den 18-jarigen varensgezel L. V., wonende Volmarijnstraat.

•        RN 8-06-1905

 

1906

Het Koninklijk Paar bezoekt Rotterdam en passeert daarbij per rijtuig ondermeer de Heemraadssingel westzijde op weg naar  het station Delfse Poort.

 •        RN 7-3-1906

 

Gisteravaond hield de politie in de Heuvenstraat een zeemen aan, die uit het plantsoen op het Heemraadsplein ee azaliatruik had weggenomen.

•        RN 21-5-1906 Stadsnieuws

 

Vannacht is van een in aanbouw zijnd pand aan de Heemraadssingel hoek Vliegerstraat een looden pijp van 6 meter lengte gestolen.

 •        RN 26-5-1906 Diefstalkroniek

 

Een conducteur is mishandeld toen hij een dronken passagier bij het Heemraadssingel uit de tram wilde zetten. Er is een boete geĎist van ń 10, subs. 10 dagen hechtenis.

•        RN 3-7-1906

•        RN 24-9-1906 Op de tram

 

Het voorstel tot het toestaan van een crediet voor den verderen aanleg van den Heemraadsingel Wz. tot aan de Middellandstraat, en van aangrenzende straatvakken, alsmede voor brugbouw over die Singelwetering wordt door de gemeenteraad aanvaard.

•        RN 3-7-1906 Gemeenteraad van Rotterdam

 

Op de stoep van het Sanatorium aan den Heemraadssingel werden hedennacht door een agent van politie slapende aangetroffen G. De V., 16 jaar, slagersknecht, en de even oude broodbakkersknecht A. v. V., beiden uit Amsterdam. Naar den politiepost aan de Duivenvoordestraat overgebracht zijnde, bekende daar De V. vijf-en-twintig gulden te hebben verduisterd ten nadeele van zijn patroon. De minderjarigen werden op transport gesteld naar Amsterdam.

 •        RN 6-8-1906

 

De politie arresteerde een 20-jarig meisje dat met een revolver op een voordeur aan de Heemraadssingel schoot.

 •        De Telegraaf 23-8-1906 Een vreemd geval

 

1907

In het Sanatorium aan den Heemraadssingel werd gistermiddag verbonden de 8-jarige C.L., wonende Pupillenstraat, die in de remise van de R.E.T.M., aan een ketting trekkende, een ijzeren scherm op hoofd en handen had gekregen.

•        RN 16-3-1907

 

De algemene vergadering van vereniging “Het Westen” stelt vast dat niet op bankjes aan Heemraadssingel en Mathenesserlaan zal worden aangedrongen; zij dienen slechts de onzedelijkheid en waren daarom aan de Diergaardelaan opgeruimd.

•        RN 28-3-1907 “Het Westen”

 

Ten nadele van B.B., wonende Lijbaanstraat, zijn uit een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel twee looden pijpen gestolen ter lengte resp. va. 3 meter en 90 c.M.

•        RN 27-6-1907 Diefstalkroniek

 

Door zware regelval kon het riool het water niet verwerken, waardoor o.m. aan de Heemraadssingel tal van kelders en souterrains zijn ondergelopen.

•        RN 12-7-1907 Stadsnieuws

 

Het secretariaat der Nationale Organisatie van Accountants is gevestigd Heemraadssingel O.Z. 324

•        RN 21-9-1907

 

De vereniging Het Westen verzoekt B&W om de schoorsteen van het stoomgemaal dat zich aan den Heemraadssingel bij begin van den Pieter de Hooghweg bevindt op voorschreven hoogte (25/30 m) te willen doen brengen, wanneer het niet mogelijk is het stoomgemaal geheel te verwijderen. De schoorsteen van dit stoomgemaal is belangrijk lager dan de gevels der aan den Heemraadssingel links en rechts daarvan gebouwde huizen, zoodat de bewoners daardoor groten overlast van "rook en roet ondervinden; het stoomgemaal dagteekent uit den tijd, dat de Heemraadseingel nog onbebouwd was

•        RN 13-12-1907 Stadsnieuws

 

1908

Aan den Walenburgerweg weg is, onder het zand, een bewaarplaats gevonden van koperen knoppen, eenige weken geleden ontvreemd van huizen aan Heemraadssingel, 's Gravendijkwal en Nieuwen Binnenweg.

•        RN 11-2-1908 Een schatkelder

 

De storm van Zaterdagavond heeft op verscheidene plaatsen in de stad schade aangericht. Van een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel, hoek Lieve Verschuierstraat, is een stelling ingewaaid, terwijl een tweede stelling zoo zwak stond, dat de politie er een vasten post voor plaatste om de voorbijgangers te waarschuwen.

•        RN 25-2-1908 De storm

 

Koninging en Prins zijn bij hun bezoek aan Rotterdam op 31 maart tijdens hun rijtoer ook over de Heemraadssingel gereden (van de Pieter de Hooghweg naar de Mathenesserlaan).

•        Nieuws van de Dag 1-4-1908 Koninklijk bezoek aan Rotterdam

 

Zaterdagavond omstreeks kwart voor tien hadden twee kantoorbedienden de aardigheid zich met een scherp geladen pistool te oefenen in 't schieten op een verlicht raam aan het Heemraadsplein. Nadat reeds eenige kogeltjes tegen de muren waren platgeslagen, drong er één door de spiegelruit van pand 19, bewoond door de familie Kip, de kamer binnen, waar het gezin de scherven der ruit om de ooren vlogen. In het donkere plantsoen slaagde men er in de daders te vatten, in wier bezit nog een 10- tal scherpe patronen werd gevonden. Op het politiebureau aan de Voorstraat werd proces-verbaal opgemaakt.

•        RN 30-6-1908 Gevaarlijke baldadigheid

 

In het plantsoen Heemraadsplein wordt een concert geven op Maandag 3 Augustus, ‘s avonds 8 uur, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin-Moeder, door de Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven", met medewerking van de Rott. Harmonie-vereeniging „Het Westen", directeur W. K. F. Scherer.

•        RN 4-8-1908 Stadsnieuws

 

In de verlichte tent op het welgelegen Heemraadsplein waarop het jonge geboomte zich al tot respectabele omvang gaat ontwikkelen, werd gisteravond weer een concert gegeven door de Rott. Harmonie-vereeniging „Het Westen". In de ruime plantsoenen en langs de breede, mooie allee’s, die het begrenzen, was de aandacht groot.

•        RN 2-9-1908 Concert heemraadsplein

 

Op het politiebureau aan de Witte de Wittstraat is in bewaring gesteld de 17-jarige jongen H. L. V, wonende aan de Kruiskade. Hij wordt verdacht ten nadeele van zijn patroon, den heer J. W. W., sigarenhandelaar Heemraadssingel, een horloge te hebbon ontvreemd en dit beleend te hebben bij een opkooper  aan de Leeuwenstraat.

•        RN 11-9-1908 Misdadig

 

De 20-jarige Maria V. verloor zaterdagmiddag op de Heemradsingel het bewustzijn toen zij door een toeval werd getroffen. In het ziekenhuis kwam zij bij bewustzijn, waarna ze te voet naar huis kon gaan.

•        RN 15-9-1908 Stadsnieuws

 

De heer Jonker de Vereniging Het Westen schriftelijk verzocht pogingen in het werk te stellen om een tramhalte-huisje to verkrijgen aan den Nieuwen Binnenweg hoek Heemraadssingel; het kan daar bij Z.-W. storm geducht spoken. Het dag. bestuur had hierover met de directie van de R.E.T.M. geoonfereerd, maar deze deelde mede, dat zij niet overal, waar het weleens hard waait, huisjes kon zetten.

•        RN 6-11-1908 Stadsnieuws

 

De 18-Jarige loodgieter A. K. viel bij zijn werk op de warande van een in aanbouw zijnd pand aan den Heemraadssingel hoek Robert Fruinstraat, van zijn ladder en bekwam inwendig letsel aan het linkerbeen. Nadat dr. Waterman de eerste hulp had verleend, werd hij per rijtuig vervoerd naar zijn woonplaats, heil Kinderhuis aan de Van Speykstraat.

•        RN 20-11-1908 Stadsnieuws

 

Uit het tuintje voor het café aan den Nieuwen Binnenweg, hoek Heemraadssingel, 18 gistermiddag een rijwiel gestolen, merik „Kohinor'', toebehoorende aan den reiziger den heer A. De J., wonende Iste Jerichostraat.

•        RN 10-12-1908 Stadsnieuws

 

 

1909

In ingezonden brieven wordt ertegen geprotesteerd dat de pompen van het stoomgemaal, die het ijs op de Heemraadssingel voor schaatsers gevaarlijk maakt, niet tijdelijk zijn uitgezet.

•        RN 29-1-1909 Gevaarlijk ijs wegens pompen

 

Te Rotterdam is Zondagavond een alsnog onbekende 40-jarig man aan den Nieuwen Binnenweg, ter hoogte van het Heemraadsplein, van een bijwagen van lijn 8 der electrische tram gevallen en zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij Maandagmorgen is overleden.

•        Het nieuws van den dag 13-4-1909

•        Nieuwe Tilburge Courant 13-4-1909

 

De Vereeniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven" organiseert een lampiontocht ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana waaraan 300 kinderen boven den leeftijd van 12 deelnemen voorzien van een lampion of transparant. De stoet voert mede langs Heemraadssingel en Heemraadsplein.

•        RN 5-4-1909

•        RN 3-5-1909

 

Prinsessedag (14-5). In den schitterend en smaakvol geēllumineerden tempel op het Heemraadsplein deed de stafmuziek van het matrozenkorps „Jong Nederland" haar vroolijke tonen schallen, onder leiding van kapelmeester H. Kusters. De belangstelling was, in weerwil van den grooten stroom menschen die zich stadwaarts richtte, enorm en met gepaste aandacht werden de goed gespeelde vaderlandsche en andere nummers ten gehoore gebracht. Versiering van bijzonderen aard was hier niet aangebracht. De huizen langs het plein hadden zich bepaald tot bet uitsteken van de driekleur.

•        RN 17-5-1909 Prinsessedag, Concert Heemraadsplein

 

Aan den Heemraadssingel, nabij de Hondiusstraat, sloeg hedenmorgen 9 uur een paard op hol, gespannen voor een wagen der posterijen.

•        RN 17-6-1909 Stadsnieuws

 

Den Bond van Vereenigde Vrijwillige Brandweerlieden bracht een serenade aan haar jubilerende hoofdman den heer Lourens voor diens woning aan den Heemraadssingel .

•        RN 21-6-1909 Serenade

 

De nieuw ingestelde scheepvaartinspectie is gevestigd aan de Heemraadssingel 150, ver van de havens en van het stadsdeel waar scheepvaartbedrijven gevestigd zijn. Het kantoor lijkt zich voor het oog van de wereld te verbergen achter een handgeschreven naambordje van 1 cm hoogte.

•        Het Volk 16-12-1909 Een al te bescheiden inspectie

 

Ten nadelen van den timmerman A. H. is in den afgeloopen nacht uit een in aanbouw zijnd huis op den Heemraadssingel alhier een partij gereedschap gestolen.

•        RN 29-12-1909

 

1910

Een 13-jarig meisje is op de Heemraadssingel bij de C.P. Tielestraat zonder aanleiding door een onbekende bejaarde man met een mes in de hartstreek gestoken. Aan levensgevaar wordt nog niet gedacht.

•        RN 7-2-1910 Messteek

•        Nieuws van den Dag 7-2-1910

•        Nieuws vd dag voor Indie 7-3-1910 Een steker te Rotterdam

•        Nieuwsblad van het Noorden 17-3-1910 De moordaanslag te Schiedam

                                                                                        

Zodra lijn 10 gaat rijden zullen de bovengrondse telefoonleidingen boven het huizencomplex Schietbaanlaan, Heemraadssingelverdwijnen.

•        RN 7-2-1910 Menschen die er zijn

 

Een goede vangst met de aanhouding door den rechercheur Brand van den 18-jaragen. 0. J. uit de Akeleistraat, verdacht van de inbraak in de Heemraadsplein no. 10a, op 21 Januari. j.1. Hij verschafte zich in den regel toegang door inklimming in het souterrain.

•        RN 17-2-1910 Een goede vangst

 

Het secretariaat van den Nederlandsehen VegetariĎrsbond, is gevestigd aan de  Heemraadssingel 217

•        Nieuwsblad van het Noorden 18-2-1910 Tijdschriften en brochures

 

Na afwezigheid van enkele dagen Zondagavond thuiskomende, ontdekte de kantoorbediende, de heer G. E. Bakker, dat men in zijn woning aan het Heemraadsplein No. 10 to Rotterdam had ingebroken. Door het openschuiven van een raam van het souterrain verschaften de daders zich toegang. Het geheele benedenhuis is doorzocht, waarbij op ruwe wijze werd huisgehouden. Ontvreemd zijn een koperen schemerlamp, een naaimachine, dekens, enz., en tafelzilver, een en ander een waarde van ongeveer f 200 hebbende.

•        Algemeen Handelsblad 22-2-1910 Inbraak te Rotterdam

 

Eenige weken geleden werd ten huize van den fabrikant J. van den Burg, Heemraadsingel te Rotterdam, een groote hoeveelheid tafelzilver en brons gestolen, alle huwelijksgeschenken, ter waarde van f 600. De dader, de voortvluchtige wachtsman Zonneveld, is thans opgespoord in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam.

•        Nieuws van den Dag 17-3-1910

 

Van den ondernemer van verhuizingen H.G. Muntinga, wonende Aert van Nesstraat, is een rijwiel gestolen dat hij voor pand 313 aan den Heemraadssingel had neergezet.

•        RN 14-5-1910 Stadsnieuws

 

Een man wordt verdacht van poging tot doodslag op zijn zuster in haar huis aan de Heemraadssingel

•        RN 16-12-1910 Poging tot doodslag op zijn zuster

•        RN 14-1-1911 Rechtszaken; poging tot doodslag

 

Op de 23e zal een publieke telefoon worden geopend bij A. Van Karssen Heemraadssingel 252a met nummer 8036 welke dient tot het voeren van locale gespreken.

•        RN 22-12-1910 Plaatselijk nieuws

 

1911

Op de vergadering van de Vereniging ‘Het Westen’ werd door het bestuur medegedeeld dat bij plaatselijke Werken in voorbereiding is het aanleggen van een drinkgelegenheid voor menschen en dieren op den Heemraadssingel en op voorstel van den voorzitter werd besloten dat de vereniging zich tot het dagelijksch bestuur der gemeente zal wenden tor verkrijging van meer licht in het plantsoen aan den Heemraadssingel, uit een oogpunt van algemeen nut en zedelijkheid.

•        NRC 1-4-1911

 

Tijdens uitstedigheid van den heer J. v. d. B. wonende aan den Heemraadssingel te Rotterdam werd ten nadeele van dezen in Februari 1.1. een groot aantal huwelijksgeschenken, bestaand uit kunstvoorwerpen van brons, zoomede een hoeveelheid tafelzilver gestolen, ter waarde van ń6OO, van welken diefstal verdacht werd de voortvluchtige J. Z. die in huis de wacht moest houden. Een deel van het gestolene werd door een winkelier vrijwillig bij de politie gedeponeerd. De waker is thans opgespoord te Amsterdam, alwaar hij het Binnengasthuis wordt verpleegd

•        Leeuwarder courant 20-03-1911

 

Tijdens de vergadering van de vereniging Het Westen werd medegedeeld ten dat bij plaatselijke Werken in voorbereiding is het aanleggen van een drinkgelegenheid voor mensen en dieren op den Heemraadssingel en op voorstel van den voorzitter besloten dat de vereniging zich lot het dagelijks bestuur der gemeente zal wenden tor verkrijging van meer licht in het plantsoen aan den Heemraadssingel, uit een oogpunt van algemeen nut en zedelijkheid.

•        NRC 1-4-1911 Het Westen

 

27-4-1911 R.B. Tinsley, hoofdvertegenwoordiger van de Britse rederij Uranium Steamship Company en woonachtig aan de Heemraadssingel 203, moet in verband met het zogenaamde  'incident op de Nieuwe Waterweg' het land verlaten, maar wordt onder druk van de Britse regering per 1 juni weer toegelaten tot Nederland.

•       NRC 16-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 17-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 18-2-1911 Landverhuizersverkeer door Duitschland

•       NRC 23-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 24-2-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       NRC 1-3-1911 Een uitzettingsbevel

•       NRC 2-3-1911 Een uitzetting

•       Het Centrum 2-3-1911 Een uitzetting

•       Het Volk 4-3-1911 Een vreemdeling verjaagd

•       NRC 6-3-1911 Landverhuizersverkeer door Pruisen

•       Het Volk 7-3-1911 Het gesol met de landverhuizers

•       NRC 17-3-1911 Een uitzetting

•       Het Volk 18-3-1911 De uitzetting van Tinsley

•       NRC 27-4-1911 De uitzetting van den heer Tinsley

•       Het Volk 15-5-1911 Een terugtocht

 

Veroordeeld: H. Van Z., 24 jaar, pakhuisknecht alhier, wegens diefstal vaii een groot aantal zilveren voorwerpen ten nadeele van den heer A. van den Bergh, aan den Heemraadssingel, tot 6 maanden gevangenisstraf

•        NRC 213-7-1911 Uitspraken

 

In het Westelijk stadsdeel loopt in de laatste dagen een juffrouw met rood haar rond, die zich voor modiste uitgeeft. Bij gegoede ingezetenen tracht zij van de dienstboden kleding In handen te krijgen, die versteld moet worden. Dit is haar, zoo als bekend is geworden, gelukt in de Henegouwerlaan en op den Heemraadssingel. De personen, die haar kleeding hebben meegegeven, hebben haar tot nog toe niet terug gezien.

•        NRC 28-11-1911

 

1912

Hedenmorgen zijn op den Heemraadssingel alhier proeven genomen met het vroeger reeds in ons blad beschreven veiligheidstoestel Protector tegen overrijding door motorwagens. Ten aanschouwen van verschillende autoriteiten reed een auto, met een vaart achtereenvolgens van ongeveer 10, 15 en 25 K.M., een man aan; eerst van voren, dan van achteren,  steeds werd de man door het schaarvormige veiligheidstoestel gegrepen zonder letsel te bekomen

•        NRC 14-3-1912

 

De rijtoer die Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden zaterdag door Rotterdam zullen maken gaat ondermeer over de Heemraadssingel.

•        NRC 12-4-1912 Koninklijk bezoek aan Rotterdam

 

De bouw binnenkort van een muziektent op het Heemraadsplein, de vierde in Rotterdam, zal het College van B. en W. Aanleiding moeten geven de regeling, eventueel verdeeling van de concerten, nader onder oogen te zien.

•        RN 25-10-1912 Het bouwen van een muziektent op het Heemraadspelin

 

Ten gevolge van een ontsporing is gisteravond om halfzes van de tramwagen van lijn 8 op een wissel van het Heemraadspelein ontspoord en tegen hett rottoir gereden.De tramdienst ondervond weinig vertraging en persoonlike ongelukken deden zich niet voor.

•        RN 25-10-1912 Stadsnieuws

 

Op den Heemraadssingel W.Z. werd gisternamiddag de 34-jarige huishoudster, mej H. M. S., wonende Davidsstraat no. 49 aangereden door de automobiel van den heer W. Wilton, aan den Westkousdijk. Mej. S., die op een rijwielgezeten was, werd door de auto gegrepen en tegen de straat geslingerd en bekwam in haar val verwondingen aan het gelaat, hoofd en rechterhand. Dr. F. Dagevos verleende terstond eerste hulp. De fiets werd geheel vernield.

•        NRC 9-12-1912

 

Een bewoner van de Maaskade was gewoon iedere dag een hem onbekende hond wat te ten te geven. Getrouw op hetzelfde uur was de hongerige viervoeter steeds voor zijn woning te vinden. Kort geleden verhuisde de dierenvriend naar de Heemraadsingel. Na een paar dagen afwezigheid komt de hondthans weer elke dag zijn hapje halen.

•        NRC 9-12-1912 Hondentrouw

 

1913

Op de vergadering van de Vereniging ‘Het Westen’ werd door het bestuur met veel genoegen gemeld dat de gevraagde drinkgelegenheid geplaatst is in het plantsoen van het Heemraadsplein. Moge een betere verlichting van het plein spoedig volgen.

•        RN 1-4-1913

 

Twee op het Heemraadsplein aangehouden Duitse vreemdelingen bleken in hun koffer een paar briefkaarten te hebben, geadresseerd aan mevrouw de weduwe M. J. de Bas, op den Heemraadssingel, bij wie was ingebroken.

•        RN 19-4-1913 Twee Duitse inbrekers gevat

•        RN 9-5-1913 Een goede vangst

 

Een schrijver acht het stratenplan van Het Westen mislukt: het stuk Heemraadssingel, onverklaarbaar breed, zit aller vreemdst tusschen velerlei volksstraten in; het verkeer gaat over de smalste wegen en de breede boulevards maken bij gebrek aan verkeer een verlaten en ongezelligen indruk.

•        RN 17-5-1913 Organische stadsuitbreiding

 

Uit de woning van den drogist v. W. aan den Heemraadssingel No. 256 is een gouden horloge ontvreemd, welk horloge in zijn bedstede ophing.

•        RN 2-7-1913

 

Gisteravond halfnegen is aangehouden, bij aankomst van het s.s. „Oreland". liggende paal I in de Rijnhaven, de hofmeester J. M. D. wonende aan den Heemraadssingel, die nog 6 weken gevangenisstraf moest ondergaan, wegens desertie.

•        RN 4-7-1913

 

Het Rotterdamsch Sanatorium aan den Heemraadssingel is tot 1 September a.s. gesloten, omdat, het gebouw gerestaureerd moet worden, hoofdzakelijk wat betreft dan aanleg van electrisch licht en een centrale verwarming. De patiĎnten zijn, in verband hiermede, deels naar huis, deels naar andere inrichtingen hier ter stede overgebracht

•        RN 22-7-1913

 

Door insluiping is hedenmiddag uit de vestibule van het woonhuis van den heer B. aan den Heemraadssingel no. 152, terwijl de straatdeur- een oogenblik open stond, een barometer ontvreemd.

•        RN 14-8-1913

 

Op het Heemraadsplein zijn de werkzaamheden begonnen voor het plaatsen van een vaste muziektent die op 1 September ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin in gebruik genomen wordt. Door de Vereniging tot Veredeling van Volksvermaken „Delfshaven" wordt op Zaterdag 2 Augustus ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin-Moeder een feestconcert gegeven in de muziektent op het Heemraadsplein. Het muziekkorps „Wagner" zal zich dien avond doen hooren.

•        RN 16-8-1913

•        RN 23-7-1913

 

Twee inbrekers na een achtervolging door weilanden ingerekend bij een poging tot inbraak bij de familie Stokvis aan de Heemraadssingel 194.

•        RN 20-8-1913 Inbrekers

•        RN 21-8-1913 Een mooie vangst

•        RN 11-12-1913 Stadsnieuws

 

Uit een keet aan den Heemraadssingel O.Z. zijn een paar waterlaarzen en eenige kleedingstukken ontvreemd.

•        RN 8-10-1913

•        RN 9-10-1913

 

De bootwerker H. de Groot, wonende Volmarijnstraat, ging gisteravond langs den Pieter de Hoohgweg huiswaarts toen hij bij den Heemraadssingel te water geraakte. Een agent van politie en enkele burgers slaagde er in hem te redden.

•        RN 9-10-1913 Stadsnieuws

 

Hedennacht is tengevolge van den storm een blind afgewaaid van pand 294 aan het Heemraadsplein, het zware stuk kwam terecht op den kop eener straatlantaarn, welke totaal werd vernield.

•        RN 5-12-1913 Lantaarnpaal onthoofd

 

1914

Bij een gegoede familie aan de Heemraadssingel meldde zich een juffrouw die onder luid snikken aangaf moeder van vijf kinderen te zijn en sinds 8 dagen weduwe. Ze was geheel brodeloos te zijn en de grootste zorgen voor de toekomst. Hierop kreeg ze een rijksdaalder, een wollen deken, oude kleeren, eieren en de toezegging dat zij elke avond het overgeschoten eten kon komen halen. Toen zij niet meer terugkwam bleek ze op het door haar opgegeven woonadres niet bekend. Men vermoed met oplichting van doen te hebben.

•        RN 6-1-1913 Stadsnieuws

 

Gisteravond halftien werd in het Ziekenhuis heelkundige hulp verleend aan den 14-jarige Cornelis Vogel, wonende Ruilstraat 49a, die bij het schaatsenrijden op den Heemraadssingel was gevallen en daarbij den rechterarm had gebroken.

•        RN 26-1-1913 Stadsnieuws

 

Een vader van twee jonge schoolgaande kinderen, die bang is dat deze het dooiende ijs op zullen gaan vraagt zich in een ingezonden brief af waarom zomers de seringenbomen aan het Heemraadsplantsoen zoo zorgvuldig dag en nacht bewaakt worden  en juist nu er zoveel gevaar is voor verdrinken in de Heemraadssingel niet?

•        RN 31-1-1913 Ingezonden stukken; IJs en dooi

 

Door B&W is bij den Raad het reeds door wethouder De Jong toegezegde plan van stadsuitbreiding nabij de Beukelsdijk ingediend. Hierin wordt de Heemraadssingel doorgetrokken van de Middellandstraat naar de Beukelsdijk.

•        RN 31-3-1913 Stadsnieuws; uitbreidingsplan Beukelsdijk

 

In het uitbreidingsplan Beukelsdijk wordt voorgesteld om voorbij de Middellandstraat de breedte van de singel terug te brengen van 115 meter tot 90 meter. De socialistische voorman Spiekman vindt 90 meter nog veel te breed: brede straten maken de huizen te duur voor de gemiddelde burger. De raad gaat echter op 29 oktober 1914 akkoord.

•        Raadsnotulen 9-4-2014

 

In het weekblad De Bouwwereld staat een verhandeling over de uitbreiding van de Heemraadssingel tot aan de Beukelsdijk.  Daarin wordt het feit gehekeld dat de breedte van de rijweg in dit deel wordt versmald van 40 naar 32 meter.

•        NRC 24-4-1914 Gemengde berichten

 

30-4-1914 Ter gelegenheid van de verjaardag van Prinses Juliana gaf het muziekkorps de Brandweer een uitvoering op het Heemraadsplein.

•        NRC 1-5-1914 eeren

 

De jongen van een lijsterpaar dat overlast gaf in een tuin aan de Heemraadssingel zijn door de huisbaas elders in een kooi geplaatst, alwaar zij door de tralies door de ouders worden gevoed.

•        RN 6-5-1913 Stadsnieuws; volgelleed

 

Het Deense Koninklijk Paar bezoekt Rotterdam en maakt samen met  het Nederlandse Koninklijk Paar een rijtoer door de stad die ook over de Heemraadssingel voert, die daartoe met Venentiaanse masten is versierd.

•        RN 31-3-1913 Het Deense Koninklijk Paar te Rotterdam

 

B en W. hebben den Gemeenteraad een nieuwe tramlijn 11 voorgesteld die van de Mathenesserlaan over een aan te leggen brug over de Heemraadssingel naar de Schietbaanlaan moet gaan. Omtrent de brug over den Heemraadssingel wenschen B. en W. nu nog niet te beslissen of dit alleen een brug voor tramverkeer zal zijn.

Een bewonerscomité meent in een adres aan de Raad dat de voorgestelde aanleg van lijn 11 de rust en de schoonheid geweldig zal schaden: Immers het schone aspect zal worden bedorven door de bouw van een trambrug over het singelwater, door het plaatsen van ijzeren palen voor draadleiding en door het noodzakelijk snoeien der boomen. De rust zal worden weggenomen door het onophoudelijk rijden der tramwagens en het daarmee gepaard gaande bellen.  Het kruisen van een ruiterpad door een tramlijn zou welhaast een roekeloze daad wezen. In de winter zal de pekelwagen van de sneeuw een modderpoel maken.

•        RN 26-6-1913 Drie nieuwe tramlijnen

•        RN 7-7-1913 Oppositie tegen de nieuwe tramlijnen

•        RN 14-7-1913 Ingezonden stukken; Lijn 11

 

In het uitbreidingsplan voor het noorden dat aan de gemeenteraad is voorgelegd zijn nieuwe verkeerswegen opgenomen in aansluiting op de nieuwe spoorwegtunnel onder Beukelsdijk, in het verlengde van de Heemraadssingel.

•        Het Volk 31-7-1914 Het uitbreidingsplan voor het noorden

 

Bij de bespreking van de aanpassing van het tramnet in de gemeenteraad keert het raadslid Van Dorp zich tegen de kruising van de Heemraadssingel door lijn 11 omdat dit de omgeving zeer zal ontsieren. Er wordt een motie aangenomen om de tramplannen te herzien.

•        NRC 31-7-1914 Uitbreiding en wijziging tramnet

 

Hedennacht om halftwee ondekte een waker indient van de G.P.N.V., dienstdoende op de Heemraadssingel, dat twee personen zich op verdachte wijze ophielden voor pnd nr 201 aan dien singel, bewoond door de heer Soberski, die echter uitstedig is. Met een beitel hebbende manen blijkbaar getracht de roljalousie op te lichten; op de komst van de waker namen zij echter de vlucht. Er bleek ook aan het slot te zijn gemorreld.

•        NRC 4-8-1914 Stadsnieuws; Inbraak verijdeld

 

In het definitieve uitbreidingsplan Beukelsdijk is de diepte van de percelen aan de Westzijde van de Heemraadssingel  mede op verzoek van de Westerbouwgrond-Maatschappij met het oog op het verkrijgen van woonruimte voor welgestelden van 60 meter op 75 meter gebracht. Hierdoor wordt het mogelijk de percelen net als bij het gedeelte tussen de Mathenesserlaan en de Vierambachtsstraat, en afgezien van 10 meter voortuin een diepte van 40 meter te geven terwijl er voor de huizenrij langs de achterstraat 25 meter diepte overblijft.

•        NRC 15-10-1914 Uitbreidingsplan Beukelsdijk; Definitieve vaststelling

 

Tijdens de eerste wereldoorlog werken de Engelse scheepvaartagent Richard Bolten Tinsley (Heemraadssingel 203) en de chef van de Rotterdamse rivierpolitie Francois van ‘t Sant (Heemraadssingel 302b) nauw samen bij het leiden van een omvangrijk anti-Duits spionagenetwerk.

 

1915

 

Bewonersorganisatie “Het Westen” en architect Buskens protesteren tevergeefs tegen het plan om een rioolgemaal te bouwen op het Heemraadsplein.

•       RN 16-5-1915 Rioolgemaal op het Heemraadsplein

•       RN 19-5-1915 Tegen een stoomgemaal op het Heemraadsplein

•       Maasbode 01-6-1915 Het Westen

•       RN 02-6-1915 Het Westen

•       Maasbode 04-6-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•       NRC 5-6-1915 Rioolgemaal Heemraadsplein

•       Maasbode 22-6-1915 FaecaliĎngemaal in een plantsoen

•       NRC 25-6-1915 Een nieuw gemaal in het westen

•       RN 26-6-1915 De Raadszitting van gisteren

•       RN 26-6-1915 Rioolgemaal op het Heemraadsplein

•       Maasbode 25-6-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•       Maasbode 19-11-1915 Rotterdam; gemeenteraadszitting

•        RN 1-1-1916 Het gemeentebestuur

 

Gisteravond elf uur smolt plotseling de loodzekering van motorwagen 87 van lijn 8 op den Nieuwen Binnenweg bij den Heemraadssingel. Werklieden uit de remise ontboden, waren geruimen tijd bezig het euvel te verhelpen. Toch viel ditmaal den passagiers het wachten niet lang, daar in den bijwagen 316 een dameszangkoortje had plaatsgenomen, dat het hoogste en mooiste lied uitzong.

•        RN 7-5-1915 Tramstoring met concert

 

In ingezonden brieven wordt geklaagd over de overlast van jongeren  die door schreeuwen, schelden, vloeken, draven muziekuitvoeringen op het Heemraadsplein verstoren. De politie zou jongeren zonder ouderlijke begeleiding de toegang tot het plein moeten ontzeggen.

•       RN 25-6-1915 Muziekuitvoeringen op het Heemraadsplein

•       RN 30-8-1915 De zang uitvoering op het Heemraadsplein.

 

Van pand 142 aan den Heemraadssingel is het koperwerk. van de electrische bel gestolen

•       RN 25-6-1915

 

Ter dekking van oorlogsuitgaven wordt bespaart op de straatverlichting. Raadslid Van Aalten klaagt in de gemeenteraad dat hij hierdoor op de Heemraadssingel niets meer kan vinden.

•       RN 26-6-1915 De Raadszitting van gisteren

 

Op het politiebureau aan de Witte de Withstraat is in bewaring gesteld de dienstbode G. v. d. L.. die er van wordt verdacht zich in haar dienst aan den Heemraadssingel aan diefstal van kleedingstukken te hebben schuldig gemaakt.

•        RN 22-7-1915

 

Voor de woning van den scheepsbevrachter B. B. aan den Heemraadssingel 302 is diens rijwiel gestolen.

•        RN 17-7-1915

 

Volgens een artikel van het voormalige raadslid F. Van Beers gaat de extra brede straat die de Heemraadssingel krijgt volgens het uitbreidingsplan Beukelsdijk ten koste van de grond voor goedkope arbeiderswoningen.

•        RN 20-7-1915

 

Koperen handvaten zijn afgedraaid van huisdeuren aan den Heemraadssingel en Mathenesserlaan.

Van pand 256 aan den Heemraadssingel is het koperen garnituur van de electrische bel gestolen.

•        RN 20-8-1915

•        RN 24-8-1915

 

De diagonaalweg van den Beukelsdijkschen tunnel naar den Heemraadssingel is van een voorloopige bestrating voorzien, tot groot gerief van de velen, die van dezen weg gebruik maken. Voor den verlengden Heemraadssingel is men den grond nog aan 't uitdiepen. Er is door dit werk heel wat bouwgrond aan de markt gekomen. De gemeente heeft er een klein deel van, namelijk aan weerskanten van het nieuwe stuk Heemraadssingel, de rest behoort aan de Westerbouwgrondmaatschappij.

•        RN 25-9-1915 Nieuw bouwterrein in het westen.

 

In het definitieve plan loopt tramlijn 11 over de Mathenesserlaan, waarmee de eerder voorgestelde kruising van de Heemraadssingel met een aparte brug, waartegen in 1914 bezwaren zijn geuit, wordt voorkomen.  Dat de tramlijn de rust zou verstoren in het Sanatorium op de hoek Heemraadssingel/Mathenesserlaan, zoals gesteld door de vereniging “Het Westen”, wordt van de hand gewezen.

•        RN 12-10-1915 Lijn 11

•        RN 28-10-1915 “Het Westen” en lijn 11

•        RN 18-12-1915 Lijn 11

 

Aangehouden is de electricien G.W. Van We, verdacht van diefstal van toiletartikelen uit de woning van den heer C. Van K. 'aan den Heemraadssingel.

•        RN 20-10-1915

 

De muziekvereeniging „S. v, d. B." 'bracht gisteravond een serenade voor het woonhuis aan  den Heemraadssingel van den heer S. De Kadt, directeur van de Condensed Milk Company of Holland, bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum.

•        RN 4-11-1915

 

Van de straatdeuren van perceelen aan de Mathenesserlaan en Heemraadssingel zijn koperen handgrepen afgeschroefd.

•        RN 22-12-1915

•        NRC 21-12-1915

 

1916

Van den wagen van den koperslager P. A. v. H. wonende aan de Westkruiskade is op het Heemraadsplein  een nikkelen theepot weggenomen.

•        RN 7-2-1916

 

Een twintigtal personen  en ondernemingen beklagen zich in een adres aan de gemeenteraad over het feit dat B&W bij de openbare inschrijving op 11 percelen gemeentegrond aan de Heemraadssingel met derden is gaan onderhandelen omdat de inschrijvingen te laag zouden zijn, zonder dit de inschrijvers te berichten.

•        RN 22-3-1916 Stadsnieuws

•        RN 23-3-1916 Stadsnieuws

•        RN 23-3-1916 Verlengden Heemraadssingel

•        NRC 1-4-1916 Verkoop van gemeentegrond aan den Heemraadssingel

•        NRC 2-4-1916 Verkoop van gemeentegrond aan den Heemraadssingel

•        NRC 3-4-1916 K. Poortman; Verkoop van grond aan den Heemraadssingel

•        NRC 5-4-1916 Verkoop van grond aan den Heemraadssingel

 

Van den landweerman J. W. K. is op den Heemraadssingel een fiets gestolen.

•        RN 13-10-1916 Stadsnieuws

 

Koninging en Prins zullen bij hun bezoek aan de op 8 november te in te wijden nieuwe gebouw van de Handels Hoogeschool aan de Pieter de Hooghweg per auto rond 4.45 uur de Heemraadssingel O.Z. passeren met een snelheid van 15 km per uur.

•        RN 7-11-1916 Koninklijk bezoek

 

Een vrouw die tijdens het oversteken van de Heemraadssingel door een auto was aangereden, is op weg naar het ziekenhuis overleden. De bestuurder is na het ongeluk doorgereden.

•        Het Centrum 27-12-1916 Allerlei; Overreden

•        RN 28-12-1916 Dodelijk auto-ongeluk

 

 

1917

In verband met werkzaamheden aan de Nieuwe Binnenweg rijden de trams van de lijnen 7 en 8  voorloopig over het Heemraadsplein en door de Mathenesserlaan, waartoe een hulplijntje is gelegd van den Binnenweg over het Heemraadaplein dat in de Mathenesserlaan aansluit op de rails van de toekomstige lijn 11.

•        NRC 26-4-1917 De Heemraadssingel

 

De vergaderingbezoekers en betoogers uit afdeeling IVa komen om halftwaalf bijeen op hot Heemraadsplein om vandaar met de muziekvereeniging „Tot steun in den strijd" naar den Doelen te marcheeren voor de 1-mei viering.

•        Het Volk 30-4-1917 De Meibetoging

 

Door het opspuiten van een gebied rond de Van Citterstraat met 200.000 m3 modder, wordt er zand meegevoerd door de rioleering langs de Burgemeester Meineszlaan, die bij het einde van de 2e Middellandstraat in den Heemraadssingel stort. Dit bezinkt in den singel, die er dientengevolge uit gaat zien alsof hij gedempt wordt. Er wordt ter plaatse wel gebaggerd, maar lang niet in voldoende mate.

•        RN 8-5-1917 De Heemraadssingel.

 

Het elektrische gemaal aan de Heemraadssingel, dat ondermeer moet voorkomen dat kamers en kelders in het Westen onderlopen met rioolwater, kan over een maand in werking treden, maar dit is afhankelijk van de onzekere levering uit Duitsland van het nog benodigde materiaal.

•        NRC 8-8-1917 Het gemaal aan den Heemraadssingel.

 

Een nachtwaker ontdekt om kwart voor twee ‘s nachts brand in een houten loods met bouwmaterialen op het nieuwe gedeelte van de Heemraadssingel westzijde bij de Beukelsdijk. Hoewel de gasten van de spuiten 46 en 40 de brand, die vermoedelijk is ontstaan door broeiing van kalk, met drie slangen hebben geblust, is de loods grotendeels uitgebrand. De reddingsbrigade en de spuiten 42, 52, 51 en 50 waren ook uitgerukt.

•        NRC 29-9-1917 Gemengde berichten

 

Uit twee in aanbouw zijnde huizen op het nieuwe gedeelte van de Heemraadssingel alhier, is vannacht ruim 100 kilogram lood gestolen.

•        NRC 4-12-1917 Gemengde berichten

 

1918

Schets van een rijke Heemraadssingelbewoonster die in de tram met de conducteur redetwist over de ontevredenheid van de arbeiders.

 •        Het Volk 30-4-1917 Tram-toneeltje

 

De kapel van de Duitsche geēnterneerden alhier geeft morgenavond halfzeven een uitvoering in het plantsoen aan den Heemraadssingel.

•        NRC 29-8-1918 Rotterdam

 

Vannacht zijn inbrekers op bezoek geweest in het huis van dr. F. D. aan den Heemraadssingel 108. Na -aan de achterzijde over 'n tuinmuur te zijn geklommen hebben zij een tuimelraam geforceerd. De dieven hebben zich meester gemaakt van een aantel zilveren voorwerpen, een fiets en een overjas. De bewoners hebben niets van de inbraak gemerkt.

•        RN 7-9-1918

 

Steeds vaker halen fietsendieven (“zwaantje-tikkers") fietsen uit woningen met behulp van valse sleutels, zoals onlangs uit de woning van de wed. M. G. P. G. aan den Heemraadssingel.

•        RN 10-9-1918 Rijwieldiefstallen

 

Op den Heemraadssingel is een bewoner van Charlois aangehouden, die 50 kilogram tarwebloem vervoerde.

•        RN 14-9-1918 Distributiewetaangelegenheden

 

Op den Heemraadssingel zijn 5 brooden gestolen uit een wagen van A. W. J. aan de Anna Paulownastraat

•        RN 30-9-1918

 

Op den Waaldijk zijn aangehouden een 17-jarige jongen uit de Josephstraat en een 19-jarjge dito uit de Van Speijkstraat, beiden loswerkman van beroep, verdacht uit een wagen van de coöperatie „Vooruitgang” aan den Heemraadssingel bruin brood te hebben gestolen.

•        RN 1-10-1918

 

Ook in het nieuwe westen wordt thans de electrische straatverlichting weer uitgebreid; o.a. de nieuwe Heemraadssingel benoorden de 2e Middellandstraat.

•        RN 12-10-1918

 

Een jongen die op de Nieuwe Binnenweg door de politie betrapt werd op trammetje wippen liep gisteren in zijn vlucht tegen motorwagen 108 van lijn 8. Hierdoor kwam hij te vallen en brak hij zijn pols, zoals bleek toen hij op de Heemraadssingel door de politie werd gegrepen. Hij werd voorloopig verbonden door dr. J. J. De Koning.

•        RN 22-10-1918 Gevolg van trammetje wippen

 

9-11-1918 Een gesprek van de socialisten Heijkoop en Brautigam, resp. voorzitter en secretaris van de Centrale Bond van Transportarbeiders met de voorzitter van de Scheepvaart Vereniging in Rotterdam H.P. Nijgh in diens woning aan de Heemraadssingel 323 vormt mede aanleiding voor de oproep tot revolutie door de sociaal-democratische leider P.J. Troelstra. 

•        dr. D.J. Scheffer: November 1918; Journaal van een revolutie die niet door ging, Utrecht, 1984

 

1919

De vereniging het Westen heeft de directeur gemeentewerken gewezen op de slechte toestand van de grond aan weerszijden van de rustieke brug over de Heemraadssingel tegenover de Schietbaanlaan. Door de vele kuilen en zachte grond vormt zich al bij geringe regen een modderpoel. De gemeente is hieraan tegemoet gekomen door ter plekke een klinkerbesprating aan te leggen

•        RN 20-3-1919 Aan den Heemraadssingel

•        RN 10-4-1919 Aan den Heemraadssingel

 

De vereeniging „Bouwkunst en Vriendschap” doet een beroep op bet College van Burgem. en Weth. Om de bepalnting in het nieuwere gedeelte van den Heemraadssingel, gelegen tussen de Middellandstraat en den Beukelsdijk, minder sober te laten zijn. 

•        RN 9-4-1919 beplanting Heemraadssingel

 

Niettegenstaande het ongunstige weer hebben vele muziekliefhebbers Zaterdagavond op het Heemraadsplein nog genoten van de uitvoering, die het Schiedamsche muziekgezelschap „Oefening baart Kunst" welwillend voor de vereniging „Delfshaven"  tot veredeling van het volksvermaak gaf.

 •        RN 15-7-1919

 

Hedenmiddag om kwart voor vieren is op den Heemraadssingel te Rotterdam een knaapje van 5 jaar, Hendrik Bras genaamd, wonende Ruilstraat, door een automobiel overreden en gedood. In een ingezonden stuk dringt abonné G., naar aanleiding van dit ongeluk aan op het instellen van een maximum snelheid. Pas in 1926 zal in Rotterdam een maximumsnelheid (van 30 km per uur) worden ingevoerd

•        RN 4-8-1919 Door een auto overreden en gedood

•        RN 5-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid voor auto’s en motorfietsen

•        RN 6-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid voor auto’s en motorfietsen

•        RN 8-8-1919 Ingezonden Stukken. Maximale snelheid

•        NRC 1-9-1926 De maximum-snelheid in werking

 

De Vereeniging „Het Westen" verzoekt verbetering van den toestand van de bestrating van de Burgemeester Meineszlaan en het nieuwe gedeelte van den Heemraadssingel en wijziging in de verlichting van den Heemraadssingel en aangrenzende wijken. De bestrating zal worden verbeterd als de bebouwing van de singel ter plaatse verder is voltooid.

•        RN 17-9-1919 Het Heemraadskwartier

 

De commandant van de Franse transito-basis bedankt met een gift van f 50 aan het Fonds voor Hulpbetoon aan Manschappen der Vrijwillige Brandweer voor de hulp bij de brand die in de namiddag van 15 september een deel van het Franse station voor draadloze telegrafie, dat gevestigd is in houten gebouwtjes aan het noordelijk einde van de Heemraadssingel (Beukeldijk), heeft verwoest.

•        Het Volk 16-9-1926  Brand in draadloos station

•        RN 19-9-1919 Fransche Waardering jegens onze brandweer

 

Van den commissionnair F. T. van den Heemraadssingel, is een rijwiel verduisterd

•        RN 22-9-1919

 

Gemeenteraadslid Van Aalten stelt dat een groot deel van het Noorden en van de binnenstad een mensonwaardig woongelegenheid biedt. Woningtype en stratenplan, de geheels omgeving drukt daar neer. Voor de arbeidersklasse wil hij wijken gebouwd naar het voorbeeld van den Heemraadssingel; wat daar onder blijft acht hij minderwaardig.

•        NRC 1-11-1919

 

1920

Op het kantoor van de firma M. & Zoon aan den Heemraadssingel alhier is een couvert met f 100 gestolen.

•        NRC 13-1-1920 Gemengde berichten

 

Op den hoek van den Heemraadssingel en de Mathenesserlaan heeft Zondagmiddag een aanrijding plaats gehad tusschen een vrachtauto en een rijwiel bereden door den gereedschapmaker H.B met zijn neefje H.B. op de bagagedrager. De gereedschapmaker sprong bijtijds van de fiets, maar het neefje moest met een dubbelgebroken rechterbeen en een verwond linkerbeen in het ziekenhuis worden opgenomen.

•        NRC 21-3-1920 Gemengde Berichten

 

Gistermiddag is de 4-jarige H. Buk, wonende Ruilstraat, in de Davidstraat aan gereden door een vrachtauto der firma R. De hierdoor ontstane wond aan het rechterbeen is in het Sanatorium aan den Heemraadssingel verbonden

•        RN 15-4-1920 Stadsnieuws

 

Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de vereeniging „Het Westen" heeft den heer Donker het verzoek gedaan dat er meer „zitbanken"  aangebracht worden op den Heemraadssingel. „Wij hebben dan den dank te wachten van de vrijende paartjes", merkte een der aanwezigen op.

•        RN 6-5-1920 Stadsnieuws

 

Hedenmorgen ontstond op den Heemraadssingel W.Z. nabij den Hooidrift een botsing tussen een vrachtautombiel van stoomzuivelfabriek “Aurore” en een groetenwagen, bestuurd door den 31-jarigen D.B. wonende Willem van Zuylenstraat. Het paard kwam onder de auto terecht, de betuurders kwamen met de schrik vrij. De vrachtauto zou bestuurd zijn door iemand die onder toezich stond werkte van den eigenlijken chauffeur en die plotseling uithaalde naar een onverwachten kant.

•        RN 13-7-1920 Stadsnieuws

 

B&W hebben een voorstel tot vaststelling van de achtergevelrooilijnen m.b.t. het blok Heemraadssingel, Mathenbesserlaan, Claes de Vrieselaan en Rochussenstraat ter inzage gelegd.

•        NRC 31-8-1920 Achtergevelrooilijnen

 

Twee jongens van 17 jaar oud zijn aangehouden in het bezit van planken van een werk aan den Heemraadssingel

•        RN 1-9-1920

 

Van Ravesleijn's critiek bepaalt zich tot afbreken en tot het stellen van eischen, die alleen bekoring voor hem hebben, omdat en zoolang ze onvervulbaar zijn. Hij eischt dus voor de arbeiders woningen als dc bourgeoisie heeft, zijn ideaal is de Heemraadssingel voor ieder. Een heerenhuis voor ieder is eersten een practische onmogelijkheid, twecdens dat ieder, die niet rijk is, met zoon groot huis, dat bewoond, gemeubileerd eu onderhouden moet worden, doodverlegen zou zijn.

•        RN 25-9-1920 Kijkjes op den raad

 

Tijdens de gdinsdagavond gehouden vergadering van de vereeniging „Het Westen" heeft den heer J. Sam gewezen op den gevaarlijken staat waarin het ruiterpad aan de Heemraadssingel verkeert Authoriteiten zullen hiervan in kennis worden gesteld.

•        RN 4-11-1920

 

Ten huize van den heer A.M.R. op den Heemraadssingel alhier is f 95 gestolen uit een sleutelmandje dat in de huiskamer stond.

•        NRC 26-11-1920 Gemengde berichten      

 

1921

Gisteravond is ingebroken ten huize van den heer H. J. K. Azn. aan den Heemraadssingel alhier, De inbrekers hebben zich door een dakvenster toegang verschaft tot een dienstbodenkamer en aldaar uit de lade van een waschtafel van de dienstbode L. R. gestolen een gouden broche, een gouden ring en een zilveren armband. Verder zijn zij het huis niet in geweest, doch teen zij onraad hoorden, hebben zij de deur der dienstbodenkamer aan de binnenzijde afgesloten en zijn langs den zelfden weg vertrokken.

•        NRC 2-3-1921 Gemende berichten

 

Klimmende over de daken heelt men zich toegang verschaft tot een zolderkamer van het huis door den heer J. H. op den Heemraadssingel alhier in gebruik en daar van juffrouw D. S. een gouden horloge en gouden ring gestolen.

•        NRC 3-3-1921 Gemende berichten

 

De Nederlandscke Zendingsvereeniging, Heemraadssingel 129, heeft in 1920 een tekort van f 28000: een vierde der uitgaven over 1920.

•        NRC 19-4-1921 Kerknieuws

 

21-4-1921 Hedenmorgen omstreeks 7 uur werd in haar slaapkamer aan den Heemraadsingel 195 te Rotterdam ten gevolge van gasverstikkingdood op haar bed gevonden mevr. A. T J. Dijkgraaf, echtgenote van den directeur van de Rotterdamse Droogdok-Mij. Door een gebrek aan de gaskachel was gas in de kamer gestroomd. Het personeel van de reddingsbrigade heeft nog getracht met behulp van een zuurstofapparaat de levensgeesten op te wekken, doch tevergeefs.

•        Het Vaderland 21-4-1921 Gasverstikking

•        Het Centrum 22-4-1921

 

25-4-1921 De aan de Heemraadssingel 261 wonende ingenieur J.H. Wilton, oudste directeur der NV Wilton’s Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam, wordt benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1922, Dagelijksche kroniek 1921

        

Voor de afvoer van water uit de te bebouwen polder Blijdorp zal een gemaal worden gebouwd dat middels een persbuis wordt verbonden met het gemaal op het Heemraadsplein. Het tracé van deze persbuis zal zijn het ruiterpad vanaf den Beukelsdijk tot aan het Heemraadsplein.

•        NRC 10-7-1921

 

Bij den heer M. M. aan den Heemraadssingel 127, die met zijn familie in Scheveningen logeert, is hedennacht ingebroken. De dieven zijn met een ladder via een naastliggend in aanbouw zijnd pand aan de achterzijde van de woning binnengekomen, door een ruitje van de tuindeur in te drukken. Er zijn tafelzilver en kleeren gestolen. Later op den morgen is door den heer W. W., wonende aan den Beukelsdijk, aldaar een koffer aangevonden, met vrijwel de volledige buit. Alleen eenige postzegels en 3 overhemden worden nog vermist.

•        Voorwaarts 8-8-1921 Inbraak op den Heemraadssingel

•        Voorwaarts 8-8-1921 Bijna alles terug

 

De Staatscommissie die moest adviseren over  de werken die nodig zijn te verbetering van het spoorverkeer, stadsverkeer en verkeer te water in en nabij Rotterdam heeft ondermeer geadviseerd een nieuw hoofdstation aan te leggen tussen de Henegouwerlaan en de Heemraadssingel (900 m ten westen van het bestaande station D.P.) met ruime onderdoorgangen tegenover deze straten.

•        Het Vaderland 18-8-1921 De verkeerstoestanden in en nabij Rotterdam

•        Voorwaarts 18-8-1921 De verkeerstoestanden in en nabij Rotterdam

 

Eenige burgers zagen dat een paar jongens brandende lucifers wierpen in een brievenbus aan den Heemraadsingel. Zij waarschuwde de politie aan de Duivenvoordestraat. Toen deze ter plaatse kwam steeg rook uit de bus op. Met zand bluschtte men de vlammen.

•        Voorwaarts 29-8-1921 Brievenbus in brand.

 

In een artikel wordt geprotesteerd tegen het aanbod van de aannemers de gebroeders Muijs om  de „moderne" alcoofwoning te bouwen voor 4500 gld. “Als er heerenhuizen gebouwd moeten worden in park Honingen of aan den Heemraadssingel, reppen ze van geen bezuiniging. Daar tellen de bouwkosten niet mee. Noch de enorme verspilling van arbeidskracht, en materialen, als er voor één gezin een woning met tientallen kamers wordt gebouwd. Daar kost één kamer meer dan een volledige arbeiderswoning.”

•        Voorwaarts 29-8-1921 Het bedrog der zuinigheid

 

Aan den oproep om bij het bezoek van Koningin en Prins aan Rotterdam  druk te vlaggen is zoo goed als geen gehoor gegeven. Op den Coolsingel telden wij zes vlaggen (uitgezonderd van gemeente gebouwen), op den Goudschesingel 3, den geheelen Nieuwen Binnenweg 11, op den Westersingel 3, Heemraadssingel geen enkele.

•        Voorwaarts 12-9-1921 Koninklijk bezoek

 

Bij de in aanbouw zijnde panden op den hoek van den Heemraadssingel en de Graaf Florisstraat kreeg de 40-jarige W. V. wonende in de Burgemeester Roosstraat een ladder op het hoofd en stortte tengevolge daarvan van de derde verdieping naar beneden. Hij bekwam een ernstige vleeschwonde aan hoofd. Door het lid van E.H.B.O., P. P. R. werd hij voorloopig verbonden en vervolgens met een auto van den geneeskundigen dienst naar het ziekenhuis gebracht.

•        Voorwaarts 13-9-1921 Arbeids-rlslco

 

Gisterenavond half 12 had een aanrijding plaats op den hoek van den Nieuwen Binnenweg en den Heemraadsingel. Een auto, bestuurd door S. S., kwam van den Heemraadsingel af en wilde achter de auto van G. M. heen draaien den Binnenweg op. De chauffeur nam zijn draai te kort met het gevolg, dat de auto van M. het trottoir werd opgeduwd. Een der banden sprong en de stuurinrichting geraakte onklaar. Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

•        Voorwaarts 14-9-1921

 

Op het gras langs den Heemraadsingel tegenover de Hooidrift werd een onvoldragen kinderlijkje gevonden dat gewikkeld was in krantenpapier en vermoedelijk reeds in het water had gelegen.

•        Voorwaarts 20-9-1921 Kinderlijkje gevonden.

 

In een toespraak voor afdeeling Rotterdam IX der S.D.A.P waarin de vanwege de wethouders- of alcoofkwestie afgetreden wethouder De Zeeuw het woord voert zegt deze: “Toe, heeren van den Heemraadssingel en het Koningin Emmaplein en bewoners van Wassenaar, gaat 's morgens eens naar de fabriek, tracht eens rond te komen met een loon van ń 40 per week, en als gij dat een jaar doet, dan zit gij hier in de eerste rijen.”

•        NRC 24-9-1921 De reactie

 

Het Raadslid de heer Bentfort van Valkenburg uit in de gemeenteraad eenige wenchen waaronder het plaatsen van meer banken op den Heemraadssingel.

•        NRC 8-12-1921 Ontwerp-begrooting, dienst 1922. Uitgaven.

 

22-11-1921 Twee metselaars na het stelen van flessen wijn dronken half over de dakgoot lagen van het pand Heemraadsplein 8, zijn door de politie ter ontnuchtering opgesloten.

•        Het Centrum 22-11-1921 Dronken in de dakgoot

 

In de gemeenteraad is de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn in het park aan het Heemraadsplein voor kleine kinderen een grooten zandbak in te richten? Het college antwoord: “Het denkbeeld op het Heemraadsplein een grooten zandbak voor kleine kinderen in te richten, is reeds eerder door den technischen dienst overwogen, doch in verband met het gevorderde seizoen uitgesteld.”

•        Voorwaarts 24-11-1921 Uit het gemeenteverslag

•        Voorwaarts 5-12-1921 De gemeentebegroting

 

7-12-1921 Te Rotterdam is Zondagnacht ingebroken in het huis van de familie M. de M. aan den Heemraadsingel. De familie verblijft tijdelijk te Scheveningen. Het heele huis is overhoop gehaald en veel kostbaarheden (tafelzilver, sieraden) zijn weggenomen.

•        Het Centrum 8-12-1921 Inbraak

 

8-12-1921 De gemeenteraad besluit zijn warme erkentelijkheid te betuigen aan de aan de Heemraadssingel 212 wonende kunstverzamelaar J.P. van der Schilden, voor de schenking aan het museum Boymans van zijn kostbare verzameling porselein e.d., die reed in bruikleen in het museum berustte

•        NRC 8-12-1921 Gemeenteraad van Rotterdam

 

1922

Langs den Heemraadssingel wordt een zeer zware buisleiding aangelegd ten behoeve van het elektrisch gemaal dat eerlangs in de polder Blijdorp moet worden gebouwd. Het eerste stuk van deze persleiding ten zuiden van het Heemraadssplein ligt er reeds.

•        RN 16-2-1922 Een groote buisleiding ook in het Westen.

 

B. en W. doen het voorstel tot bet toestaan op de begrooting 1922 van f 1100 voor het maken van een zandbak voor kinderen, benoorden het electrisch gemaal aan het Heemraadsplein.

•        Het NRC 19-2-1922 Gemeenteraad van Rotterdam

 

Gemeenteblad no. 21 bevat straten en pleinen, waar standplaatsen mogen worden ingenomen met manden, uitsluitend voor den verkoop van bloemen: o.m. Kruis punt Nieuwe Binnenweg en Heemraadssingel,

•        Voorwaats 1-4-1922

 

In het kader van het Mei-feest worden op vier pleinen concerten gegeven, waarna de aanwezigen een stoet vormen die met muziek voorop naar de Parklaan trekt. Vanaf het Heemraadsplein vertekt een stoet via de Heemradssingel richting Parklaan.

•        Voorwaats 29-4-1922 Optochten met muziek en ontplooide banieren.

 

Gasten van spuit 49 bluschten gistermiddag kwart over vijf met den ramoneur een schoorsteenbrand hij Goetz aan den Heemraadssingel 163.

•        RN 6-5-1922 Stadsnieuws, Brandjes

 

Door de te lage druk in de waterleiding kan al geruime tijd op de bovenverdiepingen aan de Heemraadssingel geen water worden getapt

•        Het NRC 26-5-1922 Waterleidingmisére

 

Ten huize van de familie D van D.-C. op den Heemraadssingel alhier is ingebroken. Inbrekers zijn via het tuinhek, een afvoerpijp, het platte dak en een vernield glas in lood venster binnengekomen, waar zij het gehele huis hebben doorzocht. Omdat de familie de stad uit is kon nog niet worden vastgesteld wat er is vermist.

•        NRC 27-6-1922 Gemengde Berichten

•        RN 27-6-1922 Diefstalkroniek

 

Op den Heemraadssingel is de 16-jarige mej. J. Huibers, uit de Klein Coolstraat, terwijl zij per rijwiel reed, aangereden door een motorrijwiel. Met een gekeneusde heup is zij per rijtuig naar haar woning vervoerd.

•        RN 26-7-1922

 

Van mevrouw K. op den Heemraadssingel alhier is een gouden horlogeketting uit haar slaapkamer gestolen

•        NRC 4-10-1922 Gemengde Berichten

 

De politie te Rotterdam heeft uit den Heemraadssingel aldaar opgehaald het lijk van den 52-jarigen postambtenaar G. D. Men vermoedt, dat de man door de duisternis te water is geraakt cn zoodoende zijn droevig einde vond.

•        De Gooi- en Eemlander 20-10-1922 Korte berichten binnenland

 

Het clubhuis van de Rotterdamse vrouwelijke studentenvereniging RVSV aan de Heemraadssingel 329b (op korte afstand van de Handelshogeschool) is feestelijk geopend. Het clubhuis is mogelijk gemaakt door dat enige ingezetenen een comité hebben opgericht dat belangrijke giften wist te verzamelen en door een schenking van A.G. Kröller.

•        NRC 25-10-1922 Opening Clubhuis meisjes-studenten

 

In een artikel over Arie Heykoop of — met wat meer respect — de edelachtbare heer A. W. Heykoop, lid van onzen gemeenteraad en oud-wethouder van de Volkshuisvesting: Zoolang de heeren voor zichzelven paleizen bouwen in Park Honingen en aan den Heemraadssingel, zoolang laten wij de arbeiders niet wegstoppen in sloppen en krotten.

•        Voorwaarts 30-11-1922 ARIE BETON.

 

De socialist Heijkoop verdedigd zich tegen de aantijging dat hij als wethouder slechte en dure woningen heeft gebouwd voor de leegstand. 1856 woningen, welgeteld, zeiden B. en W., staan er in onze stad op 1 November leeg. Daarbij echter werden 1179 heerenhuizen uit Park Honingen en van de Heemraadssingel. 0.W.-ers-villa's en speculatie-objecten van huurwoekeraars. Wethouder noch Raad hebben iets met dezen woningbouw uit te staan.

•        Voorwaarts 15-12-1922 Woningbouw en werkloosheid.

 

1923

Om kwart over elf gistermorgen bluschten gasten van spuit 49 met emmers water een binnenbrandje ten huize van Hol aan de Heemraadssingel 266, waar de vloer onder de haard was doorgebrand.

•        RN 2-1-1923 Brandjes

 

Vanmorgen is B. van D. op den Heemraadssingel alhier door een hijschblok op hot hoofd getroffen. Ernstig verwond is de man naar het ziekenhuis gebracht,

•        NRC 15-1-1923 Gemengde berichten

 

De 9-jarige T. Wiegmans zou op den hoek van den Nieuwen Binnenweg en den Heemraadssingel een touw, dat van een sleeperswagen afhing, vastbinden aan het hek van het café de B. aldaar Plotseling zette het paard aan, waardoor het touw gespannen werd en de jongen twee vingers knelde. In bewusteloozen toestand werd W. naar de post Claes de Vrieselaan gebracht en vandaar naar het ziekenhuis aan den Coolsingel, waar de jongen verbonden werd.

•        RN 17-1-1923

 

Een kantoorbediende heeft getracht mevrouw V. van den Heemraadssingel alhier op te lichten voor ń230.

•        NRC 19-1-1923 Gemengde berichten

 

Van het Rotterdamsch Sanatorium, gevestigd aan de Heemraadssingel 226, is f 690 verduisterd. Een portier heeft het geld in verschillende posten ontvangen en niet afgedragen. De man is er vandoor.

•        NRC 27-1-1923 Gemengde berichten

 

Een briefschrijver beklaagt zich dat hij sochtends in weer en wind meermaals bij de Heemraadssingel geen tram kon krijgen omdat deze met het bordje “vol” de halte voorbij reed.

•        RN 20-2-1923 Ingezonden Stukken. De R.E.T.

 

Twee paarden, die op den Heemraadsingel alhier schrokken van het lawaai van een motorpomp, sloegen op hol met het gevolg, dat de voerman M. van der S. van het eene paard viel en onder het andere terecht kwam, dat hem een trap tegen het hoofd gaf.

•        NRC 27-3-1923 Gemengde berichten

 

Op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Het Westen werd de wenselijkheid bepleit het tuintje voor het café op den hoek van den Heemraadssingel en de Nieuwen Binnenweg op to ruimen. Dit tuintje is een sta in den weg bij het drukke auto- en tramverkeer ter plaatse.

•        NRC 14-4-1923 Het Westen

 

Ten nadeele van mevr. J. D. is een voor haar woning aan den Heemraadssingel staand rijwiel gestolen.

•        RN 2-5-1923 Stadsnieuws

 

De damens A. v.d. K en M. Van L., beiden wonende aan den Heemraadssingel, hebben aangifte gedaan, dat een gewezen dienstbode te haren nadele verschillende goederen verduidserd had.

•        RN 15-5-1923 Een ontrouwe dienstbode

 

Vereniging “Het Westen” heeft aan Burg. en Weth. Een adres doen toekomen waarin op grondenvan verkeersveiligheid woirdt gewezen op den grooten hinder, welke wordt veroorzaakt aan voetgangers door den tuin voor het pand Nieuwen Binnenweg 328 hoek Heemraadssingel, zoo dat om verwijdering van dien tuin wordt gevraagd.

•        RN 22-5-1923 “Het Westen”

•        Voorwaarts 23-5-1923 Voortuintjes op den Nieuwen Binnenweg

 

Uit de gang van het Sanatorium aan de Heemradssingel is van de verpleegster A.S., wonende aldaar, een rijwiel ontvreemd.

•        RN 16-6-1923 Zwijnenjagers

 

Mevrouw H., van den Heemraadssingel heeft aangifte gedaan vaneen ten haren nadele gepleegde diefstal van f 65.

•        RN 3-7-1923

 

Gistermiddag ontdekte de moeder van den makelaar J.M. Meibergen, dat tijdens dienst uitstedihgeid was ingebroken in diens woning aan den Heemraadssingel. Men had zich, na overklimming over een hek aan de zijde van de Hooidruft toegang verschaft door het openen van een raam, waarna een lessenaar werd opengebroken, waarin sleutels van kasten geborgen waren. Vemist worden o.a. een gouden horloge, een zilveren sigarettenkoker, een zilveren potlood en een gouden tientje.

•        RN 29-8-1923 In het Westen en Oud-Delfshaven

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag is aan ca. 2000 kinderen een prettigen feestdag bezirgd door kinderspelen op een feestelijk versierd terrein aan den Heemraadssingel tussen Vierambachtstraat en Mathenesserlaan. Hondrden zijn naar deze spelen gaan kijken. Het muziekkorps “Delfshaven” vroolijkte de spelen op.

•        RN 1-9-1923

 

Uit den tuin van een huis aan den Heemraadssingel is een damesrijwiel gestolen ten nadeele van J. B.

•        RN 10-9-1923

 

Na een korte doch hevige ongesteldheid is maandag op 46-jarige leeftijd ds M. Lindenborrn overleden, sedert enkele jaren directeur van de samenwerkende zendingcorperaties.

Ten huize van wijlen ds M. Lindenborn aan den Heemraadssingel (vanmiddag is hij op Crooswijk begraven) werd ook diens dochter, leerlinge der H.B.S., verpleegd, lijdende aan thypus, ne het bezoek aan Belgie. Gisteravond is ook dit meisje aan de ziekte bezweken.

•        NRC12-9-1923 Ds M. Lindenborn

•        RN 13-9-1923 Stadsnieuws; Een zwaar getroffen gezin

•        NRC 14-9-1923 Kerknieuws. Begravenis ds. M. Lindenborn.

 

Een zoon van den heer C. P. Biesta ontdekte vanmorgen, dat er is ingebroken ten huize van zijn ouders op den Heemraadssingel alhier. Door het souterrain is iemand, na het verbbeken van een op te gang uitkomende deur, in huis gekomen. Alle kamers zijn doortocht. Uit de brandkast is ongeveer  f 700 aan bankpapier en specie gestolen. Voorts twee gouden horloges, eenige kostbaarheden en jassen. Een paar millioen mark, een paar gouden manchetknopen en enige kleinigheden van zilver hebben de inbrekers laten liggen.

•        NRC 22-10-1923 Gemengde berichten

 

Op den Heemraadssingel is een fiets gestolen, die  F. K. van de Essenburgstraat daar even onbeheerd had gelaten.

•        RN 3-11-1923 Diefstalkroniek

 

De betrokken technische dienst heeft de vaststelling van de achtergevelrooilijn voorbereidt voor o.m. het Heemraadsplein.

•        NRC 21-11-1923

 

De Ingenieur L. L. van den Heemraadssingel alhier is door eenman. die zich W. van T. noemde, onder valsche voorgevens opgelicht voor 1100. Deze man wist ondermeer f 100 los te krijgen door voor te geven, dit bedrag te moeten storten al, borgtocht om bode van een levensverzekering te worden,

•        NRC 21-11-1923 Gemengde berichten

 

Ten huize van de afwezige familie J.E.C. aan den Heemraadssingel is ingebroken waarbij alles overhoop is gehaald. Men heeft, na over een tuinmuur aan de zijde der Rochussenstraat te zijn geklommen, een raampje van het sousterrein vernield en daarna door een gat in een deur een grendel kunnen verschuiven. Er is niets gestolen, vemoedelijk zijn de dieven gestoord.

•        RN 6-12-1923 Inbraken

•        RN 10-12-1923 De inbraak aan den Heemraadssingel

 

De heer J. C. Meischko keert zich in een lezing tegen het plan van de Spoorwegcommissie om nieuwe station bouwen tusschen de Noordelijke verlenging van den Heemraadssingel en de Henegouwerlaan. Spr. schetste die omgeving: een conglomeraat van heerenhuizen, enkele villa's, een H.B.S., een confectiefabriek e.d. en vroeg, of daar ooit een goede entree van de stad kan worden verkregen.

•        NRC 21-12-1923 Tentoonstelling van stedebouw

 

Gisteravond is de 19-jarige dienstbode, A. Mulder, van den Schiedamscheweg, toen zij zich op den Heemraadssingel met sneeuwballen vermaakte, te water geraakt. Zij werd door enige voorbijgangers gered.

•        RN 22-12-1923 Niet zo bedoeld

 

Het gemeentebestuur heeft vandaag een schakelhuisje gecombineerd met kabelhuisje, urinoir en tijdsaanwijzing aan de Heemraadssingel aanbesteed.

•        NRC 28-12-1923 Aanbestedingen

 

De vereeniging Het Westen heeft aan Burgemeester en Wethouders verzocht, de aanleg van een vluchtheuvel op het kruispunt van Heemraadssingel, Vierambachtetraat.

•        NRC 31-12-1923 Rotterdam

 

1924

25-3-1924 Gisteravond heeft de vereniging Het Westen in de poort van Kleef onder voorzitterschap van den heer F.L. Hartog tijdens haar vergadering ondermeer bij de autoriteiten aangedrongen op het aanleggen van een vluchtheuvel op het drukke kruispunt Heemraadssingel – Vierambachtstraat met regeling van het verkeer en op onteigening van het hinderlijke voortuintje voor het café aan de Nieuwe Binnenweg op de hoek met de Heemraadssingel. De klok op het Heemraadsplein is op verzoek verplaatst  naar het kruispunt Mathenesserlaan – Vierambachtstraat.  De Vereniging, die in 1904 is opgericht om actie te voeren tegen de stoomtram op de Nieuwe Binnenweg bestaat nu 20 jaar.

•        NRC 26-3-1924 Het Westen

 

Bij het loopen over aan den Heemraadssingel alhier liggende buizen is de 11-jarige C.E. gevallen en met het hoofd op een buis terecht gekomen. De jongen is met een hersenschudding in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 17-4-1924 Gemengde berichten

 

B. en W. stellen voor over te gaan tot het vaststellen van achtergevelrooilijnen voor bouwblokken gelegen tusschen den Nieuwe Binnenweg, den Heemraadssingel Wz en de Rochussenstraat.

•        NRC 15-5-1924

 

Uit de woning van de heer W.H. v.d. L. aan den Heemraadsingel alhier is na insluiping een antieke zilveren doos gestolen, inhoudende 6 zilveren lepels en vorken.

•        NRC 28-6-1924 Gemengde berichten

 

Op 5 augustus 1924 start Willem Broekhuys vanuit het statige pand Heemraadssingel 169 het Broekhuys Sneeuwbal-systeem. Dit piramidesysteem leidt binnen anderhalve maand tot het faillissement van Broekhuys’ firma en zijn vertrek naar BelgiĎ.

•        Het Vaderland 11-1-1924 Broekhuys weer in actie?

•        NRC 5-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        NRC 8-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        NRC 10-8-1924 Ingezonden stukken: Broekhuys-sneeuwbal-systeem

•        Het Vaderland 12-8-1924 Advertentie Broekhuys Sneeuwbal-systeem

•        Het Centrum 3-9-1924 Broekhuys en de liefdadigheid

•        Het Centrum 8-9-1924 Het sneeuwbalsysteem Broekhuys uitgedaagd

•        Het Vaderland 8-9-1924 De Broekhuys’ sneeuwbal

•        Voorwaarts 9-9-1924 Een beslaglegging

•        Het Vaderland 11-9-1924 Broekhuys’ sneeuwbal; een verklaring van de voorzitter van de staf van accountants

•        Het Vaderland 11-9-1924 Broekhuys’ sneeuwbal; een verklaring van de firma Kiessel

•        Het Vaderland 18-9-1924 Broekhuys sneeuwbal failliet

 

Op de kruising Heemraadssingel / Nieuwe Binnenweg is mej. C. Reeser om het leven gekomen nadat zij was overeden door een bus. Diezelfde dag brak

de 28-jarige onderwijzer A. v.d. Kemel het rechteronderbeen toen hij op die kruising tegen de tram viel. In een ingezonden brief wijten 13 bewoners aan de Nieuwe Binnenweg deze ongevallen aan het voortuintje voor een pand op de hoek Heemraadssingel / Nieuwe Binnenweg dat ter plekke tot een wegversmalling leidt en dat ondanks veel aandringen niet wordt aangepakt.

•        Voorwaarts 24-7-1924 Onder de autobus

•        Voorwaarts 24-7-1924 Tegen de tram gevallen

•        Voorwaarts 29-7-1924 Eindelijk een doode en een gewonde

 

23-8-1924 Een autobus met 10 passagiers op de Nieuwe Binnenweg is in de zijde aangereden door een vrachtauto op de Heemraadssingel uit de richting van de Middellandstraat. Drie passagiers liepen lichte verwondingen op door glasscherven; de 19-jarige buschauffeur J.v.R. werd in het ziekenhuis verbonden aan zijn rechteroog. De bestuurder van de vrachtauto wordt door de kantonrechter veroordeeld tot f 30 boste subs. 14 dagen hechtenis, maar gaat net als het OM in hoger beroep. Daar verklaren vier getuigen dat de chauffeur geen signalen heeft gegeven en aan de bus voorang had moeten geven.

•        Het Vaderland 25-8-1924 Autobus botsing

•        Het Centrum 25-8-1924 Verkeersongevallen; Autobus omgeslagen; Drie licht gewonden

•        Voorwaarts 25-8-1924 Autobus omgeslagen

•        NRC 11-9-1925

 

Op de Heemraadssingel is de 7-jarige J. de K. door een sleperswagen overreden en met een gebroken dijbeen en een gecompliceerde beenbreuk in het Ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 18-9-1924 Gemengde berichten

 

De magazijnbediende P. S. is gisternamiddag op het Heemraadsplein alhier door een motorwagen van de tram aangereden. Hij is met ernstige inwendige kneuzingen ter verpleging in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 3-10-1924 Gemengde berichten

 

Prof. P. aan den Heemraadsingel ontmaskerd twee oplichters die in joodse kring klungel-schilderijen verkopen onder het mom  hiermee arme joodse geloofsgenoten te helpen.

•        Voorwaarts 25-11-1924 De Tweede

 

In een  petitie aan de gemeenteraad vragen 343 bewoners van Heemraadssingel en omstreken om een onderzoek, naar het bij regenval onder water loopen van de sousterrains. In een bijeenkomst van de vereniging Het Westen wordt gesteld dat het elektrisch pompgemaal aan den Heemraadssingel. absoluut te klein en dat men van van deskundige zijde heeft vernomen dat als bezuinigingsmaatregel maar een pomp in beweging wordt gebracht.

•        Voorwaarts 11-11-1924 Overstroomingen in het Westen

•        Voorwaarts 27-11-1924 Het Westen

•        NRC 27-11-1924 Het Westen

 

1925

Met een valse sleutel heeft iemand zich toegang verschaft tot de woning van den heer Van der P. op den Heemraadsingel alhier. Uit een kast is f 82,20 gestolen.

•        NRC 29-2-1925 Gemengde berichten

 

B&W stellen voor f 44.000 te besteden  aan het maken van een overstort in het noordelijk deel van de Heemraadssingel, zodat bij zware regelval overtollig rioolwater in de singel kan worden opgevangen en wateroverlast wordt voorkomen.

•        NRC 3-5-1925 Waterlast

 

Omstreeks 1 uur vannacht is op de Heemraadssingel bij de hooidrift een auto uitgebrand, doordat de vlam in de carburateur sloeg bij het aanzetten van de motor. Gasten van spuit 49 hebben aanvankelijk met zand en daarna met een slang op de waterleiding de brand geblust.

•        NRC 28-3-1925 Gemengde berichten

 

Op het Heemraadsplein alhier is de 16-jarige juffrouw H. van K. uit Vlaardingen door een tram aangereden. Zij viel en is met inwendige kneuzingen en een gebroken rib in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 23-7-1925 Ongelukken

 

27-7-1925 Gisterenavond werd de dove 77-jarige mevr. de weduwe S.O.-R. op den hoek van den Heemraadsingel en de Mathenesserlaan te Rotterdam, aangereden door paard en wagen waardoor zij is overleden.

•        Het Centrum 28-7-1925 Een dove dame overreden

•        NRC 28-7-1925 Gemende berichten

 

Het raadslid Dr W van Ravesteijn heeft gevraagd waarom de elektrische kabel die langs het ruiterpad aan de Heemraadssingel W.z. wordt aangelegd  zo dicht langs de piramide-iepen word gelegd dat de wortels van deze boomen worden doorgesneden en waarom dit gebeurd in een tijd van grote droogte waardoor  talrijke exemplaren dood zullen gaan? B&W antwoorden dat het leggen van de kabel in belang van de elektriciteitsvoorziening niet kan wachten op de winter en dat de kabel vanwege de onder het ruiterpad liggende persbuis niet verder dan 1,5 meter van de bomen kan worden gelegd.

•        NRC 9-8-1925 De beplanting langs de wegen

 

26-8-1925 De weduwe J.N., die tijdelijk bij haar dochter inwoonde op de Heemraadssingel, schiet haar dochter in de schouder en pleegt daarna zelfmoord.

•        Het Vaderland 27-8-1925 Familiedrama

 

Het concert, dat het Eerste Rotterdamsche R.-K. Mondharmonicacorps St. Hubal vanavond op het Heemraadsplein zou geven, gaat wegens het min gunstige weer niet door.

•        NRC 7-9-1925

 

21-9-1925 Op 74-jarige leeftijd overlijdt de aan de Heemraadssingel 212 wonende kunstverzamelaar J.P. van der Schilden, die belangrijke kunstschatten aan het museum Boymans heeft geschonken. Hij laat al zijn bezittingen na aan de gemeente Rotterdam ten behoeve van dit museum. Een voorstel van het raadslid Reeser om het pand Heemraadssingel 212 niet te verkopen, maar hierin een museum Van der Schilden te stichten, aangezien Boymans te klein is om de nagelaten kunstschatten te exposeren, wordt niet gerealiseerd.

•        Maasbode 11-9-1925 J. P. van der Schilden +

•        NRC 7-11-1925 Museum Boymans

•        NRC 16-4-1926 Gemeenteraad van Rotterdam; Vergadering van donderdag 15 april

•        NRC 30-4-1926 Gemeenteraad van Rotterdam; Vergadering van donderdag 29 april

 

Op het Heemraadsplein alhier is de 16-jarige juffrouw H. van L.. uit Vlaardingen door een tram aangereden. Zij viel en is met inwendige kneuzingen en een gebroken rib in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 23-9-1926 Ongelukken

 

De heer A. Voogd, redacteur van het dagblad Scheepvaart, vierde gisteren zijn veertigjarig jubileum als journalist met een receptie in zijn woonhuis aan de Heemraadssingel 183a . Hij verklaarde de ontvangen waardering te danken aan het feit dat zijn doel was het belang van zijn stad te bevorderen en dat hij niet met alles, wat hem ter oore kwam, naar de krant liep, om er ruchtbaarheid aan te geven.

•        Het Vaderland 2-10-1925 Jubileum A. Voogd

 

De werklooze varensgezel H.P.v.D., die om onderdak te verkrijgen, in een pand aan de Heemraadssingel alhier een ruit heeft ingegooid, is aangehouden.

•        NRC 13-11-1925 Vernieling

 

Journalist en raadslid G. v. B. Wordt vervolgt omdat hij tesamen met leden van de Federatie van Metaalbewerkers de inboedel van iemand die de door haar gehuurde woonboot was uitgezet, onder bedreiging weer op deze woonboot had teruggezet. In de gemeenteraad zei het raadslid hierover: “Wij zijn begonnen met de woningruimte to distribueeren. Als het noodig is, beginnen wij ook op den Heemraadssingel en Westersingel.”

•        NRC 25-11-1925 Huisvredebreuk en bedreiging op de democraat; Raadslid voor de rechtbank

 

26-11-1925 De 26-jarige bouwkundige  D.B. heeft is met een luxe-auto vanuit de Heemraadssingel ingereden op een vrachtwagen, waardoor een inzittende expeditieknecht gewond raakte en een voorbijgangster de dood vond. De bouwkundige wordt vervolgd wegens dood door schuld; straf: 8 dagen hechtenis.

•        NRC 26-11-1925 Autobotsing

•        NRC 27-11-1925 Verkeersongevallen

•        Tilburgsche Courant 27-11-1925 NIEUWS DE DAGELIJKSCHE VERKEERSONGEVALLEN. Een doode en een gewonde.

•        NRC 5-2-1926 Rechtszaken; Rechtbank te Rotterdam; Strafzitting; Dood door schuld. Het onveilige trottoir

•        Het Vaderland 5-2-1926 Het onveilige trottoir

•        NRC 11-2-1926 Het auto ongeluk op den Nieuwen Binnenweg

 

1926

Agenten hebben op de Kruiskade aangehouden den lossen werkman A. S. zonder vaste woonplaats die in het bezit was van verschillende stukken looden pijp en kranen die  bleken ontvreemd te zijn uit een pand aan den Heemraadssingel alhier

•        NRC 5-1-1926

 

On 12 dezer viert do Rotterdamsche Vrouwelijke studenten vereeniging haar tweede lustrum. De opening zal plaats vinden des namiddags in het clubhuis der Vereeniging, Heemraadssingel 329 b, waarna gerecipieerd wordt door het bestuur.

•        NRC 10-2-1926 Rotterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging

 

Een schets beschrijft een ontmoeting tussen twee deftige Heemraadssingelbewoonsters en een socialistisch congresafgevaardigde.

•        Voorwaarts 10-4-1926 Spijkers op laag water

 

Op de gemeentebegroting is f 14.500,- uitgetrokken voor vernieuwing van de versleten en verzakte klinkerbestrating van de Heemraadssingel Westzijde tussen Mathenesserlaan en Hooidrift.

•        NRC 22-4-1926 Straatverbetering

 

De zevenjarige C. B., wonende in de Gerrit van der Lindestraat, werd op den Heemraadsingel aangereden door den wielrijder A. van I. uit de Schietbaanlaan, toen de jongen plotseling den weg overstak. Hij viel en kreeg schaafwonden aan den kaak en de linkerknie. Door een verpleegster van het Sanatorium aan den Heemraadsingel werd de knaap verbonden.

•        Voorwaarts 8-5-1926

 

Reeds maandenlang staan dode iepenbomen aan de Heemraadssingel zonder opgeruimd te worden, hetgeen gevaar kan opleveren voor gezonde bomen in de buurt.

•        NRC 7-7-1926 De iepziekte

 

Voorgesteld wordt door BenW het toestaan op de begroting 1926 van f 1400 voor het treffen van voorzieningen aan de muziektent op het Heemraadsplein.

•        NRC 23-7-1926

 

Een 27-jarige huisschilder wordt er van verdacht zaterdagavond te hebben willen inbreken in panden aan de Heemraadssingel.

•        Het Vaderland 24-8-1926 Per taxi op het dievenpad?

 

Naar de Vrwts. verneemt heeft het hoofdbestuur van de Centralen Transportarbeidersbond aangekocht het pand Heemraadsingel 323, dat sedert geruimen tijd ledig stond. Het is bestemd voor huisvesting van het hoofdbestuur.

•        NRC 3-9-1926

 

De vereeniging Het Westen heeft aan B&W verzocht, op het kruispunt van Heemraadssingel. Vierambachtstraat, Burg. Meinieszlaan, Middellandstraat en Graaf Florisstraat eenige vluchtheuvels te laten aanleggen.

•        NRC 15-10-1926

 

Het communistische raadslid Van Ravesteyn zegt in de raad: Met de gruwel-transformatorenhuisjes zijn wij maar wéér opgescheept. Zelfs op den Heemraadssingel heeft men zulk een horribel dingetje neergezet. Het is het bewijs, dat men hier in den raad zeggen kan wat men wil, de betrokken dienst gaat voort de stad te ontsieren, en een gemeentebestuur dat dergelijke dingen sanctioneert, geeft blijk niet voor verbetering vatbaar te zijn.

•        NRC 9-11-1926 Avondvergadering

 

Het bestuur van den Centralen Bond van Transportarbeiders heeft gistermiddag ter opening van zijn nieuwe bestuurs- en administratiegebouw aan den Heemraadssingel 323 , aldaar een receptie gehouden en gelegenheid gegeven tot bezichtiging van het huis.

•        NRC 30-11-1926 Centrale Bond van Transportarbeiders.

 

30-11-1926 Gisteravond heeft de vereniging Het Westen in de poort van Kleef onder voorzitterschap van den heer F.L. Hartog tijdens haar halfjaarlijkse vergadering ondermeer de gevaarlijke toestand van het kruispunt Heemraadssingel-Vierambachtstraat besproken. Het aanleggen van een vluchtheuvel kan daar, naar de gemeente aan de vereniging heeft meegedeeld, om technische redenen niet geschieden. Het bestuur blijft in deze aangelegenheid werkzaam.

•        NRC 1-12-1926 Het Westen

 

Het communistische raadslid Van Ravesteyn vraagt aan B&W waarom een deel van het kruispunt Heemraadssingel / Midellandstraat  al maanden is opgebroken, waarom op het gazon aan de singel een planken constructie gelijkend op een varkenshok is opgericht en of B&W ook niet van mening zijn dat vluchtheuveltjes hier dringend noodzakelijk zijn.

•        NRC 23-12-1926 Ontsiering van straten

1927

B&W antwoorden op vragen van raadslid Dr. W  van Ravesteijn inzake de veelvuldige wegopbrekingen van de Heemraadssingel en de wenselijkheid van een vluchtheuvel op het kruispunt Heemraadssingel Middellandstraat. De wegopbrekingen komen voort uit diverse van elkaar losstaande incidenten. Een vluchtheuvel is niet mogelijk omdat hiervoor de tramrails zodanig moeten worden verlegd dat die boven de riolering komen te liggen die daardoor niet meer onderhouden zou kunnen worden.

•        NRC 16-1-1927 Straatontsiering en verkeersbelemmering

 

In het gebouw van den Centralen bond van transportarbeiders aan den Heemraadsingel 323 wordt een conferentie gehouden van de sectie havenarbeiders der Internationale Transportarbeidersfederatie over o.m. de bescherming van gezondheid van zeelieden en havenarbeiders en een bespreking van de solidariteitsmaatregelen bij arbeidsconflicten.

•        NRC 25-2-1927 Internationale havenarbeiderconferentie

 

31-5-1929 Vanavond houdt het Rotterdamsch Drankweer comité een bijeenkomst op het Heemraadsplein. Het woord zal worden gevoerd door den heer L. Preger en het geheelonthouders-fanarecorps Concento zal zijn medewerking verlenen.

•        NRC 31-5-1927

 

In verschillende stadssingels, waaronder de Heemraadssingel, worden spiegelkarpers uitgezet. Deze worden later deels overgebracht naar de Kralingse Plas, waarvoor visvergunningen worden verstrekt tegen betaling van f 0,25 voor drie jaar. Vissen dient niet alleen ter verpozing, maar ook om een goed maal thuis te brengen wat voor de armen op andere wijze te veel kosten met zich mee zou brengen.

•        NRC 27-7-1927 Voor de liefhebbers van visschen

•        NRC 4-4-1929 Karpers in de stadssingels

 

Op zaterdag 27 augustus. Is van Van 6—7.30 u. op e radio te beluisteren: Pleinconcert door het Harmonieorkest van het Philharmonisch Genootschap op het Heemraadsplein te Rotterdam. Dirigent Ed. Flipse.

•        NRC 26-8-1927 Zaterdag 27 augustus, Hilversum 1060 m.

 

Een bijeenkomst op het Heemraadsplein vanwege het N.V.V. en de S.D.A.P tegen het vonnis tegen Sacco en Vanzetti in de VS is vanwege de ongunstige weersgesteldheid niet doorgegaan.

•        NRC 21-8-1927

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag is gisteravond een groot vuurwerk afgestoken op het terrein in het verlengde van de Heemraadsingel bij de Beukelsdijk. Langs beide zijden van de singel, en op het bruggetje daarover zag het zwart van de mensen: “Tot laat heeft daar een prettige geest van blijde jolijt geheerscht”.

•        NRC 1-9-1927 Koninginnedag

 

26-11-1927 Gisteravond vertrok een optocht van het Heemraadsplein naar het Piet-Heinplein ter gelegenheid van de 350e geboortedag van Piet Hein.

•        NRC 27-11-1927 De Piet-Hein feesten; De huldiging door de burgerij

 

Het bureau van de wijkbakerdienst van de Zuidhollandsche Vereeniging Het Groene Kruis aan de Heemraadssingel 318a organiseert een 9 a 12 maanden durende cursus tot opleiding van bakers vooral ten dienste van het platteland overeenkomstig het rapport van de staatscommissie inzake bakerhulp.

•        NRC 25-12-1927 Opleiding van bakers voor het platteland

 

1928

Ter gelegenheid van zün 10 jarig bestaan heeft de Centrale bond van transportarbeiders gisteren in zijn kantoorgebouw aan den Heemraadssingel 323 een receptie gehouden. Daar hebben vele voormannen ult de moderne vakbeweging en uit de S. D. A. P.. benevens vertegen, woordigers van bevriende organisaties het woord gevoerd

•        NRC 8-1-1928

 

Een Heemraadssingelbewoners is voor f 10.000 benadeeld vanwege manipulaties met aandelen in een oester-syndicaat door de Rotterdamsche Deposito- en Effectenbank.

•        NRC 13-1-1928 Verduistering van effecten

 

Uit de woning van H.J.K. aan den Heemraadssingel alhier is een Zaanlandsch zilveren doos met lepeltjes gestolen.

•        NRC 16-1-1928 Diefstallen, inbraken, enz.

 

Op den hoek van den Heemraadssingel en de Schietbaanlaan alhier zijn een vrachtauto en een luxe-auto tegen elkaar gereden. De vrachtauto is vrijwel geheel vernield. De luxe-auto heeft alleen schade aan de spatborden gekregen.

•        NRC 15-4-1928 Losse berichten; Ongelukken

 

Vandaag vertrekt ondermeer vanaf het Heemraadsplein een door de SDAP georganiseerde 1 mei optocht naar het Calandplein.

•        NRC 1-5-1928 1 Mei-dag

 

Op de brug over de Heemraadssingel nabij de Mathenesserlaan is een autoval opgesteld waar eergisteren  50 automobilisten werden geverbaliseerd die hun wegenbelasting niet hadden betaald.

•        NRC 3-5-1928 De controle op de wegenbelasting

 

De directeur van het postkantoor hier ter stede maakt bekend, dat in de Burgemeester Meineszlaan alhier, tegen den zijmuur van het pand Heemraadssingel 169 een brievenbus is geplaatst.

•        NRC 18-4-1928

 

Bij het gistermiddag in de Raad besproken voorstel van B&W om inhalen in de tunnel aan de Beukelsdijk te verbieden i.v.m. het toegenomen verkeer merkt het raadslid dhr. Reese op dat er een tweede tunnel zou moeten komen in het verlengde van de Heemraadssingel (deze tunnel zal pas in 1958 gerealiseerd worden).

•        Het Vaderland 8-6-1928

 

Ter ondersteuning van de collecte voor het Zonnestraal Verpleegfonds wordt morgenmiddag van 4 tot 6 worden op vier pleinen waaronder het Heemraadsplein concerten gegeven waarvoor vier arbeidersmuziekverenigingen zich belangeloos beschikbaar hebben gesteld.

•        NRC 29-6-1928

 

De 42-jarige glazenwasser W.V. is door het uitglijden van zijn ladder op de Heemraadssingel gevallen en met een schedelbreuk en een wervelfractuur vervoerd naar het Coolsingelziekenhuis, waar bleek dat hij was overleden.

•        NRC 12-7-1928 Ongelukken

 

Voor het volgen van de cursus tot opleiding van bakers voor het platteland kan men zich melde ten huize van zuster A.M. bovenkerk, directrice van de wijkbakerdienst Heemraadssingel 318a.

•        Het Vaderland 17-7-1928

 

De 10-jarige W.V. is op de Heemraadssingel tijdens het spelen gevallen, waarbij hij een ernstige hoofdwond heeft gekregen en de linkerarm heeft gebroken.

•        NRC 26-7-1928 Losse Berichten, Ongelukken

 

Gisteravond zijn op de hoek van den Nieuwen Binnenweg en den Heemraadsingel alhier een autobus en een luxe auto tegen elkaar gebotst. De laatste is geheel vernield. Persoonlijke ongelukken zijn niet gebeurd.

•        NRC 4-9-1928 Verkeersongevallen

 

Te herinnering aan de verovering van de Zilvervloot 300 jaar geleden vertrekt een stoet met muziekkorps vanaf het Heemraadsplein om bij het Standbeeld van Piet Hein op het Piet Heinplein een krans te gaan leggen.

•        NRC 4-9-1928

 

In een ingezonden brief klaagt een bewoner over een rattenplaag aan de Heemraadssingel. De ratten ondergraven de trottoirs, die dientengevolge inzakken en dringen ook de huizen binnen.

•        NRC 18-9-1928 Rattenplaag

 

D. Rijnders Jr. beklaagt zich in een ingezonden brief  over het feit dat de Heemraadssingel tussen Beukelsdijk en Middellandstraat uit modder met drooggekomen afval bestaat, waaruit vissen en zwanen zijn verdwenen en moeraslucht opstijgt.

•        NRC 3-11-1928 De Heemraadssingel

 

Een foto van de Heemraadssingel van 10 november laat zien  hoe verwonderlijk vol de bomen daar nog in het blad staan.

•        NRC 11-11-1928 Deze  heerlijke herfst

 

1929

In het Nieuwe Westen is de Heemraadssingel één van de voornaamste plaatsen van samenkomst voor de schaatsrijdende jeugd.

•        RN 28-1-1929 IJsvermaak op den Heemraadssingel (foto)

 

Een jonge vrouw zakte met een klein meisje op den Heemraadssingel bij de brug in de Mathenesserlaan door het ijs. De heer Juyn begaf zich over het gebroken ijs direct naar de slachtoffers. Daarbij zakte hij zelf in het water. Terwijl burgers het kind door handreiking redden, spande hij zich in om de jonge vrouw naar de kant te brengen, hetgeen hem mocht lukken.

•        RN 11-2-1929 Een waterballet

 

Gasten van spuit 56 bluschten hedenmorgen kwart over tien een schoorsteenbrand bij O.M. Verhoef aan den Heemraadssingel 107.

•        RN 6-3-1929

 

Gasten van spuit 49 hebben gistermiddag 5 uur met behulp van een reddingsladder een dienstbode van de familie Heyermans, die op het balcon der woning aan den Heemraadssingel 189 opgesloten zat, uit haar benarde positie verlost. Toen zij op het balcon stond waren door den wind de balkondeuren achter haar dichtgeslagen.

•        RN 14-3-1929 De helpende brandweer

 

De 43-jarige tuinman  A.v.d.H. uit Hillegersberg heeft vanmorgen bij het vellen van een boom in een tuin aan de Heemraadsingel alhier, de boom op het rechterbeen gekregen. Met een gebroken been is hij in het ziekenhuis aan den Bergweg ter verpleging opgenomen.

•        NRC 29-1-1929 Ongelukken

 

De 15-jarige M.W. de K. uit de Burgemeester Meineszlaan is op de Heemraadsingel alhier geslipt. Met een hersenschudding is zij in het ziekenhuis aan den Coolsingel ter verpleging opgenomen.

•        NRC 21-3-1929 Ongelukken

 

Maandag 25-3-1929 zal de nieuwe burgemeester van Rotterdam, mr. P. Droogleever Fortuyn, die nu in een hotel woont,  met zijn gezin intrek nemen in zijn woonhuis op den hoek van Heemraadssingel en Mathenesserlaan (Heemraadssingel 261). Dit huis was vroeger van J.H. Wilton, die de tuin ernaast opofferde voor een ruime eetzaal. (met foto)

       Het Vaderland 17-10-1928 Het woonhuis van den nieuwen burgemeester van Rotterdam

       NRC 24-10-1928 Het toekomstige huis van den nieuwen burgemeester

       NRC 21-3-1929 De burgemeester

 

Mevrouw A.M.T. van den Heemraadsingel alhier heeft aangifte gedaan, dat haar dienstbode, de 21-jarige E.M. sedert Zaterdag is verdwenen. Tegelijkertijd is uit de woning een geldkistje met f 400 verdwenen.

•        NRC 30-4-1929 Diefstallen, inbraken, enz.

 

1-5-1929 Ter gelegenheid van de 1 mei viering heeft de heer C. Oosterhoorn op het Heemraadsplein gesproken, welke bijeenkomst tamelijk druk werd bezocht.

•        NRC 2-5-1929

 

Dr. L.A.G. van Wely, controlerend geneesheer bij de Rijksverzekeringsbank,  houdt een druk bezochte receptie in zijn woning aan de Heemraadssingel 189a ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum.

•        RN 10-5-1929 Jubileum dr. L.A.G. van Wely

 

De politie-harmonie-vereniging Hermandad heeft gisteravond de burgemeester mr. P Droogleever Fortuyn voor zijn woonhuis aan de Heemraadssingel 261 een serenade gebracht. De burgemeester ontving het bestuur van de vereniging op de stoep van zijn woning, waar hij de eeretekenen ontving van het beschermheerschap van de stichting.

•        NRC 20-5-1929 Laatste berichten; Rotterdam

•        RN 29-5-1929 Hermandad brengt den burgemeester een serenade (foto)

 

De 16-jarige trapmakersleerling A.v.B. die op de Heemraadssingel hard een vrachtauto achterna liep om er op te kunnen springen is door een andere vrachtauto aangereden en met een hoofdwond in het ziekenhuis opgenomen.

•        NRC 19-6-1929 Losse berichten; Ongelukken

 

Op het kruispunt Vierambachtstraat/Heemraadssingel zijn vanmorgen om kwart over tien twee vrachtauto’s tegen elkander gereden, waarbij er een omsloeg. Er viel een lichtgewonde en de schade aan de auto’s is groot.

•        RN 7-7-1929 Twee vrachtauto’s tegen elkander gereden

 

Zaterdagmiddag wordt, ter ondersteuning van een collecte voor het Zonnestraal-Verpleegfonds, met medewerking van drie arbeiders-muziekcorpsen ondermeer op het Heemraadsplein een concert gegeven.

•        NRC 10-7-1929

 

In een ingezonden brief wordt de vraag gesteld waar de smeedijzeren lantarens zijn gebleven die de brug over de Heemraadssingel sierden.

 •        RN 7-7-1929

 

Net nu nieuw gras is ingezaaid langs de waterkant van de Heemraadssingel, hetgeen nodig was vanwege de vernieuwing van de beschoeiing, is gestart met het uitbaggeren van de singel, waarbij de bagger op het ingezaaide gras is gestort.

•        NRC 13-7-1929 Een zaaier ging uit om te zaaien

 

De 22-jarige Amerikaanse zeeman E.S., die op de Heemraadssingel veel belangstelling aan de dag legde voor openstaande straatdeuren en daarom door een agent werd gevolgd, is op de Rochussenstraat bij een fietsendiefstal betrapt.

•        RN 7-8-1929 Rijwieldief gesnapt

•        NRC 6-8-1929 Gemengd nieuws

 

Na zich vermoedelijk met een valse sleutel toegang te hebben verschaft tot een pand aan de Heemraadssingel en over de schutting te zijn geklommen, heeft een inbreker f 220 gestolen uit sigarenwinkel Klapwijk aan de Nieuwe Binnenweg.

•        RN 26-8-1929 Inbraak N. Binnenweg

 

Voor de 6e maal is er tijdens Koninginnedag (31-8-1929) een feestrit van 100 versierde bedrijfsauto’s. Burgemeester Droogleever Fortuyn slaat de optocht gade vanaf het balkon van zijn woning aan de Heemraadssingel 261; aan zijn vrouw worden bloemen aangeboden. Ook trekt een kinderoptocht met muziek langs de Heemraadssingel.

•        RN 26-8-1929 Koninginnedag in het Westelijk stadsgedeelte

•        RN 2-9-1929 De Feestrit (foto)

 

Vanmorgen om kwart over negen is de 37-jarige wielrijder J.J.C.E. bij het kruispunt Heemraadssingel O.Z./2e Middellandstraat aangereden door een auto toen hij achter een tramwagen vandaan kwam. Bij zijn val bekwam hij niet ernstige schaafwonden aan benen en armen.

•        RN 5-9-1929 Door een auto aangereden

 

In 1929 zijn er 31 concerten gegeven in de muziektent op het Heemraadsplein (alleen aan de Leede waren dit er meer: 34). De programma’s van deze concerten worden doorgaans integraal aangekondigd in de krant.

•        RN 5-9-1929 Het seizoen der Vreewijk-concerten geĎindigd

 

Van een op den Heemraadssingel onbeheerd staande auto is ten nadele van W. de G., wonende Meent, een claxon gestolen.

•        RN 9-9-1929 Diefstalkroniek

 

Voor de woning van A.S. op de Heemraadssingel is een rijwiel ontvreemd.

•        RN 9-9-1929 Diefstalkroniek

 

Gistermiddag is een paard voor een groentewagen op de Heemraadssingel op hol geslagen. Het dier rende met de wagen tegen een boom, waardoor het lemoen brak en het dier kon worden gegrepen.

•        RN 1-10-1929 Paard op hol

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel ontvreemd ten nadele van H.S. uit Scheveningen.

•        RN 27-11-1929 Diefstalkroniek

 

1930

Een auto is op de hoek Heemraadssingel-Rochussenstraat tegen twee bomen gereden doordat de 41 jarige beroepschauffeur I.C.H.W. in volle vaart het stuur overgaf aan de naast hem zittende 32-jarige kantoorbediende J.J. die nog nooit een auto had bestuurd. De eigenaar van de wagen, die onwetend was van de rit, heeft aangifte gedaan tegen zijn chauffeur.

•        Het Vaderland 27-1-1930 Een nachtelijk autoritje

 

Er wordt een spuibuis aangelegd tussen Coolhaven en Heemraadssingel, waarmee water van de Coolhaven naar de singel kan worden aangevoerd.

•        RN 28-3-1930 Een spui voor den Heemraadssingel

•        RN 29-3-1930 Aansluiting Heemraadssingel-Coolhaven (foto)

 

Menig huis aan den Heemraadssingel, voornamelijk in het laatste gedeelte bij de Rochussenstraat, staat niet meer zo stevig op zijn fundamenten als toen het gebouwd werd. De slappe grond is daarvan de oorzaak. Eén pand moet zelfs gestut worden.

•        RN 3-4-1930 Scheeve huizen aan den Heemraadssingel (foto)

 

In een ingezonden brief wordt waardering uitgesproken voor de waterval aan de Heemraadssingel. In een andere brief wordt gevraagd om verplaatsing van de banken aan de westzijde, zodanig dat ze onder de schaduw van de bomen komen en verder van het verkeer.

•        RN 3-4-1930 Verfraaiing van Rotterdam

•        RN 25-6-1930 Banken Heemraadssingel

 

Een auto die geparkeerd stond op de hoek van de Heemraadssingel met de Nieuwe Binnenweg is gestolen.

•        RN 9-4-1930 Auto gestolen

•        Het Vaderland 11-4-1930 Een Fordauto gestolen

 

Op de 26e jaarvergadering van buurtvereniging ‘Het Westen”  is aangekondigd dat de gemeente gewezen zal worden op den gevaarlijken toestand van het kruispunt Heemraadssingel W.Z., Nieuwe Binnenweg.  De heer A. Van Luijn zag gaarne het rijverkeer op den Heemraadssingel in één richting geleid.

•        RN 3-7-1930 Het Westen

 

Op de hoek Heemraadssingel/Mathenesserlaan is een nog onbekende man van 55 á 60 jaar bewusteloos in elkander gezakt. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden.

 •        RN 18-7-1930 Man op straat doodgebleven; verzoek om inlichtingen

 

Ondanks het minder gunstige weer hebben velen naar de taptoe van de mariniers op het Heemraadplein geluisterd.

•        RN 22-7-1930 De taptoe van de mariniers

 

Op de kruising Heemraadssingel/Nieuwe Binnenweg is een Vlaardingse autobus in de zijde geramd door een vrachtwagen, waardoor 50 kisten met pruimen op de weg vielen. Chauffeurs en wagens bleven ongedeerd.

•        RN 6-8-1930 Een aanrijding die goed afliep

 

Zaterdagavond heeft het bestuur van de vereniging Delfshaven tot veredeling van het volksvermaak het Koninginnefeest ingeleid met een omwandeling met het muziekkorps “De Brandweer”. Er werd naar het woonhuis van burgemeester Droogleever Fortuyn aan de Heemraadssingel 261 gemarcheerd, die met vrouw en dochter op het balkon aanwezig was. In de woning werden korte redes uitgesproken.

•        RN 1-9-1930 In het Westen

 

Een betrapte inbreker ontvlucht over de daken van de Nieuwe Binnenweg naar de Heemraadssingel, waar de politie tevergeefs revolverschoten op hem lost. Hij komt via een woning op de Heemraadssingel naar beneden waar hij na een achtervolging wordt aangehouden.

•        RN 1-9-1930 Jacht op inbreker over de daken; schoten op hem gelost missen doel

 

Aan mevr. wed. J. Van IJzeren is vergunning verleend voor het oprichten ven een installatie voor centrale verwarming met een elektromotor en een ondergrondse opslag van 3000 L. Stookolie in het pand Heemraadssingel 48.

•        RN 17-9-1930 Hinderwet

 

H.M. de koningin, Prins Hendrik en Prinses Juliana maken een groote rijtoer door Rotterdam, die hen ook op de Heemraadssingel brengt. Daar bood de 10-jarige Reinier van Hertzveld (zoon van de penningmeester van het Rotterdamsch Comité tot behartiging van nationale Belangen) onder grote belangstelling bloemen aan aan de Koningin.

•        RN 30-9-1930 bezoek aan het Stadhuis, de Aubade, de grootte Rijtoer; Bij den Heemraadssingel

 

G.G. v. Dorp, directeur N.V. Maatschappij tot het uitvoeren van Bouwwerken en Werken in Gewapend Beton v.h. Wolterbeek & v. Dorp, is overleden. Hij kwam als jongen in dienst bij de bouwfirma, waar hij zich opwerkte tot opzichter  en die hij in 1905 samen met de opzichter Wolterbeek overnam.

•        RN 6-10-1930 G.G. van Dorp overleden

 

De 21-jarige fietsknecht A.H. Benner is op de kruising Heemraadssingel/Nieuwe Binnenweg in een gat gereden dat tussen de tramrails was gegraven.  Na behandeling van zijn verwondingen is hij naar huis gebracht.

•        RN 16-10-1930 In een gat gereden

 

Het bestuur van het Rotterdamsch Sanatorium zal de eerstvolgende ledenvergadering voorstellen  het ziekenhuis aan de Heemraadssingel 226 begin volgend jaar te sluiten wegens jarenlange en oplopende exploitatietekorten.

•        Het Vaderland 22-11-1930 Het Rotterdamsch Sanatorium wordt gesloten

 

De eerste vrouwelijke doctor in de handelswetenschappen is in een met vier paarden bespannen rijtuig van de meisjesstudentenvereniging aan de Heemraadssingel 329b gereden naar de Handels Hoogeschool.

•        RN 16-10-1930 De eerste vrouwelijke Ec. Dr. In Nederland

 

1931

Op de kruising Heemraadssingel W.Z./Mathenesserlaan is een taxi aangereden door een luxe wagen, waarbij beiden op hun kant terecht kwamen. De chauffeurs verklaarden elkaar niet te hebben opgemerkt. De passagier van de taxi had een bloedwond aan het oor en klaagde over pijn in de borst. De taxichauffeur is door de kantonrechter veroordeeld tot f 10 boete en 2 dagen hechtenis wegens het niet verlenen van voorrang aan rechts.

•        RN 14-1-1931 Na de botsing (foto)

•        RN 29-5-1931 Botsing

 

Op het kruispunt Heemraadssingel/Mathenesserlaan  is de auto van  de 23 jarige mej. H. Bezem in botsing gekomen met die van de 28-jarige J. Jols. Haar auto kwam tegen een boom tot staan, terwijl de andere auto omsloeg. Vijf  inzittenden raakten gewond, doch konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

•        RN 7-2-1931 Ernstige autobotsing; Vijf gewonden

 

30-3-1931 Het pand aan de Heemraadssingel 226 van de vereeniging Rotterdamsch Sanatorium is gesloten. De patiĎnten zijn overgebracht naar andere ziekeninrichtingen. Het pand is aangekocht door de N.V. Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij, die daar na een verbouwing haar kantoren zal inrichten.

•        Het Vaderland 1-4-1931 Het Rotterdamsch Sanatorium gesloten

•        Het Vaderland 25-4-1931

 

Admiraal Quant bezoekt het woonhuis van burgemeester Droogleever Fortuyn aan de Heemraadssingel 261.

•        RN 15-4-1931 Vice-admiraal Quant te Rotterdam (foto)

 

De afzwaaiende luitenant-kolonel der Mariniers H. baron van Hemert tot Dinghof zou enkele jaren eerder “met gevaar voor eigen leven” een te water geraakt jongetje uit de Heemraadssingel hebben gered. 

•        Het Vaderland 25-4-1931 Overste Van Hemert tot Dingshof

 

Zuster Bovenkerk, directrice van de Wijkbakerdienst van het Groene Kruis aan de Heemraadssingel 318a,  heeft over haar werk gesproken op een bijeenkomst van de Vereniging van Huisvrouwen.

•        RN 8-5-1931 Vereniging van Huisvrouwen

 

Gistermiddag omstreeks half twee is op den hoek van den Heemraadsingel en den Nieuwen Binnenweg te Rotterdam een groote vrachtauto van de firma van der Lugt tegen een tram opgereden. De materiĎle schade is aanzienlijk. Het verkeer op de lijnen 7, 8, en 20 ondervond stagnatie.

•        Het Vaderland 10-5-1931 Hevige botsing

 

De 16-jarige J. Buskop is op de hoek van de Heemraadssingel met de Hooidrift aangereden door een vrachtauto en met gebroken dijbenen, een gebroken arm en een ernstige hoofdwond in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 20-5-1931 Door een auto ernstig gewond

 

De op 29-7-1931 ten nadele van dokter Landwehr voor zijn woning aan de Heemraadssingel 118 gestolen bruine Chevrolet auto is in een Scheveningse garage in beslag genomen. De 30-jarige garagehouder en monteur W.A.V. is wegens heling door de rechtbank veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf.

•        RN 20-8-1931 Gestolen auto teruggevonden

•        RN 28-10-1931 Diefstal van doktersauto’s

•        RN 14-1-1932 Heling van gestolen doktersauto’s

 

In het voormalige Sanatorium aan de Heemraadssingel 226 is de 16-jarige behangersleerling J. Franse door mis te stappen van de trapleer gevallen. Hij bekwam verwondingen aan hoofd en linkerarm, welke ter plaatse zijn verbonden.

•        RN 20-8-1931 Van trapleer gevallen

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag komt er op 31 augustus een feestrit van versierde auto’s en motorrijwielen (bloemencorso) langs de Heemraadssingel. 

•        RN 26-8-1931 Koninginnedag

•        RN 28-8-1931 Het bloemencorso op 31 augustus

 

In de omgeving van het nieuwe gedeelte van de Heemraadssingel is het een niet ongewoon verschijnsel dat men een rat op tafel ziet zitten. Alle denkbare middelen worden door bewoners daar tegen ingezet.

•        RN 7-9-1931 Nieuw rattennieuws uit het Westen

 

In 1931 zijn er 27 concerten gegeven in de muziektent op het Heemraadsplein (met de tent aan de Leede, waar ook 27 concerten zijn gegeven,  is dit het grootste aantal van Rotterdam)

•        RN 5-10-1931 Het einde der Vreewijk-concerten 1931

 

Een 13-jarig meisje dat bij de vluchtheuvel bij de Heemraadssingel en de 2e Middellandstraat plotseling overstak is door een vrachtwagen gegrepen. Zij is met een schedelbreuk naar het ziekenhuis vervoerd waar zij overleden bleek te zijn.

•        RN 20-10-1931 Door een vrachtwagen doodgereden

 

Tijdens de vergadering van de vereniging Het Westen werd aandacht gevraagd voor een boom die midden in de oprit van de Heemraadssingel naar de toekomstige brug over de Coolhaven staat.

•        RN 26-11-1931 Een verkeersobstakel (foto)

 

Gisteravond zijn weer twee auto’s “geleend” voor een toertje, waaronder een auto op de Heemraadssingel die later op de Aelbrechtskade werd teruggevonden. Dit komt de laatste tijd bij herhaling voor.

•        RN 10-12-1931 Auto’s stelen om ermee te toeren

 

1932

Een gesprongen waterleidingbuis op de hoek van de Heemraadssingel (westzijde) en de Middellandstraat zet straat en trottoir van de Heemraadssingel blank van Hooidrift tot Schietbaanlaan; het transformatiehuisje bij het kruispunt wordt geēsoleerd.

•        Het Vaderland 4-1-1932 Overstroming in Rotterdam

•        RN 4-1-1932 Kleine hoofdbuis der waterleiding gesprongen

 

26-1-1932 De rechtbank behandeld de diefstal van twee schoenen uit een schoenenzaak door reizende muzikanten. De muzikanten waren op een bankje aan de Heemraadssingel aangehouden door de overbuurman van de winkelier, die het tweetal was gevolgd. Eis: twee maanden gevangenisstraf

•        RN 27-1-1932 Operette-diefstal

 

Personeel van de slangenwagen 32 heeft een schoorsteenband geblust bij J.v.d. Thym aan de Heemraadssingel 270.

•        RN 29-1-1932 Schoorsteenbranden

 

Uit een op den Heemraadssingel staande auto zijn ten nadele van F. ’s J., wonende aldaar, twee plaids ontvreemd.

•        RN 14-3-1932 Diefstalkroniek

 

Op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Heemraadssingel is een hek van een voortuintje verwijderd zodat het trottoir hier kan worden doorgetrokken. Al in 1923 had Het Westen hierom verzocht.  Er was een wetswijziging nodig om onteigening van de grond mogelijk te maken, de eigenaar vroeg hiervoor namelijk een woekerprijs.

•        RN 23-3-1932 Een berucht Hekje verdwenen op den Nieuwe Binnenweg, hoek Heemraaddssingel

 

3-5-1932 Op de hoek Heemraadssingel/Nieuwe Binnenweg is de 82-jarige J. Armstrong omver gereden door een fietser. Het slachtoffer is met een gebroken dijbeen in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 4-5-1932 Oude man door wielrijder omver gereden

 

Een concert van het geheelonthouders harmoniecorps ‘Concerto’ op het Heemraadsplein is afgelast omdat B&W geen toestemming wilde geven voor het daarbij tevens ten gehore brengen van een korte toespraak d.m.v. een versterker installatie.

•        RN 12-5-1932 Geheelonthoudersconcerten

 

Er is een plan aan B&W gezonden dat voortbouwt op het idee van de Staatscommissie uit 1921 om een nieuw hoofdstation aan te leggen tussen de Henegouwerlaan en de Heemraadssingel (ten westen van het bestaande station D.P.) met ruime onderdoorgangen tegenover deze straten.

•        RN 14-5-1932 De oplossing van het spoorwegvraagstuk

 

Al een kwart eeuw komen ernstige verzakking voor (40 á 50 cm; op één plaats 84 cm) in het bouwblok Heemraadssingel, Vliergerstraat, Claes de Vrieselaan en Rochussenstraat. De oorzaak is de grondwaterstand en negatieve kleef in dit indertijd sterk opgehoogde terrein.

•        RN 30-6-1932 Zakkende heipalen in opgehoogd terrein

 

Men heeft zich vermoedelijk met een valschen sleutel toegang verschaft tot de woning van J.J.T. aan den Heemraadssingel. Vermist worden een bedrag van f 20, een gouden rolschaatsmedaille, drie radiolampen en een rijwielbelastingmerk.

•        RN 26-8-1932 Inbraak Heemraadssingel

 

B&W hebben besloten de bruggen over de Heemraadssingel de volgende namen te geven: Wandelbrug (bij de Beukelsdijk) , Schietbaanbrug (bij de Schietbaanlaan)  en Heemraadsbrug (bij de Mathenesserlaan).

•        RN 20-9-1932 Namen van bruggen

 

De Nieuw-Matlthusiaanse Bond heeft aan den Heemraadssingel 159 te Rotterdam haar 2e consultatiebureau voor geslachtsleven, huwelijk en geboorteregeling ingericht, aan welk bureau de naam gegeven is van wijlen dr J. Rutgers, die te Rotterdam een warm voorstander is geweest Van de Nieuw  Malthusiaansche beginselen.

•        Het Vaderland 4-10-1932

 

De brug over de Coolhaven is opengesteld voor voetgangers en licht verkeer. De afrit naar de Heemraadssingel is gereed, aan de andere zijde wordt nog gewerkt.

•        RN 1-11-1932 De brug over de Coolhaven

 

J.J.C. van Staay, die zich het groote heerenhuis op den hoek van de Heemraadssingel en de Burgemeester Meineszlaan heeft doen bouwen waar thans het bijkantoor van de Incassobank is gevestigd, is overleden. Hij heeft in oorlogstijd van zich doen spreken door de groote ondernemingen die hij in het leven riep (vetraffinaderij, bacon-industrie, exportslagerij).

•        RN 21-11-1932 J.J.C van Staay overleden

 

Gistermiddag is de 57-jarige gepensioneerde Rijksambtenaar P.W. Jerkel, toen hij met zijn rijwiel in de hand aan de Heemraadssingel W.Z. liep, in elkander gezakt. Na vervoerd te zijn naar het ziekenhuis is hij overleden.

•        RN 14-12-1932 Op straat onwel geworden en overleden

 

Het O.M. heeft f 50 boete of 20 dagen hechtenis geĎist tegen de 23-jarige chauffeur die op 13 juli op het kruispunt Heemraadssingel/Vierambachtstraat in botsing is gekomen met een motorrijder die daardoor met een beenbreuk een paar maanden in het ziekenhuis heeft gelegen.

•        RN 21-12-1932 Letsel door schuld

 

1933

Vanmorgen hebben gasten van slangenwagen 29 een begin van brand geblust ten huize van A. Goossens, Heemraadssingel 147.

•        RN 2-2-1933 De brandweer in januari

 

Op het kruispunt Heemraadssingel/Nieuwe Binnenweg is een vrachtwagen in de linkerflank aangereden door  een motorcarier. De bestuurder van de motorkruiser vloog hierdoor door de voorruit en werd in bewusteloze toestand naar een café in de buurt gedragen waar hij eerste hulp kreeg.

•        RN 8-2-1933 Botsing tusschen vrachtauto en motorcarrier

 

De gemeenteraad is niet akkoord gegaan met het voorstel van B&W om f 52.500 uit te trekken voor herstel van het wegdek van de Heemraadssingel tussen Binnenweg en Middellandstraat, omdat men liever de Jericholaan mooi wilde maken.

•        RN 5-2-1933 Hoe in 1933 de straatverbetering uitvalt

•        RN 10-2-1933 ‘t 46ste

 

Een ‘Hollander’ beklaagt zich in een ingezonden brief over het feit dat een koopman op de Heemraadssingel een waarschuwing krijgt omdat zijn mand met koopwaar op de grond staat, terwijl twee stappen verder een chinees, wiens trommel ook op de grond staat of aan een hek hangt, ongemoeid wordt gelaten.

•        RN 14-2-1933 Pinda, pinda en nog wat

 

Gasten van slangenwagen 49 hebben met emmers water een vloerbrand geblust ten huize van de familie Spliethoff aan de Heemraadssingel 121.

•        RN 20-2-1933 Vloerbrand

 

Burgemeester mr. P. Droogleever Fortyun zal binnenkort verhuizen van Heemraadssingel 261 naar Heemraadssingel 145.

•        RN 21-3-1933 De burgemeester verhuisd

 

In 1929 geeft A.H. Sonneveld, die dan woont aan de Heemraadssingel 158, aan het architectenbureau J.A, Brinkman en L.C. van der Vlugt opdracht om een vrijstaande villa te ontwerpen voor het villapark Dijkzicht. Deze witgepleisterde villa, die op 17 mei 1933 wordt opgeleverd, vormt een hoogtepunt van “Het Nieuwe Bouwen” en is sinds 2001 ingericht en opengesteld als museumwoning.

•        Huis Sonneveld; Modern wonen in 1933, Rotterdam 2001

 

Een 59-jarige expeditieknecht is op de Mathenesserlaan bij de brug over de Heemraadssingel aangereden door een motorrijder. Kort na aankomst in het ziekenhuis is hij aan zijn verwondingen overleden.

•        RN 22-5-1933 Door motorrijwiel doodgereden

 

Een voorstel van B&W om te procederen tegen de eigenaresse van het pand Heemraadssingel 159, die dit pand voor 5 jaar heeft verhuurd aan de Nieuw-Matlthusiaanse Bond teneinde daar het dr. J. Rutgershuis in te vestigen, wordt afgewezen. B&W wilden procederen omdat de gemeente de grond destijds heeft verkocht onder de voorwaarde dat een te bouwen pand alleen mag worden gebruikt voor bewoning. Tegenstemmers meenden dat B&W erop uit waren de Nieuw-Matlthusiaanse Bond te treffen, aangezien veel vergelijkbare panden aan de Heemraadssingel wel probleemloos als kantoor worden gebruikt.

•        Het Vaderland 16-6-1933 Uit den Rotterdamschen Raad

•        RN 13-6-1933 Schending van het karakter van den Heemraadssingel?

•        RN 16-6-1933 Gemeenteraad; Het dr. Jan Rutgershuis

 

Een onbekend gebleven man is op de Beukelsdijk ter hoogte van de Heemraadssingel met zijn fiets onder de motorwagen van lijn 21 geraakt, waarbij zijn schedel werd verbrijzeld en hij kwam te overlijden.

•        Het Vaderland 21-6-1933 Onder een tram geraakt en gedood

 

Op de hoek van de Heemraadssingel en de Nieuwe Binnenweg is een wielrijder aangereden door een personenauto. De man brak zijn linkerdijbeen en is in het ziekenhuis openomen.

•        RN 29-7-1933 Door een auto aangereden

 

Tijdens Koninginnedag (31-8-1933) trekt het bloemencorso langs de Heemraadssingel, waar de stoet defileerde langs burgemeester Droogleever Fortuyn die voor de open ramen van zijn woning aan de Heemraadssingel 261 stond, vergezeld van enige leden van het Comité voor Nationale Belangen.

•        RN 1-9-1933 Het bloemencorso

 

Gisteravond heeft men uit een auto van G.J.S., staande voor zijn woning aan de Heemraadssingel, twee monsterkoffers, inhoudende 50 schorten en 60 flanellen, benevens een handtas met stalen, gestolen.

•        RN 29-11-1933 Monsters uit auto gestolen

 

1934

De Nederlandse Kruideniersbond en de Coöperatieve Inkoopvereniging (Enkabe) hebben hun kantoren verplaatst naar het benedengedeelte van het kapitale herenhuis aan de Heemraadssingel 190. In het bovengedeelte van het pand bevindt zich de woning van de directeur P.v.d. Linde.

•        RN 23-1-1934 Nieuw Tehuis van Ned. Kruideniersbond en Enkabe

 

Personeel van slangenwagen 32 heeft met emmers water een begin van brand ten huize van D. Benenga aan de Heemraadssingel 284 geblust.

•        RN 28-2-1934 Brandjes

 

16-3-1934 Een optocht van circus Sarrassani trekt met een stoet bestaande uit olifanten, kamelen Watusi-runderen, cowboy’s, Kozakken, Chinezen, enz  o.m. langs de Heemraadssingel.

•        RN 15-3-1934 Circus Sarrassani; Vrijdag trekt bonte stoet door de stad.

•        RN 16-3-1934 Optocht van Sarrassani (foto’s)

 

De kantonrechter veroordeelde de begrafenisbediende L.J. de B.,  die op 21 februari onder invloed van sterken drank met zijn auto zigzagsgewijze over de Heemraadssingel heeft gereden, waarbij hij telkens de bomen raakte, tot een hechtenis van 6 dagen met intrekking van zijn rijbewijs voor den tijd van zes maanden met een proeftijd van één jaar.

•        RN 11-4-1934 Zondaars van den weg

 

Op 28 april is ten huize van de heer H.J. Hijman, Heemraadssingel 271, de jaarvergadering gehouden van de vereniging “Onderwijs aan zieke kinderen”.  Voor rekening van de vereniging ontvingen 99 kinderen in 1933 onderwijs.

•        RN 30-4-1934 Onderwijs aan zieke kinderen

 

Een Heemraadssingelbewoner (waarschijnlijk C.D.J. Jamin, Heemraadssingel 244) klaagt er in een ingezonden brief over dat mensen die niet op de singel wonen toch hun auto parkeren voor de daar gelegen huizen. Bewoners kunnen niet naar buiten kijken of ze zien zo’n zwarte rij auto’s staan.  Waarom parkeren autobezitters niet aan de graskant of de kant van het Heemraadsplein waar geen huizen staan?

•        RN 16-5-1934 Parkeren voor huizen

 

De 66-jarige heer H.J. Jettink is op de hoek van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan bij het oversteken omvergereden door een motorrijwiel. Hij brak hierbij zijn been en is in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 31-5-1934 Omver gereden

 

Besloten is tot oprichting van een Nederlandse Bruckner Vereniging, die tot doel heeft de muziek van Bruckner  te bevorderen en waarvan de dagelijkse leiding berust bij Eduard Reeser aan de Hemraadssingel 331.

•        Het Vaderland 11-6-1934 Nederlandsche Brucknervereniging

 

Twee wielrijders zijn op de hoek van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan door een auto gegrepen en tegen de straat gesmakt. De wielrijders bleken resp.  een bekkenfractuur en een schedelbreuk te hebben opgelopen en zijn in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen. De auto werd door de politie in beslag genomen.

•        RN 20-8-1934 Auto rijdt wielrijders omver; twee zwaar gewonden

 

Verschillende optochten trokken langs de Heemraadssingel: een Vredesoptocht van de R.K. Vredesbond op 29 juli en het bloemencorso op Koninginnedag (31 augustus)

•        RN 25-7-1934 Rooms-katholieke Vredesmeeting

•        RN 31-5-1934 Het bloemencorso op 31 Augustus

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van de daar wonende dienstbode M.P.

•        RN  21-8-1934 De lijst zonder einde

 

Voor de woning van H.M. aan het Heemraadplein is een rijwiel gestolen.

•        RN  24-8-1934 De lijst zonder einde

 

Gisteravond heeft men zich met behulp van een valschen sleutel en tijdens afwezigheid van de bewoner H.P. van ’t H. toegang verschaft tot een pand aan den Heemraadsingel. Een brandkast werd opengebroken en een bedrag van ruim f 60 werd medegenomen. De politie heeft een 20-jarige expeditieknecht ingesloten die verdacht wordt medeplichtig te zijn.

•        RN  5-9-1934 Met valschen sleutel

•        RN  18-9-1934 Inbraak Heemraadssingel; een arrestatie

 

1935

Vanmorgen is in het gedeelte van den Heemraadssingel tusschen de 2e Middellandstraat en den Beukelsdijk het lijk gevischt van een bejaarden man.

•        RN 5-1-1935 Lijk gevischt

 

Tijdens afwezigheid van de bewoners heeft men zich gisteravond door verbreking van het slot van de huisdeur toegang verschaft tot de woning van de familie J.C.H.H. aan den Heemraadssingel. Een lessenaar en een buffet werden overhoop gehaald; vijf bankbiljetten van f 10 worden vermist.

•        RN 12-1-1935 Inbraak Heemraadssingel

 

In de nacht van 15 op 16 januari heeft men zich door verbreking van het slot van de buitendeur toegang verschaft tot de woning van H.K  (die in het buitenland verbleef) aan de Heemraadssingel 153. De dieven hebben het geheele huis grondig doorzocht en voor f 4500 á f 5000 aan sieraden gestolen.

•        RN 16-1-1935 Inbraak Heemraadssingel

•        RN 18-1-1935De inbraak aan den Heemraadssingel

 

Een agent die zag dat er langs het balkon van Heemraadssingel 38 water naar buiten stroomde, is de woning via het dak binnengegaan. Hij constateerde een defecte kraan die hij onverwijld afsloot.

 •        RN 1-2-1935 Waterballet Heemraadssingel

 

Een 58-jarige schilder werd op de Heemraadssingel door een vrachtwagen aangereden. Hij is met inwendige kneuzingen in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 12-1-1935 Door vrachtwagen aangereden

 

Gasten van slangenwagen 49 hebben met emmers water een begin van brand in een onbewoond pand aan de Heemraadssingel 233 geblust.

•        RN 15-3-1935 Brandjes

 

D. van der Harst verzoekt de gemeenteraad buiten zijn café aan de nieuwe Binnenweg 328 een terras te mogen oprichten op een deel van het grindpad aan de Heemraadssingel tegenover zijn café.

•        RN 19-3-1935 Zaoth

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van C.A.B., wonende aan de Mathenesserweg.

•        RN 30-3-1935 De lijst zonder einde

 

De 28-jarige glazenwasser is bij werkzaamheden aan de Heemraadssingel  165 van 6 meter hoogte op straat gevallen. Hij is met een schedelbreuk in ernstige toestand in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 12-4-1935 Ernstige val

 

Op de hoek van de Heemraadssingel en de 2e Middellandstraat is de 7-jarige I.D. Halk door het linkervoorwiel van een auto gegrepen en een eindweegs meegesleurd. Hij is met een voetwond en een lichte hersenschudding ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

•        RN 15-4-1935 Door auto aangereden

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van A.R., wonende aan de Vlasakkerstraat.

•        RN 20-4-1935 De lijst zonder einde

 

Ter gelegenheid van de 1-mei vering vertrok van de Heemraadssingel een door de S.D.A.P. georganiseerde optocht waaraan afdelingen en verenigingen deelnamen.

•        RN 2-5-1935 1-mei te Rotterdam

 

Op de kruising van de Heemraadssingel met de Vierambachtstraat neemt het G.E.B. proeven met kwikdamplampen om na te gaan of ze beter voldoen dan natriumlampen.

•        RN 14-5-1935 Proeven met kwikdamplampen

 

De 15-jarige L. Hout gleed op de Heemraadssingel van de opstap van de groentewagen en kreeg het rechterachterwiel over beide benen. De vrij ernstige verwondingen werden in het ziekenhuis verbonden.

•        RN 6-6-1935 Door groentewagen overreden

 

Een 67-jarige weduwe is  op een bankje aan de Heemraadssingel plots bewusteloos in elkaar gezakt. Bij aankomst in het ziekenhuis bleek ze overleden.

•        RN 29-7-1935 Plotselinge dood

 

Koningin en Prins brachten per auto een bezoek aan het nieuwe museum Boymans. Langs de route – Beukelsdijk, middenpad Heemraadssingel Westzijde, Mathenesserlaan – stonden mensen die Koningingin en prins luide hebben toegejuicht.

•        Het Vaderland 15-9-1935 Het koninklijk bezoek aan Rotterdam; Groote belangstelling langs den weg en voor Museum Boymans; Overal werden de Koningin en de prins hartelijk toegejuicht.

 

In een ingezonden brief meldt een lezer dat hij, toen hij de kruising 2e Middellandstraat - Heemraadssingel opreed, door een agent gevraagd werd op dit overzichtelijke punt geen signaal meer te geven. Hoewel de schrijver er een voorstander van is zo weinig mogelijk signalen te laten horen,  kan hij zich niet voorstellen dat het de bedoeling van de hoofdcommissaris is geweest om korte stoten op hoeken van straten te verbieden.

•        RN 25-10-1935 Veiligheid voor alles

 

Bij een botsing op de kruising Heemraadssingel W.Z./Mathenesserlaan zijn een auto en een vrachtauto met elkaar in botsing gekomen,  waarbij beide wagens ernstig werden beschadigd maar geen gewonden vielen.

•        RN 9-11-1935 Twee auto’s in botsing; Beide ernstig beschadigd weggesleept

 

Uit gegevens over de woningvoorraad blijkt dat huren van boven de f 1000 per jaar slechts voorkomen rond de Heemraadssingel, op de Parklaan en in Nieuw Kralingen.

•        RN 20-11-1935 153945 woningen; Zestien jaar oude cijfers door twintig werklooze kantoorbedienden bijgewerkt

 

De 63-jarige mej. C.J.J. Hooft is op de hoek Heemraadssingel/Rochussenstraat gevallen waarbij zij haar linkerpols heeft gebroken.

•        RN 27-11-1935 Ongelukkige val

 

Gasten van slangenwagen 32 hebben een schoorsteenbrandje geblust bij C.J.K. Baruch aan de Heemraadssingel 202.

•        RN 13-12-1935 Schoorsteenbrandjes

 

Een 23-jarige smid-bankwerker die twee mannen wilde opbrengen omdat deze op verdachte wijze  rijwielbelastingmerken te koop aanboden is door hen mishandeld. Op aanwijzing van een getuige,  die zag dat de mannen op hun vlucht iets in de Heemraadssingel wierpen, zijn op het ijs onder een bruggetje 9 rijwielbelastingmerken gevonden.

•        RN 19-12-1935 Door rijwielpadendieven mishandeld

 

Een 21-jarige man op een motorfiets is op de Heemraadssingel O.Z. bij de Schietbaanlaan tegen een stilstaande auto gereden en brak daarbij het linkerbeen.

•        RN 30-12-1935 Motorfiets attaqueert auto

 

1936

Het O.M. eist f 200 boete of 20 dagen hechtenis tegen de 56-jarige distillateur die met twee borrels op geen voorrang had gegeven aan een van rechts komende fietser op de kruising Heemraadssingel – Mathenesserlaan. De fietser werd met bloedende wonden en een herenschudding  naar het ziekenhuis gebracht waar hij vier weken opgenomen is geweest.

•        RN 21-1-1936 Letsel door schuld

 

De 11-jarige  J. Brugts heeft een onderbeen gebroken toen hij op de Heemraadssingel bij het spelen viel  en zijn vriendje boven op zich kreeg. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

•        RN 5-2-1936 Ongeluk bij stoeien

 

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereniging  werden besturen van zusterverenigingen feestelijk opgehaald in ouderwetschen rijtuigen, diligences en een Jan Plezier en naar de sociĎteit aan de Heemraadssingel 329b gebracht

•        RN 14-2-1936 Feestelijke intocht vrouwelijke studenten

 

Voorbijgangers bemerkten gisteravond dat twee mannen bezig waren binnen te dringen in de woning van de tijdelijk afwezige familie J.G.B. aan den Heemraadssingel. De politie kon door de geforceerde deur naar binnen en hield een 35-jarige koopman en een 39-jarige smid aan.

•        RN 2-3-1936 Inbrekers op heterdaad betrapt

 

Ter opening van de Interacademiale wedstrijden van Unitates en Bonden trokken 125 deelnemende studenten uit verschillende steden van het Station D.P. met fakkels en voorafgegaan door het muziekcorps van Jamin naar de sociĎteit van het Rotterdams Studenten Gezelschap aan de Heemraadssingel 125.

•        RN 1-4-1936 Interacademiale wedstrijden van Unitas en Bonden

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van G.B. van E., wonende Simonsstraat.

•        RN 12-6-1936 De lijst zonder einde

 

In een ingezonden brief klaagt een bewoner van het Heemraadsplein over de stank van vuilnishopen en van teerkachels die al drie weken op het plein worden gestookt.

•        RN 17-06-1936 Toestand Heemraadsplein

 

Personeel van slangenwagen 32 hebben een schoorsteenbrandje geblust bij C.J.K. Baruch aan de Heemraadssingel 202. Mede aanwezig waren de slangenwagens 49, 35, 56 en 36.

•        RN 17-6-1935 Brandjes

 

In een ingezonden brief wordt gevraagd of het nuttig huisje (urinoir)  op de hoek van de Heemraadssingel en de Nieuwe Binnenweg in het belang van de openbare zedelijkheid niet door een muurtje i.p.v. door heesters zou kunnen worden afgeschermd. Ook een behandeling met crealine bij het uitspoelen wordt op prijs gesteld.

•        RN 30-6-1935 Nuttig huisje N. Binnenweg

 

9-10-1936 Het pas verloofde paar Prinses Juliana en Prins Bernhard brengt een bezoek aan Rotterdam, waarbij hun rijtoer ook langs de zuid-westelijke zijde van de Heemraadssingel voert (van Mathenesserlaan tot Rochussenstraat), waar studenten staan opgesteld.

•        Maasbode 9-10-1936 Rotterdam uit op enthousiaste wijs zijn liefde voor ’t Oranjehuis

 

De 24-jarige chauffeur die voor het kantongerecht terecht stond omdat hij zijn auto op de Heemraadssingel langer heeft geparkeerd dan de toegestane drie uur, is door de rechter ontslagen van rechtsvervolging omdat het verbod is vastgesteld door B&W terwijl alleen de gemeenteraad hiertoe bevoegd is.

•        RN 23-10-1936 Het parkeerverbod; B&W zijn niet bevoegd

 

Gasten van slangenwagen 49 hebben bij H. Quispel aan de Heemraadssingel 128 een schoorsteenbrand geblust.

•        RN 10-11-1936 Schoorsteenbranden

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van mej. A.D.v.H. uit Schiedam.

•        RN 13-11-1936 De lijst zonder einde

 

Twee gasten van een pension op de Heemraadssingel misten resp. een mantelcostuum en een gouden armbandhorloge, die zijn teruggevonden bij de 20-jarige dienstbode van het pensioen. Dit meisje is volgens de psychiater zowel geestelijk als lichamelijk debiel, zo bleek tijdens de rechtszaak.

•        RN 30-12-1935 Mooie kleeren en sieraden; buitenlandsche dames benadeeld door achterlijk meisje

 

1937

De 21-jarige mej A. v.d. Plas  slipte met haar fiets op de hoek van de Heemraadssingel en de Nieuwe Binnenweg en moest ter behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. De tram ondervond hierdoor een stagnatie van 25 minuten.

•        RN 12-2-1937 Ongevallen

 

De 72-jarige C. Wijk is op de Heemraadssingel aangereden door en auto en moest met een hersenschudding en een hoofdwond in het ziekenhuis worden opgenomen.

•        RN 16-2-1937 Door auto’s aangereden

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van A.B. wonende Oranjeboomstraat.

•        RN 24-6-1937 De lijst zonder einde

 

Zaterdag heeft men zich door het forceren van een zijdeur aan de kant van de Lieve Verschuierstraat toegang verschaft tot de woning van de familie C. G. van R aan de Heemraadssingel. Vermist worden een geldkistje met f 91 en drie spaarbankboekjes met een gezamenlijk tegoed van f 430.

•        RN 10-4-1937 Inbraak Heemraadssingel

 

Op de hoek van de Heemraadssingel met de Nieuwe Binnenweg is zaterdagmiddag de 16-jarige D. Zalm  met haar rijwiel gevallen.  Zij brak haar rechterkuitbeen en werd in het ziekenhuis verbonden.

•        RN 27-4-1937 Ongevallen

 

Ter gelegenheid van Koninginnedag marcheerden een detachement van het Mobiele Korps en van het Vliegend Vendel van de burgerwacht ter sterkte van 125 man een feestmars langs ondermeer de Heemraadssingel.

•        RN 27-4-1937 De verjaardag van Prinses Juliana

•        RN 1-5-1937 Feestmarsch Burgerwacht

 

Twee olifanten uit het Circus Sarassani, dat zijn tenten heeft opgeslagen op het land van Hoboken, zijn uitgebroken en ondermeer op de Heemraadssingel beland. Zij konden uiteindelijk op de Claes de Vrieselaan worden gevangen.

•        Het Vaderland 26-8-1937 De passagierende olifanten te Rotterdam; Agitatie door de straatjeugd verontrust leidsterlooze kolossen nog meer

•        Het Vaderland 26-8-1937 Olifanten in Rotterdam losgebroken

•        RN 26-8-1937 Jungle-sensaties in het westen

 

Pater mr. E. van der Helm O.F.M. (rector aan het r.k. Gymnasium aan de Beukelsdijk 91), die met mede paters-leraren aan de Heemraadssingel 87 woont, viert dat hij 25 jaar geleden toetrad tot de Orde der Fransiscanen.

•        RN 7-9-1937 Zilveren kloosterjubileum

 

Op het gedeelte van de Heemraadssingel tussen Nieuwe Binnenweg en Mathenesserlaan is de dienst van de verlichting bezig nieuwe verlichting d.m.v. booglampen te installeren.

•        RN 18-9-1937 Nieuwe verlichting N. Binnenweg

 

Door gasten van slangenwagen 56 werd een schoorsteenbrand geblust bij W.M. Meyer aan de Heemraadssingel 66.

•        RN 9-12-1937 Schoorsteenbranden

 

In een ingezonden brief klaagt een lezen dat voorbijgangers krenkende opmerkingen hebben gemaakt over een dame bij de tramhalte op de Heemraadssingel bij de Nieuwe Binnenweg, die blijkens haar beenkappen en rijzweepje op weg is naar een manege.

•        RN 9-12-1937 Rotterdam-wereldstad

 

1938

Op de hoek van de Heemraadssingel O.Z. en de 2e Middellandstraat is de 26-jarige D.P. de Koning, toen hij de Heemraadssingel affietste, omvergereden door een bestelauto. Hij is met een hoofdwond en een zware hersenschudding in ernstige toestand opgenomen in het ziekenhuis.

•        RN 11-1-1938 Door auto aangereden; ernstig ongeval Heemraadssingel

 

Het OM eist 3 maanden hechtenis tegen de 19-jarige wagenwasser die op 7 augustus 1937 de 74-jarige her J.W. Bothof aanreed, toen deze van de Heemraadssingel de Nieuwe Binnenweg overstak naar het Heemraadplein.  De wagenwasser, die de auto voor een klant naar de garage reed, had geen rijbewijs. Het slachtoffer lag 3 maanden in het ziekenhuis.

•        RN 26-1-1938 Gevaarlijke autorijder; zonder rijbewijs

 

Op het binnenterrein van het huizencomplex Heemraadsplein, Mathenesserlaan, Heemraadsstraat en Korenaarstraat is de eerste steen gelegd voor de Beatrix bewaarplaats van  de Vereeniging van kleine-kinderbewaarplaatsen. De opening is op 31 januari 1939.

•        Het Vaderland 2-9-1938 Eerste steenlegging Beatrix bewaarplaats te Rotterdam

•        RN 15-3-1938 Een prinses Beatrix Kinderbewaarplaats bij het Heemraadsplein

•        RN 16-6-1938 Beatrix kinderbewaarplaats in het Westen

•        RN 25-1-1939 De Beatrix-kinder-bewaarplaats wordt op 31 Januari geopend

 

De vereniging Het Westen heeft de gemeenteraad verzocht de veiligheid van de kruising Heemraadssingel - 2e Middellandstraat te verbeteren. De gemeente zou maatregelen nemen.

•        RN 13-4-1938 Vereeniging “ Het Westen”

•        RN 26-4-1938 Verkeersmoeilijkheden in het Westen

•        RN 29-9-1938 Vereeniging Het Westen

 

De wielrijder L. van Zijl is op de hoek van de Heemraadssingel en de Nieuwe Binnenweg gegrepen door een auto en enige meters meegesleurd. Hij is in het ziekenhuis verbonden aan een grote wond boven het linkeroog.

•        RN 20-4-1938 Fietser door auto meegesleurd

 

Het OM eist 6 maanden cel tegen een 19-jarige behanger die door het inwerpen van Amerikaanse centen 9 pakjes sigaretten uit een automaat op de Middellandstraat had gehaald. De winkelier die hem achtervolgde wist hem met behulp van een agent op de Heemraadssingel aan te houden.

•        RN 28-6-1938 Sigarettenautomaat leeggeroofd

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van M.H.M., wonende aldaar.

•        RN 4-7-1938 De lijst zonder einde

 

Een 29-jarige zeeman is opgesloten omdat deze op de Heemraadssingel een agent, die hem in verband met zijn dronkenschap wilde overbrengen naar het bureau, een klap in het gelaat heeft gegeven.

•        RN 8-7-1938 Dure klappen

 

De 10-jarige W. Dekker, die in het plantsoen aan het Heemraadplein van een hek is gevallen, is met een gebroken linkerdijbeen in het ziekenhuis opgenomen.

•        RN 30-7-1938 Van hek gevallen

 

Een 19-jarige kantoorbediende is in bewaring gesteld omdat hij in een pension aan de Heemraadssingel, waar hij wel eens in de huishouding behulpzaam was, een fototoestel van f 60 had gestolen van een Chinese student. Hij had dit voor f 7,50 beleend bij de bank van lening, waar het in beslag kon worden genomen. Na zijn arrestatie bleek de jongeman ook twee auto’s en drie filmtoestellen te hebben verduisterd. Het OM eiste 2 jaar gevangenisstraf .

•        RN 6-8-1938 Diefstallen

•        RN 17-1-1939 Een verwend zoontje verduisterde twee auto’s en drie filmtoestellen

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van H.D.M.F.B, wonende Coolhaven.

•        RN 14-9-1938 De lijst zonder einde

 

In het kader van de gemeentelijke werkverschaffing zijn 56 werklozen te werk gesteld om het Heemraadplein op te hogen.

•        RN 22-9-1938 Rotterdamsche werkloozen in Drente

 

Door het tekort aan dienstbodes en de vereenvoudiging van levensgewoonten, waarbij de radio de vleugel vervangt, is de vraag naar grote huizen sterk verminderd. De beter gesitueerden vertrekken naar de duurder flats, waardoor herenhuizen steeds meer worden omgezet in rusthuizen en pensions, waarvan men er aan de Heemraadsingel een 10 á 12 vindt.

•        RN 6-10-1938 Woonstandsverschuivingen; samenwonenden en rusthuizen

 

12-10-1938 Het GEB krijgt bij 1e verduisteringsoefening de straatlantarens aan de  Heemraadssingel niet uit

•       RN 13-10-38 De stad in oorlogsnacht

 

Op het Heemraadsplein is de 6-jarige F. Amsterdam aangereden door een carrier. Hij bekwam een herenschudding en werd opgenomen in het ziekenhuis aan de Coolsingel.

•       RN 14-10-38 Ongevallen

 

Het OM eist f 100 boete tegen de 45-jarige G.S. die op de kruising Heemraadssingel – Nieuwe Binnenweg een motor aanreed. Het meisje dat achterop zat moest zich in het ziekenhuis laten behandelen i.v.m. een lichte hersenschudding, schaafwonden en blauwe plekken. Tot het voordeel van verdachte strekt dat hij zijn medeleven toonde, de onkosten vergoedde  en bloemen stuurde.

•       RN 18-10-38 Aanrijding op den Nieuwe Binnenweg

 

Kwakzalver Jan B, gevestigd aan de Heemraadssingel, wordt veroordeeld tot 2 respectievelijk 9 maanden hechtenis voor het tweemaal onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst. In het laatste geval leidde dit tot de dood van een hartpatiĎnt.

•       RN 12-4-38 Van expeditieknecht tot kwakzalver

•       RN 25-4-38 De expeditieknecht-kwakzalver

•       RN 15-10-38 De wonderdokter van den Heemraadssingel

•       RN 25-10-38 De wonderdokter van de Heemraadssingel

•       RN 26-9-39 De kwakzalver van den Heemraadsingel

•       RN 9-10-39 Uitspraken rechtbank te Rotterdam: de kwakzalver van den Heemraadsingel

 

Op de hoek van de Heemraadssingel en de Vierambachtstraat is de 17-jarige wielrijder A. Simon, wonende op de Heemraadssingel, aangereden door een met één paard bespannen groentewagen en met een gebroken knie opgenomen in het ziekenhuis.

•       RN 9-12-38 Ongevallen

 

15-12-1938 Twee autobussen zijn op de kruising Heemraadssingel – Vierambachtstraat met elkaar in hevige botsing gekomen doordat een van hen geen voorrang verleende. Er vielen twee gewonden en de bussen waren zodanig beschadigd dat zij geen dienst meer konden doen.

•       Het Vaderland 16-12-1938 Botsing tussen twee autobussen in Rotterdam; Eenige gewonden

 

Gasten van slangenwagen 49 hebben met een gummisslag een begin van brand geblust ten huize van T. Reiber aan de Heemraadssingel 117.

•       RN 21-12-38 Brandjes

 

1939

Een plantsoenwerker zag tussen de stukken ijs in de Heemraadssingel tussen Nieuwe Binnenweg en Rochussenstraat het lijk van een man drijven. Het bleek de 41-jarige marconist H.W., die sinds enkele weken uit zijn woning aan de Heemraadstraat werd vermist.

•        RN 10-1-1939 Lijk gevischt

 

Op 68-jarige leeftijd is J.A. Stokdijk, wonende Heemraadssingel 70, overleden. Hij stichtte op 17-jarige leeftijd de firma J.A. Stokdijk & Co, im- en exporthandel van land- en tuinbouwproducten. Hij was lid van de Economische Raad en voorzitter van de exporteursvereniging.

•        RN 19-1-1939 J.A. Stokdijk overleden

 

Het OM vroeg 1 jaar gevangenisstraf waarvan 4 maanden voorwaardelijk tegen de 36-jarige werkster W.F. die bij de familie C.  aan de Heemraadssingel, waar zij werkzaam was,  uit verschillende kamers f 95 stal. Zij bekende verschillende diefstallen bij andere families waar ze werkte en werd door de psychiater als een psychopate afgeschilderd.

•        RN 7-2-1939 Werkster als dievegge

 

Op de kruising van de Heemraadssingel met de Middellandstraat is een truck, die moest uitwijken voor een personenauto, tegen een verkeerpaaltje gereden. De truck moest worden weggesleept, waardoor het tramverkeer een stagnatie van een half uur ondervond.

•        RN 8-2-1939

 

Gasten van slangenwagen 49 hebben met de gummislang een plafondbrand geblust ten huize van A. de Jong aan de Heemraadssingel 155.

•        RN 10-2-1939 Brandjes

 

Personeel van slangenwagen 34 en gereedschapwagen 2 wist in de kelder van het pand Heemraadssingel 275, in gebruik bij de vereniging voor Melkcontrole “ Zuid-Holland”, met een straal op de waterleiding en voorzien van persmaskers een brand te blussen in een partij houtwol.

 •        RN 10-2-1939 Brand Heemraadssingel

 

Op den Heemraadssingel is de 7 jarige M. Heyink, wonende Schonebergerweg, gestruikeld en gevallen. Met inwendige kneuzingen werd zij opgenomen in het ziekenhuis aan den Coolsingel.

•        RN 31-3-1939 Ongevallen

 

Op de Heemraadssingel werd de 40-jarige mej. M. Dubbels omvergereden door een tractor met opleger. Zij bekwam een hersenschudding, zodat zij in het Ziekenhuis aan den Coolsingel moest worden opgenomen.

•        RN 12-4-1939 Door tractor aangereden

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van J. van V., wonende Groote Draaisteeg.

•        RN 30-5-1939 De eindeloze lijst

 

De verouderde plantsoenaanleg aan de Heemraadssingel is totaal veranderd. De gazen afrasteringen rond de gazons zijn vervallen. Jonge bomen zijn bijgeplant en de wandelruimte is vergroot. Ook het ruiterpad komt te vervallen, want in ’t Westen komen na verplaatsing der manege geen ruiters meer.

•        RN 30-5-1939 Rotterdam in ’t Pinkstergroen; De verandering aan den Heemraadssingel

 

Op de Heemraadssingel is een rijwiel gestolen van de daar wonende A.P.J. van R.

•        RN 2-6-1939 Fietsendiefstallen

 

Twee jongemannen hebben bekend ondermeer aan de Heemraadssingel rijwielbelastingplaatjes van fietsen te hebben gestolen en doorverkocht. Geen van de benadeelden bleek aangifte te hebben gedaan.

•        Het Vaderland 10-6-1939 Vele fietsplaatjes gestolen

 

De14-jarige wielrijder G. de Wit werd op de Heemraadssingel, toen hij bij de Beukelsdijk plotseling van richting veranderde, aangereden door een achter hem rijdende auto en moest met ernstige verwondingen aan de rug in het  ziekenhuis worden opgenomen. De 15-jarige W. De Vries viel bij het zien van het ongeval  flauw en werd met dezelfde auto naar het ziekenhuis gebracht.

•        RN 21-6-1939 Wielrijder door auto aangereden

 

In twee  ingezonden brieven wordt er op aangedrongen de defecte drinkwatervoorziening op het Heemraadsplein te vervangen door een apparaat dat kinderen niet onbruikbaar kunnen maken door er steentjes of hout in te duwen.

•        RN 7-7-1939 Drinkgelegenheid Heemraadsplein

•        RN 27-7-1939 Watervoorziening Heemraadsplein

 

In antwoord op vragen van raadslid J. de Bruin over het afbreken van een stuk plantsoen aan de Heemraadssingel dat zojuist was opgeknapt, melden B&W dat het singelgedeelte tussen Mathenesserlaan en C.P. Tielestraat wordt opgehoogd en het deel tussen  Mathenesserlaan en Vierambachtstraat (W.Z) algeheel wordt opgeknapt.  De profielwijziging die daarbij optreed is niet aan de Raad gemeld omdat deze slechts gering is.

•        RN 10-7-1939 Verbetering van den Heemraadssingel

 

De 59-jarige A.P. Blom, wonende in de Beatrijsstraat, wilde het kruispunt Nieuwe Binnenweg – Heemraadsingel op zijn rijwiel oversteken. Hij verleende het verkeer echter geen voorrang, zoodat hij door een motorrijder werd aangereden. Met een schedelbasisfractuur moest de man in ernstige toestand in het ziekenhuis aan den Coolsingel worden opgenomen.

•        Het Vaderland 27-7-1939 Ernstige aanrijding

 

Een reiger die bij het breedste stuk van de Heemraadssingel door een hond het water in wordt gejaagd, weet een aanval door twee zwanen af te slaan.

•        Het Vaderland 14-9-1939 Een zwemmende reiger

 

Op vermoeden dat het hamsterverbod was overtreden, heeft de politie huiszoeking gedaan bij D.M.M. aan de Heemraadssingel. Er werd ondermeer 15 kg gele zeep, 12 pakken zeeppoeder en 18 pakken maēzena, aangeschaft op 29 augustus, in beslag genomen.

 •        RN 2-9-1939 het hamsterverbod; nog een zondaar gevangen

 

Op verschillende plaatsen in de stad worden schuilloopgraven gegraven, bijvoorbeeld op het Heemraadplein.

•        RN 27-9-1939 Overdekte schuilloopgraven (foto)

 

Een 21-jarige man is ernstig gewond geraakt toen hij op de hoek van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan werd aangereden door een zojuist gestolen auto, die na het ongeluk is doorgereden. Na een achtervolging zijn de inzittenden aangehouden. Het OM eist 8 maanden gevangenisstraf tegen de chauffeur.

•        Het Vaderland 3-10-1939 Autodieven veroorzaken ernstig ongeluk

•        RN 3-10-1939 Drie autodieven sleuren gewonde fietsjongen mee

•        RN 16-12-1939 Jeugdige straatslijpers aan het werk; autodrama op Heemraadssingel

 

Bij thuiskomst trof W.C.M. aan de Heemraadssingel de 32-jarige varensgezel M.R. in de keuken aan, die na aanhouding bekende bezig te zijn geweest met het doorzoeken van het huis.

•        RN 21-11-1939 Inbraken

 

Op de Heemraadssingel, waar honderden schaatsenrijders waren, gaf het ijs vaak een krakend geluid en waren er talrijke scheuren.  Dit maakt het aannemelijk dat het IJs op de Kralingse Plas terecht nog niet is vrijgegeven.

•        RN 23-12-1939 Politie geeft Kralingse Plas niet vrij

 

Op den hoek van de Heemraadssingel en de Mathenesserlaan is de 57-jarige C.W. Romer met zijn rijwiel geslipt en gevallen. Hij kreeg een zeer ernstige hoofdwond en werd naar het Ziekenhuis aan de Coolsingel vervoerd, waar hij kort na aankomst is overleden.

•        RN 30-12-1939 Doodelijke val

 

1940

In een artikel over  de architectuur van J.H. van de Broek wordt geconcludeerd dat het traditionele herenhuis na WO-I uit de tijd begon te raken (terwijl ze toen nog aan de Heemraadssingel werden gebouwd) door de behoefte om meer buiten te wonen en omdat het zuiver representatieve geen rol meer speelt tegenover het praktische en zakelijke.

 •        RN 18-9-1940  Het heerenhuis in zijn nieuwste vorm

 

16-3-1940 Een 25-jarige dienstbode aan de Heemraadsingel neemt bij haar ontslag sieraden van haar mevrouw mee.  Zij  krijgt hiervoor gevangenisstraf, evenals een helende juwelier.

•        RN 18-9-1940  Een handige dienstbode

•        RN 8-1-1941  De prijs van een oorbel

•        RN 22-1-1941 Uitspraken

 

Het OM vordert 14 dagen hechtenis en ontzegging van de rijbevoegdheid tegen de automobilist die op 18 oktober op het kruispunt Heemraadssingel – Rochussenstraat een van rechts komende fietser aanreed omdat zijn voorruit beslagen was.  Het slachtoffer lag 6 weken in het ziekenhuis en kon 3 maanden niet werken.

•        RN 5-3-1940 Automobilist ramt fietser

 

Te Rotterdam is gistermiddag op het kruispunt Rochussenstraat-Heemraadsingel de 71-jarige voetganger A. Brouwer  bij het oversteken aangereden door een personenauto. Zeer ernstig gewond is hij naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later is overleden.

•        Het Vaderland 11-4-1940: Noodlottige aanrijding

  

In het verlengde van de Heemraadssingel wordt een voetbrug over de spoorbaan gelegd naar Blijdorp, zodat bezoekers van de diergaande met ingang van Pinksteren niet langer hoeven om te lopen via de tunnel aan de Beukelsdijk.

•        RN 16-4-1940  Voetbrug over de spoorbaan; verbinding Westen - Bijdorp

 

‘B.L.H. van het Heemraadsplein heeft aangifte gedaan van diefstal van een coupon heerenstof’

•        RN 6-5-1940  Diefstallen

 

Ten nadeele van W.O., wonende aan den Heemraadssingel, zijn van zijn rijwiel een fietstasch, een actetasch en een rijwielbelastingmerk ontvreemd.

•        RN 8-5-1940  Diefstallen

 

11-5-40 Bommen treffen de Heemraadssingel en de Schietbaanlaan, waarbij o.m. het pand Heemraadssingel 275 wordt verwoest

•       HVV  10-5-1980 De eerste bommen  op een woonwijk

 

Wegens de opruimwerkzaamheden is het bij gemeentelijke verordening verboden ten oosten van de Heemraadssingel te fietsen. De politie is er toe overgegaan bij overtreders de ventielen uit de fietsen te verwijderen.

•       Het Vaderland 20-5-1940 Met kracht wordt Rotterdams opbouw ter hand genomen

 

Directeur P. van der Linde van de Centr. Inkoopvereniging Enkabé aan de Heemraadssingel 192 meent dat het levensmiddelenbedrijf normaal functioneert en dat de distributie goed zal werken mits men geen abnormaal inkoopgedrag vertoont.

•        Het Vaderland 27-5-1940 Levensmiddelenbedrijf functioneert normaal; Publiek moet zich niet ongerust toonen

 

Vertegenwoordigers van de levensmiddelenbranche hebben een commissie tot financiĎle steun van door de oorlog getroffen kruideniers opgericht, die gevestigd in aan de Heemraadssingel 190.

•        Het Vaderland 2-7-1940 Steun aan getroffen kruideniers

 

De American Bar, voorheen gevestigd in een pand aan de Stationsweg dat in mei werd verwoest, wordt heropend aan de Heemraadssingel 256.

•        RN 19-9-1940  Advertentie p. 12

 

De grossiersfirma in prentbriefkaarten Spanjersberg heeft een pand aan de Heemraadssingel 74 betrokken, nu haar vorige kantoor aan de Oppert in mei verwoest is.

•        RN 26-9-1940  Aan den Heemraadssingel

 

Kledingmagazijn “ Nederland” is tijdelijk gevestigd aan de Heemraadssingel 249

•        RN 27-9-1940  advertentie p. 11

 

Met ingang van 21 oktober is aan de Heemraadssingel 70 een afdeling voor vrouwelijke werkzoekendengevestigd van de arbeidsbeurs (later Gewestelijk Arbeidsbureau). Deze instelling zal ondermeer personeel werven voor werk in Duitsland.

•        RN 18-10-1941  Zuidelijk bijkantoor Gem. Arbeidsbeurs

 

De heer J.Buller Jr, wiens sigarenmagazijn aan den Stationsweg in mei werd verwoest heeft zijn zaak laten herleven in het hoekpand Heemraadssingel - Volmarijnstraat.

•        RN 2-12-1940  Aan den Heemraadssingel

 

De in luchtvaartkringen bekende C. De Vos-Klootwijk, Heemraadssingel 283, heeft een Ballon-sociĎteit opgericht ter bevordering van de ballonsport.

•        RN 21-12-1940  Rotterdamse ballonsport herleeft

 

De 29-jarige L. De Ruiter is bij het schaatsenrijden op de Heemraadssingel gevallen en met een gebroken sleutelbeen opgenomen in het ziekenhuis.

•        RN 24-12-1940  IJsongevallen

 

Aan het politiebureau Oostervantstraat is in bewaring gesteld de 19-jarige expeditieknecht G.M. die op 22 juli aan den Heemraadsingel een fiets heeft gestolen.

•        RN 25-7-1940 Fietsendief gearresteerd

 

1941

Vrijdag werd aangifte gedaan van diefstal van een zak waschgoed van een op den Heemraadssingel staanden handwagen van de wasserij van F.J. aan de Bergweg.

•        RN 4-1-1941 Let op het waschgoed

 

22-2-41 De Rotterdamse vrouwelijke studentenvereniging aan de Heemraadssingel 329b viert haar vijfde lustrum. Dankzij een schenking van Dr. H Krüller kon het clubhuis in oktober 1922 geopend worden. In 1935 dreigde men het clubhuis kwijt te raken, doch dit werd toen aangekocht door het Hogeschoolfonds.

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1942, Dagelijksche kroniek 1941

•        Het Vaderland 24-2-1941

•        RN 24-2-1941 Het vijfde lustrum van de R.V.S.V.

 

Omdat lijn 17 op 12 april een  eindpunt krijgt op het Heemraadplein wordt nu op het Heemraadplein W.Z een dubbel spoor aangelegd waardoor een keerlus zal ontstaan.

•        RN 3-3-1941 Lijn 17 op het Heemraadsplein

•        RN 10-4-1941 Lijn 17 naar het Heemraadsplein

 

Uit de etalage van piano- en radiohandel C. Quispel aan de Heemraadssingel 128 zijn 2 radiotoestellen, een elektrisch scheerapparaat en een pickup ontvreemd.

•        RN 10-4-1941 Diefstallen

 

1-5-41 Het Commando van de gemeentelijke brandweer aan de Heemraadssingel 97 wordt door de brandweeradministratie in gebruik genomen

•        René van der Beek en Hans Soeters, Rotterdam in vuur en vlam

 

In een ingezonden brief wordt geprotesteerd tegen de overlast van een urinoir in de singel bij de kruising met de Nieuwe Binnenweg.

•        RN 11-6-1941  Openbare zedelijkheid

 

28-6-41 Mussert opent het NSB-districtskantoor aan de Heemraadssingel 237

•       Volk en Vaderland 4-7-41: Districtshuis in Rotterdam door den Leider geopend

•       De Rotterdammer 30-6-41: Diverse samenkomsten

•       Het Vaderland 1-7-1941: Opening  N.S.B.-districthuis te Rotterdam; Ir Mussert voerde het woord

 

Aan de Heemraadssingel 153 is de helderziende Mevr. v.d. Bent gevestigd. Zij werkt voor alle standen en is dagelijks te spreken. Een consult kost f 2,60.

•        RN 29-7-1941 advertentie p. 4

 

21-8-1941 Vanmorgen omstreeks 7 uur is uit het water van den Heemraadssingel bij de Hondiusstraat het lijk gevischt van den 80-jarigen H.J. der Pon, wonende in de Hondiusstraat. Het stoffelijk overschot is naar de woning vervoerd.

•        RN 21-8-1941  Lijk opgehaald

 

Aan de Heemraadssingel ter hoogte van de Vierambachtstraat zullen een café en vier noodwinkels worden gebouwd met stenen afkomstig uit de gebombardeerde binnenstad.

•        Het Vaderland 27-8-1941 Groeiend aantal noodwinkels te Rotterdam; Op verschillende punten in de stad worden er bijgebouwd

•        RN 15-9-1941  Nieuwe noodwinkels in plantsoen

 

De Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij is vanaf 1 september 1941 gevestigd aan de Heemraadssingel 109. De maatschappij verlaat het pand Heemraadssingel 226 dat door de Sicherheids Dienst in gebruik zal worden genomen.

•        RN 30-8-1941 advertentie p. 8

 

4-9-1941 Door bominslag in het blok Vierambachtstraat/Heemraadssingel komen 16 Rotterdammers om. De schade blijft beperkt tot woningen aan de Vierambachtstraat.

•       RN 5-9-1941 Bommen op Rotterdam; Dertien doden, 49 zwaar gewonden en 36 licht gewonden

 

6-9-1941 ‘Bij den Winterhulp-totalisator, welke Zaterdag op het Heemraadsplein is bedrijf was, heeft de heer J. Steinkamp een prijs van f 1000,- gewonnen’

•       RN 8-9-1941 Gelukkige winnaar

 

1942

Ter verkrijging van gevaarloze ijsbanen voor de jeugd besloot de Stichting voor Lichamelijke Opvoeding in overleg met de politie om ondermeer de Heemraadssingel van Schietbaanlaan tot Middellandstraat in te richten tot kinderbaan, uitsluitend toegankelijk voor kinderen tot 14 jaar.

•       RN 17-1-1942 Gereserveerde kinderbanen

 

Een 19-jarig meisje is aangehouden vanwege een groot aantal diefstallen, waaronder de diefstal van een gouden horloge en een gouden ketting uit een woning aan de Heemraadssingel, waar zij enige tijd als dienstbode werkzaam was.

•       RN 27-1-1942 Jeugdige dievegge aan het werk

 

De afdeling vermissingen van de Distributiekring Rotterdam is van 3 tot 28 februari gevestigd aan de Heemraadssingel 105.

•       RN 3-2-1942 Bureau voor vermissingen ‘gebouw Odeon”

•       RN 28-2-1942 Verplaatsing afdeling vermissingen

 

De 36-jarige chauffeur H. G. te Rotterdam, gedetineerd, heeft in den avond van 30 Januari j.l. gepoogd in te breken in het pand Heemraadssingel 187. Hij probeerde eerst de voordeur te openen door het verbreken van een ruit en toen dit niet gelukte trachtte hij met een breekijzer een raam te forceeren. Hij werd betrapt door een lid van de Hitler- Jugend en aan de politie overgeleverd. De officier eischte een gevangenisstraf van 8 maanden, met aftrek.

•       Dagblad van Rotterdam, 11-3-1942 Rechtzaken Poging tot inbraak

 

Het Nederlandsch Verbond van Vakverenigingen district Rotterdam is verplaatst naar de Heemraadssingel 163.

•       RN 17-3-1942 advertentie p. 4

 

16-3-42 Opening van het Middenstandsbureau aan de Heemraadssingel 172, opgericht door het Middenstandsbesturencollege en de Stichting tot behartiging van Middenstandsbelangen bij de Wederopbouw (Midbouw). De voorheen bestaande middenstandsorganisaties zijn ontbonden.

•       Rotterdamsch Jaarboekje 1943, Dagelijksche kroniek 1942

•       RN 17-3-1942 Middenstandbureau geopend

 

De Overdekte Zwem- en Badinrichting Tuindersstraat verwacht blijkens haar jaarverslag dat een overdekt zwembad gebouwd zal mogen worden op een deel van het Heemraadsplein of elders in het Westen.

•       RN 13-4-1942 Jaarvergadering Overdekte Zweminrichting Tuinderstraat

 

Er zal een voetbrug worden gebouw van de Heemraadssingel over de spoorlijn naar de Van Aersenlaan. De NS heeft deze ter beschikking gesteld aan de Diergaade Blijdorp.

•       RN 13-4-1942 Voetbrug over de spoorbaan; verbinding Westen - Blijdorp

 

In het NSB-districtskantoor aan de Heemraadssingel 237 is de NSB-organisatie Frontzorg gevestigd, die Nederlandse soldaten aan het oostfront ondersteunt.

•        Het Vaderland 10-11-1942 Nederland en Frontzorg; Wat deze organisatie is en wat zij doet

 •        Volk en Vaderland 24-07-1942 Frontzorg

 

Op 2 juli 1942 wordt in of bij het SD-kantoor aan de Heemraadssingel 226 een primitieve tijdbom aangetroffen

  •      Pauw, J.L. van der, Guerrilla in Rotterdam; De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945, Den Haag, 1995

 

1943

Aan de Heemraadssingel 93 is gevestigd de Ondervakgroep Vlasbewerkende Industrie die machtigingen tot afname vertrekt aan bedrijven die niet zelf geteeld vlas verwerken.

•        Nieuwsblad voor Friesland 1-2-1943 Administratie telers-vlassers in Friesland

 

Het kantoor van het Nederlands Arbeidsfront (NAF), gewest Rotterdam is gevestigd aan de Heemraadssingel 163

•        Officieele mededeelingen van den leider van het Nederlandsche Arbeidsfront 15-3-1943

 

HET POLITIE-CASINO. Terzake van het huren van het pand Heemraadssingel 323 ten behoeve van den politiedienst, heeft de burgemeester een crediet toegestaan.

•        RN 16-3-1943 Rotterdam

 

29-6-1943 Een 23-jarige schildersknecht heeft een dag voor zijn huwelijk bij het rad van fortuin op het Heemraadsplein, dat wordt gebruikt om Winterhulploten te verkopen, 6 loten gewonnen waarmee hij twee prijzen van resp 5 en 1000 gld won.

•        RN 30-6-1943 Geluk bij Winterhulploterij

 

Zes maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest werd geeischt tegen den recidivist G. H. L.. alhier, die op 8 Juli j.l. een rijwiel had ontvreemd aan den Heemraadssingel

•        RN 16-3-1943 Rechtbank te Rotterdam Diverse zaken

 

Op de avond van 7 december ontvreemden twee broers twee schrijfmachines bij het Nederlandsch Arbeidsfrond (NAF) op de Heemraadssingel 163 nadat zij met een valse sleutel zijn binnengekomen.  Tegen hen wordt later 8 maanden gevangenisstraf geĎist.

•        RN 3-6-1944 Rechtbank te Rotterdam; Inbraak bij het N.A.F.

 

Die Abteilung Mütterdienst Im Deutschen Frauenwerk der NS-Frauenschaft veranstaltet zur Zeit folgende Kurse: Rotterdam, Mütterschule Heemraadssingel 221, Tel. 31779: Säuglingspflege, Kochen, Nähen.

•        Deutsche Zeitung in den Niederlanden 09-12-1943 Kurse der NS-Frauenschaft

 

De Inspectie voor de Prijsbeheersing te s’-Gravenhage wordt samengevoegd met de Inspectie te Rotterdam; het adres: Heemraadssingel 323

•        Het Volk 23-12-1943 Inspectie voor de prijsbeheersing naar Rotterdam

 

1944

Een Centrale Keuken is gevestigd op het Heemraadsplein (Heemraadssingel 263)

•        RN 22-2-44 Plaatselijke evacuatiemaatregelen

 

Dief vermoordt vriendin die dreigt hem aan te geven als hij haar verlaat

•        RN 8-3-44 Jonge vrouw vermoord in pension aan Heemraadssingel

•        Het Vaderland 8-3-44 Vrouw vermoord te Rotterdam; dader kwam zichzelf aangeven

•        Dagblad van Rotterdam 20-10-1944 Rechtszaken

•        Dagblad van Rotterdam 3-11-1944 Rechtszaken

 

14-4-44 voetganger op kruising Heemraadssingel-Binnenweg door auto gegrepen

•        RN 15-4-44 Door auto aangereden

 

10-6-44 Opening  onderkomen Hiltler Jugend aan de Heemraadssingel

•        RN 12-6-44 Nieuw H.J. kwartier

 

Het stafmuziekkorps van de Staatspolitie geeft een uitvoering op Heemraadsplein

•        RN 4-7-44 Pleinconcert

•        RN 14-7-44 Meer orde bij pleinconcerten zeer gewenst

 

Een transport van twee gearresteerde verzetsleden wordt op 1 september 1944 op de hoek van de Heemraadssingel en de Middellandstraat overvallen door de verzetsorganisatie LO. Beide gevangenen worden bevrijd

 •       Pauw, J.L. van der, Guerrilla in Rotterdam; De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945, Den Haag, 1995

 

5-9-1944 De verzetsorganisatie LKP gaat op deze ‘Dolle Dinsdag’  's avonds laat het NSDAP-gebouw aan de Heemraadssingel 114 binnen en maakt daar de cartotheek met de ledenadministratie buit.

 •       Pauw, J.L. van der, Guerrilla in Rotterdam; De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945, Den Haag, 1995

 

Op 14 september 1944 worden drie verzetsmannen geĎxecuteerd in de tuin van het SD-gebouw aan de Heemraadssingel 326

•        Overwater, A.M., De Rotterdamse gevallenen van het verzet 1940-1945, Barendrecht, 1997

 

21-9-1944 Omdat de Duitsers met explosieven de Rotterdamse haven onklaar maken, wordt het hoofdkwartier van de rivierpolitie tijdelijk verplaatst naar het voormalige gebouw van de Centrale Bond van Transportarbeiders aan de Heemraadssingel 323

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1945, Dagelijksche kroniek 1944

 

30-9-1944 Overval van de verzetsorganisatie LKP op het kantoor van het bouwbedrijf  'Ostbau Knijff' aan de Heemraadssingel 223, teneinde het personeel onder druk te zetten om geen werk te verrichten t.b.v. de Duitse vernieling van de Rotterdamse haven

 •      Vries, G.J.P. de, Achter de schermen; de ondergrondsche strijdt voor onze bevrijding, z.p. 1985

•        Moord in Rotterdam; diverse photografieĎn 1905-1967, p. 46 (mogelijk)

 

5-11-1944 In verband met het ontvluchten van een arrestant uit het SD-kantoor aan de Heemraadssingel 226 wordt een woning aan de Beukelsdijk door de Duitse politie in brand gestoken

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1945, Dagelijksche kroniek 1944

 

Twee personen staan terecht omdat zij verschillende tandartsen (o.m. aan de Heemraadssingel) tijdens het bezoek uur hebben bestolen.

•        Dagblad van Rotterdam 27-10-1944 Ongewenschte patiĎnten

 

29-11-44 De RAF bombardeert het SD-gebouw aan de Heemraadssingel 226

•        De Vrije Pers 1-12-44 Het bombardement van 29 november jl. op Rotterdam

•        NRC 19-3-1988 Bommen op de Heemraadssingel

 

21-12-1944 Mislukte overval van de verzetsorganisatie LKP op het SD-kantoor aan de Heemraadssingel 219 teneinde een aantal verzetsstrijders te bevrijden en de SD-archieven te vernietigen

 •       Pauw, J.L. van der, Guerrilla in Rotterdam; De paramilitaire verzetsgroepen 1940-1945, Den Haag, 1995

 

1945

Op 6 Februari heeft de Grüne Polizei een inval gedaan bij de brandweer aan den Heemraadssingel. Een kapitein en een Luitenant werden meegenomen.

•        Persmededeelingen van "Bureau Houtman" 15-02-1945 Berichten

 

Canadese troepen  slaan hun tenten op langs de Heemraadssingel

•        Trouw 9-5-45 De bevrijders in Rotterdam

 

10-6-45 Het podium bij de Canadese parade staat op de Heemraadssingel nabij de Middellandstraat

•        HVV  9-6-45 Grote parade der Canadezen

•        HVV  11-6-45 De Canadezen paradeerden

 

In en na de hongerwinter word kolengruis gezocht in de sintelpaden langs de Heemraadssingel

•        Havenloods 2-5-98 Kolen zeven aan Heemraadssingel was direct na oorlog nog heel normaal

 

Pater de Greeve heeft ondermeer aan de Heemraadssingel 157 een kleutertehuis ondervoede kleinen opgericht met schenkingen uit Tilburg en Brussel. Te Rotterdam werken thans drie ploegen Brabantsche meisjes, één uit Waalwijk, één uit Tilburg en één uit Hilvarenbeek. Elke ploeg bestaat uit 1 verpleegster, 2 huishoudkundigen en 10 kinderverzorgsters, zoo goed mogelijk geselecteerd en opgeleid in „Kleuterheil". Het is de bedoeling, dat de Brabantsche meisjes later worden vervangen door personeel uit Rotterdam. De kleutertehuizen zullen op uidrukkelijken wensch van de schenkers niet a-religieus worden geleid. Katholieke kinderverzorgsters zullen er bidden met katholieke kinderen, protestantsche helpsters zullen medewerken aan de godsdienstige opvoeding van de protestantsche kleuters, wanneer de ouders zulks wenschen.

•        De Maasbode 07-07-1945 Opening kleutertehuizen te Rotterdam Een geschenk uit Tilburg en Brussel

 

Op de Heemraadssingel is in een groot heerenhuis aan de Heemraadssingel 115 een Noodtehuis ingericht voor Joden uit de concentratiekampen. Er verblijven nu 35 personen. Er is een conversatiezaal en slaapzalen terwijl enkele echtparen zich in het bezit van een eigen slaapkamer mogen verheugen.

•        Nieuw Israelietisch weekblad 13-07-1945 Het Joods Noodtehuis te Rotterdam

 

23-7-1945  De Deken van Rotterdam, J.H. Niekel, verricht de plechtige inzegening van het Zeemanshuis aan de Heemraadssingel (het Zeemanshuis ‘Stella Maris’ aan het Willemsplein is in de mei-dagen van 1940 verwoest). Het pand, verveloos en uitgewoond, moet begin 1946 weer worden ontruimd.

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1946, Dagelijksche kroniek 1945

•        HVV 7-3-1964 's Lands Kroniek Veertig jaar haven in een haven „Stella Maris" in Rotterdam

 

Zaterdag 28 Juli a.s. wordt de afdeling Medische Adviezen verplaatst van het kantoor Henegouwerplein 16 naar het kantoor Heemraadssingel 235. Tevens wordt de afdeling Inname Schoenenaanvragen verplaatst van het kantoor Heemraadssingel 235 naar net kantoor Baan 163.

•        HVV 27-7-1945 Verplaatsing kantoren

 

Vanmiddag heeft de Koningin voor de tweede maal na de bevrijding een bezoek aan Rotterdam gebracht waarbij een korte rijtoer door de stad gemaakt is. Door de Maastunnel reed de autostoet naar de Rechter Maasoever om via Heemraadssingel, Graaf Florisstraat, Beukelsdijktunnel en Blijdorp de stad weer te verlaten.

•        HVV 5-10-1945 Koningin maakte tocht door de havens Onverwacht bezoek aan de Maasstad

 

1-11-1945 In het pand Heemraadssingel 194 wordt het districtskantoor West van de Regeringsvoorlichtingsdienst (“Oog en Oor”) officieel geopend

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1946, Dagelijksche kroniek 1945

 

1946

14-2-46 Op den hoek Heemraadssingel-Vierambachtstraat wordt een ondergrondse kelder aangelegd voor het opstellen van drie regulateurs-installaties van het Gemeentelijk gasbedrijf ter verkrijging van een meer gelijkmatigen gasdruk, zulks ter vervanging van de na de bevrijding ter plaatse aangebrachte voorlopige installatie, waardoor het gas, dat zich onder hoogen druk in de transportbuis bevindt, die de gashouders aan de Keilehaven met die aan den Oudedijk verbindt, onder lageren druk in het gewone buizennet wordt overgebracht.

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

23-2-46 De na de meidagen van 1940 naar Oudewater verhuisde zusters van het St. Luciagesticht voor onverzorgde meisjes aan de Linker Rottekade keren naar Rotterdam terug, waar zij het pand aan den Heemraadssingel 103 hebben gehuurd.

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

1-3-46 Aan den Heemraadssingel 235 wordt een R.K. Centraal Bureau (‘Sociaal Instituut’) geopend, dat zich ten doel stelt alle gegevens, die voor het katholieke maatschappelijke leven van belang zijn, te verzamelen en desbetreffende informaties te geven. Op 16-6-46 verricht Deken Niekel de plechtige inwijding.

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

11-5-1946 Het PvdA Kamerlid Van Kuilenburg heeft tijdens een openluchtvergadering op het Heemraadsplein steun betuigd aan de loon- en prijsbeheersing door de regering, alsmede aan het regeringsstandpunt inzake IndiĎ.

•        RN 13-5-1946 Openluchtvergadering Partij van de Arbeid

 

Aan de Heemraadssingel 223 wordt de commissie voor Sociaal Overleg Wederopbouw gevestigd, die vragen en klachten i.v.m. werkgevers en werknemers en wederopbouw moet behandelen.

•        RN 24-6-1946 Commissie voor Sociaal Overleg Wederopbouw

 

De Algemene Bond van Oude van Dagen heeft deze week een openluchtvergadering op de Heemraadssingel gehouden. Ouderdomspensioen, huisvesting en de ingeleverde radiotoestellen waren punten van bespreking.

•        RN 16-8-1931 Alg. Bond van ouden van dagen

 

Op Koninginnedag wordt door het bekende muziekkorps van het Leger des Heils, afdeling Rotterdam, des avonds om 8 uur een concert gegeven op het Heemraadsplein.

•        RN 21-8-1946 Leger des Heils muziek naar Engeland

 

De 22-jarige Dorothea (Dorty) van Gemerden, dochter van NSB-ouders, verloofd met een Duitser en steno-typiste bij de Sicherheids Dienst aan de Heemraadssingel, staat terecht voor het Bijzonder Gerechtshof, omdat zij betrokken was bij de aanhouding van verzetsstrijder Rudolf van Baarle op 3 april 1944. Rudolf verbleef bij zijn ouders aan de Heemraadssingel toen een vrouwelijke SD-spionne belde  dat zij een belangrijke waarschuwing voor hem had en op een bepaalde plaats wilde afspreken. Dorty ging in haar plaats naar deze afspraak, waarop Rudolf werd aangehouden en later gefusilleerd. Dorty wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenis en ontzetting uit het kiesrecht.

•        RN 24-8-1946 Achter de schermen van de SD

•        RN 27-8-1946 Dory....de lokvink

•        RN 9-9-1946 Dory de lokvink

 

3-9-46 Opening van een nieuw Conservatorium (“Muziek-Lyceum”) aan de Heemraadssingel 157 onder directie van  Willem Ganter en Leo de Haas

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

Op het Heemraadsplein wordt over politiek gediscuteerd en de jeugd plukt er bloemen (foto)

•        RN 18-10-1946 Foto Heemraadsplein

 

29-10-46  Mevr. Oud-Fischer opent het clubhuis voor werkende meisjes “Het Vlot” aan den Heemraadssingel 191, gesticht door de Rotterdamsche Maatschappij voor Jonge Vrouwen

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

30-11-46 De heer F.J.F. Vismans (Heemraadssingel 101) is 25 jaar directeur van de Incassobank in Rotterdam (op de Heemraadssingel 169 is een bijkantoor gevestigd)

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

Om kwart over vier gistermiddag werd de 86-jarige mevr.  K. v.d. Berg, wonende aan de Heemraadssingel, door een vrachtauto aangereden. Met een versplinterd onderbeen en een schedelbasisfractuur werd zij in het Coolsingel-Ziekenhuis opgenomen.

•        RN 10-12-1946 Verkeersongevallen

 

12-12-46 Deken J. Niekel zegent het R.K. Tehuis voor Werkende Meisjes aan den Heemraadssingel 165 in (het vroegere tehuis aan den Schiedamscheweg werd bij het bombardement van maart 1943 verwoest).

•        Rotterdamsch Jaarboekje 1947, Dagelijksche kroniek 1946

 

1947

4-1-47 In de ouderdom van 63 jaar overlijdt de heer H.M. van Hertzfeld (Heemraadssingel 217-b), een vooraanstaand figuur in de groothandel in zuidvruchten en in het Joodse en openbare verenigingsleven

•        RN 4-1-1947 M.H. van Hertzfeld overleden

 

14-4-47 Tot officier in de Orde van Oranje Nassau is benoemd de heer F.J.F. Vismans (Heemraadssingel 101), directeur van de Incassobank alhier

•        Rotterdams Jaarboekje 1948, Dagelijkse kroniek 1947

 

De Distributiekring - Rotterdam maakt bekend, dat de afdeling rijwielbanden, Heemraadssingel 235, wegens bijzondere werkzaamheden voor het publiek gesloten zal zijn tot 14 Juni.

•        HVV 3-6-1947

 

2-7-47 Op het Heemraadsplein spreekt de Amsterdamse communistische fractieleider H. Gortzak over lonen en prijzen

•        Rotterdams Jaarboekje 1948, Dagelijkse kroniek 1947

 

De omgeving van de Heemraadssingel werd gisteren opgeschrikt door een enorme knal. Het was een „grapje" van een zestienjarige expeditieknecht; S. A. H., die een zwaar soort donderbus niet tot as. Maandagh ad kunnen bewaren. De jongen mocht enige tijd de gast zijn in een politiebureau.

•        HVV 29-8-1947

 

De Subcommissie Opsporing Oorlogsmisdrijven te Rotterdam verzoekt om inlichtingen m.b.t. de mishandeling van een vrouw die einde Maart 1944 bij de Sicherheitspolizei aan de Heemraadssingel 226 mishandeld is toen zij inlichtingen over haar man kwam vragen.

•        HVV 30-9-1947

 

Het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam behandelt op Vrijdag 24 October de collaboratiezaak van mej. Kommertje Groenewagen. Zij wilde graag het beheer hebben van een Joods cafébedrijf. In Rotterdam kreeg ze het beheer van de Americanbar aan de Heemraadssingel 256, die door haar herdoopt werd in Germaniabar.

•        HVV 30-9-1947 Jagers naar Joods bezit voor het Bijz. Hof

 

18-12-47 Inwijding van het pand Heemraadssingel 196 als veilinggebouw van de firma Van Marle, de Stille en Baan

•        RN 19-12-1947 Nieuw veilingleven aan een singel

 

Wat is er waar van het verhaal dat men de arbeiderswijken volstuwt met samenwoningen en de Heemraadssingel ongemoeid laat? Van de totale woningvoorraad is 72.8 procent beneden de huurwaarde van ń350.--'s jaars. Daarvan is 13.1 procent geplaagd/met samenwoning. Van de 27.2 procent van de totale woningvoorraad die meer huur kost dan ń 350.-- per jaar heeft 22,1 procent inwoning. Geruststellend dus.

•        HVV 10-11-1947 Volkshuisvesting in getallen Woningvoorraad groeide mondjesmaat

 

Pieter Cornelis van der G., tijdens de oorlog een van de directeuren van Van der Giessen & Zonens Scheepswerven te Krimpen aan den IJssel, stond ondermeer terecht omdat hij twee zeer jeugdige arbeiders uit Krimpen a/d IJssel aangegeven zou hebben bij de Rüstungsinspektion aan de Heemraadssingel; ten gevolge waarvan de jongens zes weken in het concentratiekamp te Amersfoort doorbrachten.

•        HVV 21-11-1947 Scheepsbouwers v. d. Giessen voor Bijzonder Hof

 

Het strafproces tegen twee voormalige medewerkers van het bureau Nationale Veiligheid roept de vraag op of miljonair Van Messel (bewoner van Heemraadssingel 115) een groot collaborateur en oplichter was.

•        HVV 21-11-1947 Pappa Van Messel wilde graag weer naar Nederland terug

 

1948

 

Maandag J.l. is ten stadhuize een sub. commissie geēnstalleerd voor de behandeling van klachten over huur- en pensionprijzen Als secretaris van de sub-commissie treedt op de heer J. Ulrich. Heemraadssingel 319.

•        HVV 7-1-1948  Toezicht op de hu uren pensionprijzen

 

Dezer dagen is opgericht de Stichting „Centrale van R.K. Bureaux voor Beroepskeuze in Nederland". Het secretariaat is gevestigd te Rotterdam, Heemraadssingel 38

•        HVV 12-2-1948 Kath. beroepskeuze Centrale der R.K, bureaux gesticht

 

Zesendertig Poolse Joden kregen toestemming zich in Nederland te vestigen. De Joodse Gemeente zoekt voor hen naar mensen, die bereid zijn hun een deel van de woning af te staan. Misschien komen ze zelfs allemaal bij elkaar te wonen in twee grote herenhuizen aan de Heemraadssingel, die toebehoord hebben aan een in CaliforniĎ wonende Nederlander en die nu onder beheer staan van de gemeente Rotterdam. Ze doen dienst als noodtehuis voor Joden.

•        HVV 14-2-1948 Na acht jaar eindelijk gelukkige dagen in levens vol verdriet Voor 't eerst sinds 1939 in een ordelijk land

 

Het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken, dat tot dusver gevestigd was Proveniersplein 15 te Rotterdam, gaat verhuizen en zal van 12 Maart af gevestigd zijn Heemraadssingel 241.

•        HVV 6-3-1948 Prijzenbureau verhuist

 

Sedert 1 Januari 1948 is aan het Gewestelijk Arbeidsbureau Rotterdam een afdeling voor Beroepskeuzevoorlichting verbonden. Deze afdeling is;gevestigd in het pand Heemraadssingel 70.

•        HVV 6-3-1948 Beroepskeuze

 

Op het kruispunt Nieuwe Binnenweg en Heemraadssingel werd de 61-jarige controleur D. uit de Middenhoefstraat door. Een auto aangereden. De man liep een hoofdwond op en moest in het ziekenhuis Coolsingel warden opgenomen.

De 51-jarige kraandrijver C. J. P. Bijlow uit de Betje Wolfstraat is ernstig aan het voorhoofd gewond. Hij had op de hoek van de Heemraadssingel en Mathenesserlaan met zijn fiets een aanrijding gehad, vermoedelijk met een andere wielrijdier. De juiste toedracht kon B. zich niet herinneren. Hij bleek een hersenschudding te' hebben gekregen en moest naar het ziekenhuis Coolsingel worden vervoerd.

•        HVV 23-3-1948 Dagelijkse ongevallen

 

Spirltlstische scances. Vereniging „Steeds Omhoog", Heemraadssingel 265. ledere Vrijdagavond 8-10.

•        HVV 30-4-1948 Zaaiers (advertentie)

 

De voorzitter van de Federatie Rotterdam van de P.v.dA, mr H. Willemse sprak op een 1 mei bijeenkomst op het Heemraadsplein: „Wij staan hier met duizenden bij elkaar. De leuzen van nu zullen ook eens werkelijkheid zijn. Het democratisch socialisme treedt aan voor de komende - verkiezingsstrijd. Zet door tot de verkiezingen”.

•        HVV 3-5-1948 Hooggestemd Meifeest was belofte voor verdere strijd Feest in de harten en enthousiasme in de bijeenkomsten

 

In verband  met de huldiging van Joh. Brautigam op Dinsdagavond, verzoekt de Rotterdamse Bestuurdersbond de aangesloten organisaties in zo groot mogelijike getale op het Heemraadsplein.te verschijnen mét de vlaggen.

•        HVV 15-5-1948 Vlaggen meebrengen

 

Er betaan vergevorderde plannen om te komen tot het oprichten van een flatgebouw aan het eind van de Heemraadssingel. bij de Beukelsdijk voor alleenstaande vrouwen.

•        HVV 22-5-1948 Flatgebouw aan de Heemraadssingel

 

Woensdagmiddag reed de 31-jarige caféhouder J. W. Soek van de Heemraadssingel op de hoek van de Westzeedijk en.de Kievitslaan met zijn motor tegen een tram. Met inwendige kneuzingen werd hij in het ziekenhuis aan de Coolsingel opgenomen.

•        HVV 18-6-1948 Met motor tegen tram gebotst

 

In de- nacht van Maandag op Dinsdag hebben inbrekers hun slag geslagen. Bij de winkelier P. M. van W. aan de Heemraadssingel bestond de buit uit 18 vulpennen en een bedrag aan wisselgeld, totaal voor een  waarde van ń200. De 25-jarige bankwerker B. van K. en de 29-jarige N. B, zijn hiervoor een half jaar later gearresteerd. Van de ontvreemde goederen kon een groot gedeelte achterhaald worden.

•        HVV 18-6-1948 Inbrekers slaan hun slag

•        HVV 22-12-1948 Zij stalen ook vulpennen en tennisballen

 

Reeds vroeg op de avond  stroomden de mensen naar de publicatieborden van Het Vrije Volk op het Heemraadsplein en het Aftikaanderplein  om daar de eerste resultaten van de verkiezingen te vernemen. Koeriers nemen de uitslagen op van de sterndistricten in de stad en de auto's zullen in snelle rit de met spanning verbeide uitslagen overbrengen.

•        HVV 22-6-1948 Saartje sprak een jonge vriend....

•        HVV 8-7-1948 Foto

 

Al spelende liep de 3-jarige J. N. de Graaf, uit de Volmarijnstraat op de Heemraadssingel tegen een voorbij rijdende motorfiets. Het kindje moest met een ernstige hoofdwond naar het ziekenhuis Bergweg worden overgebracht.

•        HVV 27-7-1948 Dagelijkse ongevallen

 

De Nederlandse SD-medewerker Joseph Gerrese bekend tijdens zijn proces op het bruggetje over de Heemraadssingel zijn arrestant Vinke “op de vlucht” te hebben doodgeschoten.

•        HVV 27-7-1948 “Op de vlucht doodschieten" en Gerrese voerde de opdracht uit.....

 

Een groep ossen die van de Merwedehaven lopende naar het slachthuis in Kralingen werden gedreven was daarvan zo uitgeput dat 20 dieren uitvielen. De toestand waarin de dieren verkeerden maakte het noodzakelijk, dat er één ter hoogte van de Heemraadssingel met een schietmasker uit zijn lijden moest worden verlost.

•        HVV 28-9-1948 Tientallen dieren lagen uitgeput op straat

 

De Rotterdamse Orkestvereniging is opgericht die onder leiding van Willem Ganter zal repeteren in het gebouw van het Muziek-Lyceum aan de Heemraadssingel 157.

•        HVV 28-9-1948 “Rotterdamse Orkest Vereniging” opgericht

 

Op de Heemraadssingel keek de 14-jarige P. J. de Jong uit de Gerrit van de Lindestraat achterom, waardoor hij met zijn fiets op de linkerweghelft terechtkwam en tegen een auto aanbotste. De jongen viel en kreeg zowel het linkervoor- als achterwiel over zijn benen. In het Cooleingelziekenihuis werd de jongen opgenomen, waar bleek, dat beide dijbenen gekneusd waren.

•        HVV 16-11-1948 Dagelijkse ongevallen

 

1949                  

B. en W. Hebben 16 vaste standplaatsen aangewezen, welke door taxi's mogen worden ingenomen waaronder de Heemraadssingel, op de middenrijweg, nabij Nieuwe Binnenweg.

•        HVV 13-1-1949 Standplaatsen voor huurauto's en taxi's

 

De eigenaar van een pension aan de Heemraadssingelhad meermalen aangifte van diefstal bij de politie gedaan.  Toen een dienstbode die twee maanden in dit pension had gewerkt wegen diefstel elders werd aangehouden, werd zij ook hierover verhoord. Zij bekende in het pension voor circa f 2500 te hebben ontvreemd, bestaande uit ń 550 in geld, een ring van ń 900, sieraden en kledingstukken. Een deel van de buit bleek nog in haar bezit.

•        HVV 22-1-1949 Dienstbode verzamelde bij twee families een grote buit aan geld en goederen

 

Een 49-jarige vrouw aan de Heemraadssingel die wilde emigreren is voor f 3500 opgelicht door een koopman die haar overtocht naar Amerika zou regelen maar er met het geld van door ging.

•        HVV 25-2-1949 Schiedamse koopman zou voor de reis naar Amerika zorgen Maar het geld stak hij in eigen zak....

 

Tegen de SD-er Curt Richter heeft de procureur-fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Rotterdam Maandagmiddag levenslang geĎist ondermeer wegens zijn aandeel in de executie van drie illegale werkers in de tuin van het SD-gebouw aan de Heemraadssingel nadat zij ernstig waren mishandeld. Tegen Herbert Johann Wolk, een Sturmbannfiihrer en Kriminalrat bij de S.D. wordt o.m. voor betrokkenheid bij dit feit de doodstraf geeist. Tegen ex-boxer Hans Hoffman werd wegens vele mishandelingen in het SD-gebouw de doodstraf geeist. Tegen de waarnemend commandant van de Standarte 4 der Germaanse S.S Piet Jan Smid en en Unterscharführer Gerard Kniest werd de doodstraf geeist. Zij hadden o.m. opdracht gekregen om twee illegale werkers die in de cellen van het S.D.-casino aan de Heemraadssingel te Rotterdam waren opgesloten, dood te schieten. In de cel werden beide Nederlanders tegen de muur geplaatst en Kniest maakte beiden met een nekschot af. Smid had hem zijn revolver gegeven. Zij kregen resp 20 jaar en levenslang.

•        HVV 15-3-1949 Eis tegen C. Richter: levenslang

•        HVV 29-3-1949 „Hoffmanns vertellingen" in de rechtszaal Telkens weer: die man ben ik niet; hij moet zich vergissen

•        HVV 4-6-1949 Tweemaar doodstraf geĎist tegen Silbertanne-moordenaars

•        HVV 11-6-1949 Wolk tracht tevergeefs zich te rechtvaardigen „Doodstraf" luidt de eis

•        HVV 18-6-1949 Levenslang en 20 jaar voor leden van het Sonderkommando

•        HVV 20-6-1949 Levenslang geĎist tegen Richter

 

Het OM eist twee jaar gevangenisstraf tegen twee inbrekers die ondermeer in de nacht van 30 November uit een kantoorboekhandel aan de Heemraadssingel voor ruim ń 75.— aan geld en vulpennen meenamen. Een van hen, de nu 26-jarige B.B. In 1937, was toen hij ongeveer 14 jaar oud was, al in aanraking met de Justitie gekomen. Hij was in een Rijksopvoedingsgesticht geplaatst, ontvlucht en later in de Kruisberg te Doetinchem opgenomen. Daar had hij zijn medeplichtige B. v. K. leren kennen.

•        HVV 14-4-1949 Twee jongelui traden op als volleerde „zware jongens" Tegen ieder van hen twee jaar geĎist

 

Op een gedeelte van het grote stuk aan het einde Heemraadssingel bü Essenburgsingel wordt een speelterrein voorlopig geopend. Op18 Mei is zullen circa 1000 kinderen zich om 12 uur opstellen in de Schietbaanlaan bij de Heemraadssingel om van daar met muziek voorop naar het terrein te vertrekken.

•        HVV 16-5-1949 Kinderspeelgelegenheid in het Westen

 

7-5-49 In het bondsgebouw van de Centrale Bond van Transportarbeiders (CBTA) aan de Heemraadssingel 323 wordt een houten gedenkreliĎf  van  de Beeldhouwer Cor van Kralingen onthuld, ter nagedachtenis aan den ten gevolge van de oorlog gevallen kameraden

•        Rotterdams Jaarboekje 1950, Dagelijkse kroniek 1949

 

30-6-49 Een besluit van de directie van het Venduhuis Van Marle, De Stille en Baan aan de Heemraadssingel 196 om de veilingprovisie te verhogen ontlokt een actie van de Rotterdamse veilingkooplieden, ten gevolge waarvan de particuliere kopers werden geēntimideerd en zo goed als geen zaken kunnen worden gedaan..

•        RN 30-6-1949 Kooplieden in sit-down staking

•        RN 7-7-1949 Het veilingconflict; Kooplieden in het ongelijk gesteld

•        RN 15-7-1949 Coöp. Veiling in Rotterdam

 

Een briefschrijver meent dat het Heemraadsplein nog vuiler is dan het Park. Op dit drukke platntsoen staan bankjes waar ouden van dagen en invaliden komen rusten. Kinderen spelen er met fietsen of autopeds. Het geneogen van daar te zitten wordt totaal bedorven  door het opwaaien van vuil grijs stof waarmee de grond bedekt is. Beter is de oplossing aan de Heemraadssingel waar de grond met teer en schelpen is bedekt.

•        HVV 6-7-1949 Mijnheer de redacteur

 

Het Medisch Opvoedkundig Bureau, dat o.m. van advies dient by de beroepskeuze, is gevestigd aan de Heemraadssingel.

•        HVV 15-7-1949 Een goed ambachtsman moet 't vak leren

 

De firma S., die een groothandel heeft in metalen aan de Heemraadssingel, deed bij de politie aangifte van verduistering van kg goud, veertig gram zilver en f 2400,— aan geld. In verband hiermede werd de 34-jarige filiaalhouder J. H. M. B. aangehouden en deze bekende aan de verduistering schuldig te zün..

•        HVV 16-8-1949 Hij stal 1½ kilo goud

 

In de nacht van Donderdag op Vrijdag is ingebroken bij het aannemersbedrijf N. aan de Heemraadssingel. De dief  maakte zich meester van een geldkistje uit de brandkast, waarin zich een bedrag van ongeveer f 1700 bevond. De buurman bleek de dader.

•        HVV 3-9-1949 Kistje met f 1700 gestolen

•        HVV 7-9-1949 Veel van de buit terecht Buurman wist meer van de inbraak af...

 

1950

De lakenhandel firma Mertens zag haar magazijnen in de Weste Wagenstraat in 1940 verloren gaan. Na korte tijd in de Voorschoterlaan zaken gedaan te hebben, verhuisde men naar de Heemraadssingel 120 en nu heeft men het aangedurfd aan de rand van het komende Stationsplein een modern ingericht pand te bouwen.

•       HVV 5-1-50 Fa Mertens opende een fraai pand

 

De tienjarige A. v. Roon uit de Van Heusdestraat zakte door het ijs aan de Heemraadsslngel, maar kon spoedig gered worden. Het ijs aan de Heemraadssingel was gistermiddag om kwart voor vijf ontruimd, omdat er zich een groot wak bevond.

•       HVV 25-1-50 Narigheid op het ijs

 

De negenjarige H. Blom van de 's-Gravendijkwal zakte op de Heemraadssingel dóór het ijs. Door een voorbijganger kon hij op het droge worden getrokken.

•       HVV 26-1-50 Narigheid op het ijs

 

In het veilinggebouw van Van Marie, de Stille en Baan, het statige herenhuis aan de Heemraadsingel 196, is het kijkdag voor de garderobe van mevr. J. Sandberg—Hooft Graafland: 175 gewaden, 55 paar schoenen, 50 avondtasjes, 100 bontmantels, 17 peignoirs en 12 paar kniewarmers.

•       De Waarheid 28-1-1950 Kijkdag in Rotterdam

 

De recherche in Rotterdam heeft de 53-jarige J. A. M. aangehouden, omdat hij verdacht wordt van verduistering van een bedrag van f 23.000 ten nadele van de Stukadoorsbond aan de Heemraadssingel, waarvan hij voorzitter is.

•       HVV 3-2-50 Bestuurder Stukadoorsbond nam in twee jaar f 23.000 mee

 

Vrijdagavond is een fietszadel gestolen aan de Heemraadssingel ten nadele van de 39-jarige ambtenaar P. J, de V. uit de Gladiolenstraat.

•       HVV 20-2-50 Allerlei oneerlijks

 

Bij een aanrijding dinsdagmiddag tussen een kleine personen- en een grote vrachtauto op de hoek van de Heemraadssingel en de Middellandstraat kantelde de vrachtauto. Hulpvaardige politiemannen zetten hem echter met hulp van omstanders weer overeind.

•       HVV 22-2-50 Dagelijkse ongevallen

 

Op de Heemraadssingel nabij de Nieuwe Binnenweg stoeide de zeventienjarige expeditieknecht N. Vermeulen met een meisje en kwam daarbij te vallen. Hij kwam met het hoofd tegen een reclamezuil terecht en liep daardoor een hersenschudding op. In het Coolsingel-ziekenhuis werd hy opgenomen. De veertienjarige T. A. Adema vari de Heemraadssingel is op de Nieuwe Binnenweg door een bestelauto aangereden en tegen de straat geworpen. Zij liep inwendige kneuzingen on en moest in het ziekenhuis Eudokia worden opgenomen.

•       HVV 13-3-50 Dagelijkse ongevallen

 

Het kantoorvan het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het ambtsgebied Rotterdam wordt met ingang van 20 Maart verplaatst naar Heemraadssingel 237, 2e verdieping.

•       HVV 17-3-50 Prijzenbureau verplaatst

 

Op de kruising Heemraadssingel en Vierambachtsstraat moest de chauffeur van een vrachtauto met aanhangwagen plotseling naar links uitwijken om een aanrijding met een wielriidster te voorkomen. De zwaar met stenen beladen aanhangwagen drukte de vrachtauto vooruit, waardoor het recftterachterwiel van de auto brak. De combinatie schoof het trottoir op waarbij een groot aantal stenen op straat viel. De wielrijdster ontsprong de dans, maar de vrachtwagen liep aanzienlijke schade op.

•       HVV 17-3-50 fotorapportage

 

18-3-50 De firma Van Marle, De Stille en Baan aan de Heemraadssingel 196, het oudste veilingbedrijf van Nederland, viert haar 125-jarig bestaan

•       RN 20-3-1950 125-Jarige veilingmeesters recipieerden

•       HVV 21-3-50 American Express 100 en v. Marie 125 jaar

 

De dertienjarige J. Schuiteman uit de Haringpakkerstraat is met zijn fiets op de Heemraadssingel gevallen, toen hü zig zag reed. Hii kwam met het hoofd op straat terecht en liep behalve enkele lichte verwondingen een hersenschudding op. Hij werd naar het Bergwegziekenhuis vervoerd.

•       HVV 22-3-50 Dagelijkse ongevallen

 

Aan het Heemraadsplein 18 is de zonderlinge secte Spade Regen gevestigd, waarvan de leden volledig onderworpen zijn aan secteleider Broeder Landheer.

•       HVV 29-3-50 Broeder Landheer „de gezaldfe Gods" leidt zonderlinge secte

•       De Waarheid 6-4-50 Broeder Landheer en Zuster Burger brengen „Spade Regen”-aanhangers in extase

 

Jongens kwamen bij de politie van het bureau Oostervantstraat vertellen, dat er in de Heemraadssingel geweerpatronen lagen. Een agent viste er inderdaad niet minder dan 175 op.

•       HVV 8-4-50 Wapentuig gevist

 

Door de hevige Noordwester storm ging gisteravond een alarmschel af van een textielmagazijn aan de Heemraadssingel.

•       HVV 25-4-50 Noordwester storm

 

Het Vrije Volk organiseert weer een verkiezingsuitslagendiesnt op het Heemraadsplein. Door middel van een geluidsinstallatie in de muziektent, die is aangesloten op de redactie worden de verkiezingsuitslagen bekendgemaakt, afgewisseld met muziek. De belangrijkste uitslagen worden bovendien op grote borden gepubliceerd.

•       HVV 25-4-50 Woensdagavond naar Heemraadsplein en Afrikaanderplein

 

Spelende geraakte de 5-jarige L W Volk van de Beuikelsdijk in het water, dat de verbinding vormt tussen de Heemraadssingel en de Essenburgsingel. Het jongetje was reeds in zinkende toestand, toen een politieagent hem nasprong en er in slaagde de kleine op de wal te brengen.

•       HVV 3-5-50 Kinderen te water

 

Op 31 mei hoopt het echtpaar M. En M. Krayenbrink-Witte, Meenraadssingel 249, de dag te herdenken waarop het 50 jaar geleden in het huwelijk trad.

•       HVV 23-5-50

 

De kantoren van de Rijksverkeersinspectie en het Bevrachtingscommissariaat zullen met ingang van 30 Juni worden verplaatst van Westplein 2 naar Heemraadssingel 221

•       HVV 10-6-50 Rijksverkeersinspectie verhuist

 

De 40-jarige veehandelaar W. K. uit Zuidland reed Dinsdagavond met zijn auto op  de Heemraadssingel tegen een personenwagen aan. Hij had een borreltje te veel op en reed na aanrijding door. Maar een verontwaardigde motorrijder zette ijlings de achtervolging in en wees de vluchteling op het Maastunnelplein aan een motoragent aan. Hij nam hem mee en liet hem een bloedproef afnemen. De auto werd in beslag genomen.

•       HVV 14-6-50 Was hij maar bij zijn vee gebleven

 

De Dienst Maatschappeijke Zorg heeft in de meeste provincies grote villa's, kastelen, herenhuizen of bestaande kampen geannexeerd om de te verwachten tienduizenden mensen uit IndonesiĎ een behoorlijk onderdak te verschaffen. Niet onmiddellijk bij aankomst gaan de mensen hier naar toe. Ze worden, evenals voorheen, allereerst opgevangen in een van de zes „opvangcentra" zoals een groot herenhuis aan de Heemraadssingel.

•        HVV 15-6-1950 Probleem krachtig aangepakt

 

En fotorapportage toont hoe hengelende kinderen bij de Heemraadssingel er vandoor gaan op de komst van een agent, omdat vissen daar verboden is.

•        HVV 14-7-1950 Juuuut!

 

Op de Essenburgsingel schrok het paard van de melkhandelaar H. de Bruin uit de Adrianastraat voor een passerende trein en sloeg op hol . De wagen raakte van de weg en kantelde in het grasgazon De voerman kwam met zijn schouder onder één der wielen terecht. Daarna, holde het dier door en de wagen kwam weer overeind. Via Essenburgsingel, Beukelsdijk en Graaf Florlsstraat holde het paard naar de Heemraadssingel. Daar kon het dier door A. Reedijk uit de Zwart Janstraat tot staan worden gebracht. Een deel van de lading, bestaande uit melk en eieren, ging verloren.

•        HVV 18-7-1950 Paard op hol

 

Op 26 Augustus wordt de speeltuinvereniging „'t Kinderhoekje" aan de Heemraadssingel, ingang Werkhoefstraat, geopend. Er is een kinder-bloemencorso met versierde autopeds, poppenwagens en driewielers over de Heemraadssingel en een grote ballonwedstrijd plaats voor de kinderen, waaraan veel mooie prijzen zijn verbonden.

•        HVV 21-7-1950

•        HVV 15-8-1950 „'t Kinderhoekje" wordt feestelijk geopend

•        HVV 29-8-1950 't Kinderhoekje, een nieuwe speeltuin

 

Een personenauto verleende op de Nieuwe Binnenweg, ter hoogte van de Heemraadssingel, geen voorrang aan een andere auto. Het gevolg was dat de laatste in de flank werd gereden en omsloeg. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De voertuigen liepen vrij erntige schade op. Met behulp van een aantal voorbijgangers kon de gekantelde auto weer overeind worden gezet.

•        HVV 31-7-1950 Ongelukken van de dag

 

De 35-jarige koopman A. J. G. treft op de Heemraadssingel de man die zojuist bij het urinoir zijn jas heeft gestolen en weet de jas na een achtervolging terug te krijgen. De dader wordt aangehouden.

•        HVV 14-8-1950 Jassendief gepakt

 

De staking in de Rotterdamse haven voor een loonsverhoging van 10% beheerst het stadsbeeld. Rondom beide stakingslokalen aan de Heemraadssingel en Hillelaan heerst een enorme drukte. Duizenden staan in de rij voor het uitreiken van de stakerskaart en grote groepen er om heen praten over de'gebeurtenissen van de dag. Stakers ontvangen een wekelijkse toelage van f 20,-.

•        De Waarheid 15-8-1950 Tien procent loonsverhoging en handhaving van de ploegensterkte.

 

Burgemeester Oud stelt een vebod in op vergaderen in de open lucht en op de stakingslokalen. HVV: Aan het lokaal op het Heemraadsplein, waar voor Rotterdam-N. zitting wordt gehouden, maakte men vanmorgen bekend, dat men ook hier opdracht had gekregen de lokaliteit te  verlaten. Dit plein valt buiten  het gebied waarvoor, het verbod tot samenscholing geldt. Wij hebben bij de politie, die deze maatregelen in opdracht van de burgemeester moet uitvoeren, geēnformeerd en ons werd medegedeeld, dat hiervan voor het Heemraadsplein geen sprake was! Het actie-comité, dat een betoging op touw had gezet van de Heemraadsingel naar de Coolsingel. waar een deputatie zou trachten toegang te vinden tot de kamer van burgemeester P. J. Oud, heeft ingebonden toen de betoging verboden werd. Wel waren er op het Heemraadsplein 's middags vier uur tal van stakers aanwezig en ook was er een groot aantal politiemannen, maar tot ongeregeldheden is het niet gekomen

•        De Telegraaf 16-8-1950 HAVENSTAKINGEN breiden zich uit Verbod van samenscholing in Rotterdam

•        HVV 17-8-1950 Geen militairen in de Rotterdamse havens

•        De Telegraaf 17-8-1950 Burgemeester Oud spreekt klare taal

•        De Waarheid 18-8-1950 Oud provoceert tot het uiterste. Wederom Stakingslokaal verboden

 

Op de kruising Tweede Middellandstraat en Heemraadssingel kwam de 58-jarige los arbeider H. J. Exalto uit de Tweede Schansstraat met zijn flets in aanrijding met een auto, toen de wielrljder plotseling links afsloeg. De man werd tegen de straat geworpen en moest met een gapende hoofdwond naar het ziekenhuis Coolslngel worden overgebracht.

•        HVV 31-8-1950 Tegen auto gereden

 

Een kleermaker uit de Joost van Geelstraat reed gisteren met zijn auto op de Hemraadssingel tegen een andere wagen. Na de botding bleek dat de chauffeur dronken was en hij moets ter ontnuchtering de nacht dornrengen in het bureau Oostervantstraat.

•        HVV 16-8-1950 Dronken chauffeur veroorzaakt botsing

 

Gistermorgen is de 34-jarige controleur A. v d. Merwe van de Essenburgsingel op het kruispunt Heemraadssingel-Vierambachtsstraat door een motorrijwiel aangereden. Zijn rijwiel met hulpmotor werd ernstig beschadigd. De controleur zelf moest met een hersenschudding in het Coolsingelziekenhuis worden opgenomen.

•        HVV 2-9-1950 Dagelijkse ongevallen

 

Bij P. M. S. aan de Heemraadssingel verschafte een onbekende man zich vorige week toegang door voor te geven dat hij de gasmeter kwam opnemen. Hij stal daar een portemonnaie met ń 90

•        HVV 17-10-1950 Pas op voor die „gasman"!

 

28-11-50 De nieuwe buslijn R van de RET  (Heemraadssingel-Broervest) wordt in exploitatie genomen

•        Rotterdams Jaarboekje 1951, Dagelijkse kroniek 1950

•        HVV 25-11-1950 Lijn R. gaat rijden

 

In de nacht van Vrijdag op Zaterdam is de de bestelauto van schoenhandelaar J. P. van W. uitl Loon op Zand gestolen toen deze aan de Heemraadssingel stond. De vermiste auto werd ernstig beschadigd aangetroffen. op de Rotterdamsedijk. De 25-jarige buffetbediende Th. G., die na onderzoek kon worden aangehouden, verklaarde dat hij op verzoek van de eigenaar jde bestelauto naar de Heemraadssingel had gebracht en toen lust had gekregen een toertje, te gaan maken. Op de terugweg kwam hij in een opbreking terecht waarbij de auto omsloeg en voor f 800 schade opliep.

•        HVV 27-11-1950 Plezierrit in bestelauto liep slecht af

 

1951

25-1-51 De gemeenteraad aanvaardt het voorstel van B en W inzake de aanleg van een tunnelverbinding tussen de Van Aerssenlaan en de Heemraadssingel waarbij de keuze niet valt op tunnel, die uitsluitend bestemd is voor voetgangers en fietsers (ń1.148.000) maar op een tunnel die ook tram en autoverkeer kan bedienen (ń 2.073.000 ).

•        Rotterdams Jaarboekje 1952, Dagelijkse kroniek 1951

•       HVV 18-1-51 Keuze uit twee plannen Tunnel onder ceintuurbaan

 

De 46-jarige wed. M. Groenenboom, die aan de Brede Hillediik woont, gleed vanmorgen op de Heemraadssingel uit over een bananeschil en viel. Zij brak de linkerarm en werd naar het Coolsingelziekenhuis overgebracht

•       HVV 18-1-51

 

Donderdag begon het 7e lustrum van de RVSV met een ontvangst van leden, reünisten en besturen van zusterverenigingen in het clubgebouw aan de Heemraadssingel 329b en 's avonds ontving burgemeester Oud het gezelschap in de Burgerzaal van het Stadhuis.

•       HVV 17-2-51 Zevende lustrum R. V. S. V. Drukke feestdagen voor de vrouwelijke studenten

•       De tijd 17-2-51 Rotterdams vrouwelijke studenten vieren lustrum

 

In een boom aan de Heemraadssingel zong een nachtegaal. Het was een hele sensatie, een grote troep Zondagmiddagwandelaars troep stond er naar te luisteren.

•       HVV 23-4-51 Spreeuwenpraat

 

Onlangs is te Rotterdam een Bachkring opgericht ter bevordering van de uitvoering te Rotterdam van de muziek van J S. Bach in het algemeen en van zijn Matthaus-Passlon In het bijzonder waarbij de opvatting van Bertus van Lier de voorkeur heeft. Het secretariaat is gevestigd Heemraadssingel 259.

•       HVV 22-5-51 Rotterdamse Bachkring

 

Woensdagmiddag is een onbekend gebleven jongetje van ongeveer vier jaar in het water van de Heemraadssingel gevallen. De 33-jarige B. Kroes uit de Van. Brakelstraat, die het gevaar zag, waarin het kind verkeerde, dat reeds zes meter uit de wal was geraakt, sprong gekleed te water en smaakte het genoegen de kleine ongedeerd aan de kant te krijgen.

•       HVV 21-6-51 Man redde kind

 

Een beschrijving van het kastanjesknuppelen op het Heemraadsplein

•       HVV 6-7-51 Grote mensen houden niet van jongens die kastanjes knuppelen

 

In de ouderlijke woning aan de Heemraadssingel klauterde de 2-jarige A. Wormeester op de vensterbank van de tweede verdieping. Het kind verloor het evenwicht en viel van 9 meter hoogte. Ogenschijnlijk mankeerde het meissje niets, maar zij werd voor de zekerheid naar het Bergwegziekenhuis gebracht.

•       HVV 12-7-51 Dagelijkse ongevallen

 

Aan de Heemraadssingel was de zesjarige G. Scholten uit de Schietbaanlaan op een stapel stenen geklommen. Hij veel eraf en brak het linkerdijbeen, waarvoor hij in het St. Franciscus Gasthuis is opgenomen.

•       HVV 25-7-51 Jongen brak been

 

Vandalen hebben ondermeer een emaille bord, dat bij een arts op de Heemraadssingel aan de muur hing, weggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

•       HVV 30-7-51 Nummerbordjes afgerukt

 

Bij een politie-inval met 9 rechercheurs in een gokclub aan de Heemraadssingel wordt niets onregelmatigs aangetroffen. Toch worden de 14 aanwezigen meegenomen voor verhoor.

•       HVV 4-8-51 Politie ondernam ferme actie tegen speelclubs

 

De route van het bleomencorso morgen zal ook over de Heemraadssingel lopen, die dan voor verkeer zal worden afgesloten

•       HVV 24-8-51 Verkeer dient rekening te houden met bloemencorso

 

31-8-51 Deken J.H. Niekel verricht de inzegening van de kapel van het nieuwe huis van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) aan de Heemraadssingel 109

•        Rotterdams Jaarboekje 1952, Dagelijkse kroniek 1951

 

Toen een man, die op het Heemraadsplein rond de muziektent fietste werd staande gehouden trok dit een paar honderd belangstellenden die opdrongen. Bij de aanhouding van een van hen politie loste de politie waarschuwingsschoten en het publiek gooide op de Heemraadssingel met zoden en stenen.

•       HVV 4-10-51 Schoten op het Heemraadsplein

 

„Het Vlot", een club voor werkende meisjes aan de Heemraadssingel 191 die ook aan twaalf van het huisvesting biedt, bestaat 5 jaar.

•       HVV 18-10-51 „Het Vlot" telt vele vrienden

 

Vannacht hoorde ir D.T. R. aan de Heemraadssingel gestommel in zijn woning. Toen hij ging kijken, namen de inbrekers de vlucht. Bij onderzoek bleek, dat zij nog een flinke partij tafelzilver hadden meegenomen.

•       HVV 1-11-51 Inbrekers gestoord

 

In de acoustisch abominabele benedenzaal van het Muzieklyceum aan de Heemraadssingel 157 hebben violist Cor de la Bije en pianist Adri Slotemaker de ondankbare taak gehad voor minder dan een handvol aanwezigen sonates te spelen. Het vioolspel was enigszions scherp en de streek weinig geacheveerd.

•       HVV 10-11-51 Cor de la Bije en Adri Slotemaker

 

De vereniging „Kinderzorg" van de Nederlands Hervormde Kerk heeft thans weer een eigen kantoorruimte en wel op de Heemraadssingel 30.

•       HVV 27-11-51

 

Zaterdag is er om 8.30 uur liederenavond in Studio Quispel’s Pianohandel aan de Heemraadssingel 304

•       HVV 8-12-51 Muziek in de komende week

 

Het 70-jarige voormalige raadslid, statenlid en kamerlid De Zeeuw vertelt dat hij nog maar net een jaar geleden 's morgens om vijf uur op de Rotterdamse Heemraadssingel, wegens het niet aan de lijn houden van zijn hond door een over-ijverig politieman naar het bureau gebracht is.

•       HVV 11-12-51 De Zeeuw morgen zeventig jaar Van het platteland kwam hij, tot het platteland ging hij

 

1952

 

Een bruine linker glacé handschoen is op de Heemraadssingel verloren door de heer Roovers, Heemskerkstraat 3ba.

•        HVV 11-2-1952 Allerlei

 

Op 18 Februari j.l. werd onze penningmeester de heer H. van Daelen 70 jaar. De Kerkeraad kwam bijeen in zijn gastvrij huis aan de Heemraadssingel, waar Mr Martin Levie, voorzitter van de kerkeraad, de jubilaris huldigde als ijverig penningmeester en initiator van het Joods cultureel werk in de kehillah Rotterdam.

•        Nieuw IsraĎlitisch weekblad 22-2-1952 70 jaar

 

Uit kamers van een tehuis voor gerepatrieerden aan de Heemraadssingel werden ten nadele van twee bewoners bedragen van f 80 en ruim f 27 gestolen. De Daders zijn onbekend.

•        HVV 15-2-1952 Gerepatrieerden bestolen

 

In twee herenhuizen aan de Heemraadssingel wonen 90 gerepatrieerden uit IndonesiĎ.

•        HVV 18-4-1952 Gerepatrieerden kampen met grote moeilijkheden Kamp aan Dorpsweg bron van ellende

 

Voor kinderen met een mindere begaafdheid houdt „De Leeuwerik", die er drie tehuizen op na waarin 133 kinderen een eigen sfeer en een eigen vorming kunnen vinden. Een daarvan is het meisjeshuis „'t Klaverblad" aan de Heemraadssingel.

•        HVV 30-4-1952 Drie tehuizen „De Leeuwerik”

 

Op het kruispunt Heemraadssingel-Vierambachtsstraat reed de 50-jarige G. J. van Hoff uit de Polderstraat met zijn fiets tegen een vrachtauto. Van H. viel en moest met een. hersenschudding en een hoofdwond naar het Coolsingelziekenhuis worden vervoerd.

•        HVV 5-5-1952 Ongelukken van de dag

 

De vijfjarige A. Kloppert uit de Messchertstraat raakte Maandagmiddag in de Heemraadssingel en dreef spoedig enkele meters uit de kant. De 17-jarige magazijnbediende Arie den Duik, die aan de Zwaanshals woont, zag het gevaar waarin het kind verkeerde en sprong gekleed te water. Hij smaakte het genoegen de jeugdige drenkeling op de kant te brengen

•        HVV 6-5-1952 Kranige redder

 

In Den Haag is de 32-jarige etaleur J. L. K. aangehouden, die zich schuldig maakte aan diefstal van rijwielen en verduistering; hij stal ondermeer een fiets van een mede-pensiongast aan de Heemraadssingel.

•        HVV 23-5-1952 Oneerlijke etaleur liep in de val

 

Morgen van 12—12.30 uur wordt de optocht van circus Mikkenie gehouden voor het Irenefonds. De route is als volgt: Diergaardesingel, Beukelsdijk, Graaf Florisstraat, Heemraadssingel, Mathenesserlaan, Jongkindstraat, Mauritsweg, Van Oldenbarneveltstraat.

•        HVV 26-5-1952 Klinkertjes

 

25-10-52 De eerste paal voor de tunnel onder het spoor tussen de Heemraadssingel en de Van Aerssenlaan in Blijdorp wordt geslagen

•        RN 25-10-1952 Het begin van de diergaardetunnel

 

De 25-jarige koopman W.J.S. uit Heerlen haalde zogenaamd voor een mede-pensiongast een koffer met kleren af aan een pensioen aan de Heemraadssingel en verdeen spoorloos. Hij is inmiddels wegens rijwieldiefstal gedetineerd in Arnhem.

•        HVV 29-05-1952 Koopman verdween met een koffer

 

De officier van Justitie eist 1 maand gevangenisstraf tegen met de 23-jarige chauffeur die met zijn zware vrachtauto op de Beukelsdijk bij de Heemraadssingel een 83-jarige man, de heer W. H. Erwich, heeft aangereden. Het slachtoffer werd voor de truck op straat gesmakt en overleed later aan inwendige kneuzingen.

•        HVV 19-06-1952 Had chauffeur schuld aan dood van oude man?

 

De Vereniging Joods Gemeenschapsbelang heeft aan de Rotterdamse Ouden van Dagen een autotocht aangeboden die eindigde met een maaltijd in het Centraal Tehuis aan de Heemraadssingel 115.

•        Nieuw IsraĎlitisch weekblad 4-7-1952 Rotterdam

 

De 17-jarige H. J. v. d.. Sluis uit de Volmarijnstraat kwam Vrijdagavond op zijn fiets de straat uitrijden en maakte bij de Heemraadssingel de bocht te groot. Hij kwam op de linkerweghelft van de rijweg en botste tegen een personenauto. Zwaar gewond werd de wielrijder naar het Coolsingelziekenhuis overgebracht, waar hij enkele uren later aan de bekomen kwetsuren is overleden.

•        HVV 26-06-1952 Fietser door auto gedood

 

Een lichtelijk aangeschoten Noorse stoker wandelde ' Zaterdagnacht de Heemraadssingel in en werd door de 28-jarige kok J. Adriaansen uit de Zoutziedersstraat weer op het droge gebracht.'

•        HVV 4-08-1952 Ongelukken van de dag

 

Vannacht kreeg de politie een telefonische mededeling, dat iemand op verdachte wijze een pand aan de Heemraadssingel was binnengegaan. Een onderzoek volgde en toen bleek, dat het de bewoner was geweest, die wat laat thuis was gekomen. Hij had de deur op enigszins voorzichtige wijze opengemaakt om de huisgenoten niet wakker te maken.

•        HVV 5-08-1952 ‘inbraak’ in eigen huis

 

Muziekleraar Carel drukker viert zijn tachtigste verhaardag in zijn huis aan de Heemraadssingel met een honderdtal gasten.

•        HVV 28-08-1952 Carel Drukker

 

Zeer binnenkort zal op de Oostelijke rijbaan (de smalste) van de Heemraadssingel éénrichting-verkeer worden ingesteld. Het zal dan verboden zijn die weg vanaf de Middellandstraat in te rijden. Op die rijbaan wordt aan de zijde van het water tevens een eenzijdig wachtverbod ingesteld.

•        HVV 10-09-1952 Eenrichting-verkeer aan oostkant van Heemraadssingel

 

Het maken van het gewapend beton van het eerste gedeelte van de Diergaardetunnel, gelegen in het toekomstige emplacement van de Nederlandse Spoorwegen tussen de Van Aerssenlaan en de Heemraadssingel, is door B. en W. gegund aan de CV. Bouwen Aannemingsmaatschappij P. M. Blanken te Rotterdam voor ń 468.000.

•        HVV 11-09-1952 Bouw tunnel kan beginnen

 

Op de hoek Heemraadssingel— Rochussenstraat is gistermiddag de 47-jarige havenarbeider D. A. Zijderveld uit de Rauwenhoffstraat. door een stationcar aangereden. De man liep een hoofdwond en een hersenschudding op en is in het Coolsingelziekenhuis opgenomen.

•        HVV 12-09-1952

 

In verband met een landdag van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag zal een mars door de stad worden gemaakt die ondermeer over de Heemraadssingel zal gaan.

•        HVV 19-09-1952 SWG zet verkeer stil

 

Een groepje jonge Rotterdamse musici trad Zaterdagavond op voor 'n eveneens jeugdig publiek. In de zaal van het clubhuis voor werkende meisjes, „Het Vlot", aan de Heemraadssingel waren de werkende meisjes en een aantal niet minder hard werkende jongens bijeengekomen om in de muziek welverdiende ontspanning te vinden.

•        HVV 21-10-1952 Muziek op „Het Vlot"

 

Op de hoek van de Heemraadssingel en de 2e Middellandstraat is op Woensdag 22 October jl. om halfdrie de 44-jarige kleermaker J. H. de Bruyn uit Kethel dodelijk verongelukt toen hij daar per fiets reed. De politie van het bureau Oostervantstraat verzoekt getuigen van dit ongeval zich te willen melden.

•        HVV 3-11-1952

 

Het clubhuis voor werkende meisjes „Het Vlot" aan de Heemraadssingel 191 vreest vermindering van subsidie

•        HVV 24-11-1952 Steeds meer jonge vrouwen varen op Het Vlot

 

Vijftig pakjes sigaretten zijn vannacht ontvreemd uit het café G. J. M. aan de Heemraadssingel.

•        HVV 23-12-1952

 

1953

2-1-53 Deken J.H. Niekel verricht de inzegening van het nieuwe gebouw van de Katholieke Nationale Bond voor EHBO aan de Heemraadssingel 303

•        Rotterdams Jaarboekje 1954, Dagelijkse kroniek 1953

 

7-1-53 Burgemeester Van Walsum opent het Tehuis voor mannen en vrouwen, werkzaam in de Rijn- en Binnenvaart “De Veilige Haven” aan de Heemraadssingel 231

•        RN 8-1-1953 Burgemeester opende De Veilige Haven

•        HVV 2-1-1953 Klinkertjes

 

De politie moest gistermiddag het publiek van het gevaarlijke ijs van de Heemraadssingel verwijderen

•        HVV 8-1-1953 Rode vlag voor gevaarlijk ijs

 

Op de Heemraadssingel werden drie personen van het gevaarijke ijs afgehaald en naar het bureau Oostervantstraat gebracht.

•        HVV 12-1-1953 Acht personen door het ijs

 

Henk van Lente, een zesjarige bewoner van de Ruwaardstraat zakte gisteren door het ijs van de Heemraadssingel. Een politie-agent bracht uitkomst.

•        HVV 15-1-1953 Verraderlijk ijs

 

Een briefschrijver schrijft dat het nogal duur is om een concert op het Heemraadspleing te organiseren, omdat  het plaatsen van lessenaars en verlichting ed. betaald moet worden. Kan de gemeente deze kosten niet voor haar rekening nemen nu de concerten zo op prijs worden gesteld?

•        HVV 13-2-1953 Mijnheer de redacteur

 

Honderden Rotterdammers tekenden de condoleantie-lijsten voor het overlijden van kameraad Stalin, welke de vereniging Nederland—USSR in het gebouw „De Vereniging" aan de Heemraadssingel heeft neergelegd.

•        De Waarheid 9-3-1952 Condoleantie-telegrammen naar Sowjet-ambassade

 

Een kofferradio werd gestolen uit de winkel van radiohandelaar L. O. aan de Heemraadssingel. Uit de kassa wordt ń46,39 vermist. Bij zijn buurman, in een koffiehuis, bleef het bij een poging tot inbraak.

•        HVV 30-3-1952 Allerlei oneerlijks

 

De Stichting „Leeuwerik", die twéé jongens- en één meisjeshuis beheerst, zal waarschijnlijk in de loop van dit jaar het tehuis „'t Klaverblad" van de Heemraadssingel 99 overbrengen haar het pand Heemraadssingel 103

•        HVV 2-5-1952 ,:'t Klaverblad"

 

Een verkiezingsmeeting vindt plaats op het Heemraadsplein. Hier komen de Rotterdamse lijstaanvoerder, wethouder J. van Tilburg. Aanvang 8.15 uur en vooraf, 7.30 uur van Coolsestraat bij Kruiskade, mars met muziek, vlaggen en borden.

•        HVV 21-5-1952 Bezoekt de meetings

 

Zaterdagmiddag om kwart over vijf wordt over de Heemraadssingel een groot défilé gehouden ter gelegenheid van de opening van het nieuwe districtshoofdkwartier an de N.P.V. (De Nederlandse Padvinders) aan de Heemraadssingel 129.

•        HVV 23-5-1952 Padvinders in Rotterdam

 

De politie hield Zondagmiddag de 29-jarige lasser K. T. v. H. aan, verdacht van diefstal van twee motoren. Op 25 Mei nam de lasser aan de Heemraadssingel de Rudge motor van de instrumentmaker A. B. met kenteken M 75556 weg, die hij voor een zacht prijsje verkocht. De motor is achterhaald.

•        HVV 26-5-1952

•        HVV 8-6-1952 Gestolen motor net op tijd achterhaald

 

6-6-53 Mevr. Mr. J.M. van Walsum-Quispel opent het J.J. Rambonnethuis, het districts-hoofdkwartier van het Nederlandse Padvindersgilde aan de Heemraadssingel 129. Met vliegende vaandels en slaande trom trokken Zaterdagmiddag een paar duizend padvinders, padvindsters, welpen en kabouters langs het Rambonnethuis.

•        RN 6-6-1953 Padvinders hebben Rambonnethuis

•        HVV 8-6-1953 Padvinders feesten Parade van 't Weekend

 

Achtmaal, zo vertelde een 27-jarige jongeman vanochtend voor de rechtbank van zich zelf, had hij op zijn fiets een fietsend meisje. ingehaald en met een mesje haar mantel kapotgesneden. De laatste keer op de Heemraadssingel, toen hij met een scheermesje de mantels van twee vrouwen vernielde en daarbij werd betrapt. Er was een psychiatrisch rapport, dat de jongeman „ziekelijk gestoord noemde.

•        HVV 25-6-1953 Damesmantels stukgesneden

•        De Waarheid 26-6-63 Hij kon geen damesmantels zien

 

10.800 broodplanken en  zagen liggen in de kelders van het Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond-kantoor aan de Heemraadssingel 219 klaar als geschenk voor de Rotterdamse leden.

Rotterdamse ANMB geeft 3,5 km broodplank cadeau

•        HVV 15-7-1953 Rotterdamse ANMB geeft 3,5 km broodplank cadeau

 

Op 84-jarige leeftijd is Zaterdag in het bejaardentehuis „Our Home" aan de Heemraadssingel 301 overleden de heer Arie Otte die reeds van zijn zestiende jaar af de socialistische beweging in haar strijd heeft gediend, o.m als raadslid voor de SDAP in Schiedam, en tot zijn 80-jaar nog altijd vooraan te vinden, wanneer het aankwam op colportage en huisbezoek.

•        HVV 17-8-1953 Arie Otte overleden

 

5-11-53 De minister van Verkeer en Waterstaat mr. J. Algra opent de bazaar van het Tehuis voor Schippers “De Veilige Haven” aan de Heemraadssingel 231

•        RN 5-11-1953 Een keten van schippershuizen van Rotterdam tot Bazel

 

Een jaar met aftrek eiste de officier bij de Rotterdamse rechtbank tegen de 54-jarige electricien C. J. v. d. H. uit Rotterdam die wegens verscheidene rijwieldiefstallen terecht moest staan. Hü stal onder meer fietsen van Schiedamseweg en Heemraadssingel.

•        HVV 24-12-1953 Zwijntjes jager: eis een jaar

 

1954

Op de Heemraadsslngel zakte de zesjarige Johannes Kaptein uit de Ruilstraat gistermiddag door het ijs en ging kopje onder. Toen de 44-jarige kolenbezorger A. Weda uit de Beijerlandsestraat wilde proberen het kind uit het water te halen, brak het ijs opnieuw af en kwam ook hij in het water terecht. Wadend wist hij met het kind de kant te bereiken. De jongen is met, een auto thuisgebracht, de redder kreeg in een huis aan de Heemraadssingel droge kleren. In hetzelfde water zakte een paar uur. later de zesjarige Gerardus v. d. Tas uit de De Vliegerstraat tot zijn middel door het ijs. Voorbijgangers hielpen hem op het droge. Drie dagen later zijn twee personen die aan de Heemraadssingel op het ijs vielen al of niet via een ziekenhuis naar hun huis vervoerd.

•        HVV 26-1-1954 Kinderen door het ijs, allemaal gered

•        HVV 29-1-1954 Slachtoffers van het ijs

 

De 46-jarige kantoorbediende B.S. Arends is op de Heemraadssingel met zijn fiets door een motor aangereden en met verwondingen aan handen, lezicht en linker been in het Coolsingelziekenhuis opgenomen.

•        HVV 26-1-1954 Ongelukken van de dag

 

Crooswijk heeft op een oppervlakte van 25 hectare slechts tien bomen en nul procent openbaar groen (gazons, heesters, bloemperken). De Heemraadssingel is op een zelfde oppervlakte 348 bomen en zes procent openbaar groen rijk. De nieuwe wijken zoals Zuidwijk en Pendrecht hebben op 25 hectare ongeveer 650 bomen (Pendrecht zelfs nog meer) en 53 procent openbaar groen!

•        HVV 19-2-1954 Meer groen in de stad

 

De heer P. Smeets heeft namens de leden van de Algemene Nederlandse Metaal-Bedrijfsbond, die thans haar vijftigjarig bestaan viert, een fraai gedenkraam aangeboden, dat reeds in het bovenluik boven de ingang van het nieuwe kantoor aan de Heemraadssingel 219 is aangebracht. Het glas-in-lood-raam symboliseert het metaalbewerkersvak met een half tandrad in drie delen: eerst de gieter met de gietlepel, dan de smid aan het vuur en ten slotte de lasser. Het is ontworpen door de Dordtse glazenier Van Dam.

•        HVV 20-2-1954 HERDENKINGSFEEST ANMB Jan Wacht-geridderddacht: „Daar ga ik" Leden bieden fraai gedenkraam aan

 

De Gemeentebibliotheek heeft voor stadsdelen waarin moeilijk ruimte voor een filiaal gevonden kan worden een standaardgebouwtje ontworpen, ongeveer 30 meter lang en 10,5 meter breed, dat men gemakkelijk kan plaatsen. Men denkt er nu over om te bevorderen dat een dergelijk gebouwtje gezet zou worden op het Heemraadsplein.

•        HVV 20-2-1954 Gemeentebibliotheek wil gaan uitbreiden Groter gebouw en nieuwe filialen

 

De 24-jarige dienstbode A. H. V. die haar baan bij een mevrouw aan de Heemraadssingel plotseling had opgezegd en haar salaris niet kreeg omdat haar werkgeefster het niet bij de, hand had, ging er met twee ringen met briljanten vandoor. Ze waren ń 1500 waard. De recherche hield de vrouw en haar vriend aan, Ze hadden de ringen verstopt in een openbare waterplaats in het Westen, waar ze werden teruggevonden.

•        HVV 27-3-1954 Allerlei oneerlijks

 

8-4-54 In het J.J. Rambonnethuis aan de Heemraadssingel 129 wordt het comité “Tapijtactie Grote Kerk” geēnstalleerd; de bedoeling is o.m. een kleed voor het koor te doen vervaardigen door Rotterdamse vrouwen

•        RN 8-4-1954 Een kwartje per knoop voor Laurens-tapijt

 

Russisch Orthodoxe Kerk (Heemraadssingel 157): Plechtige Paasdienst, 11 uur.

•        HVV 24-4-1954 Predikbeurten

 

De 28-jarige fraiser J. J. Stoel uit de Tarwestraat maakte gistermiddag als duopassagier van een motor een ongelukkige rit. Op de hoek Mathenesserlaan—Heemraadssingel kwam hij met zijn linkerbeen in aanraking met een bumper van een auto. Het been brak.

•        HVV 22-6-1954 Ongevallen

 

Op de Heemraadssingel botste de 54-jarige timmerman P.J. Michilsen uit de Hudsonstraat met zijn bromfiets tegen een personenauto. Hij viel en is met inwendige kneuzingen in het Coolsingelziekenhuis opgenomen.

•        HVV 22-7-1954 Ongevallen

 

Op het kruispunt Beukelsdijk— Heemraadssingel is gistermorgen de 21-jarige telefoniste J. C. Zeilmaker uit de Graaf Jan van Nassaustraat, door een scooter aangereden, toen ze plotseling naar links uitweek. Ze moest met een hersenschudding en hoofdwonden in het Bergwegziekenhuis worden opgenomen. De scooterberijder werd in het Coolsingelziekenhuis behandeld.

•        HVV 12-10-1954 Ongevallen

 

De 20-jarige grondwerker J. J. L. en de 28-jarige opperman A. T. hebben samen vier bromfietsen gestolen en verkocht. De grondwerker werd aangehouden, toen hij 's nachts met een bromfiets over de Heemraadssingel liep te zeulen.

•        HVV 29-10-1954 Tweetal stal bromfietsen

 

Mededeling is gedaan dat Het Groene Kruis binnenkort een nieuw onderdak krijgt in een pand aan de Heemraadssingel 318 te Rotterdam.

•        HVV 27-11-1954 Voorzitter „Groene Kruis": In grote steden is decentralisatie nodig

 

Inbrekekrs drongen de woning van de fam. De H. aan de Heemraadssingel binnen. Omdat de familie is in Oostenrijk is, is nog onbekend wat er gestolen is.

•        HVV 30-12-11-1954 Allerlei oneerlijks

 

1955

De Utrechtse kelner Jan Kuyper kwam vanmorgen de 60.000 kilometer Hoboca-reisbonnen voor gratis treinreizen, die hij ingezameld had verzameld op het. Hoboca-kantoor, Heemraadssingel 245 aanbieden aan de directeur van Hoboca de heer H. H. van Bokhoven. De bestuursleden van het Nederlands Sanatorium Davos ontvingen daarna de cheque, waarmee 35 patiĎnten naar Davos kunnen reizen

•        HVV 24-01-1955 Jan Kuyper rolde sneeuwbal ,Voor rekening' van bonnen-grootvorst naar gezond Davos

 

Vanmiddag omstreeks kwart over twaalf de gaf de 21-jarige chauffeur G. W. met zijn vrachtauto op het kruispunt Heemraadssingel—Mathenesserlaan geen voorrang aan de personenauto van de 31-jarige fabrikant A. H. Bij de botsing werd alleen de carrosserie van de . personenauto licht beschadigd, maar de vrachtauto maakte een salto en kwam ondersteboven neer. Niemand had ook maar een schrammetje.

•        HVV 28-01-1955 Salto: niemand gewond

 

Over enkele maanden zal begonnen worden aan de bouw van een nieuwe Christelijke Middelbare Meisjesschool aan de Heemraadssingel— Essenburgsingel. Het gebouw komt vlak langs de spoordijk te liggen; en grenst aan de plaats waar in. dé nabije toekomst de nieuwe tunnel de Heemraadssingel met de Van Aerssenlaan (Blijdorp) zal verbinden.

•        HVV 29-01-1955 Schoolgebouw aan einde Heemraadsingel

 

De 7-jarige' Johannes B. Hollink van de Schonebergerweg kwam Dinsdagmiddag onder een fiets, toen hij de Heemraadssingel overstak. Het kind is met een gebroken linkeronderbeen in het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen.

•        HVV 2-02-1955 Ongevallen

 

Vier coöperatieve groothandelsverenigingen kruideniers, die voortaan hun inkoopbelangen gezamenlijk zullen behartigen in de nieuwe „Unie van Inkooporganisaties in het. Kruideniersbedrijf „Unika" u.a." dat gevestigd is aan de Heemraadssingel 190.

•        HVV 3-02-1955 Concentratie coöperaties

 

Het Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd te Rotterdam heeft nu ook het vormingswerk onder de mannelijke-, ongeschoolde bedrijfsjeugd ter hand genomen, Bedrijven kunnen zich wenden tot het secretariaat Heemraadssingel 129.

•        HVV 16-02-1955 Vormingswerk nu ook voor jongens

 

Door de gladheid viel gistermiddag op de hoek van de De Vliegerstraat en de Heemraadssingel de 78-jarige weduwe G. P. van Lith— Waals uit de De Vliegerstraat op straat. Vermoedelijk met een rechterheirpbeenfractuur werd de vrouw naar het Bergwegziekenhuis vervoerd.

•        HVV 26-02-1955 Ongevallen

 

Het Centraal Tehuis voor IsraĎlieten heeft voor de aankoop van een derde huis aan de Heemraadssingel subsidie van de Conference on Jewish Material Claims against Germany gekregen. Hierdoor kan beschikt worden over Heemraadssingel 113, 115 en 117.

•        HVV 18-02-1955 Verdeling Duitse herstelbetalingsgelden. Nederland kreeg 106.022 dollar.

 

De noodwinkels by het Heemraadsplein zullen binnenkort alle ontruimd zijn. Na de ontruiming zal men de winkels afbreken.

•        HVV 22-03-1955 Noodwinkels bij Heemraadsplein gaan weg

 

Zaterdag zijn meer dan honderd gemeentelijke zwanen per bestelauto van hun winterverblijf in de Boezemsingel naar hun broedgebied elders in de stad gebracht. De zwaan van onze foto werd op het gazon van de Heemraadssingel losgelaten en ging met haast te water.

•        HVV 28-03-1955 Op naar het water.

 

Tegen de zes leden van een bende die 32 inbraken o.m. aan de Heemraadssingel heeft gepleegd zijn straffen tot anderhalf jaar met aftrek geeist.

•        HVV 31-03-1955 Blijdorp-complot voor de rechter; Jonge inbrekers horen zware straffen eisen

 

Donderdagnacht is uit de auto van de 58-jarige firmant J. H. M. Van de Heemraadssingel een nieuwe naaimachine van het het mark Pfaff gestolen ter waarde van f 324,-

•        HVV 28-05-1955 Klinkertjes

 

Donderdag worden de barakken waarin het bevolkingsonderzoek op tbc plaatsvindt van het marconiplein overgeplaatst naar het Heemraadsplein.

•        HVV 28-05-1955 Doorlichten nog op Marconiplein

 

Gisteravond is op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Heemraadssingeleen aanrijding ontstaan tussen een motorrijder en een personenauto. De 20-jarige motorrijder A.sprado ui de Puntstraat sloeg over het stuur heen en moest met hoofdwonden en inwendige kneuzingen naar het Coolsingelziekenhuis worden vervoerd.

•        HVV 9-07-1955 Ongevallen

 

Deelnemers aan de 24-uurs staking in de Rotterdamse haven ging met ca 8 a 9000 man langs het kantoor van de Centralen Bond van Transportarbeiders en daarna naar het hoofdkantoor van de Scheepvaartvereniging Zuid.Terwijl de demonstratie voorbij het hoofdkantoor van de CBT aan de Heemraadssingel 323 trok, klonk een geloei aan afkeuring uit de duizenden arbeidersmonden. Er werd gefloten, waarmee de havenarbeiders van hun afkeuring blijk gaven voor het beleid van het CBT-hoofdbestuur, dat genoegen heeft genomen met enige beperkte en onvoldoende verbeteringen.

•        De Waarheid 2-8-1955 Rotterdamse havens lagen geheel verlaten Ruim 13.000 arbeiders sloten de eenheid

 

Dhr Aubert: “In het begin profiteerden vooral de rijken van het wonder der electriciteit. Ik kan mij nog goed herinenren dat ik in 1914 met mijn patroon werkte in een alleenstaand nieuw gebouwd pand aan de Heemraadssingel. En omdat die rijke bewoner zo graag electriciteit in zijn huis wilde hebben, moest de man een lief sommetje betalen om van de Middellandstraat naar zijn huis een kabel te laten aanleggen.”

•        HVV 13-08-1955 Spreeuwenpraat

 

A. M. Bergers, van beroep expediteur, verkoopt bijna vijf millioen loten voor het Rheumafonds met een netto-opbrengst van twee millioen gulden. In de tuin van zijn woning aan de Heemraadssingel  303 werd een bordje geplaatst: Bijkantoor van het Rheumafonds In zijn woning hebben nu 45 mensen sinds April gewerkt, een dagploeg en een avondploeg, van 7 uur tot middernacht.

•        HVV 13-08-1955 15-8-1955 Rheuma-actie brengt volle pond op dank zij een vondst

 

Het jeugdkoor B van de Stem Vreewijk heeft Zondagmiddag o.l.v. Leen de Quaasteniet in de ziekeninrichting „Benvenuto" aan de Heemraadssingel 97 gezongen voor de patiĎnten.

•        HVV 10-10-1955

 

Er komt een speciale flat voor ongehuwde vrouwen naast de nog in aanbouw zijnde diergaardetunnel in het verlengde van de Heemraadssingel

•        NRC 17-11-55 Aan de Heemraadssingel komt een groot flatgebouw

•        NRC 25-4-56 Eerste paal flatgebouw voor werkende vrouwen

 

Het Heemraadsplein is  in jaren 50 tot 70 een verzamelplaats voor Kaapverdiaanse zeelui

•        Opzij april 1998 'Onze mannen zijn ontzettende macho's'

 

ln de nacht van zaterdag op zondag op het kruispunt Heemraadssingel-Vierambachtstraat te Rotterdam een taxi en een personenauto op elkaar gebotst. De hevig toegetakelde taxi werd tot een wrak, toen de wagen door de vaart nog een vijftigtal meters doorschoot, het trottoir opreed en daar, zich eerst nog rond een boom slingerend, tot stilstand kwam. Een passerende voetganger en de vijf inzittenden van de taxi werden gewond, van wie één ernstig.

•        HVV 19-12-1955 Vijf doden, twaalf gewonden bij verkeersongelukken Drie personen in auto verbrand

 

1956

Dinsdagmiddag opende de heer J. F. v. d. Graaf tijdens een drukbezochte receptie zijn nieuwe dameskapsalon (achter de heerenafdeling) aan de Heemraadssingel.

•        HVV 1-2-1956

 

In Kraaminrichting Carmenra aan de Heemraadssingel 119 geeft mevrouw Magielsen cursus in pijnloos bevallen gebaseerd op de theorieĎn van de Sowjet-geleerde Pawlow

•        De Waarheid 28-1-1956 In Rotterdamse kraaminrichting „CARMENTA” Mevr. A.M. Magielsen zorgt dat babies pijnloos ter wereld komen

 

Onder een brug van de Heemraadssingel sprong gistermiddag een hoofdwaterleidingbuis. Water gutste over het ijs. Even daarna verschenen de borden met „gevaarlijk ijs". De breuk in de buis kan, zolang de vorst aanhoudt, niet gerepareerd worden.

•        HVV 21-2-1956 Water op 't ijs door breuk in hoofdbuis

 

7-4-56 De Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente van Rotterdam Delfshaven neemt een nieuw rust- en verpleeghuis aan de Heemraadssingel 299 in gebruik. De oude van dagen slapen op slaapzalen en er staan ook opklapbedden in de eetzaal .

•        RN 7-4-1956 Herv. Diaconie Delfshaven opende rust- en verpleeghuis

 

Wethouder J. Meertens zal dinsdag 24 april de eerste paal slaan van het flatgebouw voor werkende vrouwen en onvolledige gezinnen aan de Heemraadssingel hoek Beukelsdijk.

•        HVV 10-4-1956 Flat werkende vrouwen: Wethouder slaat eerste paal

 

In het Bergwegziekenhuis is donderdagmiddag een ander bejaard slachtoffer van een verkeersongeval overleden. Het was de 77-jarige wed. A. M. van Munster-Vogel uit de Coolsestraat, die vorige week donderdag op de Heemraadssingel bij de Beukelsdijk werd aangereden door een personenauto.

•        HVV 11-5-1956 Na aanrijdingen overleden

                                                                                   

Na een botsing met een tram van lijn 1 vloog de auto van de 43-jarige koopman A. Smit uit, de Bergselaan zaterdagavond op de hoek Heemraadssingel-Beukelsdük in brand. De bestuurder" nam' Volgens de politie, de bocht met grote snelheid. Hij moest met een hoofdwond en een gekneusde rechterpols in het Coolsingelziekenhuis behandeld worden.

•        HVV 22-5-1956 Auto in brand na botsing met tram (met foto)

 

Blijkens het jaarverslag 1955 van de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen te Rotterdam (Heemraadssingel 237) is 21 maal  een beroep op de reddingboten gedaan, waarbij 6 maal werkelijk hulp verleend werd en 29 personen veilig aan land gebracht werden.

•        HVV 12-6-1956 Mooi weer in 1955 „Slechts" 21 maal beroep op ZHRM

 

Gistermiddag is de 75-jarige mej. G: Verrer op de Heemraadssingel bü de Graaf Florisstraat aangereden door een motorrijder, de 27-jarige instructeur A. van Katwijk uit de Schoonderloostraat. Zij zijn naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw onvoorzichtig overstak.

•        HVV 14-6-1956 Bejaarde vrouw aangereden

 

16-6-56 Mr. J. Klaasesz., commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, opent aan de Heemraadssingel 297 het nieuwe gebouw van de Zuid-Hollandse vereniging “Het Groene Kruis”

•        RN 18-6-1956 Mr. J. Klaasesz opende het nieuwe hoofdkantoor van Het Groene Kruis

 

De Stichting Rotterdamse Verpleeghuizen „De Rustenburg" heeft weer één van haar tehuizen, aan de Heemraadssingel 197, geheel gerestaureerd. Achter de statige gevel verbergt zich thans een modern interieur met geverfde wanden en plafonds, lichte meubelen en fraaie reproducties in een smaakvol geheel. De patiĎnten uit het verpleeghuis aan de Heemraadssingel 151-153 zullen er een plaats vinden Dit pand zal.na een verbouwing — nu nog afhankelijk van de bouwstop — worden ingericht voor demente ouden van dagen.

•        HVV 21-6-1956 Pand „De Rustenburg' geheel gerestaureerd

 

Vandaag heeft de afdeling Rotterdam van de Algemene Nederlandse Metaalbedrijfsbond het ledencijfer van 12.000 overschreden. Aan de Heemraadssingel 219 heerst daarover begrijpelijke voldoening. De ANMB is met 96.000 leden het kroonjuweel van het NVV.

•        HVV 7-7-1956 Vreugde bij de ANMB: 12.000 gepasseerd

 

De 6-jarige Wim Weimekes uit de Van der Poelstraat is gistermiddag op de Heemraadssingel op een ladderwagen van het GEB geklommen. Toen hij 2,5 meter hoog was verloor hij het evenwicht en viel op straat, waardoor hij een gecompliceerde breuk aan de rechterbovenarm opliep.

•        HVV 20-7-1956 Ongevallen

 

Op de Heemraadssingel is vanmorgen de 36-jarige havenarbeider G. H. de Vrijer uit de Oostmaasstraat aangereden door een personenauto. Hij viel op straat en werd naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd.

•        HVV 29-8-1956 Ongeluken van de dag

 

Agent bekeurt vrouw met nichtje van anderhalf omdat ze bij het eendjes voeren op het gras langs de Heemraadssingel lopen.

•        HVV 1-9-1956 Spreeuwenpraat

 

Bij zijn poging een wielrijdster te ontwijken, die bij de Heemraadssingel wilde oversteken, is gisteravond laat de 29-jarige marineofficier M. Moasterio uit Buenos Aires op de Beukelsdijk met zijn auto over de kop geslagen. De wielrijdster, de 46-jarige mevrouw F. A. Amoureus-Ouwerkerk uit de Middenhoefstraat, kon na behandeling van haar lichte schaafwonden in het ziekenhuis naar huis gaan.

•        HVV 17-10-1956 Met auto over de kop om fiets te ontwijken

 

Omdat de gemeente in de Heemraadssingel jonge karpers wil uitzetten worden eerst snoeken weggevangen, die worden overgebracht naar 't Waaltje nabij de Boergoensevliet, viswater van de hengelaarsvereniging „Groot-Rotterdam". Aan de Heemraadssingel is vijfhonderd pond snoek met de zegen buit gemaakt.

•        HVV 25-10-1956 Razzia onder snoeken (met foto)

 

4-11-56 Uit protest tegen het Russische ingrijpen in Hongarije wordt het gebouw van het communistische dagblad De Waarheid aan de Heemraadssingel 185 door demonstranten belegerd.

•        HVV 5-11-1956 Ruiten van Waarheid boeten voor Hongarije

•        NRC 5-11-1956 Demonstraties ook te Rotterdam

•        HVV 6-11-1956 Weer felle aanvallen op communistische centra

•        NRC 6-11-1956 Tienduizenden Nederlanders kwamen in protestvergaderingen bijeen

•        HVV 7-11-1956 Rust rondom de Waarheid

•        HVV 1-3-1957 Vitrineruit bij De Waarheid ingeslagen: f 1.-          

 

Vierduizend weggebruikers hebben tot en met vandaag bij  de Rijksverkeersinspectie, rayon Rotterdam, een aanvraag ingelend tot ontheffing van het zondagsrijverbod. Op het kantoor van Dienst op de Heemraadssingel 221 staan de automobilisten, motor- en scooterrijders in de rij om hun verzoeken af te geven.

•        HVV 22-11-1956 Duizenden vragen om ontheffing zondagsrijverbod

 

Bij een botsing tussen twee personenauto's op het kruispunt Mathcnesserlaan—Heemraadssingel te Rotterdam werd donderdagmiddag de 38-jarige verzekeringsinspecteur F. L. K. O. Schoonderbeek zo ernstig gewond, dat hij spoedig na het ongeluk is overleden.

Hij verloor na de botsing de macht over het stuur. Zijn wagen ramde een RET-mast en sloeg daarna om.

•        HVV 23-11-1956 Autobotsing eist dode

 

Woensdag heeft de politie het stoffelijk overschot van de 92-jarige P. Rexwinkel, die in een rusthuis aan de Heemraadssingel woonde, drijvende in het water van de singel aangetroffen. Vermoedelijk is de man, die zeer slecht van gezicht was, te water geraakt en verdronken zonder dat iemand het bemerkt heeft.

•        HVV 13-12-1956 In singel verdronken

 

1957

Twee zwaar gelaten vrachtwagens kwamen vanmorgen op het kruispunt Mathenesserlaan – Heemraadssingel door de gladheid van de weg met elkaar in botsing. De ene wagen kantelde, zeepdozen vlogen over de weg en de brandweer moest eraan te pas komen om de verspreide zeeppoeder weg te speolen. Chauffeurs en bijzitters der wagens kwaneb er gelukkig goed af.

•        HVV 3-1-1957

 

Dokter Waterman heeft in het atelier van de schilder Mastenbroek aan het Heemraadsplein, hem in vriendschap afgestaan om het te kunnen volstouwen met blaffende honden, vaten alcohol, injectienaalden en retorten 50 jaar geleden ‘s avonds met zijn jonge vrouw na uren van nerveuze experimenten een bloedsuikerbepalingsmethode uitgewerkt, die in 1912 voltooid kon worden. Hij is eigenlijk te beschouwen als de uitvinder van de insuline.

•        HVV 3-1-1957 1913: 'Busdokter' Weerman vindt het middel tegen suikerziekte TIEN JAAR eerder dan ontdekkers Banting-Best

 

Vier schooljongens van 13 en 14 jaar stalen ondermeer geld uit de kluis van een bank aan de Heemraadssingel.

•        HVV 19-3-1957 Vier schooljongens drieste dieven

 

20-6-57 De gemeenteraad aanvaart het voorstel tot aankoop van het pand Heemraadssingel 295 voor ń 101.500 ter inrichting tot verpleeghuis voor debiele bejaarden

•        Rotterdams Jaarboekje 1958, Dagelijkse kroniek 1957

•        HVV 26-3-1957 Plan voor Rotterdam Verpleeghuis voor bejaarde mensen

•        HVV 17-6-1957 Tehuis voor ouden van dagen

 

Drie jonge Rotterdammers zijn vanmorgen voor de officier van Justitie geleid, verdacht van diefstal van vier wieldoppen. De doppen werden dezer dagen van een Spaanse auto afgehaald, die op de Heemraadssingel geparkeerd stond.

•        HVV 30-3-1957 Jongelui stalen dure Spaanse wieldoppen

 

De 1 Mei-viering te Rotterdam zal dit jaar wederom omvatten een demonstratie en een openluchtmeeting op het Heemraadsplein van progressieve organisaties, te weten de CPN, de NVB, het ANJV en de EVC tegen het oprichten van raketbases in ons land, tegen de bestedingsbeperking, voor loonsverhoging en een 40-urige werkweek. Marcus Bakker, lid van de Tweede Kamer van de CPNfractie, zal het woord voeren en zullen een aantal artisten optreden.

•        De Waarheid  19-4-1957 1 Mei-viering Rotterdam

 

Op de Heemraadssingel is gistermiddag de 40-jarige archiefbediende J. Stam uit de Gchippersstraat met zijn fiets gevallen. Vermoedelijk met een gebroken linker bovenarm moest hij naar het Coolsihgélziekenhuis worden gebracht.

•        HVV 10-7-1957

 

Een dezer dagen zullen de palen worden geslagen voor het laatste deel van de Diergaardetunnel, de toekomstige verbinding tussen de Van Aerssenlaan en de Heemraadssingel te Rotterdam (fotorapportage)

•        HVV 24-6-1957 Laatste fase in bouw van Diergaardetunnel Verkeer kan er in 1958 doorheen

 

Rijen dik stonden fle Rotterdammers zaterdagmiddag langs de lange route van het bloemencorso, dat tussen 2 en 7 uur o.m. via de Heemraadssingel door de stad trok.

•        HVV 19-8-1957 Bloemencorso – regen ten spijt – fraai schouwspel Meisjes-in-plastic op de praalwagens

 

Winnaars van de  de gisteren gehouden pleisteractie van de Kath. Nationale Bond voor E.H.B.O. komt zijn prijs persoonlijk afhalen op het landelijk bureau van deze vereniging aan de Heemraadssingel 303 in Rotterdam.

•        De Tijd 26-8-1957 E.H.B.O. -actie een succes Ruim 1 1/2 miljoen pleisters uitgereikt

 

Zestienhonderd bejaarden en invaliden zullen dinsdag en donderdag 's morgens in een autobus of een luxe auto stappen voor een tocht met de vereniging ZAC Delfshaven. De aankomst om half negen op de Heemraadssingel wordt opgeluisterd met muziek van de Koninklijke Lloyd en het trompetterkorps van Ahoy.

•        HVV 31-8-1957 Lange dag

 

Op het kruispunt Nieuwe Binnenweg—Heemraadssingel is gistermiddag de 60-jarige machinist H. Derek uit de Proveniersstraat met zijn fiets tegen een vrachtauto gebotst. Hij liep een rechteronderbeenfractuur op en Is ln het Coolsingelziekenhuis opgenomen.

•        HVV 31-8-1957 Fietser gewond

 

De panden Heemraadssingel  151-153 worden door de stichting “Rustenburg” ingericht voor zieken- recreatiezalen en zusterkamers.

•        HVV 12-9-1957

 

Vijfentwintig jaar geleden — op 1 oktober 1932 — werd aan de Heemraadssingel het Dr. Jan Rutgershuis geopend; een van de meest omstreden gebouwen van de Maasstad. Het consultatiebureau van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Het werd in de periode van 1932 tot 1940 door 14.000 personen bezocht. In de bezettingsjaren werd het in beslag genomen. Van 1945 tot heden werden 28.000 nieuwe namen geregistreerd. Op het ogenblik zijn aan dit consultatiebureau zeven artsen en artsen-specialisten alsmede vier deskundige medewerksters verbonden.

•        HVV 1-10-1957 Receptie op de ,Erasmus' Dr. J. Rutgershuis bestaat 25 jaar

 

Het motorschip Heemraadssingel is gisteren in de buurt van Le Havre in nood geraakt door een lek, een beschadgd roer en een gebroken schroef. Het schip is opzettelijk vastgezet op een modderbank.

•        HVV 5-11-1957 Nederlands schip aan de grond

 

1958

Een 70-tal mensen uit alle delen van het land is op nieuwjaarsdag tevergeefs naar de Heemraadssingel 303 gereisd om een prijs af te halen (zoals één der voorwaarden luidde), die ze dachten in de SUS-actie van de KRO te hebben gewonnen. De oplossing was in de oudejaarsnacht over de radio, echter kennelijk niet geheel duidelijk, bekend gemaakt. Enkele mensen konden de teleurstelling niet verwerken en barstten voor de deur van het SUS-gebouw in tranen uit. Zeventig anderen bleken daadwerkelijk winnaar te zijn.

•        De Waarheid 20-2-1958 SUS-actie: Vergeefse reizen

•        Leeuwarder Courant 2-1-1958 SUS-aktie bracht geluk en teleurstellingen

•        Telegraaf 2-1-1957 Prijs radio-actie werd niet slapend verdiend

 

Bij de N.V. R. aan de Heemraadssingel was een brandkast te sterk voor. inbrekers. Ze merkten het nutteloze van hun werk echter en lieten het bij een zwakke poging.

        HVV  17-1-58 Brandkasten te sterk gebleken

 

Op de hoek Beukelsdijk – Heemraadssingel is gisteravond de 22-jarige expeditieknecht H. W. Oomen met zijn bromfiets tegen een auto gebotst en met een hersenschudding in het ziekenhuism opgenomen.

        HVV  22-1-58

 

De 8-jarige Wim Kraamer is gistermiddag bij het spelen in de Heemraadssingel gevallen. Een vorbijganger, de 31-jarige magazijnmeester A. den Haan  sprong de jongen gekleed na en wist hem op de kant te brengen.

        HVV  28-1-58 Drie jongens uit singel gehaald

 

Vier afdelings-bestuurders van de afdeling Rotterdam-West van de PvdA zijn in oppositie tegen  de (inmiddels teruggetreden) voorzitter van afdeling Mr. C. J. N. van Dongen, advocaat en procureur, wonende op de Heemraadssingel, precies daar waar de afdeling begint op te houden een afdeling van arbeiders te zijn.

•        De Waarheid 20-2-1958 Hevig verzet in Rotterdamse PvdA

 

Wethouder Hogeweg vroeg de gemeenteraad meer dan ń 100.000,— beschikbaar te stellen voor de inrichting van een pand aan de Heemraadssingel 295 dat bestemd is voor verpleging van „demente" ouden van dagen. Raadsleden hadden stevige kritiek op de wijze waarop de gemeentelijke diensten de geschiktheid van het pand hebben beoordeeld. Volgens de wethouder moet de gemeente bij aankoop snel opereren om te voorkomen dat particulieren haar voor zijn. Bij de verbouwing bleek het pand verborgen gebreken te hebben.

        HVV  28-2-58 Weekmarkt verhuist van Noordplein naar centrum Geen zekerheid over definitieve vestiging

 

De afdeling Rotterdam van „Humanitas", vereniging voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag, krijgt een nieuw gebouw. De vereniging heeft het pand Heemraadssingel 170, nu nog een dokterswoning, aangekocht. In het nieuwe gebouw worden, behalve de ruimten voor de administratie en de sociale werksters, een bestuurskamer en een conferentiezaaltje ingericht. In het zaaltje zal o.m. een bejaardenclub onderkomen vinden.

        HVV  26-3-58 Nieuw huis voor 'Humanitas'

 

Vijfeneenhalf jaar na het slaan van de eerste paal wordt de diergaardetunnel op 26-3-58 opengesteld voor voetgangers en op 16-4-58 door de waarnemend wethouder van Openbare Werken, de heer R, Langerak, geopend voor autoverkeer

•        RN 15-4-1958 Olifanten trompetterden feestelijk na opening diergaarde

 

14-6-58 Wethouder A. Hogeweg opent het nieuwe pand van Humanitas aan de Heemraadssingel 170

•        RN 16-6-1958 Humanitas beter gehuisvest aan de Heemraadssingel

        HVV  14-6-58 „Humanitas" verwacht in nieuw pand meer werk Verhuizing betekent nieuwe mogelijkheden

 

11-7-58 Er is een begin gemaakt met de bouw van 17 schuilkelders, waaronder één aan het Heemraadsplein, bestemd voor voorbijgangers langs de openbare weg

•        Rotterdams Jaarboekje 1959, Dagelijkse kroniek 1958

 

Mevrouw J. E. Klaijzen , Vierambachtsstraat 25, vraagt: „Woensdagmiddag heeft een mijnheer mijn dochtertje uit de Heemraadssingel gehaald. Nu zou.ik graag willen weten wie die mijnheer is geweest. In mijn verbouwereerdheid heb ik helemaal vergeten daar naar te vragen.

        HVV  25-7-58 Spreeuwenpraat

 

Op de Heemraadssingel werd gistermiddag de 6-jarige Eduard de Pater dor een bestelauto aangereden. De jongen stond op en wilde weglopen, maar de bestuurder hield hem tegen en lietb hem voor onderzoek naar het ziekenhuis brengen.

        HVV  2-8-58

 

Uit de auto van de tandarts W. Gienapp uit Hamburg is gistermiddag tussen half een en een uur op de Heemraadssingel een zwarte leren koffer gestolen. Er zaten drie kostuums, twaalf stel herenondergoed, een Contaxfototoestel en een blauwe gabardine regenjas in, by elkaar voor een waarde van ń 1935,—.

        HVV  16-8-58 Koffer gestolen van tandarts

 

28-8-58 Wethouder A. Hogeweg opent aan de Heemraadssingel 295 het eerste gemeentelijke verpleeghuis voor bejaarden, dat zes zaaltjes met vijf bedden omvat. Gemeentelijke bemoeienis is aangewezen nu het de instellingen van barmhartigheid onvoldoende lukt om in dezen de polsslag van de tijd te volgen.

•        Rotterdammer 29-8-1958 Wethouder constateert bij opening verpleeghuis overheid moet particulier initiatief aanvullen

 

3-9-58 Oud-wethouder A. Hogeweg heropent het gerestaureerde pand van de Stichting Rotterdamse verpleeghuizen “De Rustenburg” aan de Heemraadssingel 151-153. Tot het geboden comfort behoort ook de aanwezigheid van een TV-apparaat.

•        RN 3-9-1958 Aan Heemraadssingel verrees een modern verpleeghuis

 

De federatie Rotterdam van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling krijgt een eigen kantoor. Zaterdag 20 september zal in het pand Heemraadssingel 170, waar ook Humanitas gevestigd is, deze kantoorruimte met enige plechtigheid in gebruik worden genomen.

        HVV  13-9-59 IvAO krijgt een eigen kantoor

 

Gisteren was er een receptie ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van de kraamkliniek Carmenta, aan de Heemraadssingel 119, de eerste particuliere kraaminrichting die er in Rotterdam is gesticht.

        HVV  4-10-59 Kwart eeuw geleden: Eerste particuliere kraamkliniek geboren

 

Een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek heeft de officier van Justitie bij de rechtbank te Rotterdam dinsdagmorgen wegens diefstal van een auto geĎist tegen de 26-jarige automonteur A. W. S. uit Rotterdam. Op 13 juli was deze verdachte — aanvankelijk om te slapen — op de Heemraadssingel in een bestelauto gestapt. Hij reed er echter mee naar Dordrecht.

•        RN 14-10-1958 Voor autodiefstal tien maanden geĎist

 

Bij de Claes de Vrieseland had ik mijn portefeuille met negentig gulden nog, maar bij het Heemraadsplein was ik hem kwijt, zo zei de Rotterdamse tramconducteur J. J. Hoeksema, die zaterdagavond slachtoffer werd van een zakkenroller. De tram reed in één ruk door naar het politiebureau aan het Marconiplein waar alle 70 passagiers tevergeefs werden gefouilleerd.

•        RN 3-11 -58 Leeuwarder courant Conducteur was beroofd Trampassagiers naar politiebureau

 

De Brandsen-groep heeft van de Rotterdamse rechter gedaan gekregen, dat de bjj de EVC'58 aangesloten bonden het gebouw aan de Heemraadssingel 185 moeten ontruimen. Het groepje scheurmakers heeft in Rotterdam amper 50 leden. Het is nog niet bekend of de Brandsengroep het gebouw zal versjacheren dan wel er tijdelijk zelf een agentschap in zal vestigen om verwarring onder de arbeiders te zaaien.

•        De Waarheid 19-12 -58 Rechter geeft Brandsen-groep Rotterdams EVC-gebouw.

 

De 62-jarige chef bij de RET, A. Canters uit de Aleidisstraat, is dinsdagmorgen op het trottoir op de hoek Heemraadssingel—C. P. Tielestraat aangereden door een personenauto. De wagen was in botsing gekomen met een andere auto en daarna op het. trottoir geschoven.

        HVV  23-12-58 Voetganger op het trottoir aangereden

 

1959

Twee leden van de motorbrigade van de Rotterdamse politie, hoofdagent Van Dijk en agent Oosterhuis, hebben zich vanmiddag resp. tot middel en knieĎn in het ijskoude water van de Heemraadssingel begeven om het achtjarig zoontje van de familie Schepers uit de Spoorsingel het leven te redden. De jongen was door het ijs gezakt en enkele burgers waren al bezig om hem met behulp van een ladder te pakken, toen beide agenten op hun motor met "zijspan voorbijkwamen.

•        HVV  4-2-59 Twee agenten redden jongen

 

Sinds half december heeft een bende van acht opgeschoten jongens in Rotterdam verschillende voetgangers beroofd. In de nacht van 17 op 18 januari sloegen en trapten de bendeleden op de Heemraadssingel een man tot hij neerzeeg. Hij werd beroofd van -ijn portefeuille. Deze bevatte alleen papieren, die door een van de knapen door de w.e. werden weggespoeld.

•        HVV  7-2-59 Roofovervallen op straat door „gang" opgeschoten jeugd

 

Het Rotterdamse flatgebouw van de RVS aan de tunnelingang bij de Heemraadssingel, voor alleenstaanden bedoeld, heeft niet aan dat doel beantwoord. Hier zijn. In hoofdzaak „gebroken gezinnen" ondergebracht. Slechts in 20 gevallen is aan alleenstaande vrouwen een flatwoninkje toegewezen.

•        HVV  9-2-59 RVS-flat heeft niet voldaan

 

Op de Heemraadssingel is 's middags de 10-jarige Victor v. d. Graaf van de 's-Gravendijkwal door het ijs gezakt. Hij wist zelf de kant te bereiken.

•        HVV  10-2-59 Het ijs is zo stevig niet

 

Het plantsoen van het Heemraadsplein zal vanavond baden in sprookjeslicht. De dienst Openbare Verlichting zal dertig tot veertig schijnwerpers met kwik- en natrium- en gewone gloeilampen op de berijpte bomen richten.

•        HVV  11-2-59 Schijnwerpers op berijpte bomen

 

De Rotterdamse Snijschool heeft de beschikking gekregen over het pand Heemraadssingel 166, waardoor men een bijna tweemaal zo grote bedrijfsruimte heeft gekregen dan waarover men sinds 1954 beschikte aan de Lombardkade 41a.

•        HVV  14-2-59

 

Mevrouw Venrooy had haar huwelijksring verloren toen zij aan de Rotterdamse Heemraadssingel de vogels voerde. De ring bleef op het ijs liggen maar omdat dit te onbetrouwbaar was werd de brandweer geallarmeerd. De ring werd met touwen en latten gevangen en behoedzaam naar de houten brug getrokken. Toen het sleepkarwei bijna was voltooid sprong Frits Palthe pardoes op 't krakende en scheurende ijs, raapte vliegensvlug de ring op en klom als een haas terug. Triomfantelijk stak de jonge ridder de ring aan de vinger van de Hilversumse.

•        Nieuwsblad van het Noorden 14-2-59 Zeventienjarige ridder...

 

Mevr. De Groot. Middenhoefstraat 19, verzorgt sinds een paar dagen een zwarte bouvier, die op de Heemraadssingel door het ijs was gezakt. Wie is de eigenaar?

•        HVV  26-2-59

 

Uit het verhoor van de 18-jarige stukadoor W.G., de 17-jarige slagerknecht J.K. en de 16-jarige hulpvakarbeider H.A.S. bleek, dat de knapen soms ook samen met anderen homosexuelen meelokten en ze dan op een stille plek aftuigden. Zo hebben O. en S. op. 10 januari op de Heemraadssingel een man in een slop gedrongen, neergeslagen en vrij ernstig mishandeld. Acht van deze overvallen op mannen en jongelieden zijn bekend.

•        HVV  3-3-59 Mishandeling en beroving berecht

 

Aan de Beukelsdijk in Rotterdam, op de „kop" van de Heemraadssingel, is gistermorgen een nieuwe consumptietent geopend. De eigenaar, de heer D. Muller, is een invalide man.

•        HVV  10-3-59 foto

 

Een gebroken linkerarm, een hoofdwond en een pijnlijk rechterbeen kreeg vannacht de 24-jarige havenarbeider J. Waterreus uit de 2e Wandeloorddwarsstraat, toen hü op de kruising Heemraadssingel-Vlerambachtsstraat te Rotterdam met zijn bromfiets tegen een auto botste.

•        HVV  13-3-59 Ongelukken in stadsverkeer

 

Achtervolgd door zes politieauto's, een motoragent, veehandelaren, burgers en buitenlui, heeft een ontsnapte koe uit de jaarlijkse paasveetentoonstelling een tien-kilometerrace door Rotterdam afgelegd naar de Heemraadssingel. Een voetganger met stierenvechters-allures wilde het over het trottoir snellende dier grijpen, maar de koe richtte de horens dreigend op de amateur-toreador, die zich ijlings op de straatstenen moest laten vallen om het vege lijf te redden. Het dier werd uiteindelijk in de Aleidisstraat gevangen.

•        HVV  17-3-59 Dolle koe holderdeboldert door Rotterdam

 

De Coöperatieve Vereniging v. Uitvaartverzorging heeft aan de Heemraadssingel 278 mede dank zij de steun van de Centrale Arbeiders Verzekeringsbank, een groot herenhuis aangekocht. Op de begane grond komen een aula en zes rouwkamers. Op de eerste verdieping zal het bureau worden gevestigd, een wachtkamer alsmede een bestuurskamer, die tevens tot koffiekamer kan worden ingericht. De tweede verdieping is bestemd voor de huisvesting van de conciĎrge.

•        HVV  11-4-59 Centraal pand voor Uitvaartverzorging

 

Voorafgegaan door een muziek- en tamboerkorps zal de eerste in Rotterdam gearriveerde DAF-auto zaterdagmiddag op een met bloemen versierde wagen, door de stad worden gereden. De route gaat ook over de Heemraadssingel.

•        HVV  17-4-59 Eerste Dafje trekt door Rotterdam

 

Een Rotterdamse kleuter van twee jaar, Ronald Bernau, uit de Gerrit van der Lindestraat, ontsnapte woensdagmiddag aan de aandacht van zijn zusje en liep tussen twee geparkeerde auto's door de Heemraadssingel op. Het kind werd gegrepen door een motor; het is met hoofdwonden en een hersenschudding naar het Westerziekenhuis gebracht.

•        HVV  17-4-59 Kleuter onder motorfiets

 

De vierjarige Jacbba van Rossum uit de Van.der Poelstraat te Rotterdam stak dinsdagmiddag op de hoek Heemraadssingel-Schietbaanlaan plotseling de weg over. Het kind werd aangereden door een scooter en liep verwondingen aan hoofd, armen, en benen op.

•        HVV  17-6-59 Kinder onder scooter

 

In de Havenstraat trachten een kelner, zijn vriend en zijn vriendin met hun drie auto’s zijn werkgever aan te rijden wegens een arbeidsconflict. Na hun vlucht word de vriend in diens auto aangehouden op de Heemraadssingel.

•        HVV  20-7-59 Wilde jacht met drie auto’s op één man.

 

De gewapende dader van een overval in Wuustwezel is in een hotel aan het Heemraadsplein gearresteerd na een tip van de oplettende hotelier.

•        Leeuwarder Courant 2-8-59 Dader overval in Wuustwezel te Rotterdam gearresteerd

 

Vandaag heeft de Medische Missie Actie (memisa) het pand Heemraadssingel 334 betrokken.

•        De Tijd De Maasbode  12-8-59 Memisa heeft eigen gebouw

 

Op de kruising Nieuwe Binnenweg- Heemraadssingel te Rotterdam is donderdagmiddag de 62-jarige vishandelaar D. van Klaveren uit de Pactstraat met zijn fiets tegen een tramwagen van lijn 17 gereden. Hij liep verwondingen aan het hoofd op.

•        HVV  14-8-59 Ongelukken in stadsverkeer

 

Gisteren heeft de kinderpolitie tien jongens van 15 tot 21 jaar oud voor de kinderrechter gebracht. Het waren de belhamels van een groep van ongeveer dertig jongelui, die in de avond van woensdag 5 augustus op het Heemraadsplein een rel hadden gemaakt. Ze hadden ruim veertien dagen in voorarrest hebben gezeten vanwege het uit de grond rukken van banken in plantsoen, verzet plegen tegen de politie en een bus van de RET met stenen en klei bekogelen.

•        HVV  22-8-59 Strenge woorden voor baldadige jeugd

 

Op de kruising Rochussenstraat— Heemraadssingel kwam gisteravond de 54-jarige havenarbeider J. van Driel uit de Zjjdewindestraat onder een auto, waardoor hij een schedelbasisfractuur opliep

•        HVV  29-8-59 Aangereden bij linksaf slaan

 

10-10-59 Aan de Heemraadssingel 213 wordt het Hervormd Provinciaal Bureau geopend, van waaruit kerkelijke instellingen als de Hervormde Vrouwendienst en het kerkelijk maatschappelijk Werk worden gecoördineerd. Er is o.m. een bureau voor het kerkewerk onder schippers gevestigd.

•        Rotterdammer 12-10-1959 Hervormd Zuid-Holland heeft nieuw provinciaal bureau

 

Door onduidelijkheden bij een SUFA lotterij-actie verzamelden zich enkele honderden mensen voor het gebouw aan de Heemraadssingel 303, die zich maar matig ingenomen toonden met het feit dat hun daar geen enkele inlichting werd verstrekt. Het liep uit, op een joel- en schreeuwpartij, waarbij een man er zelfs in slaagde de woning binnen te dringen.

•        HVV  7-12-59 Lijnen geblokkeerd – geen ernstige gevolgen AppŹl-telefonade brengt Rotterdamse brandweer tot radeloosheid

 

De afdeling vaartuigen van het ministerie van volkshuisvesting en bouwnijverheid aan de Heemraadssingel 241 zal na 30 Juni geen aanvragen meer in behandeling nemen voor geldelijke steun bij de herbouw van schepen die door oorlogshandelingen verloren gingen .

•        HVV  23-12-59 Financiering oorlogsschade voor schepen beĎindigd

 

Bij 'een botsing tussen een RETbus en een personenauto op de kruising  Heemraadssingel-Vierambachtsstraat te Rotterdam zijn zondagavond drie inzittenden van de personenauto gewond. De 37-jarige mevrouw N. Goud—Husselson uit Voorburg kreeg een slagaderlijke bloeding aan het hoofd, de 66-jarige commissionair L. Husselson uit Utrecht een gekneusde rechterschouder en zijn 64-jarige echtgenote H. Husselson—Landman een zware hersenschudding. Ze werden naar het Bergwegziekenhuis gebracht.

•        HVV  28-12-59 Drie gewonden bij botsing bus-auto

 

1960

De winter was zondag nog nauwelijks begonnen, toen waaghals nummer één van 1960 in Rotterdam een nat pak opliep. Het was een jongen van negen jaar, die door het ijs van de Heemraadssingel ging

•        HVV  11-1-60 Nat pak nr. 1

 

Bij een botsing tussen twee bestelauto's op de Heemraadssingel hoek Rochussenstraat te Rotterdam is gistermiddag de"52-jarige timmerman A. ten Hoeve uit de Vierambachtsstraat aan het hoofd gewond geraakt. Hij is in het Westerziekenhuis behandeld.

•        HVV  15-1-60

 

Het bureau van de Memisa (Medische Missie Actie) betrekt binnenkort zijn nieuwe pand op de hoek van de Heemraadssingel en de Rochussenstraat (Heemraadssingel 334).

•        De Tijd De Maasbode 27-1-60 's Lands Kroniek Memisa durft nu te hopen op een half miljoen

 

Er is enige onrust ontstaan in de vakbonden voor de officieren op de Nederlandse koopvaardij, omdat door enige officieren oprichting van een nieuwe bod wordt bepleit, los van de Centrale voor Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij te Rotterdam aan de Heemraadssingel 323.

•        De Tijd De Maasbode 11-2-60 Onrust onder koopvaardij-officieren Bestaande vakcentrale voldoet niet; nieuwe bond voorgesteld

 

De route, die bij het bezoek van de president van Peru (vergezeld door prinses Beatrix) aan Rotterdam op dinsdag 8 maart zal worden gevolgd loopt ook over de Heemraadssingel. Burgemeester Van Walsunt wekt de burgerij op de vlag uit te hangen, vooral langs de route van de stoet.

•        HVV  5-3-60 Routes van bezoek president van Peru

•        HVV  7-3-60 Burgemeester: 'Vlaggen uit!' Stopverboden tijdens Peruviaans bezoek

 

In het pension Tijmons aan de Heemraadssingel 324 te Rotterdam heeft vanmorgen omstreeks half twaalf een korte maar felle binnenbrand gewoed. Het vuur ontstond in. een kamer, verhuurd aan de Braziliaanse familie De Oliviera, tijdens het bijvullen van een petroleumkachel. De kamer brandde voor een groot deel uit. Het vuur werd door de brandweer geblust met drie nevelstralen.

•        HVV  12-3-60 Felle brand in pension

 

Het gemeentebestuur heeft besloten om tijdens de zomermaanden, mede met het oog op de „Floriade" in het Park, dagelijks de fonteinen aan de toegangswegen naar de „Floriade" te laten spuiten. Het gaat om zeven fonteinen: vier aan de Heemraadssingel en drie aan de Westersingel. De fonteinen gebruiken drinkwater, een z.g. rondpomp-inrichting, waarbij het water uit de singels zelf wordt gebruikt, brengt hoge kosten mee.

•        HVV  25-3-60 Zeven fonteinen mogen spuiten

 

Maandagavond stal men de beige Ford Mercury met zwarte kap van de autohandelaar G. D. van het Heemraadsplein. Het kenteken van deze wagen is FH 73 - 50.

•        HVV  12-4-60 Auto's gestolen

 

Een zwanejong zette zich zelf in de Heemraadssingel gevangen door tussen de spijlen te kruipen van het raster om een peilschaal. Toen men het had bevrijd, wilden de oude zwanen het niet meer als kind aannemen. Vader zwaan probeerde het zelfs te verdrinken. De kleine verschoppeling belandde dus in het asiel achter het Koetshuis.

•        HVV  3-6-60 'Pluimgraaf' zet de vogels achter slot en grendel

 

Op het kruispunt Heemraadssingel -Vierambachtsstraat te Rotterdam zijn vanmorgen twee auto's op elkaar gebotst. Een van de wagens sloeg om. Een inzittende, de 21-jarige- kantoorbediende J. Moltzer uit Schiedam, liep hoofdwonden op. Zij is naar het Coolsingelziekenhuis gebracht.

•        HVV  17-6-60 Ongelukken

 

Op de Heemraadssingel kwam maandagmiddag de zevenjarige Wim Smit uit de Messchertstraat onder, een bromfiets. Wim brak zijn linkerbeen.

•        HVV  12-7-60

 

Uit de brandkast van een bouwonderneming, gevestigd aan de Heemraadssingel, is vannacht een bedrag van vijftigduizend gulden verdwenen. Toen het personeel vanmorgen op kantoor kwam bleek dal „deskundige" bezoekers de brandkast als een sardineblikje hadden opengesneden. In de safe bevonden zich de loonzakjes van het personeel alsmede wat kasgeld.

•        De Tijd De Maasbode 30-7-60 In Rotterdam Vijftig mille buit bij inbraak

 

Veertien Rotterdamse muziekkorpsen zullen op zaterdagmorgen 9 september deelnemen aan een stermars en een défilé voor het college van burgemeester en wethouders voor het Stadhuis. De korpsen vertrekken van het Heemraadsplein, het Stadhoudersplein en de Veemarkt.

•        HVV  12-7-60 Muziekkorpsen defileren

 

Bü een botsing tussen twee personenauto's op de kruising Mathenesserlaan-Heemraadssingel te Rotterdam is zaterdagavond de veertigjarige onderwijzer.W. van de Engel, die naast de bestuurder van de ene wagen zat, naar buiten geslingerd. Met een verwonding aan de rechterslaap en vermoedelijk ook een hersenschudding werd hij naar het Bergwegziekenhuis vervoerd

•        HVV  5-12-60 Twee gewonden bij ongelukken

 

1961

Op de Heemraadssingel is woensdagnacht de 67-jarige J. Merbis, met zijn personenauto tegen de aanhangwagen van een geparkeerde vrachtauto gebotst. Hü werd zwaargewond naar het ziekenhuis Bergweg gebracht, waar bleek dat hij reeds was overleden.

•        De Waarheid  12-1-61 Bestuurder motorbakfiets doodgereden

 

Brandsen-Gortzak-kliek heeft uitverkoop gehouden van bezittingen van de arbeidersklasse. In Rotterdam slaagden zij er in, de beschikkingsmacht te krijgen over het gebouw aan de Heemraadssingel 185, waarin lange tijd de Rotterdamse editie van onze krant was gehuisvest. Zij onttrokken het aan de arbeidersbeweging en laten het sinds enige tijd als pension exploiteren. Al dit gedoe bewijst, dat de scheurmakers-kliek doorgaat met haar ondermijningswerk en haar pogingen de arbeidersbeweging schade te berokkenen.

•        De Waarheid  21-1-61 Brandsen-Gortzak-kliek zet rel tegen De Waarheid voort Poging om toch spookvordering van f 30.000- te innen

 

8-jarige Marcel Nivard (Heemraadssingel 56-a) na zedenmisdrijf vermoord

•        HVV8-2-61 Politie speurt naar jongen

•        HVV 9-2-61 Rotterdam zoekt naar verdwenen Marcel Nivard (8)

•        RN 13-2-61 Het speuren naar Marcel gaat onverminderd voort

•        HVV 14-2-61 Singels leeggepompt Marcel Nivard nog niet gevonden

•        RN 15-2-61 Vermist jongetje vermoord in sloot gevonden

•        RN 16-2-61 Begrafenis van Marcel Nivard

•        RN 18-2-61 Marcel Nivard naar laatste rustplaats

•        RN 22-2-61 Man aangehouden verdacht van moord op Marcel Nivard

•        RN 23-2-61 Rotterdamse kapper bekent moord op Marcel Nivard       

•        HVV 25-10-61 Zaak-Marcel Nivard komt voor

Het politieonderzoek naar de moord op Marcel Nivard is door de voormalige commissaris J.A. Blauw beschreven in zijn boek ‘Laatste rit van een taxichauffeur en andere moordzaken’, Baarn, 1992.

 

Op de kruising, Hooidrift—Heemraadssingel lte Rotterdam botsten dinsdagavond twee bromfietsen. Daarbij brak de 29-jarige kantoorbediende B. W. Witteveen van de Nieuwe Binnenweg haar rechterarm. Zij werd naar het ziekenhuis Dijkzigt vervoerd.

•        HVV 15-3-61 Gewond bij botsing

 

De erkentelijkheid voor de activiteiten van mejuffrouw v. d. Lugt, directrice van de Medische Missie Actie Memisa blijkt uit de pauselijke onderscheiding Pro eclesia et ontifice, die zij de vorige week ontving bij gelegenheid van de inzegening van het pand, Heemraadssingel 334.

•        De Tijd De Maasbode  23-5-1961 Liever administratrice

 

Bij een botsing tussen een taxi en een Volkswagenbusje op de kruising Pieter de Hoochbrug, Rochussenstraat-Heemraadssingel zijn woensdagavond de twee inzittenden uit het busje geslingerd. Zij zijn, samen met twee inzittenden van de taxi, naar het ziekenhuis Dijkzigt gebracht.

•        HVV 20-7-61 Taxi en busje botsen

 

Op de Beukelsdijk hoek Heemraadssingel is vrijdag, doordat zij zeer stug remde, de 43-jarige monteur A. L. R. Bavel uit de Essenburgstraat met zijn bromfiets over de kop geslagen. Hij werd met een hersenschudding en een opgezet gezicht overgebracht naar Dijkzigt.

        HVV 24-7-61 Ongelukken in het stadsverkeer

 

De Stichting Vakopleiding in het Kappersbedrijf het Perceel opent binnenkort een dagschool aan de Heemraadssingel 196. Het leergeld voor kandidaten van de dagschool (duizend gulden voor de negen maanden durende cursus) en het „modellengeld" (de geringere tarieven ten spijt) vormen de financieringsfactor.

•        HVV 27-7-61 Eerste dagschool voor kappers(sters) in Rotterdam open

 

Over een omgewaaide populier tegenover het pand  Heemraadssingel 226 kan men van de ene zijde van de singel naar de andere lopen.

•        Persbureau ANEFO, 8-8-1961, Beeldbank nationaal archief

 

Zeven Britse journalisten ontdekte na een ware speurtocht een 19-jarig schoonheidskoninginnetje in een klein hotel aan de Heemraadssingel. Oorzaak van de opwinding: Helena Upson, die is uitverkoren om het zaterdag beginnende carnaval van Southend als schoonheidsprinses op te luisteren, was deze week met onbekende bestemming vertrokken en Southend was bang dat ze er de brui aan had gegeven. Zij had slechts een paar dagen vakantie genomen en was naar een vriendin in Rotterdam gegaan.

•        HVV 25-8-61 Miss Upson beetje boos

 

De 38-jarige chauffeur P.  J. (15 maal veroordeeld) en de 31-jarige chauffeur F. W. E. (geen strafblad) worden wegens het plegen van twee inbraken veroordeeld tot respectievelijk, twee jaar en een jaar en 3 maanden. Bij een van de inbraken, aan de Heemraadssingel, maakte ze niet meer dan ń 10,— buit. 

•        HVV 22-9-61 Twee chauffeurs gingen op inbrekerspad

•        HVV 5-10-61 Vrijheidsstraffen voor chauffeurs

 

Aan de Heemraadssingel is de taxi teruggevonden die door de 24-jarige Zweedse zeeman L. E. J. uit Malmö is weggenomen voor hotel Beyersbergen in Schiedam. De verdachte werd aangehouden aan boord van de Zweedse tanker Frans Uel.

•        HVV 6-10-61 Zweedse zeeman nam lifters in gestolen taxi.

 

Een „blauwe tax" van de Rotterdamse politie is dinsdagavond op de kruising ; Heemraadssingel—Mathenesserlaan te Rotterdam in botsing gekomen met een personenauto Een inzittende van de personenauto, de 21-jarige verpleegster J. C. Blankensee uit de Claes de Vrieselaan liep een hoofdwond en een bloeduitstorting in het gezicht op.

•        HVV 25-10-61 foto met onderschrift

 

Op 15 augustus, zag de eigenaar van een op de Heemraadssingel verdwenende brommer deze de woning van verdachte staan. Op 15 juli, koud een week na het aflopen van een vorige proeftijd, had hij een bromfiets gestolen. De officier eiste hiervoor zeven maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk.

•        HVV 7-11-61 Gevangenisstraf geĎist Verdachte: Ik vond de brommer op trottoir

 

Een 24-jarige kelner verloor donderdagavond aan een roulette in een illegaal speelhuis aan de Heemraadssingel te Rotterdam in vrij korte tijd f 300, Hij kon dat niet verkroppen, sprong boos op en begon de inventaris kort en klein te slaan.

•        HVV 24-11-61 Vechtpartij einde van speelhuis

 

Er deed zich een persoonlijk ongeluk van betekenis voor: op de Heemraadssingel slipte de twintigjarige caissiŹre K. Ringelenstein met haar fiets. Ze moest met een hoofdwond en een hersenschudding naar het Dijkzigtziekenhuls

•        HVV 29-12-61 Glad!

 

De diaconie van de Hervormde Gemeente Delfshaven gaat ’t verpleeghuis aan de Heemraadssingel 299 uitbreiden met het daartoe aangekochte pand 301, waarin tot voor kort het rusthuis Avondzon was gevestigd. Zo ontstaat een tehuis voor 57 meestal bedlegerige patienten.

•        HVV 30-12-61 Verpleeghuis wordt uitgebreid

 

1962

Zaterdag 13 januari wordt het hotel-café-restaurant Schnack aan de Heemraadssingel 94 officieel heropend, na een verbouwing, die een jaar heeft geduurd. De belangrijkste verandering is de samenvoeging van pand Heemraadssingel 92. De totale capaciteit van hotel Snack is daarmee honderd bedden geworden, de dertig bedden van een dependance aan de Mathenesserlaan inbegrepen. Het bedrijf. beantwoordt nu aan de modernste eisen en kenmerkt zich door een zeer smaakvolle inrichting. De meeste kamers beschikken over een bad of een- douche en een telefoon. Er is een lift gebouwd en alle ruimten zijn van centrale verwarming voorzien.

•        HVV  12-1-62 Hotel Snack kreeg fikse uitbreiding

 

In ee persconferentie, die het dagelijks bestuur van de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en Visserij donderdagmiddag heeft belegd in haar hoofdkantoor aan de Heemraadssingel 323 te Rotterdam is gezegd dat de beeindiging van de cao een voorbode van staking is. Dat was ook het geval in 1922, 1923 en 1932, in welke jaren grote stakingsconflicten uitbarstten.

•        HVV  2-3-62 Staking hangt als dreigende wolk boven de koopvaardij

 

De dertig tot veertig jaar oude iepen van de Coolsingel moeten het veld ruimen voor de metro. Twee van de veertien zijn al verhuisd naar het voormalige ruiterpad van de Heemraadssingel. Als blijkt, dat ze tegen verplanting op niet meer zo jonge leeftijd bestand zijn, zullen de twaalf andere bomen in de herfst van dit jaar eveneens naar de Heemraadssingel worden overgebracht. Het zijn zg. monumentaaliepen met een opvallend spitse kruin.

•        HVV  9-3-62 Iepen van Coolsingel wijken voor de Metro

•        HVV  16-3-62 Spreeuwenpraat

 

De 41-jarige boekhouder H. de V. is de afgelopen nacht onder drankinvloed op het opstelplein van de Maastunnel in Zuid tegen een verkeershek gebotst en daarna doorgereden. Een lid van de Maastunnelpolitie gaf een stopteken, maar moest opzij springen om te voorkomen, dat hij werd aangereden. De tunnelwachter sprong daarop in een voorbijkomende bestelauto en zette de achtervolging in. Op de Heemraadssingel kon de vluchteling worden klem gereden.

•        HVV  9-3-62 Rotterdamse politie houdt vier automobilisten onder invloed aan in één nacht